• Aktuality

      • Stojíme za Ukrajinou

       26. 2. 2022

       Spojená škola Kráľovnej pokoja v Žiline vyjadruje podporu nezávislosti a územnej celistvosti Ukrajiny a solidaritu s jej obyvateľmi.

       Odmietame agresiu, ktorá ohrozuje slobodu a životy ľudí na Ukrajine. Považujeme za svoju povinnosť postaviť sa v týchto chvíľach na stranu našej susednej slobodnej krajiny.

       Ubezpečujeme naše deti, žiakov, zamestnancov a ich rodiny, že v prípade, že by im táto mimoriadna situácia skomplikovala život, budeme spoločne hľadať možnosti, ako minimalizovať následky ich ťažkostí. Kontaktujte nás. Po dnešnom vyhlásení mimoriadnej situácie sme disponovaní poskytnúť pomoc v takom rozsahu, ako to bude z našej strany možné.

       Sme v kontakte s diecéznou charitou v Žiline a podporujeme jej aktivity pomoci pre Ukrajinu.

       Prosíme Vás, aby sme sa stávali aj v týchto dňoch tvorcami pokoja, aby sme neostávali sami a aby sme vedeli kriticky posúdiť pravdivosť správ, ktoré sa šíria.

        Nech dobrý Boh v nás nachádza otvorené srdce a nech je v ňom prijímaný...

       Anastázia Strečková

      • Modlíme sa za Ukrajinu

       25. 2. 2022

       Napomeň našich otcov, Bože nad hviezdami.

       Nech trochu myslia, čo sa stane s nami,

       keď začnú vojnu a všetky svoje hnevy

       vylejú na seba. Tie hnevy ako plevy 

       pokazia zem, i nebo bude choré.

        

       Napomeň našich otcov Ty, tam hore. 

       Že sa to nesmie. Že ako Ty si svätý,

       aj zem je svätá. Veď chodia po nej deti.

        

       Milan Rúfus, Modlitba za mier

     • Hviezdoslavov Kubín
      • Hviezdoslavov Kubín

       23. 2. 2022

       Dňa 15. 2. 2022 sa konalo školské kolo v umeleckom prednese poézie - Hviezdoslavov Kubín - netradične, no v tejto dobe výstižne, hybridnou formou.

       1. miesto získala Petra Kullová z III.AG, ktorá postupuje do ďalšieho kola.

       2. miesto bolo udelené Lívii Bohatovej z I.AG.

       3. miesto obsadila Iva Šumpíková z II.AG.

       Ďakujeme všetkým zúčastneným za príjemný umelecký zážitok.

        

       Mgr.Miroslava Klučiariková

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
      • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

       23. 2. 2022

       Ešte v decembri sa uskutočnili online formou triedne a školské kolá olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Úspešnými riešiteľkami sa stali v kategórii A Zuzana Kasmanová z III.AG a v kategórii B Timea Boráková z II.AG. Obe postúpili do krajského kola, ktoré sa konalo 11. 2. 2022  taktiež online formou. V silnej konkurencii obsadili Zuzana 18. miesto a Timea 11. miesto. Blahoželáme                                

        

       Mgr.Miroslava Klučiariková

        

     • Lyžiarsky a snowboardový kurz ZŠ
      • Lyžiarsky a snowboardový kurz ZŠ

       21. 2. 2022

       Deviataci a ôsmaci strávili týždeň na Donovaloch, kde absolvovali lyžiarsky a snowboardový kurz. Okrem samotného lyžovania a snowboardovania sme sa i korčuľovali na klzisku, naučili sme sa vyhľadávať človeka v lavíne pomocou moderných prístrojov a v čase voľna hrali kalčeto, biliard , stolný tenis alebo spoločenské hry. A komu bolo málo zúčastnil sa i večerného lyžovania.Na konci kurzu boli všetci žiaci odmenení medailou za úspešné zvládnutie kurzu. Nálada bola počas kurzu výborná o čom snáď svedčia i fotografie, ktoré počas kurzu vznikli.

        

      • LYŽIARÁÁÁK 

       18. 2. 2022

       Lyžiarský výcvik sa tento rok konal (24. – 28. Januára 2022), a to vďaka obrovskej snahe našich telocvikárov, ktorí sa nenechali odradiť a v dlhodobo nepriaznivej pandemickej situácii zorganizovali fantastickú akciu, obľúbenú, populárnu a nadovšetko milovanú študentami i „dozorom“. Donovaly zasa raz nesklamali kopou snehu, nádherným počasím, upravenými zjazdovkami, kde sme si to užili naplno (vlastne naprázdno), keďže ostatné školy toľko guráže nemali a na svahy nedorazili. V Zorničke to sršalo dobrou náladou, kvalitným jedlom aj originálnym budíčkom, vždy na inú nôtu.  

       Nebolo to dokonalé, ALE to sme ani nečakali. Bolo to SUPER!  

       Vaši, naši druháci a tretiaci GYM 

        

      • Sv. Cyrila a Metoda v 3.A

       16. 2. 2022

       V pondelok 14. 02. 2022 si pripomíname oslavu našich vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda. Tento sviatok sa stal slávnosťou. Uctievame ich ako tých, ktorí stáli pri kultúrnom a náboženskom zrode nášho národa. V 3.A sme si ich pripomenuli rôznymi aktivitami - kvíz, puzzle, tvorba projektov, čítanie nových informácii a diskusia o nich. Tretiaci obohatili svoje vedomosti o nové poznatky pri príjemne strávených aktivitách. 


       Mgr. G. Kučerová

      • Krajské kolo Olympiády ľudských práv

       13. 2. 2022

       Dňa 10.2.2022 sa konalo online formou krajské kolo Olympiády ľudských práv. Na krajskom kole sa zúčastnili od nás dve žiačky, Vanessa Fašánková (3.AG) ako víťazka školského kola a Iva Šumpíková (2.AG), ktorá bola náhradníčka, ale napokon mohli súťažiť aj náhradníci.

       Súťažilo sa v dvoch kolách, v prvom všetci súťažiaci písali test a z 34 súťažiacich do druhého kola, ktoré bolo postavené na témach, ku ktorým museli postupujúci žiaci zaujať postoj, postupovalo 15 súťažiacich. Z našej školy sa to podarilo Vanesse Fašánkovej, ktorá sa napokon v závere celej súťaže umiestnila na 12.mieste a od postupu do celoslovenského kola ju delili štyri miesta.

       Obom dievčatám ďakujem, za pekné a dôstojné reprezentovanie našej školy. 

                                                                                                                 Mgr. Gabriela Králiková

      • Zábavná prírodoveda v 4. A

       11. 2. 2022

       Štvrtácka prírodoveda vo februári prebehla v znamení prezentácie svojho plagátiku A3 o vybranom lesnom zvieratku. Najobľúbenejšími témami sa stali vlk, medveď, rys, jazvec a líška. Žiaci vybrali najzaujímavejšie informácie o lesných zvieratách a predniesli všetko, čo sa o ňom dozvedeli.

       Žiaci spracovali svoju tému krásne farebne, tvorivo, ručne i na počítači... väčšiu časť z nich nájdete v albume. Zároveň, celkom prekvapivo náš žiak, štvrták Tomáš Pudiš, pripravil vlastnú vyučovaciu hodinu. Zaradil do nej svoju prezentáciu plagátiku, podporil ju tým, doniesol niekoľko predmetov s tematikou líšky...plyšáka, knižku atď ..  Spolužiakov potešil pripraveným  vedomostným overovacím kvízom  s odmenami. Bol to zábavný, poučný a hravý nápad a všetkým sa nám táto vyučovacia hodina veľmi páčila. 

        

       PaedDr. Petra Šadláková

      • Riaditeľské voľno 28. 1. 2022

       14. 1. 2022

       Riaditeľka Spojenej školy Kráľovnej pokoja v Žiline Ing. Anastázia Strečková, podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje žiakom

       Materskej školy Kráľovnej pokoja

       Základnej školy Kráľovnej pokoja

       a Gymnázia Kráľovnej pokoja

       riaditeľské voľno

       dňa 28. januára 2022


       z prevádzkových dôvodov, nakoľko 28. 1. 2022 od 7.30 do 15.30 bude prerušená distribúcia elektriny do objektu školy.

       Ing. Anastázia Strečková

      • Požehnanie školy 11.1.2022

       13. 1. 2022

       V období okolo sviatku Zjavenia Pána, nazývaný aj Traja králi, býva zvykom požehnávať príbytky. Táto obyčaj pochádza ešte zo stredoveku a má veľký duchovný význam.

       Požehnaním domu, ale aj kancelárie, nemocnice či inej stavby vyjadrujeme, že daná budova chce byť spájaná s pôsobením Božej milosti. Teda že všetko, čo sa v nej bude diať, chce byť na Božiu oslavu.

       Ten, kto si dá požehnať svoj príbytok, zasväcuje ho Bohu a zároveň vyjadruje, že v tomto príbytku chce žiť aj so svojou rodinou v duchu kresťanstva v láske, porozumení a modlitbe.

       Môžeme povedať, že cirkev zvoláva cez modlitbu a prostredníctvom žehnania a svätenia Božiu prítomnosť a jeho pomoc, a to jednak pre ľudí, ale napríklad aj miesta, veci či udalosti, ktoré majú súvis s naším životom, prácou, štúdiom alebo inými aspektmi života.

       Nápis nad dverami "C+M+B" znamená Christus Mansionem Benedicat, teda Kristus žehnaj tomuto domu.

       Preto veľmi ďakujeme nášmu školskému pánovi kaplánovi za požehnanie tried našej školy a nech sú požehnané aj naše srdcia.

       Foto v galérii.


       Mgr. I. Kováčová

      • Nástup do školy 10. 1. 2022

       5. 1. 2022

       Vážení rodičia, kolegovia a žiaci,

       prajeme všetko dobré v novom roku, vnútorný pokoj aj odvahu a vedomie trvalej blízkosti dobrého Boha.

        

       V súlade so správou Ministerstva školstva zo včerajšieho dňa (4. 1. 2021) k nástupu do škôl od 10. 1. 2022, Vás informujeme, že:

       1. odo dňa 10. 1. 2022 sa pokračuje v prezenčnom vzdelávaní na našej škole na MŠ, ZŠ, GYM aj na krúžkoch v rámci CVČ,
       2. organizácia sa k dnešnému dňu riadi školským semaforom verzia 1.6 zo dňa 26. 11. 2021 a v súlade s vyhláškou ÚVZ č. 262 sú na škole povinné rúška na ZŠ aj GYM (t. j. v MŠ nie),
       3. všetky deti a zamestnanci (ktorí majú platný kredit na svojom stravovacom účte) budú automaticky prihlásení na stravu od 10. 1. 2022, preto ak viete, že v pondelok nenastúpite do školy, odhláste si stravu cez edupage do 7. 1. 2022 do 14.00 hod.,
       4. samotestovanie žiakov ZŠ a GYM – dôrazne žiadame, aby ste pred nástupom do školy 10. 1. 2022 svoje dieťa doma otestovali a zároveň aby ste sa v prvých týždňoch testovali dvakrát do týždňa, pričom
       • o ďalšiu zásielku samotestov (5 ks na žiak môže požiadať škola, ktorá vykázala, že aspoň 50 % testov (prevzatých doteraz v tomto školskom roku) bolo rodičmi nahlásených ako vykonaných,
       • preto vás žiadame, aby ste do 7. 1. 2022 do 11.00 hod., aktualizovali tieto hlásenia, a informovali školu prostredníctvom edupage o použití samotestov,

              5. pravidlá pre vstup zamestnancov do školy - pokračuje režim OTP.

