• Aktuality

      • Ocenenie pre Sáru Zimenovú

       29. 4. 2022

       Dňa 27.4.2022 sa uskutočnilo slávnostné ocenenie najlepších žiakov katolíckych stredných škôl Žilinskej diecézy. Za našu školu bola nominovaná a ocenená žiačka 4.AG triedy Sára Zimenová. Slávnostné ocenenia odovzdával Mons.Tomáš Galis, žilinský biskup. Oceňovanie bolo spojené aj so sv.omšou a spoločným posedením.

       A prečo práve Sára Zimenová? Naša Sára je cieľavedomá mladá žena, ktorá si vždy zodpovedne plní školské aj mimoškolské povinnosti, neustále má chuť formovať sa a získavať nové skúsenosti. Nebojí sa prezentovať svoje názory a postoje, a tým vydávať svedectvo mladého kresťana na ceste k zrelosti. Rada posúva svoje hranice aj napríklad cez projekt DOFE, kde získala už striebornú medailu, no popri všetkých aktivitách nezabúda ani na pomoc a podporu svojim spolužiakom. Pozor, vyrastá z nej nádejná kandidátka na prezidentku republiky, ona sama to potvrdí! 

       Veľmi dôležitý je pre ňu aj osobný vzťah k Bohu. Naša Sára je proste taká, usmievavá, skromná a je veľkým darom pre spolužiakov, učiteľov a samozrejme pre triednu učiteľku. Ďakujeme Pánovi, že sme ju mohli spoznať a že sa zaradila do našich radov. 

                                                                                              Mgr. Gabriela Králiková

      • Deň Zeme v 3.A....

       25. 4. 2022

       Pri príležitosti oslavy našej planéty prebiehajú v 3.A a celkovo aj na našej škole rôzne akcie zamerané na uvedomenie si potreby čistého životného prostredia. Tretiaci intenzívnejšie pracovali na úprave okolia školy. Na tvorivých dielňach žiaci pracovali s rastlinným materiálom a vytvárali z neho výrobky. Do vyučovania boli zvýšenej miere zaradené aktivity zamerané na spoznávanie prírody, stromov, bylín...Žiaci tvorili projekty, vytvárali vizitky a omaľovánky. Počas apríla prebieha zber papiera, do ktorého sa zapojí celá škola. V každej triede sa pani učiteľky s deťmi, v tomto čase viac venujú ekologickým otázkam. V škole máme celoročný zber plastových vrchnáčikov a batérii. V triedach sú koše na separovanie papiera a plastu. Žijeme na krásnej planéte, o ktorú by sme sa mali s láskou starať.  My sme zapríčinili jej znečistenie!!! Pracujme na tom nielen na Deň Zeme. 

        

                                                                                                        Mgr.Kučerová Gabriela

      • Deň pred veľkonočnými prázdninami v 3.A 

       20. 4. 2022

       Pred nástupom na veľkonočné prázdniny tretiaci strávili príjemný deň v škole. Vyučovanie nahradila hra, tvorivosť, aktivity na upevňovanie priateľských vzťahov a dobrá nálada. Tento deň si viac uvedomovali význam blížiacich sa sviatkov a dôležitosť zmeny vo svojom správaní k lepšiemu. Spoločne si určili cieľ, ktorý by mali plniť v triede i mimo nej. Každý jeden prispel k tomu, aby nálada bola príjemná a radostná. Všetkým prajeme požehnané a milostiplné prežitie sviatkov. Fotografie v albume. 

       Mgr. Kučerová G. 

         

      • Einstein Teen  

       20. 4. 2022

       Niektorí žiaci našej školy, ktorí vedia o svete viac ako len základy zo školských učebníc, sa v marci zúčastnili ďalšieho kola anglickej vedomostnej súťaže Einstein Teen. Napriek zložitým dištančným online podmienkam dokázali spolupracovať a komunikovať v tímoch zostavených z troch súťažiacich a zmerať si tak sily so žiakmi z iných škôl. Rozhodovali vedomosti, logické uvažovanie, ale aj rýchlosť či šťastie. Po prebojovaní sa pomedzi otázky z desiatich rozličných okruhov sa nakoniec umiestnili aj na stupienku víťazov. 

       V kategórii 4. - 6. ročník nás úspešne reprezentovali Tomáš Pudiš (4. A), Oliver Kozinka (5. A) a Ľuboš Jašík (6. A). Získali krásne 2. miesto! 

       V kategórii 7. - 9. ročník zabojovali Martin Frič (7. A), Tomáš Šoška (8. A) a Michal Mišút (9. A). Obsadili tiež 2. miesto! 

       Súťažiacim zo srdca gratulujeme a veríme, že sa budú aj naďalej rozvíjať v anglickom jazyku. 

         

     • Ekoolympiáda
      • Ekoolympiáda

       19. 4. 2022

       V marci prebiehali na ZŠ i GYM súťažné kolá Ekoolympiády, vedomostnej hry, ktorá digitálnou formou vzdeláva žiakov a študentov v oblasti ochrany životného prostredia a klímy.

       Z 5.A sa zúčastnili vyššieho kola: Sofia Mozsiová, Kamila Paverová.

       Zo 7.A: Veronika Trúchla, Laura Lakatošová, Katarína Michaľaková, Katarína Káčeríková.

       Za gymnázium súťažili z II.BG: Alžbeta Bosini, Laura Drusková, Lucia Jarošová, Oliver Káčerík, Mária Kucharčíková, Alexandra Lacková, Eva Mačejáková, Timea Vdovičíková.

       Z I.AG: Alžbeta Belejíková, Natália Čanecká, Anna Mária Jančiová, Dominika Petrovičová, Karolína Škulcová, ktorá získala najviac bodov pre školu. Gratulujeme.Ekoolympiáda na konala pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO.

       Mgr. Miroslava Klučiariková, Mgr. Mária Jakubcová

     • Biologická olympiáda
      • Biologická olympiáda

       19. 4. 2022

       Do školského kola Biologickej olympiády v kategórii A sa tento šk.rok zapojili maturanti z biológie. Zmerali si sily pri riešení teoretických úloh i praktických cvičení. Najviac bodov získala a ďalej postúpila Laura Ondrová. Krajské kolo prebiehalo online formou dňa 23. 3. 2022 a Laura sa stala úspešnou riešiteľkou.

       Mgr. Miroslava Klučiariková

        

     • Kapáčik...
      • Kapáčik...

       13. 4. 2022

       TERMÍN: 22. – 26. augusta 2022

       Tábor je určený pre deti vo veku od 6 do 14 rokov. Prebiehať bude v priestoroch našej školy v čase od 8.00 do 16.00 hod.

       Poplatok za letný tábor je 100 €. 

       V poplatku je zahrnutý: animačný program, doprava a výlety, strava, pomôcky, odmeny a dozor.

       Poplatok je  potrebné uhradiť do 15. júna 2022 na číslo účtu: SK13 0200 0000 0018 7253 1751. Do poznámky treba uviesť meno a priezvisko dieťaťa – Letný tábor.  

       Deti sa môžu tešiť na : aktivity v prírode,  jazdu na koni, opekačku, kúpalisko, športové hry a súťaže, tímovú spoluprácu, tvorivé dielne a nočnú rozlúčkovú párty po ktorej všetci prespíme v priestoroch našej školy.  

       Prihlášku na letný tábor je potrebné odovzdať do 15. júna 2022.

       Prihlášku nájdete tu.

     • Biblická olympiáda – okresné kolo 
      • Biblická olympiáda – okresné kolo 

       13. 4. 2022

       Na konci marca sa uskutočnilo dekanátne – okresné kolo Biblickej olympiády. Naša škola sa zapojila v oboch kategóriách, základná aj stredná škola. Gymnazisti (Sarah A. Chovanová, Šimon Jaroš, Marek Šuštiak) svojím výkonom dosiahli 3. miesto zo štyroch zúčastnených tímov. Reprezentanti Základnej školy (Laura Lakatošová, Dušan Bielik, Katarína Kačeríková) boli ešte úspešnejší. Obsadili 2. miesto zo šiestich zúčastnených škôl.

       Ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy. 

        

      • Deň učiteľov kresťanských škôl

       6. 4. 2022

       Na sviatok sv. Jána de la Salle, patróna kresťanských učiteľov, každoročne 7. apríla slávime Deň učiteľov kresťanských škôl. 

       Pri tejto príležitosti vyjadrujeme vďačnosť našim učiteľom. Ďakujeme, že nás učíte a pomáhate nám, keď nám niečo nejde. Ďakujeme, že nám dodávate chuť ísť ďalej a že je s vami veľmi často sranda. Vďaka za to, že na nás vždy máte čas.

       Pekný sviatok!

        KAPAci 

     • Deň vody v 3.A
      • Deň vody v 3.A

       3. 4. 2022

       Z príležitosti Dňa vody prežili tretiaci príjemný projektový týždeň. Žiaci hravou a tvorivou formou zisťovali tajomstvá a zaujímavosti o vode, dozvedeli sa viac o význame vody v našom živote, o dôsledkoch ekologických a prírodných katastrof.  Všetko bolo sprevádzané prezentáciou o vode, tvorbou projektov v skupinách i spoločného projektu, výrobkami z papiera, i vytváranie bublín, ktoré vznikli zmiešaním vody a tekutého mydla. Nápaditosť nemala konca kraja a s ňou aj veľa, veľa zábavy.  Fotografie sú v sekcii fotoalbum. 

       Mgr. Gabriela Kučerová 

         

      • Marec - mesiac knihy na našej škole

       3. 4. 2022

       V dňoch 28.3. až 31.3.2022 sa na našej škole uskutočnila predajná výstava kníh, kde si mohli žiaci základnej a strednej školy , no a samozrejme učitelia pozrieť knižné novinky a ak ich zaujali, tak si nejaké aj kúpiť. Celá akcia sa niesla v duchu: „Marec mesiac knihy.“ Počas akcie pomáhali študentky 2.AG a študenti  4.AG, za čo im veľmi ďakujem. 

       A prečo voláme vlastne marec mesiacom knihy?

       Prvý jarný mesiac bol vyhlásený ako mesiac knihy v roku 1955 na počesť významného slovenského buditeľa Mateja Hrebendu, ktorému tak bola vzdaná úcta v mesiaci, v ktorom sa narodil aj zomrel tento významný šíriteľ a milovník knižnej kultúry. Či už patríte k verným „knihomoľom“ alebo ste príležitostný marcový čitateľ, nezabudnite, že knihy treba čítať s láskou! 

       Prečo sa stať vášnivým čitateľom kníh: 

       • Obohacujú slovnú zásobu a zlepšujú vyjadrovacie schopnosti čitateľov; 

       • Pozitívne ovplyvňujú psychické procesy – skvalitňujú myslenie a tým, že vyžadujú „ponorenie sa do deja“, môžu zlepšiť schopnosť sústredenia sa; 

       • Rozvíjajú fantáziu tvorivosť;

       • Sú podnetné - nútia čitateľa rozmýšľať, polemizovať, hľadať odpovede a utvoriť si vlastné názory a spôsoby riešenia životných situácií; 

       • Slúžia ako jedna z foriem pasívneho oddychu, relaxu a odstránenia stresu.

                                                                                                                Mgr. Gabriela Králiková

     • Marec mesiac kníh na 1.stupni ZŠ…
      • Marec mesiac kníh na 1.stupni ZŠ…

       31. 3. 2022

       Počas tohto jarného mesiaca kníh sa naši žiaci na vyučovaní viac zameriavali na knižky pre deti, prácu s nimi a cestu, ako taká kniha vzniká. V  prvej triede prebehla výstava kníh, ktoré deti čítajú doma už sami alebo im ich čítajú rodičia. 

       Počas marca prváci prežívali príbeh o Pavúčikovi zlatúšikovi, vyrobili si krásne záložky, Hejného matematiku sprevádzala rozprávka o Červenej čiapočke, maľovali sa ilustrácie k rozprávkám, deti vytvárali vlastnú knihu….

       V ŠKD zrealizovali p.vychovávateľky návštevu expozície v Rosenfeldovom paláci “Bábky v podkroví”. Tiež žiaci v rámci ŠKD navštevujú pravidelne školskú knižnicu P.učiteľka na hodine zimprovizovala bábkové divadlo o Snehulienke a deti si vyskúšali aké je to nesedieť v hľadisku, ale sa aktívne podieľať na kultúrnom zážitku pre ostatných. Verím, že láska a radosť z čítania sa prebudí u každého žiaka našej školy…

        

       S čitateľským pozdravom

       Mgr.Jančová Marcela

      • SVETOVÝ  DEŇ VODY u prvákov....

       23. 3. 2022

       Tento deň, 22. 03.2022,  je jedinečnou príležitosťou pripomenúť všetkým mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie života. Prváci si snažili stať sa súčasťou kolobehu vody a zmenili sa na kvapky vody. Počas hodiny kvapky prešli kus cesty z oceánu k oblakom a späť na zem, kde svojim blahodarnym dažďom zachraňovali rastliny, živočíchy a ľudí. Chráňme si túto jedinečnú tekutinu na našej krásnej planéte každý deň.

       Tr. uč. Jančová

      • Všetkovedko

       18. 3. 2022

       Aj v tomto školskom roku 2021/202 sa naši žiaci zapojili do súťaže Všetkovedko. O titul najmúdrejšieho medzi najbystrejšími bojovali naši druháci a tretiaci, ktorí sa pridali k žiakom z celého Slovenska. Súťaž prebiehala postupne v novembri. Na našej škole to bolo 12 bojovníkov:  

       3. trieda: Ondrejčík Jakub, Šeliga Juraj, Adamov Šimon, Kačerík Matej 

       2. trieda: Lakiová Nina, Maturová Melánia, Bajtošová Natália, Chovanec Juraj, Lúčanová Aneta, Heroneková Sára, Meďveďová Alica 

       Po celoslovenskom vyhodnotení žiaci získali titul Všetkovedkov učeň a ceruzku ako darček. 

       Šimon Adamov a Juraj Šeliga si vybojovali titul Všetkovedko a boli ocenení ceruzkou a loptičkou.  

       Všetkým gratulujeme za dosiahnuté výsledky. 

       Mgr. Kučerová Gabriela 

      • Kuchyňa varí 21. - 31. 3. 2022 obmedzene

       18. 3. 2022

       Milí rodičia, žiaci, kolegovia,

       oznamujeme Vám, 
       že budúci od 21. do 31. 3. 2022
       bude kuchyňa variť len pre
       - škôlku, 
       - 1. až 6. ročník ZŠ 
       - zamestnancov.


       Odôvodnenie - sú na PN tri pracovníčky kuchyne zo štyroch a tri pani upratovačky z piatich, z čoho vyplýva že v kuchyni nám pripravuje stravu jedna pani kuchárka a pomáhajú jej dve pani upratovačky so zdravotným preukazom. 

       Žiaci 7. až 9. ročníka ZŠ aj tried GYM budú automaticky odhlásení zo stravy.

       Ďakujeme za zvýšenú vzájomnú ústretovosť a rešpekt, umývanie dlážok v škole bude spravidla len na spoločných chodbách.

       S prianím pekného dňa, Anastázia Strečková

      • Ukážky 1. pomoci

       18. 3. 2022

       Jakub Hodoň (III.AG) je dobrovoľník v Slovenskom Červenom kríži. Pre svojich spolužiakov si na hodine biológie pripravil ukážky 1. pomoci pri rôznych poraneniach, zlomeninách, krvácaní a šoku. Študenti si nacvičili techniky obväzovania.


       Mgr. Miroslava Klučiariková

      • Okresné kolo detskej recitácie poézie

       17. 3. 2022

       Ďakujeme Tobiasovi Nemčekovi, žiakovi 3.A triedy (tr.uč. Mgr. Gabriela Kučerová) za reprezentáciu v okresnom kole detskej recitácie poézie dňa 16.3.2022 na Radnici v Žiline, kde sa umiestnil spomedzi 26 súťažiacich na veľmi peknom 2. mieste. Gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.

                                         Mgr. Fujaková

      • Karnevalový deň na roč. 1.-4.

       17. 3. 2022

       Dňa 27.2.2022 zasadli do lavíc rôzne postavy z rozprávok: ježibaby, futbalisti, čarodejnice, princezné, žaba, nokia, zeleninový tanier a veľa ďalších krásnych postáv. Deti predvádzali svoju nápaditosť i nápaditosť, tých, ktorí im pri výrobe masiek pomáhali. Bol to úžasný karnevalový deń, s ktorým sa deti rozlúčili s obdobím fašiangu. Počas vyučovania pani učiteľky pripravili deťom rôzne aktivity a súťaže, pri ktorých zažili veľa zábavy. Ich snaženie sa bolo ocenené rôznymi cenami. Zábava pokračovala i v poobedňajších hodinách v oddeleniach ŠKD. Tento zážitok si môžete pozrieť vo videu, ktoré sme pre Vás pripravili. 

       Všetkým ďakujeme za krásne chvíle.

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152, vedúca šj:+421 910 505 300 Zástupca pre Gym: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 901 909 183, MŠ Lienky: +421 903 983 911, MŠ, Sovičky: +421 910 852 468, MŠ, Mravčekovia: +421 903 983 910 MŠ, Včielky: +421 910 852 467 Ekonóm: +421 905 541 953 Školník: +421 911 912 372 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
   • Prihlásenie