• Aktuality

      • Budúci týždeň v rovnakom režime + víkendové testovanie

       20. 1. 2021

       Milí žiaci, rodičia, kolegovia,

       dnes pán minister školstva informoval, že aj budúci týždeň sa budú deti vzdelávať v rovnakom režime ako tento týždeň.

       Preto v súlade s rozhodnutím ministra z 8. 1. 2021, bude naša škola naďalej v prevádzke až do 29. 1. 2021 len pre  kritickú infraštruktúru a rodičov ktorí nemôžu pracovať z domu, pre deti MŠ a I. stupňa ZŠ.

       Pre ostatných žiakov ZŠ a GYM prebieha dištančné vzdelávanie

       Zároveň Vám odporúčame, aby ste využili možnosť víkendového skríningového testovania na ochorenie COVID-19 v meste Žilina od 23. do 24. 1. 2021 v čase od 8.00 do 20.00 hod., jedno odberné miesto bude zrealizované v priestoroch našej školy. Toto testovanie bude určené pre osoby s trvalým pobytom v meste Žilina a vo veku nad 15 a do 65 rokov. Tí z vás, ktorí nie ste zo Žiliny - mesta, kontakty na MOM v Žilinskom kraji nájdete TU

       Od 1. 2. 2021 by sme mali nabehnúť na COVID automat, ktorý by podľa aktuálnej epidemiologickej situácii umožnil otvárať postupne aj jednotlivé školy. Všetko záleží od toho, aké dáta budú budúci týždeň v stredu, tj 27. 1. 2021.

       Nástup detí do škôl bude určite podmienený testovaním. Tzv. kloktacie testy sú v procese zaobstarávania, ešte nie je jasný termín kedy by bolo možné ich používať. 

       Spoločne to zvládneme. 

       S úctou,

       Anastázia Strečková

      • Od 18. 1. 2021 - škola otvorená len pre kritickú infraštruktúru

       14. 1. 2021

       Milí žiaci, rodičia, kolegovia,

       Vzhľadom na pretrvávajúcu epidemiologickú situáciu a v súlade s rozhodnutím ministra z 8. 1. 2021, bude naša škola naďalej v prevádzke od 18. 1. 2021 len pre deti MŠ a žiakov I. stupňa ZŠ, ktorých zákonní zástupcovia pracujú v kritickej infraštruktúre alebo nemôžu pracovať z domu. V pripade že patríte do tejto kategórie a potrebujete využiť službu školy, kontaktujte nás prostredníctvom svojich tr. učiteľov. 

       Pre ostatných žiakov ZŠ a GYM prebieha dištančné vzdelávanie

       MŠ je v prevádzke od 7. 00 do 15.00 hod., ŠKD je v prevádzke od 7.00 do 15:30 hod.

       Ďakujeme našim zamestnancom, ktorí zabezpečujú túto službu. 

       Ďakujeme, že sme zodpovední, spoločne to dokážeme.

       S úctou, 

       Anastázia Strečková

     • Návrat do školy 01/2021
      • Návrat do školy 01/2021

       6. 1. 2021

       Milí rodičia a zákonní zástupcovia, žiaci,

       v prvom rade vám prajeme požehnaný nový rok a v ňom dni plné dôvery a nádeje v PRITOMNOSŤ LÁSKY, v dobrého Boha. Pápež František nás pozýva, aby pandemická kríza, ktorá už nie je frázou ale realitou, bola pre nás príležitosťou pre skutočné obrátenie a obnovu autenticity, jednoduchosti, spolupatričnosti. Pripomína nám slová sv. Pavla, ktoré dal Korinťanom: »Boh je verný!  On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať.« (1 Kor 10,13).

       Ďakujeme, že napriek ťažkostiam, každý sa snažíme preukázať dostatok síl, trpezlivosti a otvorenosti k spolupráci, veríme že spolu to zvládneme!

        

       Informujeme Vás o postupe našej školy v súlade s návrhom Ministerstva školstva o otváraní škôl v januári 2021. Pravidlá platiace od 18. 1. 2021 sú momentálne predbežné a môžu sa ešte zmeniť vzhľadom k celoplošnej alebo regionálnej situácii. Momentálne má negatívny výsledok testu 14 dňovú platnosť. Rokujeme s Červeným krížom a inými MOM o možnosti pretestovania pre našich žiakov, zákonných zástupcov a zamestnancov.

        

       Od 11. 1. 2021

        a ŠKD v prevádzke pre rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a rodičov, ktorým vyplýva z povahy práce, že ju nemôžu vykonávať z domu. V ŠKD v skupine max 5 žiakov a 1 vychovávateľ.

       I. aj II. stupeň + GYM, dištančne. 

       Povinné pretestovanie zamestnancov školy. Rodičom bude v tomto týždni vyplácaná pandemická OČR.

        

       Od 18. 1. 2021 (predbežne)

        v prevádzke pre všetky deti.

       ZŠ I. stupeň + ŠKD v prevádzke pre všetky deti ktorých jeden zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti sa preukáže negatívnym výsledkom testu (alebo preukáže že patrí medzi výnimky).  

       Rodičia môžu ospravedlniť dieťa na max 5 vyučovacích dní po sebe. V prípade potreby tak môže žiak ostať doma až do konca lockdownu.

       ZŠ II. stupeň GYM, dištančne. 

        

       Od 25. 1. 2021 (predbežne)

        v prevádzke pre všetky deti.

       I. v prevádzke pre všetkých žiakov ktorých jeden zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti sa preukáže negatívnym výsledkom testu (alebo preukáže že patrí medzi výnimky). 

       ZŠ aj II. stupeň + GYM v prevádzke pre všetkých žiakov ktorí sa preukážu negatívnym výsledkom testu + ktorých jeden zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti sa preukáže negatívnym výsledkom testu (alebo preukáže že patrí medzi výnimky). Plnoletí žiaci sa preukazujú negatívnym testom sami. 

        

       Klasifikácia a hodnotenie žiakov

       Riadny termín na vyskúšanie a hodnotenie žiakov za prvý polrok školského roka 2020/2021 sa predlžuje do 31. marca 2021 pre žiakov, ktorých nebolo možné vyskúšať v prvom polroku školského roka 2020/2021; týmto žiakom sa výpis polročného vysvedčenia vydá 31. marca 2021, pričom prvý polrok školského roka 2020/2021 skončí 31. januára 2021.

       Ak bol žiak priebežne hodnotený počas prvého polroka a priebežné hodnotenie nie je postačujúce pre klasifikáciu alebo pre slovné hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch (napríklad ak žiak nemá dostatočný počet známok), nie je potrebné konať komisionálnu skúšku z príslušného predmetu. Takého žiaka možno do 31. marca 2021 vyskúšať a hodnotenie zaradiť do priebežného hodnotenia prvého polroka. Následne sa vykoná jeho celkové hodnotenie za prvý polrok školského roka 2020/2021 a 31. marca 2021 možno vydať žiakovi výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok.

       Ak bol žiak priebežne hodnotený a učiteľ má dostatok podkladov k celkovému hodnoteniu, uskutoční celkové hodnotenie žiaka z vyučovacieho predmetu k 31.1.2021

       Ak bol žiak priebežne hodnotený a učiteľ nemá dostatok podkladov k celkovému hodnoteniu, alebo žiak nebol priebežne hodnotený z rôznych dôvodov, môže sa termín hodnotenia žiaka predĺžiť do 31.3. 2021, teda v mesiacoch január až marec 2021 môže učiteľ získavať podklady na hodnotenie žiaka a na základe nich vykonať celkové hodnotenie žiaka z vyučovacieho predmetu za 1. polrok šk. roka 2020/2021.

       Vydávanie výpisov slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok, resp. vysvedčenia sa môže v škole uskutočniť:

       a) pre všetkých žiakov dňa 31.1.2021,

       b) pre niektorých žiakov dňa 31.1. 2021, pre iných žiakov 31.3.2021 alebo

       c) pre všetkých žiakov dňa 31.3.2021.

       O termíne vydania výpisov slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok rozhodne riaditeľka školy na základe prerokovania a odporúčania pedagogickej rady, ktorá sa uskutoční 26. 1. 2021.

        

       Ďalšie zmeny a dôležité informácie

       • V školskom roku 2020/2021 sa ruší externé testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl.
       • Externé testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl sa uskutoční v riadnom termíne 9. júna 2021 a v náhradnom termíne 24. júna 2021.
       • Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021, v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021.
       • Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční v prvom termíne 5. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7. mája 2021, v druhom termíne 12. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14. mája 2021.

       Overenie špeciálneho nadania pre zimné športy v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných športových školách možno uskutočniť v termíne od 1. marca 2021.

       V prípade otázok neváhajte kontaktovať triednych učiteľov alebo vedenie školy.

        

       Mgr. Oľga Palková a Ing. Anastázia Strečková,

       zdroj: informačný portál Ministerstva školstva, vedy,  výskumu a športu SR 

        

        

      • Vianoce - dar daný zdarma

       24. 12. 2020

       Milí žiaci, rodičia, partneri školy,

       začiatkom tohto týždňa sme doma "prepadli" desiatich našich študentov, ktorým sme pod stromček darovali notebooky! ... je to ťažko pochopiteľné, ale je to tak - posolstvom Vianoc je DAR DANÝ ZDARMA, bez zásluh, len tak. Náš dobrý Boh ho dáva všetkým bez rozdielu.  

       Sme vďační Bohu za ľudí žilinskej firmy HOUR, ktorá toto posolstvo urobila konkrétnym pre niekoľkých našich študentov a nezištne im darovala notebooky v úsilí pomôcť pri dištančnom vzdelávaní, aby boli odstraňované prekážky ktoré by mohli stáť v ceste ich kvalitného štúdia. 

       Pápež František v jednom zo svojich vianočných príhovorov povedal: „Vianoce, to si ty, keď sa rozhodneš každý deň znovu narodiť a necháš Boha vstúpiť do tvojej duše... si to ty, keď dosiahneš harmóniu v tvojom vnútri... a si to stále ty, keď si ozajstným priateľom a bratom každej ľudskej bytosti...“.

       Ďakujeme dobrému Bohu za TAJOMSTVO DAROVANÉHO ŽIVOTA, ktorý je pozývaný tiež sa stávať DAROM a ktorého môžeme byť každodenne súčasťou ...

       Prajeme plnosť láskyplných prekvapení :) 

       Požehnané VIANOCE,

       za tím školy KAPA,

       Anastázia Strečková

      • Medzinárodné Vianoce na KAPE

       20. 12. 2020

       Posledný deň pred prázdninami študenti prvého a druhého ročníka nášho gymnázia prežili vyučovanie nemeckého a anglického jazyka netradične a vo vianočnej nálade.

       V spolupráci s medzinárodnou organizáciou KERIC z Čadce mali naši študenti možnosť aspoň na chvíľu okúsiť, ako a či vôbec sa slávia Vianoce v iných častiach sveta.

       Dobrovoľníci z Nemecka, Portugalska, Gruzínska, Turecka, Brazílie a Južnej Afriky si pre nás pripravili escape rooms, kde boli študenti rozdelení na malé skupiny a postupne sa snažili odpovedať na rôzne otázky týkajúce sa Vianoc v týchto krajinách a tak otvoriť zámok a posunúť sa ďalej. Dozvedeli sme sa napríklad, že typický vianočný dezert „Rabanadas“ pečú v Portugalsku výlučne staré mamy. Alebo aj to, že v Brazílii sa Vianoce slávia počas letných prázdnin a v Gruzínsku sa Vianoce slávia 7.januára a naopak v Turecku vôbec.

       Sme veľmi radi, že naši študenti mohli aj počas týchto ťažkých časov aj takýmto spôsobom načerpať vianočnú atmosféru a spoznať iné národnosti. A tak už nezostáva nič iné, len zaželať všetkým Merry Christmas, Frohe Weihnachten alebo Feliz Natal!

       „Vianoce nie sú o otvorení našich darov, ale o otvorení našich sŕdc.“


       Mgr. Jakub Krenželák

      • Návrat do škôl 2021

       17. 12. 2020

       Milí rodičia, zákonní zástupcovia,        

        

       na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021/

       ohľadom návratu do škôl v januári 2021

       sme Vám cez edupage odoslali prieskum, v ktorom sa máte vyjadriť, či chcete, aby vaše deti v januári pokračovali vo vyučovaní dištančnou formou alebo prezenčnou formou (ktorá je podmienená testovaním).

       Potrebujeme Vaše vyjadrenia získať do zajtra, aby sme následne vedeli informovať zriaďovateľa školy.

       Ďakujeme za spoluprácu,

       s úctou Anastázia Strečková

        

     • Vianočná výzdoba a atmosféra.
      • Vianočná výzdoba a atmosféra.

       15. 12. 2020

       Naša škola sa pripravuje na Vianoce. Aj naše prvostupniarske triedy, Školský klub a priestory školy majú svoju adventnú a vianočnú atmosféru...stromček, sviečky, snehové vločky, snehuliaci, žiaci, pani učiteľky a pani vychovávateľky - všetci sa tešíme na Vianoce. Pre niekoho sú Vianoce vždy ako po prvý raz, pre niekoho sú čoraz častejšie... nech sa páči aspoň niekoľko fotografií pre potešenie duše. 

       "Moja zima je nežnosť, iskrenie hviezd a číry jagot snehu." Miroslav Válek

       PaedDr. Petra Šadláková

     • Mikuláš 2020
      • Mikuláš 2020

       11. 12. 2020

       Ani ku koncu tohto turbulentného školského roka, plného obmedzení, na nás sv. Mikuláš nezabudol. Naši prvostupniarskí žiačikovia sa nesmierne tešili a spontánne mu vyrábali obrázky pre potešenie. Mikuláš prišiel aj s láskavým anjelikom a porozdával všetkým deťom odmenu, ktorú si zaslúžili. (O tom, že by niekto dostal zemiak alebo uhlie nemáme žiadne dostupné informácie) ;-)  

       Kde sa vzal, tu sa vzal, Mikuláš pod oknom stál. V ruke veľkú paličku, na hlave mal čiapočku. Z bielych fúzov teplý šál, tak na deti vykúkal.   

       Pozrite si fotogalériu.

       PaedDr. Petra Šadláková

     • Deň dobrých skutkov a dobrosrdečnosti
      • Deň dobrých skutkov a dobrosrdečnosti

       11. 12. 2020

       Žiaci prvého stupňa mali v rámci mesiaca november tematické vyučovanie - Deň dobrých skutkov a dobrosrdečnosti. Súčasťou tejto témy bolo niekoľko aktivít pretavených do dobrých skutkov a milých prekvapení svojim spolužiakom, rodičom, ale i neznámym ľuďom.

       Tentokrát sme sa rozhodli potešiť starkých v domove dôchodcov -  prváci, druháci, tretiaci aj štvrtáci  spolu s pani učiteľkami vyrobili prekrásne vianočné pozdravy a s pomocou ich láskavých rodičov im pripravili darčeky. Jedna žiačka - tretiačka Emka prekvapila svojich spolužiakov tak, že jej mamička priniesla ukázať do školy jej zajačika Ňufka, aby si ho všetci mohli pohladkať. Žiaci si robili v triedach aj zbierku - nástenku dobrých skutkov.

       Pán kaplán Martin Danišek sa zase postaral o modlitbu so žiakmi v každej triede 1. stupňa ZŠ. Do tejto témy výborne zapadla aj premiérová svätá omša tretiakov - ako duchovný dar modlitby za školu a žiakov. "Láskavosť je jazyk, ktorý dokážu počuť aj hluchí a vidieť aj slepí." Mark Twain.

       Fotogalériu si môžete pozrieť tu. 

       PaedDr. Petra Šadláková

      • Dištančná forma vyučovania naďalej pokračuje

       7. 12. 2020

       Oznamujeme rodičom a zákonným zástupcom žiakov, že II. stupeň ZŠ a Gymnázium naďalej pokračuje v dištančnej forme vyučovania. 

       Keby sme chceli zabezpečiť otvorenie školy pre prezenčné vyučovanie, ktoré je podmienené testovaním (všetky info platné k 6. 12. 2020 TU), predpokladáme že by sa tak vytvorili dve skupiny žiakov: tí ktorí by do školy mohli prísť a tí ktorí by zostávali naďalej doma. Nie sme schopní organizačne zabezpečiť paralelné vyučovanie dištančne aj prezenčne. Preto naďalej pokračujeme v dištančnej forme vyučovania. 

       V Žiline, 7. 12. 2020, 

       Ing. Anastázia Strečková, riaditeľka školy


       PS: MŠ, I. stupeň ZŠ a skupinka 10 žiakov II. stupňa ZŠ pokračuje v prezenčnej forme vyučovania

     • OLYMPIÁDA Z NEMECKÉHO JAZYKA
      • OLYMPIÁDA Z NEMECKÉHO JAZYKA

       4. 12. 2020

       Dňa 30.11.2020 sa na našej škole uskutočnila Olympiáda v nemeckom jazyku, ktorej sa zúčastnili piati žiaci prvého ročníka gymnázia a spoločne si zmerali sily v písomnej a ústnej časti ONJ, a tak zabojovali o postup do Okresného kola v kategórii 2A. Olympiáda tento rok prebiehala netradične – online formou. Aj napriek tomu sme si mohli okrem vedomostí našich žiakov užiť aj zábavu pri ústnej časti. 

       Víťazmi školského kola ONJ sa stali Pavol Letošťák z I.AG a Matúš Minjarík z I.BG. 

       Všetkým zúčastneným ďakujeme a veríme, že sa stretneme aj o rok. Našim dvom olympionikom prajeme veľa úspechov v okresnom kole ONJ! 

       Vaši učitelia NEJ 

        

     • AKO PRINIESŤ JEŽIŠKA NA VIANOCE!
      • AKO PRINIESŤ JEŽIŠKA NA VIANOCE!

       1. 12. 2020

       Máme plán a viete o tom ako prví!

       Niečo sme vymysleli a chceme sa s vami o to podeliť.

       Milí rodičia, kolegovia, dnes je medzinárodný deň dávania, tzv. #GIVINGTUESDAY. Určite o tom budete počuť viac v médiách. Aj naše školy sa zapájajú do dávania a štedrosti i počas tejto náročnej doby.

       Chceme vás pozvať do rozšírenia Katechéz Dobrého pastiera na nové miesta našej diecézy.

       V niektorých našich školách už Átriá Dobrého pastiera máme (aj v našej škole Átrium už budujeme), do ďalších škôl a farností by sme ich chceli priniesť. Ako?

       Prečítajte si v krátkom článku: 

       https://krok.donator.sk/katechezy-vdaka-rodicom/

       Veľmi pekne Vám ďakujeme!

       Anastázia Strečková, riaditeľka školy

     • Vianočné prázdniny
      • Vianočné prázdniny

       29. 11. 2020

       Vianočné prázdniny 2020/21 sú od 21.12.2020 do 08. 01. 2021, nástup do školy bude 11. 01. 2021 - formu (prezenčná/dištančná) upresníme na základe výsledkov prieskumu u rodičov žiakov a na základe epidemiologickej situácie v Žilinskom kraji.

        

       Vedenie školy

      • Požehnanie adventných vencov

       27. 11. 2020

       Ďakujeme pani vychovávateľkám Janke a Katke a našim deťom za výrobu nádherných adventných vencov.

       Dnes sme sa spolu stretli v kaplnke, kde nám ich pán kaplán požehnal a pripomenul, že obdarovaným je každý, kto vie byť darom pre druhých. Tak to robí náš dobrý Boh, a my sa to od neho učíme.

       Prajeme Vám pokojný a požehnaný čas ADVENTU a radosť z blížiacich sa VIANOC.

       za tím KAPA,

       Anastázia Strečková

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152, vedúca šj:+421 910 505 300 Zástupca pre Gym: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 901 909 183, MŠ Lienky: +421 903 983 911, MŠ, Sovičky: +421 910 852 468, MŠ, Mravčekovia: +421 903 983 910 MŠ, Včielky: +421 910 852 467 Ekonóm: +421 905 541 953 Školník: +421 911 912 372 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN ŠKOLY : SK13 0200 0000 0018 7253 1751 IBAN Školskej jedálne: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie