• Aktuality

      • Poplatky za krúžky CVČ

       28. 9. 2022

       Zákonný zástupca maloletého, prijatého do Centra voľného času na základe rozhodnutia o prijatí, resp. plnoletý žiak, prispeje na čiastočnú úhradu nákladov spojenú s činnosťou záujmového krúžku:

        

       Ročný poplatok:

       25 €/1 krúžok – ak žiak odovzdal Vzdelávací poukaz a zároveň sa prihlásil do 13. 09. 2022,

       50 €/1 krúžok – ak žiak neodovzdal Vzdelávací poukaz a prihlásil sa do 13. 09. 2022,

       50 €/1 krúžok – ak žiak odovzdal Vzdelávací poukaz a zároveň sa prihlásil od 14. 09. 2022,

       70 €/1 krúžok – ak žiak neodovzdal Vzdelávací poukaz a zároveň sa prihlásil od 14. 09. 2022,

       25 € / 1 krúžok – v prípade žiaka Materskej školy

        

       Zákonný zástupca maloletého, neprijatého do Centra voľného času na základe rozhodnutia, prispeje na čiastočnú úhradu nákladov spojenú s činnosťou záujmového krúžku (externý člen): 70,00 € na jeden krúžok na školský rok. 


       Poplatky sa uhrádzajú na číslo účtu: IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751 do poznámky uviesť meno a priezvisko dieťaťa a názov krúžku, platbu prosíme uskutočniť do 15. októbra 2022.

        

       Pozn. Ak žiak odovzdal Vzdel. poukaz a navštevuje 2 krúžky (s prihláškou do 13. 09. 2022), platba bude realizovaná v sume 50,- eur.

        

        

        

        

     • Anglické divadlo
      • Anglické divadlo

       26. 9. 2022

       Žiakom 3. - 9. ročníka našej školy sme po dlhšej pauze opäť veľmi radi sprostredkovali divadelné predstavenie v angličtine, ktoré bolo pre nich nielen umeleckým zážitkom, ale i vhodnou učebnou pomôckou.

       Mladší žiaci sa zúčastnili veselej anglicko-slovenskej rozprávky s názvom Lazy goat s pesničkami o namyslenej a drzej koze, ktorú zvieratká vyženú z dvora do lesa.

       Starší sa zúčastnili predstavenia s názvom Last wish, ktoré bolo napriek pesimisticky znejúcemu názvu veľmi humorné a tiež poučné. Herci boli odmenení úsmevom a nadšeným potleskom našich divákov zo 6. až 9. ročníka.

       Už teraz sa tešíme na ďalšie krásne divadelné zážitky...

                                                                                                                 Mgr. Hujíková

      • Vyhlásenie volieb do Rady školy za rodičov detí MŠ

       23. 9. 2022

       V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a na základe Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe ukončenia volebného obdobia člena rady školy za rodičov detí v Materskej škole pri Spojenej škole Kráľovnej pokoja, riaditeľka školy vyhlasuje voľby do rady školy.

       V zmysle vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 a na základe internej smernice Zriaďovateľa č. DŠÚ-121/2020-1 zo dňa 4. 8. 2020 je ustanovené že Radu školy pri Spojenej škole Kráľovnej pokoja tvorí jeden zástupca rodičov Materskej školy.

       Návrh na kandidáta do volieb Rady školy za rodičov Materskej školy je možné predložiť spolu so súhlasom kandidáta v písomnej podobe do 27. 9. 2022 do 18:00 na riaditeľstve školy alebo zaslať na adresu riaditel@sskp.sk.

       Voľby člena rady školy za rodičov Materskej školy sa uskutočnia dňa 28. 9. 2022 v priestoroch Materskej školy Kráľovnej pokoja.

       Mená kandidátov zverejní volebná komisia 27. 9. 2022 do 19.00 hod. na webovej stránke školy v sekcii Rada školy.

       S úctou                                                                                               Ing. Anastázia Strečková, riaditeľka školy

      • Pozvánka na stretnutie rodičov ZŠ a GYM

       20. 9. 2022

       Vážení rodičia a zákonní zástupcova žiakov našej školy za ZŠ a GYM,

        

       srdečne Vás pozývame na Plenárne stretnutie rodičov dňa 27. 9. 2022 o 16:00 hod. v telocvični školy. Následne sa budú konať stretnutia s triednymi učiteľmi v jednotlivých triedach. 

       V programe bude krátke zhodnotenie minulého šk. roka a predstavenie nastavenia aktuálneho školského roka. 

       Tešíme sa na Vás,

       s úctou, za tím KAPA

       Ing. Anastázia Strečková

      • 2. kolo prihlasovania - krúžky CVČ - do nedele vrátane

       16. 9. 2022

       Milí rodičia, milí študenti a žiaci,

        

       teší nás Váš záujem o ponúknuté záujmové krúžky. V školskom roku 2022/23 sa otvoria krúžky:

       MŠ Malý športovec, MŠ Logopédia hrou, ZŠ Florbal (2. stupeň), ZŠ Futbalový krúžok (1. - 5. ročník), ZŠ Informatický krúžok (3. - 5. roč.), ZŠ Malý športovec (1. stupeň), ZŠ Šikovné rúčky (1. stupeň), ZŠ + GYM Posilňovanie (od 7. roč. + GYM), ZŠ Tanečno-gymnastický krúžok (1. - 6. roč).

       Zároveň predlžujeme možnosť prihlásiť sa na dva krúžky, ktoré sa otvoria len v prípade doplnenia členov do nedele 18. 9. 2022 do 23:59 hod.

       • GYM Business English (obchodná angličtina),
       • ZŠ Matematický krúžok (9. roč.).

       Žiaci, ktorí sa prihlásili v 1. kole na krúžky, ktoré sa neotvoria kvôli nízkemu záujmu, môžu sa ešte dohlásiť cez edupage v 2.kole na voľné krúžky:

       • GYM Business English (obchodná angličtina),
       • ZŠ Matematický krúžok (9. roč.), 
       • ZŠ Malý športovec (1. stupeň), 
       • ZŠ + GYM Posilňovanie (od 7. roč. + GYM),
       • ZŠ Tanečno-gymnastický krúžok (1. - 6. roč).

        

       Tím KAPA

        

      • ZABOJUJÚ NA MAJSTROVSTVÁCH SVETA

       14. 9. 2022

       Koncom júna 2022 sa naše gymnazistky Sarah Amina Chovanová (III. AG), Terka Schrollová (IV. AG) a Natália Kušnieriková (III. BG) zúčastnili Majstrovstiev Európy v mažoretkovom športe v chorvátskom Zadare, na ktoré postúpili vďaka úspechom z Majstrovstiev Slovenska. Tancujú za žilinské mažoretky Diana a na Majstrovstvách Slovenska dosiahli titul I. VICEMAJSTER v kategórii defilé baton senior a titul MAJSTER SLOVENSKA v kategórii pódio baton senior.

       Vo veľkej konkurencii na Majstrovstvách Európy obhájili titul I. VICEMAJSTER EURÓPY v kategórii defilé baton senior a prebojovali sa na stupienok víťazov aj v kategórii pódio baton senior ako II. VICEMAJSTER EURÓPY.

       V najbližších dňoch 22-25.9.2022 ich čaká vyvrcholenie sezóny na MAJSTROVSTVÁCH SVETA v Záhrebe.

       Držíme im palce a prajeme úspech aj na tomto vrcholovom podujatí.

       Tím KAPA

      • Múzeum železníc v Rajeckých Tepliciach

       14. 9. 2022

       V krásny jesenný deň 13.9.2022 navštívili žiaci 4.A triedy múzeum železníc a dopravy v Rajeckých Tepliciach. Zaujímavou interaktívnou formou získali vedomosti o dopravných prostriedkoch v minulosti – lúštili tajničku, skladali obrázky, rozlúštili morzeovku, priraďovali obrázky a informácie a veľa ďalších pútavých úloh. Exkurziu si obohatili prehliadkou jazierka, vychádzkou po parku a modlitbou v kostole v Rajeckých Tepliciach. Žiaci prežili úžasný deň a unavení, ale spokojní, sa vrátili domov.

       Mgr. Kučerová Gabriela

      • POZOR, ZMENA - krúžky

       12. 9. 2022

       Milí rodičia, žiaci a študenti!

        

       Záväzné prihlasovanie na krúžky predlžujeme do 14. SEPTEMBRA - do 12:00 hod.

       V ponuke presme pridali nový krúžok Logopédia hrou (štvrtok 13:30 - 15:30 hod.).

       V prípade, ak počas prihlásenia na krúžok cez edupage došlo k problému s prihlásením, skúste sa prihlásiť ešte raz. Pokiaľ bude problém s prihlásením sa cez systém, stále je možnosť papierovej prihlášky na sekretariáte školy u p. Virdzekovej, resp. u vyučujúcich Mgr. Martiny Hrmelovej alebo Mgr. Márie Straňankovej, a to do 14. 9. 2022 do 12:00 hod.


       S prianím pekného týždňa

       Mgr. Martina Hrmelová, Mgr. Mária Straňanková 

      • Ponuka zaujímavých krúžkov CVČ v školskom roku 2022/23

       8. 9. 2022

       Milí rodičia, milí študenti a žiaci,


       máte už vybratý záujmový krúžok pre svoje dieťa či pre seba na tento školský rok? Centrum voľného
       času pri Spojenej škole Kráľovnej pokoja ponúka v školskom roku 2022/23 krúžky s rôznym
       zameraním. Vyberie si naozaj každý.


       Ponuku konkrétnych krúžkov nájdete v prílohách: MŠ, ZŠ, GYM.


       Na krúžok sa prihlásite cez Edupage, prihlasovanie bude spustené v priebehu 8. septembra. Prihlásiť sa treba najlepšie obratom, najneskôr do 12. 9. 2022. Zakliknutím na konkrétne krúžky sa ZÁVÄZNE PRIHLASUJETE S POVINNOSŤOU PLATBY. Platba prebehne až po otvorení krúžku (v prípade nazbieraného počtu min. 10 žiakov), budeme Vás priebežne informovať o otvorených krúžkoch.


       Na krúžky sa môžete príp. prihlásiť aj osobne v kancelárii našej školy do 12. 9. 2022 do 15:00 hod.

       Poplatky za záujmové krúžky sú uvedené nižšie, zároveň pre výhodnejšiu cenu odporúčame odovzdať podpísaný Vzdelávací poukaz triednemu učiteľovi. Vzdel. poukazy budú distribuované v piatok 09. 09. 2022. 


       V prípade technických problémov nás kontaktujte: stranankova@sskp.sk, hrmelova@sskp.sk

       Tešíme sa na Vás!


       Mgr. Mária Straňanková, Mgr. Martina Hrmelová
       Poplatky za záujmové krúžky


       Zákonný zástupca maloletého, prijatého do Centra voľného času na základe rozhodnutia o
       prijatí, prispeje na čiastočnú úhradu nákladov spojenú s činnosťou záujmového krúžku:


       Ročný poplatok:


       25 €/1 krúžok – ak žiak odovzdal Vzdelávací poukaz a zároveň sa prihlásil do 13. 09.
       2022,


       50 €/1 krúžok – ak žiak neodovzdal Vzdelávací poukaz a prihlásil sa do 13. 09. 2022,


       50 €/1 krúžok – ak žiak odovzdal Vzdelávací poukaz a zároveň sa prihlásil od 14. 09. 2022,


       70 €/1 krúžok – ak žiak neodovzdal Vzdelávací poukaz a zároveň sa prihlásil od 14. 09. 2022,


       25 € / 1 krúžok – v prípade žiaka Materskej školy


       Zákonný zástupca maloletého, neprijatého do Centra voľného času na základe rozhodnutia,
       prispeje na čiastočnú úhradu nákladov spojenú s činnosťou záujmového krúžku (externý
       člen): 70,00 € na jeden krúžok na školský rok. 

       Pri odovzdaní vzdelávacieho poukazu platí základná cena 25 € za krúžok aj pre prípadné ďalšie navštovované krúžky.

      • Príležitosť pre Tvoj talent - Žilináčik

       6. 9. 2022

       Milí KaPáci, 

       viete o tom, že sa v Žiline rodí nový detský spevácky zbor Žilináčik?

       Je určený pre žiakov od 6 do14 rokov zo Žiliny a okolia, ktorí radi spievajú a nemajú strach ukázať svoje dary a talenty.

       V Žilináčiku spoznáte nových kamarátov, budete sa rozvíjať pod dohľadom profesionálnych dirigentov a hlasových pedagógov, precestujete festivaly a súťaže doma a v zahraničí a zažijete veľa radosti a zábavy.

       Stačí prísť na konkurz, ktorý sa uskutoční V Žiline - Konzervatórium Žilina, Budova A o 16:30, v dňoch 7.9. a 8.9. 2022. Nie je podmienkou, aby ste chodili do ZUŠ alebo mali skúsenosti so spevom a ani rečové vady nie sú prekážkou.

       Viac informácii a prihlásenie nájdete na webovej stránke www.zilinacik.sk

      • Informácie k začiatku šk. roka 2022/23 – Základná škola Kráľovnej pokoja Žilina

       31. 8. 2022


       Vážení rodičia, milí žiaci,

        

       slávnostný začiatok nového školského roka bude v pondelok 5. septembra 2022 o 8:00 hod. v triedach spolu s Vašimi triednymi učiteľmi.

        

       Pred nástupom do školy je potrebné predložiť škole:


       1) Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, a to:

       a. študenti 1. ročníka prinesú vypísané a zákonným zástupcom podpísané Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_2022_23.pdf v papierovej podobe a odovzdajú ho na vrátnici školy,

       b. zákonní zástupcovia študentov 2. - 9.  ročníka potvrdzujú tlačivo v online podobe prostredníctvom edupage v časti Žiadosti/Vyhlásenia.

       Podľa usmernenia MŠVVaŠ SR písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka. V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, dieťa/žiak sa považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Ak dieťa/žiak neprišiel v sprievode rodiča do školy a nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, je potrebné dieťa/žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča.  

        

       2) Informovaný súhlas:

       a. študenti 1. ročníka prinesú vypísané a zákonným zástupcom podpísané tlačivo Skolska_akcia_informovany_suhlas_ZS(1).docx v papierovej podobe a odovzdajú ho na vrátnici školy,

       b. zákonní zástupcovia študentov 2. - 9. ročníka potvrdzujú tlačivo v online podobe prostredníctvom edupage v časti Žiadosti/Vyhlásenia.


       Harmonogram prvého týždňa:

       5. 9. 2022 - stretnutie v triedach o 8:00 hod. s tr. učiteľmi.  

       Informácie pre prvákov -  treba si priniesť prezuvky + textilné vrecko, desiatu,

       pitie, školskú tašku, peračník s pastelkami, zastrúhanú ceruzku, obľúbenú hračku, peniaze za

       pracovné zošity pre žiaka .Vyučovanie začína o 8:00, spoločne sa zhromaždíme v 1.A triede (z vrátnice doprava).


       9:00 hod. spoločná sv. omša, na ktorú srdečne pozývame aj rodičov študentov a našich absolventov a priaznivcov. Miesto sv. omše bude:

       • v prípade priaznivého počasia - školský dvor, (resp. v prípade nepriaznivého počasia: Farský kostol = Katedrála Najsv. Trojice v Žiline, žiaci absolvujú spoločný presun zo školy do katedrály  a naspäť po triedach spolu s tr. učiteľmi a zast. tr. učiteľmi)


       Nahlásené deti pokračujú v ŠKD, ŠKD funguje do 15:30 , ostatní odchádzajú domov.

       6. 9. a 7. 9. - triednické práce, 1. - 5. vyuč. hodina,

       od 8. 9. vrátane - vyučovanie podľa rozvrhu.

        

       Školská jedáleň je v prevádzke pre základnú školu od 5.9. pre žiakov prihlásených v ŠKD, pre všetkých žiakov od 6. 9. V prípade záujmu o školské obedy  je potrebné:

       1.     Zaslať preskenovanú a podpísanú prílohu ZaPISNY_LISTOK(4).doc na mail na mail: kuriakova@sskp.sk, prípadne priniesť ju v prvý deň nástupu do školy a odovzdať ju tr. učiteľovi.

       2.       Zaplatiť poplatok za mesiac september do konca augusta 2022, podrobnosti k platbe sú na linku školská jedáleň.

        

       Tešíme sa na Vás!

        

       Tím KAPA

        


      • Informácie k začiatku šk. roka 2022/23 - Gymnázium Kráľovnej pokoja Žilina

       30. 8. 2022

       Milí gymnazisti,

        

       slávnostný začiatok nového školského roka bude v pondelok 5. septembra 2022 o 8:00 hod. v triedach spolu s Vašimi triednymi učiteľmi.

        

       Pred nástupom do školy je potrebné predložiť škole:

        

       1) Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, a to:

       a. študenti 1. ročníka prinesú vypísané a zákonným zástupcom podpísané Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_2022_23.pdf v papierovej podobe a odovzdajú ho na vrátnici školy,

       b. zákonní zástupcovia študentov 2. - 4. ročníka, resp. plnoletí študenti potvrdzujú tlačivo v online podobe prostredníctvom edupage v časti Žiadosti/Vyhlásenia.

       Podľa usmernenia MŠVVaŠ SR písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka. V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, dieťa/žiak sa považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Ak dieťa/žiak neprišiel v sprievode rodiča do školy a nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, je potrebné dieťa/žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča. 

        

       2) Informovaný súhlas:

       a. študenti 1. ročníka prinesú vypísané a zákonným zástupcom podpísané tlačivo SKOLSKa_AKCIA_informovany_suhlas.docx v papierovej podobe a odovzdajú ho na vrátnici školy,

       b. zákonní zástupcovia študentov 2. - 4. ročníka, resp. plnoletí študenti potvrdzujú tlačivo v online podobe prostredníctvom edupage v časti Žiadosti/Vyhlásenia.

        

       Harmonogram prvého týždňa:

       5. 9. 2022 - stretnutie v triedach o 8:00 hod. s tr. uč., o 8:30 hod. nácvik spevu pre záujemcov, potom o 9:00 hod. spoločná sv. omša, na ktorú srdečne pozývame aj rodičov študentov a našich absolventov a priaznivcov. Miesto sv. omše bude:

       • v prípade priaznivého počasia - školský dvor, (potom prebehne pre žiakov 1. roč. prehliadka školy s tr. pani učiteľkou, predpokladané ukončenie programu 1. dňa: cca o 11:00 hod.).
       • resp. v prípade nepriaznivého počasia: Farský kostol = Katedrála Najsv. Trojice v Žiline, žiaci absolvujú spoločný presun zo školy po triedach spolu s tr. učiteľmi a zast. tr. učiteľmi, po sv. omši bude rozchod domov, t. j. predpokladané ukončenie bude okolo 10:00 hod.

       6. 9. a 7. 9. - triednické práce, 1. - 5. vyuč. hodina,

       od 8. 9. vrátane - vyučovanie podľa rozvrhu.

        

       Školská jedáleň je v prevádzke pre gymnazistov od 6. 9. 2022 vrátane. V prípade záujmu o školské obedy od 6. 9. 2022 je potrebné:

       1.     Zaslať preskenovanú a podpísanú prílohu ZaPISNY_LISTOK(4).doc na mail na mail: kuriakova@sskp.sk, prípadne priniesť ju v prvý deň nástupu do školy a odovzdať ju tr. učiteľovi.

       2.       Zaplatiť poplatok za mesiac september vo výške 39,29€ do konca augusta 2022, podrobnosti k platbe sú v prílohe OZNAM_SKOLSKa_JEDaLEN.docx

        

       Tešíme sa na Vás!

        

       Tím KAPA

        

      • Majster a vicemajster

       1. 8. 2022

       V nedeľu 31.7.2022 sa v Bike Park Malinô Brdo konali Majstrovstvá Slovenska v zjazde na bicykli.

       Naši študenti Igor Vaško a Filip Tichý dosiahli na pretekoch fantastický výsledok. Igor sa stal majstrom a Filip vicemajstrom Slovenska vo svojej kategórii. Chalanom ich tvrdá drina a celoročný tréning pomohla k úžasnému umiestneniu.

       Sme na nich veľmi hrdí a srdečne im k tomuto úspechu blahoželáme. 

       Tím KAPA

      • Školský výlet u prvákov ZŠ…

       24. 6. 2022

       V stredu 22.6.2022 absolvovali naši malí prváci spoznávací školský výlet Žiliny a okolia. Zastávky sme mali na najbližších námestiach, potom presun MHD do Budatínskeho zámku, kde sme absolvovali Drotársku výstavu, návštevu kaplnky a (pre prvákov veľmi dôležité miesto) obchodík so suvenírmi. Cestou naspäť do školy (už pešo), boli malí turisti odmenení studenou odmenou, ktorú si všetci isto zaslúžili.

       Mgr.Jančová Marcela

      • Koncoročný školský výlet 1.AG

       23. 6. 2022

       V dňoch 20.-21.06.2022 sme my, trieda 1.AG, spolu s naším tr. uč. pánom Krenželákom a p. uč. Králikovou odcestovali na dva dni do Demänovskej doliny.

       Prvý deň sa začal úplne úžasne. Spolu sme si pripravili obed a po obedňajšom odpočinku sme sa rozhodli poobzerať krásy tamojšej prírody. Ako prvé sme navštívili Vrbické pleso a odtiaľ sme pokračovali na Bencúrovú vežu. 

       Po prechádzke sme sa spolu stretli pri ohníku, kde sme opekali. Popri tom si niektorí zahrali bedminton a volejbal. 

       Večer nás čakal program, pri ktorom sme sa lepšie spoznávali a hrali hry ako „12-hodinové rande“, "Vymenia si miesta tí, ktorí…" a taktiež sme sa zabavili pri hraní pantomímy.

       Po tomto programe sme si zahrali ešte pár stolových hier. Neskôr nás dohnal spánok, tak sme si išli oddýchnuť, aby sme načerpali sily.

       Ráno bolo studené, ale krásne. Pripravili sme si spoločné raňajky a vydali sme sa na prechádzku v Jasnej. Počas prechádzky sme stretli aj niekoľko zvieratiek.

       Po prechádzke sme poupratovali izby, naobedovali sa, zbalili veci a vydali sa na cestu domov.

       Bolo nám úžasne. Niektorí by sme si tento výlet predĺžili ešte o pár dní, no veríme, že za tri roky nás toho čaká ešte veľa.


       Trieda 1.AG


      • Didaktické hry 2. - 4. ročník

       17. 6. 2022

       Takmer koncoročné didaktické hry si naši žiaci užili počas krásneho slnečného dňa. Prechádzka mestom na miesto didaktický hier, pohybové aktivity, preliezky, futbal a hry sú vždy skvelým spríjemnením vyučovania. Štvrtáci si dopriali aj zmrzlinu :-). Tešíme sa už všetci na prázdniny! :-)


        

       Mgr. Kučerová Gabriela

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152, vedúca šj:+421 910 505 300 Zástupca pre Gym: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 901 909 183, MŠ Lienky: +421 903 983 911, MŠ, Sovičky: +421 910 852 468, MŠ, Mravčekovia: +421 903 983 910 MŠ, Včielky: +421 910 852 467 Ekonóm: +421 905 541 953 Školník: +421 911 912 372 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
   • Prihlásenie