• Aktuality

      • Farebný týždeň

       2. 12. 2021

       Milí žiaci, študenti a pedagógovia,

       budúci týždeň, sa naša škola premení každý deň do inej farby. Aj vy sa môžete stať tejto udalosti aktérom, stačí ak si oblečiete v príslušný deň konkrétnu farbu. 😊 Už teraz sme zvedaví, koľkí z nás prídu v pondelok oblečení v červenej a tak spolu vytvoríme zaujímavú atmosféru. 

       🙆 🤹‍♀️

       Do zafarbenia!!!

        

      • Druhé online synchrónne stretnutie v projekte United Planet 

       25. 11. 2021

       V piatok, 19. novembra 2021 sa uskutočnilo druhé online synchrónne stretnutie partnerských škôl v projekte Voices of Earth Fall 2021, do ktorého sa zapojili druháci nášho gymnázia. Náplňou bola prezentácia doterajších aktivít študentov. Naši druháci prezentovali svoju spoluprácu so žilinskou Charitou v rámci jej projektu Hlinený dukát, kde pomáhali hlinené dukáty vyrábať a propagovať myšlienku v uliciach mesta. Prezentáciu KAPA môžete vidieť tu.

       V projekte, ktorý koordinuje United Planet z Bostonu, je zapojených 8 krajín (USA, Česká republika, Fínsko, Irak, Jordánsko, Tanzánia, Nigéria a Slovensko) vo viacerých skupinách, pričom naša škola pracuje v skupine spoločne s dvomi školami z USA, školou z Korne (SR) a po jednej škole z Jordánska a Nigérie. 

         

      • Týždeň dobrosrdečnosti a anjelov

       24. 11. 2021

       V mesiaci november si žiaci 3.A ZŠ pripomenuli dobrosrdečnosť  týždňom plných aktivít. Naše deti poznajú význam tohto slova a snažili sa spoločnými silami  o jeho vyjadrenie v podobe skutkov aj v reálnom živote. Zasmiali sa, zahrali si i zasúťažili trošku, ale hlavne bolo im spolu dobre a príjemne.  fotoalbum

       Mgr. Kučerová Gabriela

      • Hlinený dukát – ako efektívne pomáhať

       17. 11. 2021

       Projekt Katolíckej Charity v Žilinskej diecéze s názvom „Hlinený dukát“ odštartoval symbolicky 11. novembra 2021, na sviatok sv. Martina. Hlinený dukát si môžu ľudia zakúpiť za 1 Euro, pričom ak podarujú tieto dukáty chudobným a žobrajúcim, bezpečne im ponúknu pomoc. Tá spočíva v tom, že hlinený dukát si môžu vymeniť v zariadeniach Charity za jedlo, nocľah, hygienu, ošatenie a sociálne služby. Rovnako budú hlinené dukáty platidlom v niektorých bezpečných prevádzkach rýchleho občerstvenia v meste. Ďalšie info o projekte tu: https://www.charitaza.sk/hlineny-dukat/

       K propagácii projektu prispeli vo štvrtok, 11.11.2021, aj naše štyri študentky, ktoré dobrovoľníckou prácou propagovali projekt „hlinený dukát“ a novo-nainštalované automaty v meste. Veľké uznanie patrí študentkám 2. AG: Dominike Dávidíkovej, Márii Chlupovej, Lenke Novákovej a Lenke Paulenovej.


       Ďakujeme a vážime si to!

      • KAPA v projekte United Planet

       9. 11. 2021

       V piatok 5. novembra 2021 sa uskutočnilo prvé online synchrónne stretnutie partnerských škôl v projekte Voices of Earth Fall 2021, ktoré organizuje organizácia United Planet so sídlom v americkom Bostone. Naši druháci gymnazisti sa tento rok zapojili do projektu po prvýkrát. Cieľom je vzájomná komunikácia, zdieľanie skúseností študentov a učiteľov, motivácia zapojiť do vzdelávania globálne témy a problémy. Projekt je v jesennom semestri rozvrhnutý na 8 týždňov. Výstupom bude prezentácia témy, ktorú pripravia druháci oboch tried a budú prezentovať vybraní študenti na online stretnutí 17. decembra 2021.

       V projekte je zapojených 8 krajín (USA, Česká republika, Fínsko, Irak, Jordánsko, Tanzánia, Nigéria a Slovensko) vo viacerých skupinách, naša škola pracuje v skupine spoločne s dvomi školami z USA, školou z Korne (SR) a po jednej škole z Jordánska a Nigérie.

      • Besedy s novinárom

       7. 11. 2021

       Dňa 3. 11. 2021 sa uskutočnili besedy s novinárom pánom Jarošom z TASR, ktorý zaujímavým spôsobom priblížil triedam 2.AG a 2.BG svoje povolanie. Študentov oboznámil s činnosťou tlačovej agentúry, ponúkol im možnosť stáže, vysvetlil náplň práce a najmä prezradil zákulisné informácie z príprav briefov či rozhovorov. Študenti vyhľadávali kľúčové slová pri tvorení krátkych správ, boli svedkami interview, ktoré bolo následne spracované v softvéri na úpravu zvukov.

                                                                                                                           Mgr. Miroslava Klučiariková

     • Zber papiera
      • Zber papiera

       7. 11. 2021

       Aj my sme svojou troškou prispeli k ekológii  a zdraviu našej planéty. Spolu sme vyzbierali počas októbra 1947 kg papiera. Zber bude pokračovať aj na jar, potom vyhodnotíme aj odmeníme najúspešnejších.

       Zatiaľ je poradie nasledovné :

       1.miesto 6.A ....... 588 kg

       2. miesto 1.A ..... 350,5 kg

       3.miesto 2.A ...... 190 kg

       Ostatní veľa nezaostávajú, preto bude súboj o najvyššie priečky na jar zaujímavý a napínavý.

      • Rýchla zdravotná pomoc - projektové vyučovanie

       3. 11. 2021

       Dňa 27. 10. 2021 zavítal na KAPU záchranár Andrej z RZP, ktorý pútavou formou vysvetlil potrebu vedieť zachrániť ľudský život. Všetci študenti z 3.AG a maturanti z biológie zo 4.AG si mohli vyskúšať praktickú 1. pomoc, naučili sa dostať človeka na bezpečné miesto alebo ho uložiť do stabilizovanej polohy. Na resuscitačných figurínach si nacvičili masáž srdca novorodenca i dospelého, vyskúšali si Heimlichov manéver dôležitý pri dusení človeka a dozvedeli sa množstvo podstatných informácií, pretože každý z nás sa môže v priebehu sekundy dostať do situácie vyžadujúcej záchranu blížneho.

                                                                                                Mgr. Miroslava Klučiariková

      • Do školy na bicykli

       2. 11. 2021

       V termíne 27.9 - 8.10.2021 sa naša škola zapojila do projektu "Do školy na bicykli". Žiaci a učitelia vymenili auto za bicykel a ráno začali deň pohybom. Cieľom projektu bolo priniesť radosť z cesty do školy, zvýšiť fyzickú aktivitu, upevniť zdravie či zvýšiť povedomie o udržateľnej mestskej doprave. V priebehu dvoch týždňov sme evidovali aktivitu žiakov, učiteľov a najaktívnejších ocenili. Posledný deň projektu sme využili slnečné počasie, kedy žiaci základnej a strednej školy, ktorí sa dopravili do školy na bicykli spoločne s učiteľmi absolvovali okruh okolo Vodného diela. Veríme, že chuť urobiť niečo pre svoje zdravie ostane aj po ukončení projektu.

       V priebehu realizácie projektu našej atmosfére tak NEpribudlo cca 25 000g CO2!

       Mgr. Martina Hrmelová

      • Jeseň života

       26. 10. 2021

       Október je nazývaný aj mesiacom úcty k starším. Tretiaci venovali tejto téme zvýšenú pozornosť počas celého mesiaca, ktorý vyvrcholil aktivitami v pondelok 25.10.2021. Počas vyučovania vo všetky predmetoch boli hlavnou témou starí ľudia: či už matematické úlohy, tajnička a skupinová práca na slovenskom jazyku, výroba záložiek pre starých rodičov na vlastivede a rozprávka i piesne o starých ľuďoch na čítaní. Pri týchto činnostiach si všetci uvedomili, akí potrební medzi nami sú starí  ľudia.

       Mgr. Gabriela Kučerová

     • Jesenné prázdniny
      • Jesenné prázdniny

       26. 10. 2021

       Riaditeľstvo školy oznamuje všetkým rodičom, žiakom i študentom, že v dňoch 28. a 29. októbra budú jesenné prázdniny. V pondelok 1.novembra je štátny sviatok a v škole sa preto opäť stretneme v utorok 2.novembra. Prajeme vám príjemné, ničím nerušené chvíle oddychu,

        

       tím Kapa

      • Milión detí sa modlí ruženec - aj my!

       22. 10. 2021

       V pondelok 18.októbra 2021 sme sa na hodinách náboženstva na 1. aj 2. stupni ZŠ opäť zapojili do výzvy Pápežskej nadácie ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi. Volá sa Milión detí sa modlí ruženec a cieľom je modliť sa za mier a pokoj vo svete a povzbudiť deti, aby v ťažkých časoch dôverovali Bohu a našli v ňom oporu a spásu. 

       Táto iniciatíva zaznamenala v roku 2020 rekordnú účasť: zapojili sa do nej deti zo 136 krajín, vrátane Sýrie, Iraku, Mexika, Arménska, Papuy Novej Guiney či Nigérie, prostredníctvom webovej stránky sa zaregistrovalo vyše 509 000 detí. 

       Iniciatívu Milión detí sa modlí ruženec spustila udalosť z roku 2005: kľačiac na podstavci sochy Panny Márie vo Venezuelskom hlavnom meste Caracas sa skupina detí modlila ruženec. Niektorí z prítomných dospelých si spomenuli na slová pátra Pia: "Keď sa bude milión detí spolu modliť ruženec, svet sa zmení."

       Mgr. I. Kováčová

      • Žiaci prvého stupňa ZŠ na dopravnom ihrisku

       20. 10. 2021

       15. októbra štvrtáci aj tretiaci a 18. októbra prváci aj druháci ZŠ navštívili dopravné ihrisko na Vlčincoch. Na úvod pani policajtka privítala žiakov a vysvetlila im pravidlá cestnej premávky, zopakovali si aj najdôležitejšie dopravné značky a značenia. Po teoretickom úvode si deti vyskúšali jazdu na bicykli alebo kolobežke, niektorí sa zahrali aj na chodcoch. Slniečko bolo síce zubaté, ale neodradilo deti od príjemných chvíľ strávených na dopravnom ihrisku. 

       Mgr. Gabriela Kučerová

      • Duchovná obnova II.BG

       15. 10. 2021

       11. - 12. októbra 2021 sa uskutočnila duchovná obnova II. BG v malebnom prostredí Malej Fatry v Terchovej. Študenti zažili silu prítomného okamihu v dobrom kolektíve, upevnili priateľské vzťahy počas spoločných aktivít, hier, rozhovorov, na turistike. O duchovný prínos sa postaral pán kaplán Mgr. Michal Tichý, za čo mu ďakujeme.

       Mgr. Miroslava Klučiariková a Ing. Daniel Kuriak

      • Hlinený dukát namiesto peňazí

       13. 10. 2021

       Je dobré dať peniaze človeku na ulici v núdzi? Určite je dobré pomôcť. A ešte lepšie je pomôcť efektívne. Aj o tom bolo stretnutie, ktoré absolvovali v pondelok 11. októbra 2021 študenti 2.AG v Diecéznej Charite v Žiline, na ul. Vysokoškolákov. Zdenka a Tomáš z Charity im predstavili činnosť a poslanie Charity. A najmä, zoznámili ich s novým projektom, ktorý sa rozbieha pod názvom „Hlinený dukát – šanca pomôcť s láskou a rozumom.“

       Projekt prinesie možnosť zakúpiť si hlinené dukáty (každý za jedno euro). Tieto dukáty sú efektívnou možnosťou ako pomôcť ľuďom v núdzi, na ulici, bez domova alebo tým, ktorí si od nás pýtajú jedlo. Za hlinený dukát si totiž budú môcť kúpiť jedlo v Charite a vo vybraných prevádzkach rýchleho občerstvenia. A tiež ďalšie služby v Charite (hygiena, nocľah, oblečenie). Ak darujeme eurá, môže sa stať, že skončia v alkohole alebo u niekoho, kto žobrajúcich ľudí vydiera alebo zneužíva. Hlinené dukáty budú mať hodnotu len pre tých, ktorí si skutočne potrebujú kúpiť potraviny a základné potreby.

       A ako môžu pomôcť študenti nášho gymnázia? Dobrovoľníckou prácou pri výrobe hlinených dukátov. Prácu s hmotou na výrobu dukátov a s raznicami si naši študenti v pondelok už vyskúšali. Charita však potrebuje najbližšie týždne vyrobiť dostatočný počet hlinených dukátov. Preto všetci gymnazisti dostanú cez EduPage správu, v ktorej bude informácia a pozvanie k pár hodinám dobrovoľníckej práce v najbližšom mesiaci.

       Vyrábať hlinené dukáty chce trochu šikovnosti a určite to zvládne ten, kto dá do toho trochu námahy. Prespať vonku v zime alebo byť hladný v sychravom jesennom počasí je omnoho ťažšie a mnohí ľudia to každoročne ani nezvládnu prežiť.

       Tak nebuď labuť a buď ochotný hodinku - alebo pár hodín, ak môžeš – venovať výrobe hlinených dukátov. Čoskoro správa v EduPage.

      • Amoris – live stream celoslovenského projektu z našej školy

       12. 10. 2021

       V nedeľu 10. októbra 2021 odštartoval celoslovenský projekt Amoris – program pre manželov, ktorý organizuje Rodinkovo – miesto prijatia pre rodiny. Obsahom projektu sú motivačné prednášky pre manželov, ktoré vedú skúsené manželské páry. Prednášky sú vysielané z jedného miesta a streamované do všetkých zapojených dekanátov.

       Vo farnosti Žilina-mesto sa stretnutie uskutočnilo v priestoroch Spojenej školy Kráľovnej pokoja. Na stretnutí dobrovoľnícky pomáhali študenti aj učitelia gymnázia a toto stretnutie si vybral tím organizátorov zároveň aj ako miesto, z ktorého sa cez online video prenos prihovárali manželia Kondelovci a o. Roman Seko všetkým párom na dvadsiatich miestach na Slovensku. Organizátori i účastníci ocenili krásne priestory SSKP a technické vybavenie, ktoré umožnilo bezproblémový prenos a realizáciu podujatia. Tešíme sa na ďalšie stretnutia 17. a 24. októbra 2021.

      • Testovanie pohybových schopností prvákov ZŠ 

       30. 9. 2021

         

       Deň 29. september 2021 sa pre našich najmenších žiakov ZŠ niesol v športovom duchu. Prváci absolvovali testovanie svojich športových shopností. Počas piatich vyučovacích hodín si vyskúšali, čo všetko zvládne ich telo. Okrem skoku z miesta a bežeckých zručností,  dalo zabrať aj cvičenie na hrazde, ľah-sed či zostava s tyčou. Nebolo to vždy ľahké, ale prváci sa nevzdávajú. Prekonávajú sa nielen pri objavovaní nových písmen, ale popasovali sa aj so svojími fyzickými limitmi. Tak športu zdar.  

         

                                                                                                                  Mgr. Jančová Marcela 

         

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152, vedúca šj:+421 910 505 300 Zástupca pre Gym: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 901 909 183, MŠ Lienky: +421 903 983 911, MŠ, Sovičky: +421 910 852 468, MŠ, Mravčekovia: +421 903 983 910 MŠ, Včielky: +421 910 852 467 Ekonóm: +421 905 541 953 Školník: +421 911 912 372 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN ŠKOLY : SK13 0200 0000 0018 7253 1751 IBAN Školskej jedálne: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie