• Aktuality

     • Organizácia záveru školského roka od 23. 6. do 30. 6. 2021
      • Organizácia záveru školského roka od 23. 6. do 30. 6. 2021

       24. 6. 2021

       Od stredy 23. 6. 2021

       • žiaci 1. stupňa končia 4. hodinou a v priebehu 5. hodiny sa naobedujú so svojimi triednymi učiteľmi, ŠKD začína o 12, 15 do 16.45

       • ranná ŠKD od 6.30

       • žiaci 2. stupňa končia o 12, 15, nasleduje obed s triednymi učiteľmi a koniec vyučovania

       • knihy na budúci školský rok žiaci dostanú na začiatku školského roka v septembri

       29. 6.  utorok – sv. omša na školskom dvore o 8. 30, rozlúčka deviatakov. Nasleduje odovzdávanie vysvedčení v triedach, po skončení obed. Koniec vyučovania o 11. 00.

       - ŠKD od 6.30 do 16. 00

       30. 6.  streda – riaditeľské voľno pre ZŠ a GYM (okrem detí ktoré chodia do ŠKD)

       - ŠKD od 6.30 do 15. 00 pre žiakov 1. stupňa 

       1. 7.  – 31. 8. 2021 letné prázdniny pre ZŠ a GYM

       2. 7. 2021 riaditeľské voľno pre deti MŠ

       prevádzka MŠ do 16. 7. 2021 (pre deti ktoré v prieskume vyjadrili záujem o pobyt v MŠ)

     • Letný tábor CECHCAMP
      • Letný tábor CECHCAMP

       28. 5. 2021

       Milí žiaci, rodičia ponúkame do pozornosti pozvánku do tábora zo SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline!

       SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline pozýva chlapcov ktorí ukončili 6. a 7. ročník ZŠ, na tábor CECHCAMP ktorý sa uskutoční od 30. júna do 3. júla 2021. Spolu s našimi animátormi pre nich pripravujeme zábavu, športový program, výlet, duchovné povzbudenie. Bude aj veľká príležitosť sa stretnúť s našimi majstrami na našich dielňach, niečo nové sa naučiť zo stolárskeho a autoopravárenského remesla a tiež niečo si vyrobiť. Bližšie informácie na prihláške. 

       Prihlášku môžete stiahnúť tu. 

       Tešia sa na Vás saleziáni, majstri odborného výcviku a animátori.

        

     • Zber papiera – výsledky
      • Zber papiera – výsledky

       26. 5. 2021
       1. m:  4. A     838 kg

       2. m:  5. A     453 kg

       3. m:  7. A     451 kg

       4. m:  2. A     314 kg

       5. m:  MŠ      202 kg

       6. m:  3. A     177 kg

       7. m:  1. A     158 kg

       8. m:  6. A       90 kg

       9. m:  9. A       48 kg

       10. m:  4. AG    47 kg

       11. m:  8. A         9 kg

       Víťazom gratulujeme, môžu sa tešiť na skvelé ceny!

       Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí podporili náš zber a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Výťažok použijeme na zakúpenie športových potrieb pre žiakov. 

     • DENNÝ LETNÝ TÁBOR – Zachráň sa, kto môžeš...
      • DENNÝ LETNÝ TÁBOR – Zachráň sa, kto môžeš...

       21. 5. 2021

       TERMÍNY:

       12. – 16. júl 2021

       19. – 23. júl 2021 – v anglickom jazyku

        

       Tábor je určený pre deti vo veku od 6 do 14 rokov. Prebiehať bude v priestoroch našej školy v čase od 8.00 do 16.00 hod.

       Poplatok 90€ je potrebné uhradiť do konca júna 2021 na číslo účtu: SK13 0200 0000 0018 7253 1751. Do poznámky treba uviesť: "meno a priezvisko dieťaťa – letný tábor".  V poplatku je zahrnutý: jazykový program, animačný program, doprava a výlety, strava, pomôcky, odmeny a dozor.

       Deti sa môžu tešiť na aktivity v prírode, spoznávanie jednotlivých záchranných zložiek, jazdu na koni, športové hry a súťaže, tímovú spoluprácu, tvorivé dielne a rozlúčkovú párty. 

       Prihlášku na letný tábor je potrebné odovzdať do 30. júna 2021.

       Kontakt: Mgr. Eva Kuriaková – 0910 505 300, mail: kuriakova@sskp.sk

       Prihlášku môžete stiahnuť tu: Prihláška

     • Centíková burza
      • Centíková burza

       17. 5. 2021

       Po čase je tu opäť centíková burza. Od utorka 18. 5. do štvrtku 20. 5. je možné si zakúpením najrôznejších vecí za symbolické ceny podporiť štúdium našich adoptovaných detí. Nájdete nás na chodbe pri kaplnke. Tešíme sa!

       Viac informácií sa dozviete tu.

     • Výberové konanie
      • Výberové konanie

       14. 5. 2021

       RKC Žilinská diecéza, ako zriaďovateľ CMŠ sv. Jána Pavla II. v Pov. Bystrici a ZŠ s MŠ sv. Margity v Púchove, vyhlásila výberové konanie na miesto riaditeľa dotknutých škôl.

       ​​​​​​​Pre viac informácií kliknite TU.


     • Zber papiera
      • Zber papiera

       7. 5. 2021

       Prineste papier novinový, časopisy, staré zošity, katalógy, knihy bez tvrdej väzby. Papier nemôže byť v igelitových taškách. Môžete priniesť aj kartón, ale musí byť oddelený od ostatného papiera. Viac informácií sa dozviete TU. 

       Kontakt na p. školníka: 0911 912 372

         

     • Deň matiek
      • Deň matiek

       7. 5. 2021

       Všetkým mamám, mamkám, mamulienkam....

       Mama - ten najdrahší človek, s tým najväčším srdcom na svete, s náručou pripravenou vždy objať. Pre každú jednu mamu si žiaci z našej školy pripravili poďakovanie. Pozrite si odkaz žiakov vo videu, ktoré sa nachádza v sekcii Základná škola - uskutočnené akcie a úspechy.

     • Aktuálne info pre rodičov
      • Aktuálne info pre rodičov

       29. 4. 2021
       • 3. 5. 2021  v  pondelok  – 1. termín prijímacích  pohovorov na SŠ

       • žiaci 5. až 8. ročníka budú v pondelok doma na dištančnom vzdelávaní kvôli prijímacím pohovorom, ktoré sa v našej škole uskutočnia

       • vyučovanie bude podľa dištančného rozvrhu 

       • žiaci 9. ročníka absolvujú  prijímacie  pohovory na vybraných stredných školách 

       • prvý stupeň  - vyučovanie prezenčne bez zmeny,  v škole podľa štandardného rozvrhu 

       10. 5. 2021 budúci pondelok – 2. termín prijímacích pohovorov na SŠ – vyučovanie detto ako 3. 5. 2021  

        

       Vedenie školy

     • Vyučovanie od 26. 4. 2021
      • Vyučovanie od 26. 4. 2021

       22. 4. 2021

             1. stupeň – vyučovanie podľa rozvrhu, ŠKD  3 skupiny

             2. stupeň – 9. ročník podľa rozvrhu + posilnené vyučovanie SJL a MAT, 8. ročník – vyučovanie podľa rozvrhu

       5., 6. a 7. ročník

       V  pondelok a utorok bude socializácia žiakov po nástupe do školy – aktivity zamerané na upevňovanie vzťahov v triede, aktivity na odreagovanie a uvoľnenie  energie, výlet, športové hry, kreatívne techniky, podpora stability a celkového bezpečia žiakov...

       Od stredy začína vyučovanie podľa rozvrhu – opakovanie, precvičovanie, mapovanie vedomostí žiakov bez známkovania a skúšania. 

       V čase adaptácie na školu budú prvé dva týždne vyučovania podľa rozvrhu nastavené tak, aby všetci žiaci 2. stupňa postupne nadviazali na študijnú rutinu, nebudú hodnotení známkami, vyučovanie bude nastavené tak, aby sme zistili, ako na tom žiaci sú s vedomosťami. Po zistení je potrebné navrhnúť ďalší postup na vyrovnanie rozdielov vo vedomostiach. 

       Veríme, že návrat do škôl bude pre všetkých veľkým prínosom po náročnom období dištančného vzdelávania a opatrení v súvislosti s pandémiou Covid19. 

       Podľa COVID AUTOMATU pre školy sa zákonný zástupca + žiak II. stupňa preukazuje negatívnym testom s platnosťou 7 dní.

       Info k jedálni: 

       Žiaci budú prihlásení na stravu do školskej jedálne od pondelka 26. apríla 2021.V prípade, že žiak od pondelka do školy nenastúpi, je potrebné ho zo stravy odhlásiť do 23. apríla 2021 - piatok do 14.00 hod.

       Info ku kloktacím testom:

       Testovanie 3., 8. a 9. ročníka sa uskutoční  v piatok 23. apríla 2021 počas vyučovania na základe súhlasu zákonného zástupcu s testovaním. Následne budú vzorky odoslané na vyhodnotenie. Na základe výsledku testu, ktorý príde počas víkendu  zákonnému zástupcovi formou SMS  alebo mailu,  môže dieťa v prípade negatívneho testu nastúpiť v pondelok do školy.

       V prípade pozitívneho testu dieťaťa, zákonný zástupca ihneď kontaktujte školu. 

       Pri nástupe do školy sa žiak preukáže výsledkom testu /vytlačené PDF alebo SMS správa/.  Zákonný zástupca dieťa / žiaka naďalej bude predkladať čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti + fotokópiu negatívneho Covid testu.

       Nasledujúce testovanie sa uskutoční 30. 4. 2021 pre žiakov 3. až 9. roč. ZŠ,  ktorí prejavia záujem. 

         

       V prípade otázok kontaktujte triedneho učiteľa.  

     • Návrat do škôl 19. 4. 2021
      • Návrat do škôl 19. 4. 2021

       15. 4. 2021

       Milí žiaci a rodičia, 

       po dlhšom čase dištančného vzdelávania konečne dochádza k postupnej obnove prezenčnej výučby. Ako prví nastupujú žiaci končiacich ročníkov ZŠ – ôsmaci a deviataci. Návrat do škôl je spojený s naštartovaním spokojnosti, s obnovením sociálnych vzťahov, s podporou duševného zdravia a procesu vzdelávania. 

       V týchto intenciách sa bude niesť aj naše školské vyučovanie. Žiaci prichádzajú do školy ako po dlhých prázdninách, avšak v pandemickej situácii, ktorá  nás veľmi ovplyvnila. Preto bude vyučovanie celý týždeň zamerané na adaptáciu žiakov, na vytváranie spoločenstva v triede, na obnovenie kamarátskych vzťahov a vzájomnú podporu. 

       Vyučovanie sa bude realizovať v 2 blokoch a bude trvať do 12. 00. So žiakmi budú pracovať ich triedni učitelia, vyučujúci jednotlivých predmetov, špeciálna pedagogička, školská psychologička a asistentky učiteľa. Jeden deň bude venovaný aj spoločnému pobytu v prírode a  sv. omši.

       Tešíme sa na Vás...

       Účasť žiakov na prezenčnom vyučovaní predpokladá, že žiak bude mať negatívny výsledok antigénového testu a spolu s ním aj jeden z rodičov, s ktorým žije v spoločnej domácnosti. 

       Vyhlásenie o bezinfekčnosti  môžete podať  na Edupage v časti žiadosti  a vyhlásenia. Nezabudnite pripojiť kópie negatívnych testov (žiaka a 1 z rodičov). Ďalšie možnosti – potvrdenie o výnimke z testovania, kópia testu alebo nahliadnutie originálu. 

       S úctou vedenie školy. 

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Email na správcu obsahu: kuriak@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152 Zástupca pre Gym: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 901 909 183, MŠ Lienky: +421 903 983 911, MŠ, Sovičky: +421 910 852 468, MŠ, Mravčekovia: +421 903 983 910 MŠ, Motýliky: +421 910 852 467 Správca siete: +421 901 909 117 Ekonóm: +421 905 541 953 Školník: +421 911 912 372 Špeciálna pedagogička: +421908089816 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751 SWIFT/BIC SUBASKBX
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie