• Aktuality

     • Nástup do školy po prázdninách
      • Nástup do školy po prázdninách

       28. 8. 2021

       Milí žiaci, študenti, rodičia!

       S veľkou radosťou Vám oznamujeme, že školský rok 2021/2022 sa začne dňa 2. septembra 2021 stretnutím v triedach o 8.00. Nasledovať bude svätá omša na dvore školy, na ktorú ste všetci srdečne pozvaní (deti MŠ sa jej nebudú zúčastňovať). Po skončení sv. omše bude pokračovať program v triedach pod vedením triedneho učiteľa. V tento deň budeme končiť o 11.00 hod. (ŠKD bude v prevádzke do 16:45, MŠ do 16:00). Obedy pre deti v ŠKD a MŠ sú zabezpečené, ostatní sa môžu stravovať od 3. septembra. Pripomíname Vám preto potrebu prihlásiť sa na obedy a zaplatiť poplatok za mesiac september. Informácie zverejnila vedúca školskej jedálne pani Kuriaková. 

       V súvislosti s nástupom do školy nám všetkým vznikla povinnosť preukázať sa bezpríznakovosťou v súvislosti s ochorením COVID-19. Tlačivo o bezpríznakovosti musí predložiť každý žiak alebo študent školy bez ohľadu na to, či je zaočkovaný, alebo prekonal ochorenie. Uvedené tlačivo je možné pohodlne odoslať prostredníctvom aplikácie Edupage, kde v kolonke Žiadosti/vyhlásenia môže rodič alebo plnoletý žiak elektronicky odoslať toto potvrdenie. Druhou možnosťou je vytlačiť toto tlačivo (stiahnuť si môžete tu) a priniesť do školy. Upozorňujeme však, že toto tlačivo musí byť predložené ešte pred prvým vstupom do školy. V prípade nejasností kontaktujte svojho triedneho učiteľa. Druhou podmienkou pre vstup do školy je prekrytie horných dýchacích ciest. Bez splnenia oboch podmienok nemôže vstúpiť do školy žiak, študent, rodič, návštevník. Tlačivá pre rodičov a návštevníkov budú k dispozícii na vrátnici školy. Ďalšie informácie poskytnú žiakom a študentom triedni učitelia. Znenie celých pokynov pre školy a školské zariadenia nájdete na stránke : www.minedu.sk/skolsky-semafor.

       Osobitné pokyny a pravidlá pre vstup do materskej školy, ako aj pre žiakov 1. A a 1. B triedy na Základnej škole pošlú triedni učitelia e-mailom.

       Záujem o potvrdenia (pre účely SAD, MHD, prídavkov na dieťa, daňový bonus) žiadame nahlásiť 2. septembra triednym učiteľom. Pre účely ŽSR si treba priniesť vypísané tlačivo vydávané na ŽSR. Následne budú potvrdenia spracované a odovzdané cez tr. učiteľov žiakom. (Len v krajných prípadoch požiadajte o potvrdenie p. sekretárku priamo cez email: virdzekova@sskp.sk a následne si potvrdenie budete môcť vyzdvihnúť v pondelok 30. 08. alebo v utorok 31. 08. počas úradných hodín v čase medzi 10,00 - 11,30 hod. na sekretariáte školy.) Ďakujeme.

       Tešíme sa na vás !

       Team KAPA

     • Stretni aj ty pápeža v Košiciach
      • Stretni aj ty pápeža v Košiciach

       24. 8. 2021

       Milá študentka, milý študent,

       KAPA gymnázium ťa pozýva na stretnutie pápeža Františka s mladými v Košiciach, v utorok 14. septembra 2021. Pôjdeme spolu dopoludnia autobusom zo Žiliny. V Košiciach sa presunieme na štadión „Lokomotíva“, kde spolu s niekoľko tisíc mladými ľuďmi privítame pápeža Františka o 17:00. Program skončí okolo 20:00, predpokladaný príchod späť do Žiliny okolo polnoci. Nasledujúci deň (streda) je sviatok, do školy sa nejde. Príspevok na autobus bude iba 7 €, ale ak to je jediný problém, prečo nejdeš, nemusíš zaplatiť ani to. Jedinou podmienkou účasti je plná zaočkovanosť.

        

       Ak máš teda chuť stretnúť pápeža, ale aj kopec iných mladých ľudí, prihlás sa emailom (hrkutova@sskp.sk) do 27.8.

        

       V autobuse bude tiež zábava, tak kašli na výhovorky a poď s nami!

       Tím učiteľov KAPA

      • KAPA v rádiu Lumen

       27. 7. 2021

       Milí rodičia, žiaci, študenti a návštevníci stránky, už zajtra o 20:00 hod. si na rádiu Lumen môžete vypočuť reláciu, ktorá mapuje život katolíckych farností a filiálok na Slovensku a tiež predstavuje, ako fungujú cirkevné školy v jednotlivých diecézach, zajtra sa môžete tešiť na informácie o KAPE. 
        

       Webovú stránku relácie aj s podcastami si otvoríte po kliknutí na odkaz. 
       https://www.lumen.sk/relacie/moderovane-relacie/lupa.html

       Vaša KAPA. 

        

     • Vyhodnotenie aktivity na smartbooks.
      • Vyhodnotenie aktivity na smartbooks.

       29. 6. 2021

       Blahoželáme najvytrvalejším žiakom, ktorí získali najviac bodov pri riešení úloh na smartbooks:

        

       1.       ročník - Nina Lakiová - 2985,5 bodov

       2.       ročník -  Tobias Nemček - 23768,9 bodov

       3.       ročník - Karolína Chovancová - 4538,0 bodov

       4.       ročník - Nathan Park - 10139,7 bodov

       5.       ročník -  Tomáš Vozárik - 1896,5 bodov

       6.       ročník -  Angelika Paverová - 1744,6 bodov

       7.       ročník - Zuzana Belinská - 1686,1 bodov

       8.       ročník -  Anna Strašíková - 894,3 bodov

       9.       ročník -  Viktória Mária Kohútová - 576,1 bodov

        

       Žiaci získali od školy USB kľúč o veľkosti 64GB.

        

       V celoslovenskej súťaži sa v kategórii najusilovnejší žiak umiestnil Tobias Nemček, ktorý získava od spoločnosti Smartbooks, a.s. notebook.

        

       Traja najusilovnejší žiaci školy sa stali: 

       1. Nathan Park,  2. Oliver Kozinka, 3. Karolína Chovancová, títo získavajú od spoločnosti Smartbooks, a.s. USB kľúče. 

        

       Ešte raz blahoželáme a možno o rok bude výhercom niekto iní. 

        

     • Organizácia záveru školského roka od 23. 6. do 30. 6. 2021
      • Organizácia záveru školského roka od 23. 6. do 30. 6. 2021

       24. 6. 2021

       Od stredy 23. 6. 2021

       • žiaci 1. stupňa končia 4. hodinou a v priebehu 5. hodiny sa naobedujú so svojimi triednymi učiteľmi, ŠKD začína o 12, 15 do 16.45

       • ranná ŠKD od 6.30

       • žiaci 2. stupňa končia o 12, 15, nasleduje obed s triednymi učiteľmi a koniec vyučovania

       • knihy na budúci školský rok žiaci dostanú na začiatku školského roka v septembri

       29. 6.  utorok – sv. omša na školskom dvore o 8. 30, rozlúčka deviatakov. Nasleduje odovzdávanie vysvedčení v triedach, po skončení obed. Koniec vyučovania o 11. 00.

       - ŠKD od 6.30 do 16. 00

       30. 6.  streda – riaditeľské voľno pre ZŠ a GYM (okrem detí ktoré chodia do ŠKD)

       - ŠKD od 6.30 do 15. 00 pre žiakov 1. stupňa 

       1. 7.  – 31. 8. 2021 letné prázdniny pre ZŠ a GYM

       2. 7. 2021 riaditeľské voľno pre deti MŠ

       prevádzka MŠ do 16. 7. 2021 (pre deti ktoré v prieskume vyjadrili záujem o pobyt v MŠ)

     • Letný tábor CECHCAMP
      • Letný tábor CECHCAMP

       28. 5. 2021

       Milí žiaci, rodičia ponúkame do pozornosti pozvánku do tábora zo SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline!

       SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline pozýva chlapcov ktorí ukončili 6. a 7. ročník ZŠ, na tábor CECHCAMP ktorý sa uskutoční od 30. júna do 3. júla 2021. Spolu s našimi animátormi pre nich pripravujeme zábavu, športový program, výlet, duchovné povzbudenie. Bude aj veľká príležitosť sa stretnúť s našimi majstrami na našich dielňach, niečo nové sa naučiť zo stolárskeho a autoopravárenského remesla a tiež niečo si vyrobiť. Bližšie informácie na prihláške. 

       Prihlášku môžete stiahnúť tu. 

       Tešia sa na Vás saleziáni, majstri odborného výcviku a animátori.

        

     • Zber papiera – výsledky
      • Zber papiera – výsledky

       26. 5. 2021
       1. m:  4. A     838 kg

       2. m:  5. A     453 kg

       3. m:  7. A     451 kg

       4. m:  2. A     314 kg

       5. m:  MŠ      202 kg

       6. m:  3. A     177 kg

       7. m:  1. A     158 kg

       8. m:  6. A       90 kg

       9. m:  9. A       48 kg

       10. m:  4. AG    47 kg

       11. m:  8. A         9 kg

       Víťazom gratulujeme, môžu sa tešiť na skvelé ceny!

       Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí podporili náš zber a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Výťažok použijeme na zakúpenie športových potrieb pre žiakov. 

     • DENNÝ LETNÝ TÁBOR – Zachráň sa, kto môžeš...
      • DENNÝ LETNÝ TÁBOR – Zachráň sa, kto môžeš...

       21. 5. 2021

       TERMÍNY:

       12. – 16. júl 2021

       19. – 23. júl 2021 – v anglickom jazyku

        

       Tábor je určený pre deti vo veku od 6 do 14 rokov. Prebiehať bude v priestoroch našej školy v čase od 8.00 do 16.00 hod.

       Poplatok 90€ je potrebné uhradiť do konca júna 2021 na číslo účtu: SK13 0200 0000 0018 7253 1751. Do poznámky treba uviesť: "meno a priezvisko dieťaťa – letný tábor".  V poplatku je zahrnutý: jazykový program, animačný program, doprava a výlety, strava, pomôcky, odmeny a dozor.

       Deti sa môžu tešiť na aktivity v prírode, spoznávanie jednotlivých záchranných zložiek, jazdu na koni, športové hry a súťaže, tímovú spoluprácu, tvorivé dielne a rozlúčkovú párty. 

       Prihlášku na letný tábor je potrebné odovzdať do 30. júna 2021.

       Kontakt: Mgr. Eva Kuriaková – 0910 505 300, mail: kuriakova@sskp.sk

       Prihlášku môžete stiahnuť tu: Prihláška

     • Centíková burza
      • Centíková burza

       17. 5. 2021

       Po čase je tu opäť centíková burza. Od utorka 18. 5. do štvrtku 20. 5. je možné si zakúpením najrôznejších vecí za symbolické ceny podporiť štúdium našich adoptovaných detí. Nájdete nás na chodbe pri kaplnke. Tešíme sa!

       Viac informácií sa dozviete tu.

     • Výberové konanie
      • Výberové konanie

       14. 5. 2021

       RKC Žilinská diecéza, ako zriaďovateľ CMŠ sv. Jána Pavla II. v Pov. Bystrici a ZŠ s MŠ sv. Margity v Púchove, vyhlásila výberové konanie na miesto riaditeľa dotknutých škôl.

       ​​​​​​​Pre viac informácií kliknite TU.


     • Zber papiera
      • Zber papiera

       7. 5. 2021

       Prineste papier novinový, časopisy, staré zošity, katalógy, knihy bez tvrdej väzby. Papier nemôže byť v igelitových taškách. Môžete priniesť aj kartón, ale musí byť oddelený od ostatného papiera. Viac informácií sa dozviete TU. 

       Kontakt na p. školníka: 0911 912 372

         

     • Deň matiek
      • Deň matiek

       7. 5. 2021

       Všetkým mamám, mamkám, mamulienkam....

       Mama - ten najdrahší človek, s tým najväčším srdcom na svete, s náručou pripravenou vždy objať. Pre každú jednu mamu si žiaci z našej školy pripravili poďakovanie. Pozrite si odkaz žiakov vo videu, ktoré sa nachádza v sekcii Základná škola - uskutočnené akcie a úspechy.

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152, vedúca šj:+421 910 505 300 Zástupca pre Gym: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 901 909 183, MŠ Lienky: +421 903 983 911, MŠ, Sovičky: +421 910 852 468, MŠ, Mravčekovia: +421 903 983 910 MŠ, Včielky: +421 910 852 467 Ekonóm: +421 905 541 953 Školník: +421 911 912 372 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
   • Prihlásenie