• Aktuality

      • Naživo vysielané webináre

       25. 2. 2021

       Milí rodičia, žiaci,

       ďakujeme za Vašu podporu a účasť na živých webinároch ktoré sme vysielali tento týždeň.

       Včera náš naživo vysielaný webinár z Gymnázia dopadol tiež na jednotku! Reportáž si dokonca budete môcť pozrieť vo večerných správach TV NOVINY televízie JOJ v piatok večer alebo cez víkend!

       Fotky z natáčania nájdte na našom FB KAPA.

       S úctou,

       za realizačný tím KAPA

       Anastázia Strečková

      • Kreatívna dielnička - EKO TAŠKA

       20. 2. 2021

       KAPA pozýva všetkých kreatívnych ľudí na ONLINE WEBINÁR, kde záujemcov naučíme ako si vlastnoručne ušiť kvalitnú  EKO TAŠKU! 

       Stačí sa pripojiť cez GOOGLE MEET,

       v UTOROK 23. februára 2021 o 16:00 - 17:00 tu https://meet.google.com/ztn-tqxt-ehc?authuser=0

       Každý účastník získa prístup k  videu z našej produkcie!

       Webinár je vhodný aj pre rodičov a mladších žiakov.

       Svoj výrobok môžete prihlásiť do súťaže ktorá prebehne počas druhého stretnutia a získať praktické ceny. 


       1. stretnutie – naučíme sa ako ušiť tašku a odpovieme na vaše otázky, utorok, 23. 2. 2021, 16:00 – 17:00 hod.

       fotky svojich výrobkov, tj prihlasovanie do súťaže

       zasielajte emailom na: takacova@sskp.sk do 1. 3. 2021 do 18:00 hod. 


       2. stretnutie – pochválime výrobky a ich autorov:) a odpovieme na vaše otázky, utorok, 2. 3. 2021, 16:00 – 17:00 hod.

       link na obe stretnutia:https://meet.google.com/ztn-tqxt-ehc?authuser=0

       Tešíme sa na Vás!

       Za projektový a realizačný tím školy, 

       Anastázia Strečková, riaditeľka 


       Ďakujeme Žilinskému samosprávnemu kraju a európskym štrukturálnym fondom za poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Fondu malých projektov, pre realizáciu nášho projektu Spoločne bez hranic

      • Technická dielnička

       20. 2. 2021

       KAPA pozýva všetkých kreatívnych majstrov na ONLINE WEBINÁR, kde záujemcov naučíme ako si vlastnoručne zhotoviť pomocou bežných nástrojov rôzne drevené výrobky (stojan na mobil, vtáčia búdka, vešiak na kľúče).

       Stačí sa pripojiť cez GOOGLE MEET,

       v PONDELOK 22. februára 2021 o 16:00 - 17:00 tu: https://meet.google.com/uby-mgwh-ngh?authuser=0


       Každý účastník získa prístup k videu z našej produkcie!

       Webinár je vhodný aj pre rodičov a mladších žiakov od 6 rokov.

       Veríme že spoločne rozšírime rady kutilov, ktorí získavajú pracovné návyky a zručnosť pri práci s bežným domácim náradím. 


       1. stretnutie – ukážeme si postupy výroby a odpovieme na vaše otázky

       pondelok, 22. 2. 2021, 16:00 – 17:00 hod.


       2. stretnutie – pochválime výrobky a ich autorov :) a odpovieme na vaše otázky

       pondelok, 1. 3. 2021, 16:00 – 17:00 hod.


       Tešíme sa na Vás!

       Za projektový a realizačný tím školy, 

       Anastázia Strečková, riaditeľka školy


       Ďakujeme Žilinskému samosprávnemu kraju a európskym štrukturálnym fondom za poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Fondu malých projektov, pre realizáciu nášho projektu Spoločne bez hranic

      • Sviatok Základnej školy sv. Cyrila a Metoda

       11. 2. 2021

       „Predstavujeme vám Evanjelium vo vašom vlastnom jazyku.“

       sv. Cyril a Metod

        

       14. 2. 2021 si pripomíname sviatok slovanských vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda, ktorí sú patrónmi nielen našej školy ale aj celej Žilinskej diecézy.

       Priniesli Sväté písmo tým, ktorí ho nepoznali a urobili ho zrozumiteľným  pre všetkých.

       Sv. Cyril a Metod patria k najvýznamnejším osobnostiam v dejinách Európy. S ich misionárskou činnosťou v 9. storočí na Veľkej Morave sa spája skutočný rast Slovienov v kresťanskej viere  a k ich odkazu sa dnes hlásia všetci Slováci bez rozdielu náboženskej príslušnosti.

       Svätých vierozvestcov uctievame ako tých, ktorí stáli pri kultúrnom a náboženskom zrode nášho národa.

       Význam ich misie a ich prínos k rozmachu kresťanstva v Európe vyzdvihol v roku 1980  svätý otec pápež Ján Pavol II., keď ich vyhlásil za spolupatrónov Európy.

       Ich vplyv – dedičstvo otcov, ako zvykneme hovorievať – cítiť dodnes.

       Zajtra, 12. 2. 2021 tento sviatok v škole na I. stupni ZŠ oslávime Karnevalovým dňom, vy ktorí ste doma, sa k nám môžete pridať a poslať nám fotografie svojich masiek.

       Prajeme všetkým pekný sviatočný deň.

       za tím Základnej školy,

       Oľga Palková, zástupkyňa riaditeľky

       Anastázia Strečková, riaditeľka školy

     • Cez knihy do krajiny poznania a fantázie
      • Cez knihy do krajiny poznania a fantázie

       9. 2. 2021

       Projekt „Cez knihy do krajiny poznania a fantázie“ s podporou nadácie Renovabis

        

       Školy majú odovzdávanie poznania akoby v náplni práce. Spôsob ako plnia svoju úlohu je však rôzny. Tím učiteľov na SSKP - Spojenej škole Kráľovnej pokoja pod vedením hlavnej riešiteľky projektu Mgr. Lucie Pudišovej uveril tomu, že kľúčovú úlohu môžu v škole zohrávať knihy, čítanie, rozvoj fantázie a kreativity. Myšlienka urobiť niečo so školskou knižnicou, so zastaralým fondom kníh, ale najmä s rozvojom a podporou čítania ihneď získala podporu riaditeľky školy Ing. Strečkovej. Podporu našla škola aj v nadácii Renovabis, ktorá projekt  „Cez knihy do krajiny poznania a fantázie“ podporila  sumou 6.000 €.

       V škole vznikol nový, rekonštruovaný priestor multifunkčnej učebne a knižnice. Nový itinerár, stoly, stoličky, tulivaky, závesy a police budú vytvárať príjemný priestor na čítanie približne 200 nových kníh. A nie sú to žiadne staré knihy, ktoré by už nikto nechcel. Ide o nové pútavé tituly z vydavateľstiev Stonožka, Verbarium, Slovart, Svojtka, Fragment, SSV a ďalších. Týmto sa chceme poďakovať aj  kníhkupectvu Martinus, ktoré nás darom kníh tiež podporilo.

       Okrem týchto dôležitých materiálnych vecí a inovácií bol v projekte veľký dôraz na rozvoj čitateľských kompetencií a čitateľskej gramotnosti. Prostriedkami mali na to byť podujatia, stretnutia, zážitkové metódy a hostia. Žiaľ práve táto časť bola najviac zasiahnutá protipandemickými opatreniami. Napriek tomu sme radi, že sa nám podarili tri vydarené online podujatia.

       Štvrtáci sa v rámci online hodiny „stretli“ na besede so spisovateľom Valentínom Šefčíkom, autorom kníh pre deti, ktoré sú obľúbené pre svoj vtip, ľahkosť a nápaditosť. Šefčík deťom svoje básne čítal, a dokonca jednu aj zahral. Deti mali možnosť Valentínovi Šefčíkovi položiť množstvo otázok o tom, aký je život spisovateľa i ako vzniká báseň a kniha.

       Ani žiaci na 2. stupni neprišli o svoju príležitosť „vyspovedať“ autora svojej obľúbenej fantasy knihy Odvážne srdce pána Juraja Vojtáša. Šiestaci mali otázok toľko, že ich skoro za hodinu ani nestihli položiť: pýtali sa, ako sa píše literatúra, odkiaľ sa v knihách berú tie zvláštne mená a názvy, a tí, ktorí Vojtášove knihy už poznali, sa zasvätene pýtali na detaily postáv. Pri tom všetkom sa ukázalo, že niektorí už aj začali písať, a preto im rady skúseného spisovateľa padli veľmi vhod.

       Snáď najzanietenejší a najznámejší propagátor čítania pre deti a s deťmi, Tibor Hujdič, si pripravil workshop s názvom „Ako prebudiť túžbu čítať u žiakov a študentov?“ pre všetkých učiteľov SŠKP a niekoľkých učiteľov CZŠ R. Zaymusa. Workshop bol zameraný najmä metodicky, predstavoval konkrétne postupy ako v deťoch vzbudiť túžbu čítať. Hujdič ako skúsený čitateľ a odborník veľmi kompetentne ponúkol stratégie, ako dostať čítanie do školy a to nielen ako doplnkovú alebo voľnočasovú aktivitu, ale ako úplne centrálnu aktivitu, vďaka ktorej z detí, žiakov a študentov vyrastú zrelší a zodpovednejší ľudia. Nie preto, že prečítajú nejaké povinné knihy, ale preto, že čítaním získajú obzor a návyk, ktorý im ostane celý život. Ak budú čítať aj v dvadsiatke, štyridsiatke alebo sedemdesiatke, budú omnoho viac pripravení čeliť výzvam a správne reagovať.

       Spojená škola Kráľovnej pokoja v Žiline chce týmto poďakovať nadácii Renovabis, KBS a všetkým partnerom projektu za úžasnú príležitosť. Pre školu je to v rozmedzí troch rokov už druhý úspešný projekt v spolupráci s Renovabis (v roku 2017 sa realizoval projekt Angličtina metódou Jolly Phonics)a aj vďaka nemu sa škole otvorili nové možnosti pre rozvoj všetkých aktérov vzdelávania.

        

       Mgr. Lucia Pudišová 

      • Nástup do školy od 8. 2. 2021

       4. 2. 2021

       Milí rodičia, žiaci,

       na základe rozhodnutia ministra o obnovení vyučovania a výsledkov prieskumu záujmu zák. zástupcov našich detí/žiakov v MŠ a I. ZŠ, otvárame MŠ, I. stupeň ZŠ, ŠKD a končiaci ročník GYM za nasledovných podmienok:

       • MŠ – test zamestnancov a jedného zákonného zástupcu,
       • I. ZŠ a ŠKD – test zamestnancov a jedného zákonného zástupcu,
       • maturanti gymnázia - študenti IV. AG - test zamestnancov a test plnoletého žiaka.

       Pretestovať sa môžete na ktoromkoľvek MOM, mesto Žilina otvára tento víkend 23 odberných miest.

       Do školy môže 8. 2. 2021 nastúpiť len to dieťa / ten žiak, ktorý pri vstupe do školy odovzdá tlačivo „čestné prehlásenie zákonného zástupcu“, ktorého povinnou prílohou je kópia negatívneho výsledku testu (čestné prehlásenie s priložením scanu výsledku testu je možné odovzdať aj elektronicky cez Edupage v časti „žiadosti/vyhlásenia“). Plnoletý žiak odovzdáva čestné prehlásenie plnoletého žiaka.

       V prípade, ak zákonný zástupca dieťaťa / žiaka neabsolvuje testovanie, dieťa nemôže nastúpiť do MŠ a žiak sa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania ZŠ.

       Zákonný zástupca je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa. Škola v takom prípade eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu. Zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

       Ak zákonný zástupca neprítomného žiaka nebude kontaktovať školu v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy je povinný  kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní.

        

       Organizácia ŠKD bude v režime od 6:30 do 16:30, deti budú rozdelené v skupinách po ročníkoch.

       Školská jedáleň bude v prevádzke, obedy si môžete objednať cez Edupage alebo telefonicky u vedúcej jedálne do 5. 2. 2021 do 14:00 hod.

       Žiaci II. stupňa ZŠ a 1. - 3. ročníka gymnázia pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

        

       V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

       Ďakujeme že sme spoločne zodpovední!

       S úctou,

       za tím KAPA

       Anastázia Strečková

      • Budúci týždeň v rovnakom režime + víkendové testovanie

       20. 1. 2021

       Milí žiaci, rodičia, kolegovia,

       dnes pán minister školstva informoval, že aj budúci týždeň sa budú deti vzdelávať v rovnakom režime ako tento týždeň.

       Preto v súlade s rozhodnutím ministra z 8. 1. 2021, bude naša škola naďalej v prevádzke až do 29. 1. 2021 len pre  kritickú infraštruktúru a rodičov ktorí nemôžu pracovať z domu, pre deti MŠ a I. stupňa ZŠ.

       Pre ostatných žiakov ZŠ a GYM prebieha dištančné vzdelávanie

       Zároveň Vám odporúčame, aby ste využili možnosť víkendového skríningového testovania na ochorenie COVID-19 v meste Žilina od 23. do 24. 1. 2021 v čase od 8.00 do 20.00 hod., jedno odberné miesto bude zrealizované v priestoroch našej školy. Toto testovanie bude určené pre osoby s trvalým pobytom v meste Žilina a vo veku nad 15 a do 65 rokov. Tí z vás, ktorí nie ste zo Žiliny - mesta, kontakty na MOM v Žilinskom kraji nájdete TU

       Od 1. 2. 2021 by sme mali nabehnúť na COVID automat, ktorý by podľa aktuálnej epidemiologickej situácii umožnil otvárať postupne aj jednotlivé školy. Všetko záleží od toho, aké dáta budú budúci týždeň v stredu, tj 27. 1. 2021.

       Nástup detí do škôl bude určite podmienený testovaním. Tzv. kloktacie testy sú v procese zaobstarávania, ešte nie je jasný termín kedy by bolo možné ich používať. 

       Spoločne to zvládneme. 

       S úctou,

       Anastázia Strečková

      • Od 18. 1. 2021 - škola otvorená len pre kritickú infraštruktúru

       14. 1. 2021

       Milí žiaci, rodičia, kolegovia,

       Vzhľadom na pretrvávajúcu epidemiologickú situáciu a v súlade s rozhodnutím ministra z 8. 1. 2021, bude naša škola naďalej v prevádzke od 18. 1. 2021 len pre deti MŠ a žiakov I. stupňa ZŠ, ktorých zákonní zástupcovia pracujú v kritickej infraštruktúre alebo nemôžu pracovať z domu. V pripade že patríte do tejto kategórie a potrebujete využiť službu školy, kontaktujte nás prostredníctvom svojich tr. učiteľov. 

       Pre ostatných žiakov ZŠ a GYM prebieha dištančné vzdelávanie

       MŠ je v prevádzke od 7. 00 do 15.00 hod., ŠKD je v prevádzke od 7.00 do 15:30 hod.

       Ďakujeme našim zamestnancom, ktorí zabezpečujú túto službu. 

       Ďakujeme, že sme zodpovední, spoločne to dokážeme.

       S úctou, 

       Anastázia Strečková

     • Návrat do školy 01/2021
      • Návrat do školy 01/2021

       6. 1. 2021

       Milí rodičia a zákonní zástupcovia, žiaci,

       v prvom rade vám prajeme požehnaný nový rok a v ňom dni plné dôvery a nádeje v PRITOMNOSŤ LÁSKY, v dobrého Boha. Pápež František nás pozýva, aby pandemická kríza, ktorá už nie je frázou ale realitou, bola pre nás príležitosťou pre skutočné obrátenie a obnovu autenticity, jednoduchosti, spolupatričnosti. Pripomína nám slová sv. Pavla, ktoré dal Korinťanom: »Boh je verný!  On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať.« (1 Kor 10,13).

       Ďakujeme, že napriek ťažkostiam, každý sa snažíme preukázať dostatok síl, trpezlivosti a otvorenosti k spolupráci, veríme že spolu to zvládneme!

        

       Informujeme Vás o postupe našej školy v súlade s návrhom Ministerstva školstva o otváraní škôl v januári 2021. Pravidlá platiace od 18. 1. 2021 sú momentálne predbežné a môžu sa ešte zmeniť vzhľadom k celoplošnej alebo regionálnej situácii. Momentálne má negatívny výsledok testu 14 dňovú platnosť. Rokujeme s Červeným krížom a inými MOM o možnosti pretestovania pre našich žiakov, zákonných zástupcov a zamestnancov.

        

       Od 11. 1. 2021

        a ŠKD v prevádzke pre rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a rodičov, ktorým vyplýva z povahy práce, že ju nemôžu vykonávať z domu. V ŠKD v skupine max 5 žiakov a 1 vychovávateľ.

       I. aj II. stupeň + GYM, dištančne. 

       Povinné pretestovanie zamestnancov školy. Rodičom bude v tomto týždni vyplácaná pandemická OČR.

        

       Od 18. 1. 2021 (predbežne)

        v prevádzke pre všetky deti.

       ZŠ I. stupeň + ŠKD v prevádzke pre všetky deti ktorých jeden zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti sa preukáže negatívnym výsledkom testu (alebo preukáže že patrí medzi výnimky).  

       Rodičia môžu ospravedlniť dieťa na max 5 vyučovacích dní po sebe. V prípade potreby tak môže žiak ostať doma až do konca lockdownu.

       ZŠ II. stupeň GYM, dištančne. 

        

       Od 25. 1. 2021 (predbežne)

        v prevádzke pre všetky deti.

       I. v prevádzke pre všetkých žiakov ktorých jeden zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti sa preukáže negatívnym výsledkom testu (alebo preukáže že patrí medzi výnimky). 

       ZŠ aj II. stupeň + GYM v prevádzke pre všetkých žiakov ktorí sa preukážu negatívnym výsledkom testu + ktorých jeden zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti sa preukáže negatívnym výsledkom testu (alebo preukáže že patrí medzi výnimky). Plnoletí žiaci sa preukazujú negatívnym testom sami. 

        

       Klasifikácia a hodnotenie žiakov

       Riadny termín na vyskúšanie a hodnotenie žiakov za prvý polrok školského roka 2020/2021 sa predlžuje do 31. marca 2021 pre žiakov, ktorých nebolo možné vyskúšať v prvom polroku školského roka 2020/2021; týmto žiakom sa výpis polročného vysvedčenia vydá 31. marca 2021, pričom prvý polrok školského roka 2020/2021 skončí 31. januára 2021.

       Ak bol žiak priebežne hodnotený počas prvého polroka a priebežné hodnotenie nie je postačujúce pre klasifikáciu alebo pre slovné hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch (napríklad ak žiak nemá dostatočný počet známok), nie je potrebné konať komisionálnu skúšku z príslušného predmetu. Takého žiaka možno do 31. marca 2021 vyskúšať a hodnotenie zaradiť do priebežného hodnotenia prvého polroka. Následne sa vykoná jeho celkové hodnotenie za prvý polrok školského roka 2020/2021 a 31. marca 2021 možno vydať žiakovi výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok.

       Ak bol žiak priebežne hodnotený a učiteľ má dostatok podkladov k celkovému hodnoteniu, uskutoční celkové hodnotenie žiaka z vyučovacieho predmetu k 31.1.2021

       Ak bol žiak priebežne hodnotený a učiteľ nemá dostatok podkladov k celkovému hodnoteniu, alebo žiak nebol priebežne hodnotený z rôznych dôvodov, môže sa termín hodnotenia žiaka predĺžiť do 31.3. 2021, teda v mesiacoch január až marec 2021 môže učiteľ získavať podklady na hodnotenie žiaka a na základe nich vykonať celkové hodnotenie žiaka z vyučovacieho predmetu za 1. polrok šk. roka 2020/2021.

       Vydávanie výpisov slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok, resp. vysvedčenia sa môže v škole uskutočniť:

       a) pre všetkých žiakov dňa 31.1.2021,

       b) pre niektorých žiakov dňa 31.1. 2021, pre iných žiakov 31.3.2021 alebo

       c) pre všetkých žiakov dňa 31.3.2021.

       O termíne vydania výpisov slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok rozhodne riaditeľka školy na základe prerokovania a odporúčania pedagogickej rady, ktorá sa uskutoční 26. 1. 2021.

        

       Ďalšie zmeny a dôležité informácie

       • V školskom roku 2020/2021 sa ruší externé testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl.
       • Externé testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl sa uskutoční v riadnom termíne 9. júna 2021 a v náhradnom termíne 24. júna 2021.
       • Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021, v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021.
       • Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční v prvom termíne 5. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7. mája 2021, v druhom termíne 12. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14. mája 2021.

       Overenie špeciálneho nadania pre zimné športy v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných športových školách možno uskutočniť v termíne od 1. marca 2021.

       V prípade otázok neváhajte kontaktovať triednych učiteľov alebo vedenie školy.

        

       Mgr. Oľga Palková a Ing. Anastázia Strečková,

       zdroj: informačný portál Ministerstva školstva, vedy,  výskumu a športu SR 

        

        

      • Vianoce - dar daný zdarma

       24. 12. 2020

       Milí žiaci, rodičia, partneri školy,

       začiatkom tohto týždňa sme doma "prepadli" desiatich našich študentov, ktorým sme pod stromček darovali notebooky! ... je to ťažko pochopiteľné, ale je to tak - posolstvom Vianoc je DAR DANÝ ZDARMA, bez zásluh, len tak. Náš dobrý Boh ho dáva všetkým bez rozdielu.  

       Sme vďační Bohu za ľudí žilinskej firmy HOUR, ktorá toto posolstvo urobila konkrétnym pre niekoľkých našich študentov a nezištne im darovala notebooky v úsilí pomôcť pri dištančnom vzdelávaní, aby boli odstraňované prekážky ktoré by mohli stáť v ceste ich kvalitného štúdia. 

       Pápež František v jednom zo svojich vianočných príhovorov povedal: „Vianoce, to si ty, keď sa rozhodneš každý deň znovu narodiť a necháš Boha vstúpiť do tvojej duše... si to ty, keď dosiahneš harmóniu v tvojom vnútri... a si to stále ty, keď si ozajstným priateľom a bratom každej ľudskej bytosti...“.

       Ďakujeme dobrému Bohu za TAJOMSTVO DAROVANÉHO ŽIVOTA, ktorý je pozývaný tiež sa stávať DAROM a ktorého môžeme byť každodenne súčasťou ...

       Prajeme plnosť láskyplných prekvapení :) 

       Požehnané VIANOCE,

       za tím školy KAPA,

       Anastázia Strečková

      • Medzinárodné Vianoce na KAPE

       20. 12. 2020

       Posledný deň pred prázdninami študenti prvého a druhého ročníka nášho gymnázia prežili vyučovanie nemeckého a anglického jazyka netradične a vo vianočnej nálade.

       V spolupráci s medzinárodnou organizáciou KERIC z Čadce mali naši študenti možnosť aspoň na chvíľu okúsiť, ako a či vôbec sa slávia Vianoce v iných častiach sveta.

       Dobrovoľníci z Nemecka, Portugalska, Gruzínska, Turecka, Brazílie a Južnej Afriky si pre nás pripravili escape rooms, kde boli študenti rozdelení na malé skupiny a postupne sa snažili odpovedať na rôzne otázky týkajúce sa Vianoc v týchto krajinách a tak otvoriť zámok a posunúť sa ďalej. Dozvedeli sme sa napríklad, že typický vianočný dezert „Rabanadas“ pečú v Portugalsku výlučne staré mamy. Alebo aj to, že v Brazílii sa Vianoce slávia počas letných prázdnin a v Gruzínsku sa Vianoce slávia 7.januára a naopak v Turecku vôbec.

       Sme veľmi radi, že naši študenti mohli aj počas týchto ťažkých časov aj takýmto spôsobom načerpať vianočnú atmosféru a spoznať iné národnosti. A tak už nezostáva nič iné, len zaželať všetkým Merry Christmas, Frohe Weihnachten alebo Feliz Natal!

       „Vianoce nie sú o otvorení našich darov, ale o otvorení našich sŕdc.“


       Mgr. Jakub Krenželák

      • Návrat do škôl 2021

       17. 12. 2020

       Milí rodičia, zákonní zástupcovia,        

        

       na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021/

       ohľadom návratu do škôl v januári 2021

       sme Vám cez edupage odoslali prieskum, v ktorom sa máte vyjadriť, či chcete, aby vaše deti v januári pokračovali vo vyučovaní dištančnou formou alebo prezenčnou formou (ktorá je podmienená testovaním).

       Potrebujeme Vaše vyjadrenia získať do zajtra, aby sme následne vedeli informovať zriaďovateľa školy.

       Ďakujeme za spoluprácu,

       s úctou Anastázia Strečková

        

     • Vianočná výzdoba a atmosféra.
      • Vianočná výzdoba a atmosféra.

       15. 12. 2020

       Naša škola sa pripravuje na Vianoce. Aj naše prvostupniarske triedy, Školský klub a priestory školy majú svoju adventnú a vianočnú atmosféru...stromček, sviečky, snehové vločky, snehuliaci, žiaci, pani učiteľky a pani vychovávateľky - všetci sa tešíme na Vianoce. Pre niekoho sú Vianoce vždy ako po prvý raz, pre niekoho sú čoraz častejšie... nech sa páči aspoň niekoľko fotografií pre potešenie duše. 

       "Moja zima je nežnosť, iskrenie hviezd a číry jagot snehu." Miroslav Válek

       PaedDr. Petra Šadláková

     • Mikuláš 2020
      • Mikuláš 2020

       11. 12. 2020

       Ani ku koncu tohto turbulentného školského roka, plného obmedzení, na nás sv. Mikuláš nezabudol. Naši prvostupniarskí žiačikovia sa nesmierne tešili a spontánne mu vyrábali obrázky pre potešenie. Mikuláš prišiel aj s láskavým anjelikom a porozdával všetkým deťom odmenu, ktorú si zaslúžili. (O tom, že by niekto dostal zemiak alebo uhlie nemáme žiadne dostupné informácie) ;-)  

       Kde sa vzal, tu sa vzal, Mikuláš pod oknom stál. V ruke veľkú paličku, na hlave mal čiapočku. Z bielych fúzov teplý šál, tak na deti vykúkal.   

       Pozrite si fotogalériu.

       PaedDr. Petra Šadláková

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152, vedúca šj:+421 910 505 300 Zástupca pre Gym: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 901 909 183, MŠ Lienky: +421 903 983 911, MŠ, Sovičky: +421 910 852 468, MŠ, Mravčekovia: +421 903 983 910 MŠ, Včielky: +421 910 852 467 Ekonóm: +421 905 541 953 Školník: +421 911 912 372 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
   • Prihlásenie