• Aktuality

      • Návrat do škôl 2021

       17. 12. 2020

       Milí rodičia, zákonní zástupcovia,        

        

       na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021/

       ohľadom návratu do škôl v januári 2021

       sme Vám cez edupage odoslali prieskum, v ktorom sa máte vyjadriť, či chcete, aby vaše deti v januári pokračovali vo vyučovaní dištančnou formou alebo prezenčnou formou (ktorá je podmienená testovaním).

       Potrebujeme Vaše vyjadrenia získať do zajtra, aby sme následne vedeli informovať zriaďovateľa školy.

       Ďakujeme za spoluprácu,

       s úctou Anastázia Strečková

        

     • Vianočná výzdoba a atmosféra.
      • Vianočná výzdoba a atmosféra.

       15. 12. 2020

       Naša škola sa pripravuje na Vianoce. Aj naše prvostupniarske triedy, Školský klub a priestory školy majú svoju adventnú a vianočnú atmosféru...stromček, sviečky, snehové vločky, snehuliaci, žiaci, pani učiteľky a pani vychovávateľky - všetci sa tešíme na Vianoce. Pre niekoho sú Vianoce vždy ako po prvý raz, pre niekoho sú čoraz častejšie... nech sa páči aspoň niekoľko fotografií pre potešenie duše. 

       "Moja zima je nežnosť, iskrenie hviezd a číry jagot snehu." Miroslav Válek

       PaedDr. Petra Šadláková

     • Mikuláš 2020
      • Mikuláš 2020

       11. 12. 2020

       Ani ku koncu tohto turbulentného školského roka, plného obmedzení, na nás sv. Mikuláš nezabudol. Naši prvostupniarskí žiačikovia sa nesmierne tešili a spontánne mu vyrábali obrázky pre potešenie. Mikuláš prišiel aj s láskavým anjelikom a porozdával všetkým deťom odmenu, ktorú si zaslúžili. (O tom, že by niekto dostal zemiak alebo uhlie nemáme žiadne dostupné informácie) ;-)  

       Kde sa vzal, tu sa vzal, Mikuláš pod oknom stál. V ruke veľkú paličku, na hlave mal čiapočku. Z bielych fúzov teplý šál, tak na deti vykúkal.   

       Pozrite si fotogalériu.

       PaedDr. Petra Šadláková

     • Deň dobrých skutkov a dobrosrdečnosti
      • Deň dobrých skutkov a dobrosrdečnosti

       11. 12. 2020

       Žiaci prvého stupňa mali v rámci mesiaca november tematické vyučovanie - Deň dobrých skutkov a dobrosrdečnosti. Súčasťou tejto témy bolo niekoľko aktivít pretavených do dobrých skutkov a milých prekvapení svojim spolužiakom, rodičom, ale i neznámym ľuďom.

       Tentokrát sme sa rozhodli potešiť starkých v domove dôchodcov -  prváci, druháci, tretiaci aj štvrtáci  spolu s pani učiteľkami vyrobili prekrásne vianočné pozdravy a s pomocou ich láskavých rodičov im pripravili darčeky. Jedna žiačka - tretiačka Emka prekvapila svojich spolužiakov tak, že jej mamička priniesla ukázať do školy jej zajačika Ňufka, aby si ho všetci mohli pohladkať. Žiaci si robili v triedach aj zbierku - nástenku dobrých skutkov.

       Pán kaplán Martin Danišek sa zase postaral o modlitbu so žiakmi v každej triede 1. stupňa ZŠ. Do tejto témy výborne zapadla aj premiérová svätá omša tretiakov - ako duchovný dar modlitby za školu a žiakov. "Láskavosť je jazyk, ktorý dokážu počuť aj hluchí a vidieť aj slepí." Mark Twain.

       Fotogalériu si môžete pozrieť tu. 

       PaedDr. Petra Šadláková

      • Dištančná forma vyučovania naďalej pokračuje

       7. 12. 2020

       Oznamujeme rodičom a zákonným zástupcom žiakov, že II. stupeň ZŠ a Gymnázium naďalej pokračuje v dištančnej forme vyučovania. 

       Keby sme chceli zabezpečiť otvorenie školy pre prezenčné vyučovanie, ktoré je podmienené testovaním (všetky info platné k 6. 12. 2020 TU), predpokladáme že by sa tak vytvorili dve skupiny žiakov: tí ktorí by do školy mohli prísť a tí ktorí by zostávali naďalej doma. Nie sme schopní organizačne zabezpečiť paralelné vyučovanie dištančne aj prezenčne. Preto naďalej pokračujeme v dištančnej forme vyučovania. 

       V Žiline, 7. 12. 2020, 

       Ing. Anastázia Strečková, riaditeľka školy


       PS: MŠ, I. stupeň ZŠ a skupinka 10 žiakov II. stupňa ZŠ pokračuje v prezenčnej forme vyučovania

     • OLYMPIÁDA Z NEMECKÉHO JAZYKA
      • OLYMPIÁDA Z NEMECKÉHO JAZYKA

       4. 12. 2020

       Dňa 30.11.2020 sa na našej škole uskutočnila Olympiáda v nemeckom jazyku, ktorej sa zúčastnili piati žiaci prvého ročníka gymnázia a spoločne si zmerali sily v písomnej a ústnej časti ONJ, a tak zabojovali o postup do Okresného kola v kategórii 2A. Olympiáda tento rok prebiehala netradične – online formou. Aj napriek tomu sme si mohli okrem vedomostí našich žiakov užiť aj zábavu pri ústnej časti. 

       Víťazmi školského kola ONJ sa stali Pavol Letošťák z I.AG a Matúš Minjarík z I.BG. 

       Všetkým zúčastneným ďakujeme a veríme, že sa stretneme aj o rok. Našim dvom olympionikom prajeme veľa úspechov v okresnom kole ONJ! 

       Vaši učitelia NEJ 

        

     • AKO PRINIESŤ JEŽIŠKA NA VIANOCE!
      • AKO PRINIESŤ JEŽIŠKA NA VIANOCE!

       1. 12. 2020

       Máme plán a viete o tom ako prví!

       Niečo sme vymysleli a chceme sa s vami o to podeliť.

       Milí rodičia, kolegovia, dnes je medzinárodný deň dávania, tzv. #GIVINGTUESDAY. Určite o tom budete počuť viac v médiách. Aj naše školy sa zapájajú do dávania a štedrosti i počas tejto náročnej doby.

       Chceme vás pozvať do rozšírenia Katechéz Dobrého pastiera na nové miesta našej diecézy.

       V niektorých našich školách už Átriá Dobrého pastiera máme (aj v našej škole Átrium už budujeme), do ďalších škôl a farností by sme ich chceli priniesť. Ako?

       Prečítajte si v krátkom článku: 

       https://krok.donator.sk/katechezy-vdaka-rodicom/

       Veľmi pekne Vám ďakujeme!

       Anastázia Strečková, riaditeľka školy

     • Vianočné prázdniny
      • Vianočné prázdniny

       29. 11. 2020

       Vianočné prázdniny 2020/21 sú od 21.12.2020 do 08. 01. 2021, nástup do školy bude 11. 01. 2021 - formu (prezenčná/dištančná) upresníme na základe výsledkov prieskumu u rodičov žiakov a na základe epidemiologickej situácie v Žilinskom kraji.

        

       Vedenie školy

      • Požehnanie adventných vencov

       27. 11. 2020

       Ďakujeme pani vychovávateľkám Janke a Katke a našim deťom za výrobu nádherných adventných vencov.

       Dnes sme sa spolu stretli v kaplnke, kde nám ich pán kaplán požehnal a pripomenul, že obdarovaným je každý, kto vie byť darom pre druhých. Tak to robí náš dobrý Boh, a my sa to od neho učíme.

       Prajeme Vám pokojný a požehnaný čas ADVENTU a radosť z blížiacich sa VIANOC.

       za tím KAPA,

       Anastázia Strečková

      • Niektorí žiaci II. st. ZŠ v škole

       23. 11. 2020

       Naďalej (od 16. 11. 2020) v škole poskytujeme prezenčné vyučovanie pre tých žiakov 2. stupňa, ktorí majú obmedzený prístup k dištančnému spôsobu vzdelávania. Výuka sa organizuje dvakrát do týždňa v rozsahu 4 hodín.

       Súčasťou rozvrhu sú predmety z hlavných vzdelávacích oblastí a komunitné sedenie so školskou psychologičkou zamerané na efektívne učenie a socializáciu detí.

       Žiaci pracujú v päťčlenných skupinách zostavených podľa veku – mladší a starší žiaci. Vyučovanie zabezpečujú pedagógovia, špeciálna pedagogička a školská psychologička.  

       vedenie školy

      • Deň Jablka

       23. 11. 2020

       21. októbra sme mali v škole na 1. stupni ZŠ projektový deň - Deň jablka.

       Žiaci získavali nové poznatky o jabĺčku zážitkovou a synestetickou cestou učenia sa  - dotykom, ochutnaním, vizuálne - kresbou a vytváraním plagátikov o jablku, kognitívne - hravými úlohami, hrou, čítaním a vytváraním  príbehov, spievaním piesní...všetko v chutnej jabĺčkovej téme.

       "Zatiaľ, čo my učíme deti všetko o živote, deti nás učia, o čom všetko život naozaj je."  Angela Schwindt

       PaedDr. Petra Šadláková

       pedagóg

        

      • Riadne prezenčné vyučovanie žiakov 1. stupňa ZŠ

       9. 11. 2020

       Od utorka 10.11. 2020 pokračuje riadne prezenčné vyučovanie žiakov 1. stupňa ZŠ. Pre žiakov 2. ročníka je zabezpečené zastupovanie - pani učiteľka Mgr. Ingrid Kováčová.V prevádzke je ranná ŠKD od 6:30 do 7:45, po vyučovaní od 11:40 do 16:00. ŠJ je v prevádzke v štandardnom režime. Pri nástupe je potrebné prostredníctvom Edupage podať "Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti". Návod ako podať vyhlásenie: https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u38/u178/u1132

      • Spoločná zodpovednosť

       27. 10. 2020

       Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, kolegovia, študenti,

       už asi každý z nás pozná osobne ľudí, ktorých zasiahlo ochorenie COVID-19. Priebeh choroby nie je v mnohých prípadoch jednoduchý. Máme tu spoločného nepriateľa ktorý je neviditeľný a predsa ktorému sa môžeme vzoprieť spoločnou zodpovednosťou. Ak by sme boli schopní včas rozpoznať nosičov vírusu, naši priatelia a blízki by teraz neboli chorí. 

       V týchto dňoch sa na celom Slovensku hľadajú zdravotníci, administratívni pracovníci a dobrovoľníci na výpomoc počas celoplošného testovania na ochorenie COVID-19. Testovacie miesto bude aj na našej škole - včera sme to spoločne s vojakmi a pánom školníkom pripravovali. 

       Obraciam sa na tých z nás, ktorí disponujú možnosťou sa do tejto služby prihlásiť aby tak s odvahou urobili a prispeli k tomu, aby sme spoločne eliminovali šírenie vírusu v našej krajine. 

       Formulár na registráciu nájdete TU.

       Prajem život v nádeji a dôvere,

       s úctou 

       Anastázia Strečková, riaditeľka školy

       PS:

       Spomínam si na Don Bosca, ktorý žil v Turíne v čase, kedy mesto zasiahla cholera v r. 1854. Najviac zasiahnutou oblasťou mesta bolo práve Valdocco, kde mal Don Bosco svoje oratórium – centrum pre chlapcov z ulice.

       Historické záznamy z tohto obdobia hovoria, že len v jednej farnosti Valdocca - Borgo Dora sa za jediný mesiac nakazilo cez 800 ľudí a 500 z nich zomrelo! Spomína sa, že niektorí lekári dávali piť nakazeným cholerou otrávenú vodu, aby zomreli čím skôr a nenakazili ďalších...! Tento kontext nám pomáha lepšie sa vžiť sa do vtedajšej situácie a panike aká vládla v tých časoch.

       5. augusta na sviatok Panny Márie don Bosco povedal: „Príčinou smrti je bezpochyby hriech! Ak sa zachováte v Božej milosti a nespáchate žiaden smrteľný hriech, ubezpečujem vás, že cholera sa nedotkne nikoho z vás! Ale ak niekto zostane v nepriateľstve s Bohom a vážne ho urazí, od tej chvíle nebudem môcť byť viac garantom pre neho, ani pre iných z tohto domu!“

       Mestský úrad v tom čase otvoril niekoľko „lazaretov“ v oblasti Valdocca, kde zhromažďoval chorých na choleru. Mal však veľký problém zohnať ochotných ošetrovateľov  pre chorých a to napriek tomu, že za túto službu ponúkal aj peniaze...! Nikto nechcel riskovať vlastný život...!

       Don Bosco predstúpil s touto požiadavkou pred svojich chlapcov a predstavil im túto urgentnú potrebu poslúžiť chorým. Ešte v ten deň sa mu do služby ponúklo 14 chlapcov. V nasledujúcich dňoch tak urobilo ďalších 30!

       Nikto z don Boscových chlapcov sa cholerou nenakazil...!

       Ja nikomu z Vás túto istotu dať neviem, nie som Don Bosco.

       Ježišove slová „Čo ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“,  nech sú pre nás každodennou inšpiráciou. 


      • Organizácia dištančného vzdelávania na ZŠ

       27. 10. 2020

       Dištančné vyučovanie organizujeme so zreteľom aby boli naplnené ciele:

       a) poskytnúť žiakom priestor na konzultácie a vzájomnú otvorenú komunikáciu,

       b) naplniť cieľové požiadavky hlavných vzdelávacích oblastí,

       c) poskytnúť žiakom spätnú väzbu k ich práci, nehodnotiť ale popisovať stav.

        

       1. Počas dištančného vzdelávania platí rozvrh zostavený podľa indikačnej záťaže žiakov jednotlivých ročníkov ktorý je zverejnený na stránke školy TU.
       2. V rozvrhu sú predmety z hlavných vzdelávacích oblastí, ostatné predmety budú nad rámec indikačnej záťaže žiakov. 
       3. Vyučovacie hodiny sú v rozvrhu vyznačené žltou farbou – žiak má byť k dispozícii na on-line vyučovanie podľa pokynov daného vyučujúceho, alebo dostane zadania na vypracovanie. 
       4. Úlohy sa zadávajú v čase od  8.00 do 14.00.
       5. Vyhodnotenie úloh sa môže uskutočňovať počas dňa a po dohode s učiteľom (môže byť aj neskôr). 
       6. Dištančné vyučovanie znamená súbor kontaktných  hodín on-line a kombináciu úloh zadávaných prostredníctvom edupage. 
       7. On-line vyučovanie sa budú uskutočňovať najmä prostredníctvom Google-meet a iných nástrojov, ktoré aktuálne doplníme (Smartbooks).
       8. V zadaniach sa bude kombinovať samostatná práca pre žiaka, výklad, tvorivé úlohy, tzv. obrátené vyučovanie... 
       9. Dĺžka online hodiny nemusí byť 45 minút. Okrem hodín s celou triedou môže učiteľ zaradiť  podľa potreby aj konzultácie s menšou skupinkou žiakov, alebo aj 1:1.
       10. Na hodnotenie sa bude využívať klasifikácia aj spätná väzba. Budeme si všímať najmä dobré veci, aktivitu žiakov, tvorivosť, účasť na hodinách.
       11. Dochádzka žiakov sa bude viesť štandardne v ETK, žiak je povinný sa DV zúčastňovať. Pri neúčasti na hodine je potrebné žiaka ospravedlniť. 
       12. Na komunikáciu s učiteľmi odporúčame Edupage,  aj v prípade neúčasti na vyučovaní.
       13. Akékoľvek otázky súvisiaci s dištančným vzdelávaním adresujte svojmu triednemu učiteľovi, vyučujúcemu alebo učiteľovi informatiky.  

       V Žiline  26. 10. 2020

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Email na správcu obsahu: kuriak@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152, vedúca šj:+421 910 505 300 Zástupca pre Gym: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 901 909 183, MŠ Lienky: +421 903 983 911, MŠ, Sovičky: +421 910 852 468, MŠ, Mravčekovia: +421 903 983 910 MŠ, Motýliky: +421 910 852 467 Správca siete: +421 901 909 117 Ekonóm: +421 905 541 953 Školník: +421 911 912 372 Špeciálna pedagogička: +421908089816 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751 SWIFT/BIC SUBASKBX
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie