• Aktuality

      • Pasovanie prvákov

       9. 11. 2023

       Už dva mesiace prešli, odkedy sa prváci usadili do školských lavíc. Zistili, ako chutí školský život, a teda prišiel čas prijať ich medzi riadnych školákov.

       Vo švrtok, 26.10.2923, sa v kaplnke konalo Pasovanie malých prváčikov..Ukázali, ako vedia spievať, akú majú pamäť na básničky. Pred prítomnými sľúbili, že budú svedomití žiaci. Tento sľub potvrdili odtlačkom svojho prsta na Pasovaciu listinu. Vymenili si vyrobené darčeky s kamarátmi z 1. AG. Gymnazisti ich sprevádzali ku pánovi riaditeľovi, ktorý každého prváka pasoval za žiaka našej školy.

       Prváci si užili tento deň aj riadnou zábavou v triede 1.A.Prajeme malým aj veľkým prvákom úspešne a požehnané školské roky plné radosti z poznávania.

      • Olympiáda v nemeckom jazyku

       9. 11. 2023

       Dňa 8.11.2023 sa uskutočnilo Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku na KAPA gymnáziu. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách, v kategórii 2A sa zúčastnilo 11 žiakov a v kategórii 2B 10 žiakov.

       Žiaci v rámci písomnej časti museli zvládnuť niekoľko disciplín: gramatický test, čítanie neznámeho textu s porozumením a počúvanie neznámeho textu s porozumením. V rámci ústnej časti žiaci prerozprávali príbehu podľa obrázkovej predlohy a následne prebehol voľný rozhovor na zvolené témy. Celý priebeh nemeckej olympiády sa niesol vo veľmi dobrej pracovnej a súťaživej atmosfére, v závere prišla chvíľka napätia pri vyhlasovaní výsledkov.  

        

       Kategória 2A:

       1. miesto   Tobiáš Kardoš
       2. miesto   Sabrina Skotnická
       3. miesto   Lukáš Hatala 

        

       Kategória 2B:        

       1. miesto Filip Tichý
       2. miesto Tobiáš Káčerík
       3. miesto Šimon Jaroš

       Víťazom blahoželáme a držíme im palce v okresnom kole.

                    

                                                                           Mgr. Gabriela Zajvaldová

      • Vybíjaná

       4. 11. 2023

       Dňa 26.októbra sa uskutočnil turnaj vo vybíjanej, kedy si žiačky 2.stupňa ZŠ zmerali svoje sily. Víťaznému tímu v zložení 8.A + 9.A gratulujeme! Na záver sme turnaj ukončili exhibičným zápasom (5.A + 8.A + 9.A vs. 6.A + 7.A).

       Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť, super zápasy a tešíme sa na ďalšie.

       Vaši telocvikári

      • Deň stromov....

       27. 10. 2023

       V piatok, 20. októbra 2023 si žiaci prvého stupňa pripomenuli Deň stromov. Myšlienka osláv Dňa stromov vznikla už v 19. storočí v americkej Nebraske a postupne sa rozšírila do celého sveta. Od ich existencie je závislá prevažná väčšina všetkých foriem života na našej planéte. Pani učiteľky pomocou rozprávok a príbehov otvorili tému a dôležitosť potreby stromov v našom živote. Keďže máme jeseň, vyučovanie bolo spojené aj s darmi jesennej úrody. Stromy sa „rozrástli“ nielen na hodinách prírodovedy a prvouky, ale aj v matematike a na slovenskom jazyku. V triedach nastalo farebné stromové vyučovanie: písanie, matematické úlohy, tvorba projektov, lúštenie tajničiek .... Žiaci sa v plnej kráse prejavili na hodinách výtvarnej výchovy a popritom si aj veselo zaspievali. Niekoľko našich rád k záchrane stromov:

       • nikdy netlačme a nekopírujme dokumenty zbytočne;
       • používame recyklovaný papier (papier môže byť recyklovaný 6 – 8 krát);
       • dávajme prednosť internetovým verziám novín a časopisov;
       • využívajme elektronické zasielanie výpisov, fakturácie a archivácie dokumentov;
       • odmietajme reklamné letáky 
       • separujme papierový odpad 

                                                                      
       Mgr. Jančová Marcela

      • Jesenné prázdniny

       27. 10. 2023

       Všetkým žiakom základej školy a študentom gymnázia prajeme príjemné prežitie jesenných prázdnin. V škole sa opäť stretneme vo štvrtok 2. novembra.

       Materská škola ostáva v prevádzke pre prihlásené deti.

        

      • DUCHOVNÁ OBNOVA 1.AG TRIEDY

       26. 10. 2023

       V dňoch 24.10.-25.10.2021 sa žiaci 1.AG triedy Gymnázia Kráľovnej pokoja zúčastnili duchovnej obnovy v Terchovej - Šípkovej. 👩‍👩‍👧‍👦 👩‍👩‍👦‍👦

       Duchovnú obnovu viedol veľmi dobre a zaujímavo p.kaplán Mgr. Michal Tichý a hlavnou témou boli „Falošné predstavy o BOHU“. Žiaci mali možnosť diskutovať, plnili úlohy a popri tom mali možnosť rozmýšľať o svojom vzťahu k  Bohu.Okrem prednášky žiakov čakali rozhovory, možnosť sv. spovede u p.kaplána, sv. omša, ale aj voľný čas, ktorý žiaci využili na šport, 🏃‍♀️🤸‍♂️🤾‍♀️ hry, rozhovory a samozrejme na lepšie spoznanie sa.Už sa tešíme na ďalšie duchovné a školské aktivity.   

       Mgr. Gabriela Králiková

      • „Nedaj sa, hovor o tom!“

       24. 10. 2023

       Šikana, sociálna nerovnosť, fyzické násilie, výsmech, obťažovanie, či nástrahy internetu... To sú témy inovatívneho a pútavého divadelno-výchovného predstavenia „Nedaj sa, hovor o tom!“ Témy tak silné, náročné a predsa  „bežné“. Preto JE potrebné o nich hovoriť.

       Prostredníctvom moderátora, naživo hraných divadelných scénok a video výpovedí odborníkov, či pre žiakov známych osobností to ide ľahšie.. Obzvlášť ak prídu priamo k Vám do školy.

       Tešíme sa, že 23.10.2023 sa aj naši žiaci ZŠ i študenti gymnázia predstavenia zúčastnili a KAPA sa tak stala súčasťou celoslovenskej siete škôl podporujúcich úžasný projekt.

        

       Takže „Nedaj sa, hovor o tom!“

       https://www.nedajsa.sk/

       PhDr. Zuzana Brňaková, sociálna pedagogička

        

      • Soľ nad zlato

       23. 10. 2023

       Človek by neveril, že ako suvenír si bude kupovať naša mládež zo siedmeho, ôsmeho aj deviateho ročníka plné vrecká soli najrôznejšieho typu . Očarila ich tak ako aj dospelých baňa Wieliczka, kam sme sa vybrali na exkurziu v piatok 13. októbra v skorých ranných hodinách.

       Po ceste tam sme mali detailný literárno-geograficko-historicko-politický výklad okolia pánom sprievodcom vrátane úsmevného poľského slovníka. 

       Po pobyte v bani v hĺbke viac než 100 m v desiatkách komôr a rozprávkových sál, v ktorých aj lustre boli z kryštálov soli, sme sa presunuli do kráľovského mesta Krakov. Spoznávali sme tu hlavný "rínok" a jeho okolie, nasýtili svoje brušká a tešili sa nádhernému babiemu letu.

       Ako posledný bod programu bola návšteva sr. Faustíny a Kostola Božieho milosrdenstva v Lagievnikoch.  Komu bolo málo šľapať približne 40 poschodí smerom dole v soľných baniach, tu mohol vyšľapať a zísť spolu 500 schodov na vežu pri kostole. (Ale našli sa aj takí, ktorí sa prešmykli do výťahu, ale boli sme k ním milosrdní... :-) 

       Sme vďační, že  p. uč. Jakubcová mala odvahu zorganizovať takúto zahraničnú exkurziu pre ZŠ, že p. uč. Tomašová prekladala z poľštiny a že náš autobus našťastie neprešiel žiadneho "kaktusa pochodoweho".

        

       p. uč. Rybárová

      • Milión detí sa modlí ruženec....

       23. 10. 2023

       V stredu, 18. októbra 2023, sa naša škola duchovne pripojila k deťom celého sveta v iniciatíve Milión detí sa modlí ruženec...Úmyslom tejto krásnej a silnej modlitby je MIER VO SVETE. Deti, žiaci aj študenti našej školy otvorili svoje srdcia počas prvých hodín a modlili sa v školskej kaplnke Ruženec svetla.  Vyprosovali pokoj a jednotu v rodinách a medzi národmi navzájom . Veď spomeňte si na slová Pátra Pia, ktorý povedal: “Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.“

      • Dopravné ihrisko

       20. 10. 2023

       16. októbra 2023 žiaci 1. a 2. ročníka navštívili dopravné ihrisko na Vlčincoch. Chladné, ale pekné počasie prialo k otestovaniu si v praxi pravidiel cestnej premávky. Svoje zručnosti preukázali v jazde na kolobežke ako aj v jazde na bicykli. Už teraz sa deti tešia na ďalšiu návštevu ihriska.

                                                                                                      Mgr. Kučerová a Mgr. Lakatošová

      • Beh pre najmenších

       16. 10. 2023

       Žiaci 1. stupňa sa zapojili 6. 10. 2023 do Behu pre najmenších - Pretekov o pohár primátora mesta Žilina v Sade SNP na Námestí Andreja Hlinku. Z deviatich našich žiakov (Dávid Schneider, Rastislav Strieženec, Olívia Hoterová, Adela Jancová, Leo Santos,. Juraj Kahaník, Katarína Sládková, Aneta Lúčanová, Nina Lakiová) do finále postúpili traja žiaci - Dávid Schneider, Adéla Jancová a Olívia Hoterová, ktorá vybojovala 3. miesto vo svojej kategórii. Víťazke a všetkým zúčastneným gratulujeme a tešíme sa z ich úspechu!

      • Tanzánia – divoké srdce Afriky

       13. 10. 2023

       Dňa 6. 10. 2023 sa žiaci 6. ročníka  ZŠ zúčastnili  celoštátneho vzdelávacieho projektu  SVET OKOLO NÁS . Siedmy diel vzdelávacieho projektu Svet okolo nás preniesol žiakov do rozľahlej a nádhernej divočiny, do divokého srdca Afriky do Tanzánie, ktorá je jednou z najromantickejších a súčasne najpriateľskejších krajín na čiernom kontinente. Videli najkrajšie národne parky, slony, elegantné žirafy, tisíce pakoňov a kráľa zvieracej ríše, leva. Prešli sa pod najvyššou horou Afriky, poodhalili tajomstvo Veľkej priekopovej prepadliny, preskúmali jazero Tanganika. Spoznali ako v súčasnosti žijú Masajovia, ktorí boli obávanými bojovníkmi. Na záver nás tvorcovia projektu pozvali na ďalší diel projektu do Indonézie.

                                                                                                                                                  Mgr. Mária Jakubcová

      • Európsky deň jazykov na KAPA

       13. 10. 2023

       Dňa 26. septembra sa každoročne oslavuje Európsky deň jazykov, ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001. Cieľom Európskeho dňa jazykov ☝ je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania. Počas Európskeho dňa jazykov cudzie jazyky boli na KAPA spestrené rôznymi interaktívnymi aktivitami. Na gymnáziu sa žiaci pod vedením Mgr. Dáši Alžbety Sabovej v deň jazykov zapojili do výzvy OSN - "Free rice", ktorá funguje celoročne a je založená na princípe učenia sa slovíčok z angličtiny.❤

       Ľudia z celého sveta prostredníctvom platformy freerice.com majú možnosť zbierať zrnká ryže spôsobom započítavania 10 zrniek ryže za každú správnu odpoveď. Následne sponzori uvedenej aktivity ryžu zakúpia a darujú ju do krajín, v ktorých je núdza o jedlo. Naša škola za týždeň od vyhlásenia súťaže zozbierala 40 790 zrniek ryže. Úspešnosť tried bola nasledovná:

       1. miesto: III.AG - 12 700 zrniek
       2. miesto: IV.AG - 9 060 zrniek
       3. miesto: II.AG - 6 120 zrniek
       4. miesto: I.AG - 5 370 zrniek
       5. miesto: II.BG - 4 440 zrniek
       6. miesto: IV.BG - 3 100 zrniek

       K najúspešnejším jednotlivcom patrili:
       1. miesto: Viki Kohútová (III.AG) - 3 750 zrniek
       2. miesto: Marek Šuštiak (IV.AG) - 3 500 zrniek
       3. miesto: Anička Jančiová (III.AG) - 2 730 zrniek

       Európsky deň jazykov nám pripomenul dôležitosť jazykového vzdelávania a upozornil na fakt, že učenie sa nových jazykov nám otvára dvere k novým príležitostiam, zážitkom a priateľstvám. Učenie sa jazykov iných národov nám umožňuje vzájomne si lepšie porozumieť a pochopiť naše kultúrne rozdiely.

       Mgr. Gabriela Zajvaldová
        

      • Noc výskumníkov

       11. 10. 2023

       Dňa 29. 9. 2023 sa žiaci 9. ročníka  ZŠ, študenti 1. a 4. ročníka gymnázia zúčastnili exkurzie v rámci celoeurópskeho festivalu vedy a výskumu v OC Mirage Žilina pod názvom Noc výskumníkov, kde sa mohli oboznámiť s novinkami v oblasti vedy, techniky, robotiky.  Exkurzia bola zaujímavá.

        RNDr. Holíková, Mgr. Tomašová a Mgr. Jakubcová

        

      • Účelové cvičenie GYM

       9. 10. 2023

       Dňa 28. septembra sa uskutočnilo účelové cvičenie. Študenti 1. a 2. ročníka  gymnázia sa presunuli po hrebeni Kysuckej vrchoviny na vyhliadkovú vežu Dubeň, odkiaľ mali výhľad na mesto Žilina, jeho okolie a tiež školu. Nasledoval presun do Budatínskeho parku, kde v skupinách absolvovali rôzne stanoviská. Cieľom cvičenia bolo overiť u študentov teoretické vedomosti i praktické zručnosti. Najlepšie skupiny boli odmenené.

      • Návšteva štadiónu MŠK

       5. 10. 2023

       Vo štvrtok, 28. 9. 2023, navštívili prváci a druháci ZŠ štadión MŠĶ v Žiline. Milí futbalisti, ktorí nás sprevádzali, nám ukázali Sieň slávy MŠK a miestnosť pre novinárov. Tam si každé dieťa vyskúšalo odpovedať cez mikrofón a naopak každý sa tiež zahral na novinárov. Deti kládli rôzne otázky. Na hracej ploche sa zahrali s loptami, dostali odmenu. Nakoniec sme si pozreli kaplnku..Bravúrne zvládli pešiu prechádzku mestom, všímali si mestské budovy - polikliniku, poštu, autobusovú a železničnú stanicu. Obdivovali prácu stavbárov na moste Strávili sme krásny slnečný septembrový deň.

        

       Mgr. G. Kučerová, Mgr. Z. Lovíšková, Mgr. M. Lakatošová

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Vedenie školy : +421 910 852 152, Vedúca školskej jedálne : +421 909 250 812 Ekonomické oddelenie : +421 909 250 813 Zástupca pre MŠ: +421 907 242 309 MŠ Trpaslíci: +421 910 852 468, MŠ, Šmolkovia: +421 903 983 911, MŠ, Gumkáči: +421 903 983 910 MŠ, Krtkovia: +421 910 852 467 Školník: +421 0909 250 463 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN ŠKOLY : SK13 0200 0000 0018 7253 1751 IBAN Školskej jedálne: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
   • Prihlásenie