• Aktuality

     • Vianočná Viedeň
      • Vianočná Viedeň

       17. 12. 2023

       Dňa 15.12.2023 sa žiaci gymnázia KAPA zúčastnili exkurzie do Viedne. Nazvali sme ju „Vianočná Viedeň,“ pretože sa konala v predvianočnom čase.  Aj keď museli žiaci vstávať zavčasu zrána, stálo to zato.

       Našim cieľom exkurzie bolo navštíviť Technické múzeum. Žiaci boli očarení z množstva exponátov, ktoré múzeum ponúka. Oboznámili sa s princípmi fungovania fyziky a s mnohými zariadeniami. Nechýbali ani historické automobily, motocykle, lietadlá, vrtuľníky a ani rozsiahla zbierka hudobných nástrojov. Úsmev vyčarila aj vtipná zbierka toaletných mís od vynájdenia až podnes.

       Ďalším naším cieľom bolo prezrieť si múzeum Hofburg, kde sme navštívili apartmány cisárovnej Alžbety a množstvo jej osobných predmetov. Nádherné boli cisárske apartmány cisára Františka Jozefa a cisárovnej Sisi.

       V adventnom období je známe, že vo Viedni sa konajú najkrajšie trhy v Európe. Čarokrásne, rozprávkové vianočné trhy s vôňou perníkov, tradičných dobrôt dotvárali neopísateľnú atmosféru. To sa nedá opísať, jednoducho to sa musí zažiť.

                                                                                                                                                                    tím Kapa

      • Vianočné občerstvenie v 5.A…

       16. 12. 2023

       V piatok, 15.12 sa naši piataci na hodine techniky pod vedením p.uč. Jakubcovej učili pripravovať vianočné občerstvenie. Priniesli si ingrediencie a na hodine to začalo voňať pomazankami, klobáskou, vajíčkom…všetkým, čo je potrebné na prípravu jednohubiek. Niektorí zapojili doma aj rodičov a priniesli hotové kreatívne výtvory. Desiata cez veľkú prestávku bola dnes veru bohatá.

       Dobrú chuť.

       Mgr. Jančová Marcela

      • Návšteva v DSS Letokruhy na sviatok sv. Mikuláša

       15. 12. 2023

       Na svätého Mikuláša bol náš mini spevácky dievčenský zbor na návšteve v domove dôchodcov. Pomáhali sme roznášať mikulášske balíčky, a popri tom sme hrali a spievali koledy. Bol to krásny zážitok. Ako koledníci sme mali možnosť potešiť všednosť dôchodkových dní a v mnohých z nás to zanechalo obrovskú stopu na srdci.  Je úžasné, ako si seniori vážili, že sme prišli. Bolo to pre nás veľkým povzbudením. Ďakujeme, že sme mohli byť súčasťou tejto skvelej mikulášskej akcie.

       Text: Zuzana Masnicová (I.AG)

       Foto: Petra Dubeňová (II.BG)

      • Opäť spolu na Mikuláša

       7. 12. 2023

       V deň sv. Mikuláša sa opäť stretli spolu malí a veľkí kamaráti prváci. Veľkáči si prichystali pre svojich malých kamarátov prváčikov sladké prekvapenie a chceli s nimi aspoň chvíľu stráviť čas. Pripravili si pre nich hru, ktorú sa spoločne zahrali a malým kamarátom aj takto vyčarili úsmev na tváričkách. Prváčikovia zase prekvapili svojim oblečením a tým, ako tichúčko čakali, kto sa zjaví vo dverách.

       Napokon veľkáči pozvali malých kamarátov pred Vianocami k sebe do triedy.

       Prváčikovia, už sa na vás tešíme!“

        

       Mgr. G.Králiková, triedna 1.AG

      • Duchovná obnova 2. AG

       7. 12. 2023

       Naša tohtoročná duchovná obnova sa konala v dňoch  28. 11. - 29. 11.  v Terchovej. Bola zameraná na naše schopnosti a talenty. Doobeda nás zaujala prezentácia o objavovaní a rozvíjaní talentov, tie sme si overili v súťaži pri riešení hádaniek, morzeovky či rozprávaní vtipov. Vďaka snehu, ktorého bolo v Terchovej dosť, nám popoludnie spríjemnila guľovačka a stavanie snehuliaka. Po svätej omši sme večer zakončili filmom a spoločnou hrou mestečko Palermo. Môžeme skonštatovať, že program aj voľný čas boli naozaj super. Ďakujeme, a už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné akcie a výlety.

       Študenti 2. AG

      • Hospitačný pobyt v Nemecku

       6. 12. 2023

       V dňoch 19.11. až 01.12.2023 sa pán zástupca Mgr. Jakub Krenželák zúčastnil vďaka podpore Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky hospitačného pobytu v Nemeckej spolkovej republike na gymnáziu Willstätter-Gymnasium v Norimbergu.

       Vďaka projektu sa mohol pán Krenželák voľne pohybovať po škole, navštevovať vyučovacie hodiny podľa vlastného výberu, čo prispelo k lepšiemu pochopeniu vzdelávacieho systému, nakoľko účastník mohol vidieť priame využitie didaktických metód na jednotlivých hodinách, prácu so žiakmi a aktivity v praxi. Následne vždy nasledoval krátky pohospitačný rozhovor s vybranými pedagógmi, čo viedlo k podnetným debatám a porovnaniu školského systému na Slovensku a v Nemecku. Na základe pohospitačných rozhovorov a pozorovania sme dospeli k záveru, že na vyučovacích hodinách v Nemeckej spolkovej republike prevláda používanie IKT, žiaci sa aktívne zapájajú do vyučovacieho procesu, sú nútení premýšľať a kriticky zhodnocovať svoje tvrdenia, musia aktívne pracovať s textom a formulovať svoje názory, v triede často aktívne diskutujú a sami kladú otázky, na ktoré spoločne hľadajú odpovede, učiteľ vystupuje skôr v úlohe moderátora/sprievodcu. Všetky učebne sú veľmi moderne vybavené rôznymi učebnými pomôckami, IKT.

       Úzka spolupráca s bavorským gymnáziom priniesla nový pohľad na výučbu cudzích jazykov (ako aj predmetov ako takých) na hodinách v slovenských školách. Taktiež priniesla vyššiu motiváciu na spoluprácu s ostatnými kolegami a kreovanie nových nápadov v praxi.

      • Duchovná obnova II.BG

       1. 12. 2023

       Študenti II.BG triedy Gymnázia Kráľovnej pokoja sa aj tento rok opäť zúčastnili na duchovnej obnove, ktorá bola organizovaná pánom školským kaplánom, triednou učiteľkou a p. uč. Tomašovou.
       Ako každý rok, tak aj tento mala duchovná obnova tému. Študenti sa naučili to, že majú využívať, objavovať a zdokonaľovať svoje talenty, ktoré im Boh dal. Jednou zo zábavných aktivít bolo uplatnenie našich talentov v tímoch na už pripravených úlohách - ako napríklad riešenie matematického problému, úloha na logické myslenie, atď...
       Samozrejme dal pán kaplán každému zo študentov možnosť vyspovedať sa, ktorú mnoho študentov využilo. Pre študentov bola zlatým klincom večera svätá omša, kde boli všetci zúčastnení.
       Vďaka duchovnej obnove sa študenti naučili o Bohu niečo viac a užili si spoločné chvíle v kruhu priateľov.

        

       Text: Benjamín Grenčík II.BG

       Foto: Mgr. Tomašová, Mgr. Sabová

        

      • Nemčina s Grétou

       30. 11. 2023

       Aj tento školský rok sa ako jedna z mála stredných škôl v Žiline môžeme pochváliť prítomnosťou nemeckej lektorky na našich hodinách nemeckého jazyka. Greta Sabic k nám prišla z Frankfurtu prostredníctvom neziskovej mimovládnej organizácie KERIC. Pôsobí ako dobrovoľníčka na podporu neformálneho vzdelávania a zásluhou pána zástupcu Jakuba Krenželáka sa ocitla aj na našej škole.
       Stretávame sa s ňou každý štvrtok, kedy obohacuje naše vyučovanie, približuje nám nemeckú kultúru, zvyky a tradície svojej krajiny, čím nesmierne motivuje našich študentov k učeniu sa nemčiny. Je milá, ústretová, nápomocná, študenti si ju veľmi obľúbili a my sme radi, že ju tu máme.:-)

       tím nemeckého jazyka

      • Beseda s hasičom u druhákov

       30. 11. 2023

       Dňa 27.11. prišiel ku druhákom hasič pán Jozef Kucharik, ktorý je starým otcom Dianky Kucharikovej. Už je na dôchodku, ale ochotne prišiel deťom v krásnej slávnostnej uniforme porozprávať o svojej práci. Deti so záujmom počúvali, kde všade môžu hasiči zasahovať, kto alebo čo, je najčastejšou  príčinou požiarov. Rozprávanie spestril aj ukážkou historickej prilby a prilby, ktorú nosil on. Ďakujeme mu za príjemné chvíle pri rozprávaní. 

       Mgr. Kučerová G.

        

      • Beh 17. novembra

       30. 11. 2023

       V piatok 10. novembra 2023 sa žiaci našej školy (2.stupň ZŠ a GYM) zúčastnili 7.ročníka cezpoľného behu 17. novembra v dĺžke 800 m a 1600 m. Všetkým patrí pochvala, že napriek daždivému počasiu a šmykľavému terénu sa nevzdali a podali super výkony. 3.miesto vo svojej kategórií získal KAČERÍK Juraj.
       Gratulujeme!

       Športu zdar.

      • Medzinárodná súťaž Náboj junior

       30. 11. 2023

       Po niekoľkotýždňovej systematickej príprave nás naši deviataci, ôsmaci a dokonca aj dvaja siedmaci v piatok 24. novembra reprezentovali na medzinárodnej súťaži Náboj junior v Trenčíne. Súťažili v riešení matematicko-fyzikálnych príkladov spolu s ďalšími vyše 1800 štvorčlennými družstvami zo 7 krajín Európy. Spomedzi 27 tímov v Trenčíne naši deviataci skončili na 8. a 9. mieste; ale keby sa počítali tímy zo základných škôl, bolo by to 1. a 2. miesto! Naše družstvo ôsmakov skončilo 16., čo by zas bolo 3. miesto spomedzi ôsmakov, terciánov a mladších. Gratulujeme našim žiakom k reprezentácii školy a k umiestneniu, ktoré bolo lepšie ako pred rokom a už teraz sa tešíme na to, ako sa umiestnime o rok!

       Mgr. Michal Bittšanský, PhD.

      • 16. november 2023 - oslava Medzinárodného dňa študentov a náš prvý „Retro“ deň

       29. 11. 2023

       Stretli sme sa, aby sme oslávili náš deň.

       Deň študentstva.Vznik tohto sviatku sa viaže k roku 1939. Študenti, ktorí sa vtedy zúčastnili protestov proti nacistickej nadvláde, boli za svoju odvahu žiaľ odmenení krutosťou a mnohí za ňu zaplatili životom.

       O 50 rokov neskôr sa však v týchto dňoch diali iné veci. Iné, no stále podobné. Diali sa veci, ktoré menili dejiny. 16. novembra 1989 sa slovenskí študenti rozhodli protestovať proti totalitnej vláde. Z obyčajného protestu sa v nasledujúcich dňoch a týždňoch strhla vlna jednoty a obrovskej túžby po slobode…

       Takto zaznel príhovor na začiatku nášho študentského dňa, ktorí sme oslávili 16. novembra 2023.

       Prežili sme deň plný aktivít, hudby, spomienok, filmu, besedy, hier, spoločných aktivít i raňajok, florbalového zápasu medzi 2.BG a učiteľmi.

       Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na tvorbe programu počas tohto dňa, všetkým žiakom gymnázia zo školského parlamentu, všetkým obetavým učiteľom za ich pomoc a nápady.

       Víťazmi hlasovania o najkrajší retro kútik vyhrala 3.AG – tak nech je toto pre nás povzbudením pre novú retro tradíciu.

       Veronika Laurenčíková z 3. AG a Zuzana Michaľaková

      • READYCON, objavovanie budúcnosti pracovného trhu zo školských lavíc

       22. 11. 2023

       Dňa 21.11.2023 sa naši maturanti mohli zúčastniť online vysielania dotýkajúceho sa pracovného trhu a príležitostí na ňom.

       Rozhodli sa zúčastniť vysielania dotýkajúceho sa trendov v médiách, marketingu a manažmente, trendov v zdravotníctve, v informačných technológiách a v strojárstve.

       Online vysielanie sa snažilo o ukázanie trendov vo výrobe, vo vývoji pracovného trhu. V spolupráci s odborníkmi z praxe boli študentom prinesené informácie o kľúčových trendoch a zaujímavých firmách vo vybraných odboroch. 

        

                                                                                                                Mgr. Gabriela Králiková

      • Slovenská filozofická olympiáda

       18. 11. 2023

       Opäť v Ružomberku a opäť na Filozofickej fakulte KU. Dňa 14.11.2023 sa uskutočnila  Filozofická olympiáda a my sme boli opäť pri tom. Zúčastnilo sa jej 12 žiakov gymnázia:  A.Njamma  a R.E.Takáčová z 1.AG, T.Bohdal, L.Jedlovec a E.Mandáčková z 2.AG, A.Hodásová z 2.BG, T.Káčerík a  L.Valúchová  z 3.AG,  a tiež 4 štvrtáci z triedy 4.AG a to I.Vaško, G.Szaniewski, L.Nováková a D.Dávidíková. 

       Súťaž spočívala v písaní eseje na jeden zvolený citát z troch ponúknutých:

       1.Morálka v Európe je dnes stádovitá. (F.Nietzsche)

        

       2. Európa je príliš bohatá na to, aby bola relevantná pre chudobných vo svete, priťahuje imigráciou, ale nie napodobňovanie (nasledovanie)... Je príliš pasívna, pokiaľ ide o medzinárodnú bezpečnosť. Príliš spokojná sama so sebou, správa sa, akoby jej hlavným politickým cieľom bolo stať sa najpohodlnejším domovom dôchodcov na svete. Je príliš ustálená a obáva sa multikultúrnej rozmanitosti. (Z.Brzezinski)

        

       3. Keď sa stretne neistá, poddajná, relativistická kultúra (európska) s kultúrou, ktorá je ukotvená, sebaistá a posilnená spoločnými doktrínami (islamská), je to spravidla tá prvá, ktorá sa mení podľa tej druhej. (CH.Caldwell)

        

       Ďakujem našim žiakom, že venovali čas tejto súťaži a mohli nie len reprezentovať našu školu, ale vyskúšať si súťažiť  na akademickej pôde univerzity. 

       Teraz už len trpezlivo počkať na výsledky súťaže.

        

                                                                               

                                                                                                                               Mgr. Gabriela Králiková

        

      • Zážitková prvá pomoc!

       13. 11. 2023

       10.11.2023 sa žiaci 7. ročníka zúčastnili exkurzie v SIMEDU (Simulačno edukačnom centre) Slovenského červeného kríža v Žiline, kde sa učili poskytovať prvú pomoc v simulovaných podmienkach. Detská izba, obývačka, ihrisko, park či autonehoda.🚑.. verím, že všade tam budú naši žiaci vedieť poskytnúť prvú pomoc a v prípade potreby dokonca aj KPR!

       Ďakujeme Slovenskému červenému krížu v Žiline za zaujímavé a poučné preškolenie. Žiaci boli nadšení. Veď posúďte sami (foto).

        

       PhDr. Zuzana Brňaková, sociálny pedagóg

        

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Vedenie školy : +421 910 852 152, Vedúca školskej jedálne : +421 909 250 812 Ekonomické oddelenie : +421 909 250 813 Zástupca pre MŠ: +421 907 242 309 MŠ Trpaslíci: +421 910 852 468, MŠ, Šmolkovia: +421 903 983 911, MŠ, Gumkáči: +421 903 983 910 MŠ, Krtkovia: +421 910 852 467 Školník: +421 0909 250 463 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN ŠKOLY : SK13 0200 0000 0018 7253 1751 IBAN Školskej jedálne: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
   • Prihlásenie