        

       V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať,

       s úctou

       Ing. Anastázia Strečková

      • Pokojné a milosti plné Vianoce

       25. 12. 2021

       "Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali.

       Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha.

       A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy."  Jn 1, 9 - 14

        

       Prajeme Vám všetko dobré a pokojné prežitie sviatkov narodenia Ježiša Krista. Ďakujeme za Vašu priazeň a spoluprácu v tomto roku a prajeme každodennú otvorenosť štedrosti Dobrého Boha!

        

       tím Spojenej školy Kráľovnej pokoja

      • Zomrel Mons. Ladislav Stromček

       14. 12. 2021

       Dnes popoludní dobrý Boh povolal k sebe do večnosti duchovného otca Ladislava Stromčeka, farára a dekana v Čadci.

       Otec Ladislav Stromček bol otcom myšlienky, aby mesto Žilina malo svoje cirkevné gymnázium. Jeho zásluhou vzniklo 1. 9. 2004 Gymnázium Kráľovnej pokoja, ktoré získalo priestory v školskej budove Na Závaží. Prvé roky učil na Gymnáziu náboženstvo. Veľmi mu záležalo na rozvoji školy, stál nám na blízku a bol nám vždy oporou.

       Ďakujeme za jeho lásku, dobrotu, múdrosť a pochopenie. Sprevádzame ho modlitbami a spomíname s vďačnosťou v srdci.

       Anastázia Strečková 

      • Tretie online synchrónne stretnutie v projekte United Planet

       9. 12. 2021

       V piatok 3. decembra 2021 sa uskutočnilo tretie online synchrónne stretnutie partnerských škôl v projekte Voices of Earth Fall 2021 v projekte americkej organizácie United Planet, do ktorého sa zapojili druháci nášho gymnázia. Náplňou bola prezentácia aktuálneho stavu projektu a témy, ktorú školský tím rieši. A okrem toho diskusia o kultúrnych rozdieloch v jednotlivých krajinách. Foto zo stretnutia dávame k dispozícii na inšpiráciu.

       V projekte, ktorý koordinuje United Planet z Bostonu, je zapojených 8 krajín (USA, Česká republika, Fínsko, Irak, Jordánsko, Tanzánia, Nigéria a Slovensko) vo viacerých skupinách, pričom naša škola pracuje v skupine spoločne s dvomi školami z USA, školou z Korne (SR) a po jednej škole z Jordánska a Nigérie.

        

       Ján Hrkút

     • Pasovanie prvákov....
      • Pasovanie prvákov....

       2. 12. 2021

       V priebehu októbra sa na našej škole konala v živote prváčikov slávnostná udalosť. Naši najmenší zo ZŠ zažili Pasovanie prvákov. Deti z 1.A a z 1.B si pripravili vo svojich triedach malú ukážku vyučovania, zarecitovali krásne básničky o písmenkách, číslach a zaspievali kopec piesničiek. Našich najmenších žiačikov pasovali skúsené deviatačky z 9.A Viktorka Taračová a Andrejka Gažurová. Po skončení programu, čakalo na detí malé pohostenie. Vzhľadom na situáciu, prebehlo Pasovanie prvákov prvý krát bez rodičov. Do ďalšieho učenia prajú všetkým prvákom pani učiteľky aj celá škola veľa úspechov a radosti z učenia...  

         

       tr.uč.1.A Jančová M. a tr.uč.1.B Fujaková J. 

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152, vedúca šj:+421 910 505 300 Zástupca pre Gym: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 901 909 183, MŠ Lienky: +421 903 983 911, MŠ, Sovičky: +421 910 852 468, MŠ, Mravčekovia: +421 903 983 910 MŠ, Včielky: +421 910 852 467 Ekonóm: +421 905 541 953 Školník: +421 911 912 372 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN ŠKOLY : SK13 0200 0000 0018 7253 1751 IBAN Školskej jedálne: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie