• Aktuality

      • Milión detí sa modlí ruženec

       27. 10. 2022

       Všetci žiaci našej školy sa 18.októbra 2022 spojili s deťmi celého sveta v modlitbe posvätného ruženca. Modlili sme sa spoločne za mier a jednotu vo svete, pretože veríme, že modlitba s dôverou dieťaťa môže skutočne zmeniť svet, poraziť zlo a priniesť pokoj.Iniciatívu každoročne organizuje Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi.

      • Exkurzia Harmanecká jaskyňa, hrad Slovenská Ľupča a Špania dolina

       18. 10. 2022

       Žiaci 8. a 9. ročníka sa 13. októbra 2022 zúčastnili prehliadky Harmaneckej jaskyne, ktorá patrí k najvýznamnejším na Slovensku pre svoje mohutné dómy, ale aj pre množstvo zimujúcich netopierov. Jedného z nich sme videli aj my. Aby sme si mohli pozrieť jedinú jaskyňu v útrobách Veľkej Fatry, čakal nás 40-minútový výstup po náučnom chodníku s prevýšením 260 m. Prehliadka jaskyne trvala cca hodinu pri teplote približne 6°C. Potom sme navštívili hrad v Slovenskej Ľupči, počas prehliadky sme videli Gizelin dom, horné nádvorie, Rubigallov kamenný portál, miestnosť Pavla Rubigalla s expozíciou sôch prof. Jána Kulicha, kaplnku so sakristiou, dolné nádvorie, mučiareň, studňu, dolné nádvorie, expozíciu keramiky a Korvínovu lipu. Autobusom sme pokračovali do Španej doliny, ktorá bola v minulosti preslávená po celej Európe pre svoje náleziská medenej rudy obsahujúcej aj striebro.

       Mgr. Mária Jakubcová 

      • Noc výskumníkov

       17. 10. 2022

       Dňa 30. 9. 2022 sa žiaci 9. roč. ZŠ a 1. a 2. ročníka gymnázia zúčastnili exkurzie v rámci celoeurópskeho festivalu vedy a výskumu v OC Mirage pod názvom Noc výskumníkov, kde sa mohli oboznámiť s novinkami v oblasti vedy, techniky, robotiky. Boli informovaní o nových výskumných metódach a mohli nadobudnúť zručnosti aj pri podávaní prvej pomoci ranenému. Exkurzia bola podnetná a zaujímavá.

       Mgr. Bibiána Holíková 

      • Jeseň – zdravá výživa – tvorivosť

       14. 10. 2022

       V 4.A triede 13.10.2022 prežili žiaci deň plný zábavy, hier, poučenia a tvorivosti. Spoločne si diskutovali o jeseni, zdravej výžive, znakov, významu i užitočnosti. Potom sa pustili s využitím kreativity do príprav rôznych pochutín z prinesených plodov zeleniny i ovocia. Po spoločnej práci v skupinách nasledovala ochutnávka, ktorá bola výborná. Všetky nátierky, či už z ovocia alebo zeleniny, boli veľmi chutné. Vytvorili si aj rôzne predmety a výkresy s témou jeseň. Žiaci spoločne konštatovali príjemne prežitý jesenný deň. 

        

       Mgr. Kučerová G.

      • Pozvánka na stretnutie rodičov detí v MŠ

       12. 10. 2022

       Vážení rodičia a zákonní zástupcova žiakov našej školy za MŠ,

        

       srdečne Vás pozývame na Plenárne stretnutie rodičov dňa 27. 10. 2022 o 16:15 hod. v jedálni školy. Následne sa budú konať stretnutia s triednymi učiteľkami v jednotlivých triedach. 

       V programe bude krátke zhrnutie minulého šk. roka a predstavenie nastavenia aktuálneho školského roka. 

       Tešíme sa na Vás,

       s úctou, za tím KAPA

       Ing. Anastázia Strečková

     • Didaktické hry v prírode 1. stupeň ZŠ
      • Didaktické hry v prírode 1. stupeň ZŠ

       11. 10. 2022

       Dňa 7. 10. 2022 sa uskutočnili didaktické hry v prírode pre 1.stupeň ZŠ. Žiaci 1.A a 2.A ročníka navštívili park na Bôriku a žiaci 3.A a 4.A ročníka prešli do parku pri Budatínskom hrade. Praktickým činnostiam v oblasti poskytovania prvej pomoci, dopravnej výchovy, vlastivedy a prírodovedy predchádzala jedna vyučovacia hodina venovaná v teoretickej podobe – obväzovanie, dopravné značky a varovné signály. Krásny slnečný jesenný deň doprial deťom, aby si naplno užili športových hier, rôznych súťaží, kde si zmerali svoje sily so spolužiakmi. Všetci sa v poriadku, hoci unavení, vrátili v obedňajších hodinách do priestorov školy.

       Fotografie sú v sekcii fotoalbum

       Mgr. Gabriela Kučerová

      • Geograficko-dejepisná exkurzia

       11. 10. 2022

       Žiaci 5. a 6. ročníka absolvovali 4. 10. 2022 exkurziu v Kremnici a v Žiari nad Hronom. Okrem prehliadky historického centra Kremnice navštívili Mincovňu, kde sa veľa dozvedeli o minciach, o práci a histórii Mincovne. Videli ťažké stroje na razenie mincí, rôzne jubilejné mince a medaily.

       V Krajskej hvezdárni a planetáriu v Žiari nad Hronom si vyskúšali interaktívne prístroje ako pexeso, planetárne váhy, výskum Marsu, súhvezdia, optiku, ďalekohľad a iné. Pozorovali modely Zeme, družice. Pod kupolou s priemerom 10 metrov mali krásne divadlo o vesmíre, planétach a o Slnku, spojené s prednáškou a následnou diskusiou.

       Lakatošová, Jakubcová 

      • MÁME MAJSTERKY A VICEMAJSTERKY SVETA

       3. 10. 2022

       Za mažoretkový klub Diana Žilina si naše študentky Tereza Schrollová (IV. AG) a Sarah Amina Chovanová (III. AG) odniesli v kategórii Mini Flag senior najvyšší titul MAJSTER SVETA a spolu s Natáliou Kušnierikovou (III. BG) a Angelikou Kušnierikovou (I.BG) si vo veľkých formáciách defilé a pódio baton senior vytancovali 2x titul I. VICEMAJSTER SVETA.

       Mažoretkový klub Kordovánky Rajec reprezentovali Viktória Buchová (III. AG) a Linda Miškolciová (I.AG).

       Viki si v kategórii sólo acrobatic baton senior odnáša titul II. VICEMAJSTERKY SVETA. Linda získala za veľkú juniorskú formáciu titul I. VICEMAJSTER SVETA.Spolu si zatancovali v kategórii mini mix senior, kde boli II. VICEMAJSTERKY SVETA a vo veľkej formácii mix senior - MAJSTER SVETA.

       Majstrovstvá sveta v mažoretkovom športe, sa konali v Chorvátskom Záhrebe koncom septembra 2022.

       Dievčatá, srdečne blahoželáme! Sme na Vás hrdí!

       Tím KAPA 

      • Poplatky za krúžky CVČ

       28. 9. 2022

       Zákonný zástupca maloletého, prijatého do Centra voľného času na základe rozhodnutia o prijatí, resp. plnoletý žiak, prispeje na čiastočnú úhradu nákladov spojenú s činnosťou záujmového krúžku:

        

       Ročný poplatok:

       25 €/1 krúžok – ak žiak odovzdal Vzdelávací poukaz a zároveň sa prihlásil do 13. 09. 2022,

       50 €/1 krúžok – ak žiak neodovzdal Vzdelávací poukaz a prihlásil sa do 13. 09. 2022,

       50 €/1 krúžok – ak žiak odovzdal Vzdelávací poukaz a zároveň sa prihlásil od 14. 09. 2022,

       70 €/1 krúžok – ak žiak neodovzdal Vzdelávací poukaz a zároveň sa prihlásil od 14. 09. 2022,

       25 € / 1 krúžok – v prípade žiaka Materskej školy

        

       Zákonný zástupca maloletého, neprijatého do Centra voľného času na základe rozhodnutia, prispeje na čiastočnú úhradu nákladov spojenú s činnosťou záujmového krúžku (externý člen): 70,00 € na jeden krúžok na školský rok. 


       Poplatky sa uhrádzajú na číslo účtu: IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751 do poznámky uviesť meno a priezvisko dieťaťa a názov krúžku, platbu prosíme uskutočniť do 15. októbra 2022.

        

       Pozn. Ak žiak odovzdal Vzdel. poukaz a navštevuje 2 krúžky (s prihláškou do 13. 09. 2022), platba bude realizovaná v sume 50,- eur.

        

        

        

        

     • Anglické divadlo
      • Anglické divadlo

       26. 9. 2022

       Žiakom 3. - 9. ročníka našej školy sme po dlhšej pauze opäť veľmi radi sprostredkovali divadelné predstavenie v angličtine, ktoré bolo pre nich nielen umeleckým zážitkom, ale i vhodnou učebnou pomôckou.

       Mladší žiaci sa zúčastnili veselej anglicko-slovenskej rozprávky s názvom Lazy goat s pesničkami o namyslenej a drzej koze, ktorú zvieratká vyženú z dvora do lesa.

       Starší sa zúčastnili predstavenia s názvom Last wish, ktoré bolo napriek pesimisticky znejúcemu názvu veľmi humorné a tiež poučné. Herci boli odmenení úsmevom a nadšeným potleskom našich divákov zo 6. až 9. ročníka.

       Už teraz sa tešíme na ďalšie krásne divadelné zážitky...

                                                                                                                 Mgr. Hujíková

      • Vyhlásenie volieb do Rady školy za rodičov detí MŠ

       23. 9. 2022

       V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a na základe Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe ukončenia volebného obdobia člena rady školy za rodičov detí v Materskej škole pri Spojenej škole Kráľovnej pokoja, riaditeľka školy vyhlasuje voľby do rady školy.

       V zmysle vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 a na základe internej smernice Zriaďovateľa č. DŠÚ-121/2020-1 zo dňa 4. 8. 2020 je ustanovené že Radu školy pri Spojenej škole Kráľovnej pokoja tvorí jeden zástupca rodičov Materskej školy.

       Návrh na kandidáta do volieb Rady školy za rodičov Materskej školy je možné predložiť spolu so súhlasom kandidáta v písomnej podobe do 27. 9. 2022 do 18:00 na riaditeľstve školy alebo zaslať na adresu riaditel@sskp.sk.

       Voľby člena rady školy za rodičov Materskej školy sa uskutočnia dňa 28. 9. 2022 v priestoroch Materskej školy Kráľovnej pokoja.

       Mená kandidátov zverejní volebná komisia 27. 9. 2022 do 19.00 hod. na webovej stránke školy v sekcii Rada školy.

       S úctou                                                                                               Ing. Anastázia Strečková, riaditeľka školy

      • Pozvánka na stretnutie rodičov ZŠ a GYM

       20. 9. 2022

       Vážení rodičia a zákonní zástupcova žiakov našej školy za ZŠ a GYM,

        

       srdečne Vás pozývame na Plenárne stretnutie rodičov dňa 27. 9. 2022 o 16:00 hod. v telocvični školy. Následne sa budú konať stretnutia s triednymi učiteľmi v jednotlivých triedach. 

       V programe bude krátke zhodnotenie minulého šk. roka a predstavenie nastavenia aktuálneho školského roka. 

       Tešíme sa na Vás,

       s úctou, za tím KAPA

       Ing. Anastázia Strečková

      • 2. kolo prihlasovania - krúžky CVČ - do nedele vrátane

       16. 9. 2022

       Milí rodičia, milí študenti a žiaci,

        

       teší nás Váš záujem o ponúknuté záujmové krúžky. V školskom roku 2022/23 sa otvoria krúžky:

       MŠ Malý športovec, MŠ Logopédia hrou, ZŠ Florbal (2. stupeň), ZŠ Futbalový krúžok (1. - 5. ročník), ZŠ Informatický krúžok (3. - 5. roč.), ZŠ Malý športovec (1. stupeň), ZŠ Šikovné rúčky (1. stupeň), ZŠ + GYM Posilňovanie (od 7. roč. + GYM), ZŠ Tanečno-gymnastický krúžok (1. - 6. roč).

       Zároveň predlžujeme možnosť prihlásiť sa na dva krúžky, ktoré sa otvoria len v prípade doplnenia členov do nedele 18. 9. 2022 do 23:59 hod.

       • GYM Business English (obchodná angličtina),
       • ZŠ Matematický krúžok (9. roč.).

       Žiaci, ktorí sa prihlásili v 1. kole na krúžky, ktoré sa neotvoria kvôli nízkemu záujmu, môžu sa ešte dohlásiť cez edupage v 2.kole na voľné krúžky:

       • GYM Business English (obchodná angličtina),
       • ZŠ Matematický krúžok (9. roč.), 
       • ZŠ Malý športovec (1. stupeň), 
       • ZŠ + GYM Posilňovanie (od 7. roč. + GYM),
       • ZŠ Tanečno-gymnastický krúžok (1. - 6. roč).

        

       Tím KAPA

        

      • ZABOJUJÚ NA MAJSTROVSTVÁCH SVETA

       14. 9. 2022

       Koncom júna 2022 sa naše gymnazistky Sarah Amina Chovanová (III. AG), Terka Schrollová (IV. AG) a Natália Kušnieriková (III. BG) zúčastnili Majstrovstiev Európy v mažoretkovom športe v chorvátskom Zadare, na ktoré postúpili vďaka úspechom z Majstrovstiev Slovenska. Tancujú za žilinské mažoretky Diana a na Majstrovstvách Slovenska dosiahli titul I. VICEMAJSTER v kategórii defilé baton senior a titul MAJSTER SLOVENSKA v kategórii pódio baton senior.

       Vo veľkej konkurencii na Majstrovstvách Európy obhájili titul I. VICEMAJSTER EURÓPY v kategórii defilé baton senior a prebojovali sa na stupienok víťazov aj v kategórii pódio baton senior ako II. VICEMAJSTER EURÓPY.

       V najbližších dňoch 22-25.9.2022 ich čaká vyvrcholenie sezóny na MAJSTROVSTVÁCH SVETA v Záhrebe.

       Držíme im palce a prajeme úspech aj na tomto vrcholovom podujatí.

       Tím KAPA

      • Múzeum železníc v Rajeckých Tepliciach

       14. 9. 2022

       V krásny jesenný deň 13.9.2022 navštívili žiaci 4.A triedy múzeum železníc a dopravy v Rajeckých Tepliciach. Zaujímavou interaktívnou formou získali vedomosti o dopravných prostriedkoch v minulosti – lúštili tajničku, skladali obrázky, rozlúštili morzeovku, priraďovali obrázky a informácie a veľa ďalších pútavých úloh. Exkurziu si obohatili prehliadkou jazierka, vychádzkou po parku a modlitbou v kostole v Rajeckých Tepliciach. Žiaci prežili úžasný deň a unavení, ale spokojní, sa vrátili domov.

       Mgr. Kučerová Gabriela

      • POZOR, ZMENA - krúžky

       12. 9. 2022

       Milí rodičia, žiaci a študenti!

        

       Záväzné prihlasovanie na krúžky predlžujeme do 14. SEPTEMBRA - do 12:00 hod.

       V ponuke presme pridali nový krúžok Logopédia hrou (štvrtok 13:30 - 15:30 hod.).

       V prípade, ak počas prihlásenia na krúžok cez edupage došlo k problému s prihlásením, skúste sa prihlásiť ešte raz. Pokiaľ bude problém s prihlásením sa cez systém, stále je možnosť papierovej prihlášky na sekretariáte školy u p. Virdzekovej, resp. u vyučujúcich Mgr. Martiny Hrmelovej alebo Mgr. Márie Straňankovej, a to do 14. 9. 2022 do 12:00 hod.


       S prianím pekného týždňa

       Mgr. Martina Hrmelová, Mgr. Mária Straňanková 

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Vedenie školy : +421 910 852 152, Vedúca školskej jedálne : +421 909 250 812 Ekonomické oddelenie : +421 909 250 813 Zástupca pre MŠ: +421 907 242 309 MŠ Trpaslíci: +421 910 852 468, MŠ, Šmolkovia: +421 903 983 911, MŠ, Gumkáči: +421 903 983 910 MŠ, Krtkovia: +421 910 852 467 Školník: +421 0909 250 463 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN ŠKOLY : SK13 0200 0000 0018 7253 1751 IBAN Školskej jedálne: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
   • Prihlásenie