• COVID 19 - opatrenia

     • Opatrenia, aktuálne informácie

     •  

      Tu chronologicky umiestňujeme všetky správy a opatrenia, ktoré sme vo veci prevencie pred šírením koronavírusu realizovali:

      Všetko o opatreniach štátu v súvislosti s koronavírusom, informácie pre verejnosť a sumarizácia opatrení všetkých zložiek štátu. Zo strany Ministerstva školstva info pre školy,  rodičov a študentov.

      Čo mám robiť, ak som Covid-19 pozitívny

      Čo mám robiť, ak som bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na Covid-19

      KONTAKTY na MOM (mobilné odberné miesta) v Žilinskom kraji

      Aktuálny COVID AUTOMAT ver. 4.3 od 22. 11. 2021

      ŠKOLSKÝ SEMAFOR, ver. 2.0 - aktualizovaný 25. 2. 2022

      COVID AUTOMAT PRE ŠPORT, schválené Ministerstvom školstva 👍💪🍀       

      31. 8. 2022usmernenie k bezpečnému prostrediu v školách

      V školskom roku 2022/23 je prevádzka školy po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie, riadená v súlade s dokumentom Ministerstva školstva "Zelená otvoreným školám"

      Rodičia, zákonní zástupcovia a návštevníci vstupujúci do budovy školy sa riadia týmto oznamom.

      Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka", a to elektronicky cez edupage alebo na printové tlačivo ktoré je na vrátnici a aj v kancelárii školy.

      Prajeme všetkým požehnaný a úspešný školský rok.

      S úctou, za tím KAPA

      Ing. Anastázia Strečková, riaditeľka školy       

      10. 5. 2022usmernenie k bezpečnému prostrediu v školách

      Školský semafor je pre zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie pozastavený

      Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti sa predkladá pri nástupe do školy po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe idúcich dní. 

      • to znamená, že ak dieťa bolo v škole v piatok a nastupuje nasledujúci pondelok, vyhlásenie nepredkladáte

      Celkové znenie UMERNENIA TU.

      Ing. Anastázia Strečková       

      20. 4. 2022uvoľnenie opatrení v školách

      Vzhľadom na zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie COVID-19 od štvrtka 21. apríla 2022 sa zmiernia opatrenia v oblasti prekrytia dýchacích ciest a domácej karantény úzkych kontaktov.

       

      Na základe Vyhlášky ÚVZ SR č. 32/2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, sa ruší povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest  použitím respirátora / rúška v spoločných priestoroch školy a školského zariadenia.

       

      Na základe Vyhlášky ÚVZ SR č. 33/2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, po úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 nebude potrebné nastúpiť automaticky do karantény.

       

      Tieto informácie a zmeny budú detailnejšie popisované v manuáli ŠKOLSKÝ SEMAFOR.

       

      Anastázia Strečková       

      25. 2. 2022nový školský semafor

      Dnes bol zverejnený

      - nový školský semafor v  2.0.

      - príloha č. 1 semaforu v. 2.0 - vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa / žiaka

      - príloha č. 1a semaforu v. 2.0 - vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka

      - príloha č. 2 semaforu v. 2.0 - oznámenie o výnimke z karantény       

       

       

      5. 2. 2022ruší sa povinný OTP režim na pracoviskách

      S účinnosťou od 5. 2. 2022 zamestnávateľ nie je povinný zamedziť vstup na pracovisko tým osobám, ktoré nespĺňajú režim OTP.

      Zdroj: vyhláška ÚVZ č. 16 / 2022 zo dňa 4. 2. 2022

      Anastázia Strečková       

      4. 2. 2022Školský semafor, verzia 1.9

      Dnes bol zverejnený

      - nový školský semafor v 1.9.

      - príloha č. 1 semaforu v. 1.9 - vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa / žiaka

      - príloha č. 1a semaforu v. 1.9 - vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka

      - príloha č. 2 semaforu v. 1.9 - oznámenie o výnimke z karantény

      - príloha č. 4 semaforu v. 1.8 - potvrdenie o vykonaní Ag testu s neg. vysledkom

      Preberací protokol antigénových samotestov na domáce použitie a návod na použitie

       

      Manuál je aktualizovaný k 4. 2. 2022 z dôvodu potreby spresnenia postupov ukončovania izolácie (vrátane návratu žiakov k fyzickej aktivite po izolácii) a karantény detí a žiakov a upresnenia výnimky z karantény pre účel návštevy školy, školského zariadenia a mimovyučovacích aktivít.

      Za účelom výnimky z karantény v škole, v školskom zariadení a pri mimovyučovacích aktivitách môže rodič predkladať „Čestné vyhlásenie o pozitivite antigénového samotestu na ochorenie COVID19 a o absolvovaní izolácie“ (Príloha č. 4a).

      Vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa od 5. februára 2022 nie je podmienený v režime OTP.

      Anastázia Strečová       

      25. 1. 2022Školský semafor, verzia 1.8

      Dnes bol zverejnený

      - nový školský semafor v 1.8.

      - príloha č. 1 semaforu v. 1.8 - vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa / žiaka

      - príloha č. 1a semaforu v. 1.8 - vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka

      - príloha č. 2 semaforu v. 1.8 - oznámenie o výnimke z karantény

      - príloha č. 4 semaforu v. 1.8 - potvrdenie o vykonaní Ag testu s neg. vysledkom

       

      Z aktualizovaných opatrení citujeme:

      • Použitie domácich samotestov je zákonný zástupca povinný hlásiť škole - prostredníctvom edupage alebo odovzdaním printového potvrdenia.
      • Trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok samotestu, tj žiaci ostávajú doma, okrem tých žiakov, ktorí majú výnimku z karantény.
      • Ak sa vyskytne pozitívny žiak/zamestnanec, žiaci ktorí boli v blízkom kontakte idú (po schválení hygienou) do 5-dňovej karantény (okrem tých ktorí si uplatňujú výnimku z karantény)
      • O ukončení karantény pozitívneho žiaka/zam. rozhoduje všeobecný lekár.
      • Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v triede si môžu uplatniť: - žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe výsledku PCR testu), - kompletne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19. Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením „Oznámenie o výnimke z karantény“(Príloha č.2), alebo ju môžu nahlásiť elektronicky cez edupage
      • Podmienky izolácie osôb pozitívnych na COVID-19 a karantény osôb po úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19 stanovujú vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR. Začiatok a koniec izolácie určuje lekár. 
      • Po ukončení 5-dňovej izolácie je osoba povinná mať ďalších 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2.  
      • Počas 5 dní po ukončení izolácie dôrazne odporúčame, aby žiaci minimalizovali kontakt so žiakmi mimo svojej triedy (napr. mimovyučovacie aktivity) a nosili respirátor.  
      • Karanténa je pre osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov alebo od momentu, kedy ju lekár posúdi ako potrebnú. Karanténa trvá 5 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov. Po ukončení karantény tieto osoby musia mať 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2.   
      • Karanténa sa nevzťahuje na osoby, ktoré sú očkované alebo prekonali ochorenie COVID-19, pričom neprejavujú klinické príznaky ochorenia COVID-19. Tieto osoby sú povinné mať 7 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2.  
      • Povinnosť nosiť respirátor sa nevzťahuje na deti do 6 rokov. Žiaci v škole a školskom zariadení môžu použitie respirátora nahradiť rúškom.  
      • Úzky kontakt je kontakt osoby s osobou pozitívnou na COVID-19,ak pri tomto kontakte nemali prekryté dýchacie cesty respirátorom typu FFP (a vyššie) a : 

      1. osoby boli v priamom fyzickom kontakte alebo 

      2. osoby boli od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre dlhšie ako 5 minút alebo 

      3. osoby boli v interiérovom alebo inak uzatvorenom priestore dlhšie ako 5 minút, 

      4. osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 5 minút.  

      • Povinnosť karantény po úzkom kontakte sa nevzťahuje na osobu, ktorá je: 

      1. kompletne očkovaná a zároveň má aplikovanú posilňovaciu (booster) dávku alebo 

      2. kompletne očkovaná alebo 

      3. ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.  

      • Kompletne očkovaná osoba je osoba, ktorá je: 

      a) najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očkovacej látky (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V), avšak nie viac ako 9 mesiacov po aplikácii poslednej dávky alebo 

      b) najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky (Johnson&Johnson), avšak nie viac ako 9 mesiacov po aplikácii poslednej dávky alebo 

      c) najmenej 14 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, avšak nie viac ako 9 mesiacov po aplikácii poslednej dávky.  

      • V prípade, že žiak alebo zamestnanec spĺňa výnimku z karantény, odporúčame rodičovi alebo zamestnancovi, aby o tom informoval školu prostredníctvom formuláru „Oznámenie o výnimke z karantény“ (Príloha č.2) alebo elektronicky cez Edupage.
      • V prípade potvrdeného pozitívneho prípadu COVID-19 v škole, môže riaditeľ školy bezodkladne požiadať osoby, ktoré neprekonali COVID-19 a nie sú zaočkované, aby čo najrýchlejšie opustili priestory školy, a zároveň uplatniť výnimku na žiakov a zamestnancov, ktorí na ňu majú nárok. 

      Anastázia Strečková       

      25. 1. 2022 - nová vyhláška ÚVZ

      Od dnes platí nová vyhláška č. 7 ÚVZ k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb.

      Najdôležitejšie zmeny oproti predchádzajúcim pravidlám (zdroj: ÚVZ)
       

      1. Dopĺňajú sa klinické príznaky COVID-19, pri výskyte ktorých je nutné izolovať sa od ostatných a kontaktovať ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup

      • Medzi klinické príznaky COVID-19 po novom zaraďujeme:
      • zvýšená telesná teplota nad 37°C, 
      • kašeľ, 
      • nočné potenie, 
      • únava, 
      • bolesti hrdla, bolesti hlavy, 
      • dýchavičnosť, 
      • strata chuti alebo strata čuchu, 
      • črevné a zažívacie problémy, 
      • pocit upchatého nosa

      Poznámka: V izolácii musia po výskyte niektorého z vyššie uvedených klinických príznakov zostať všetky osoby. Teda osoby neočkované, osoby očkované a osoby po prekonaní COVID-19.


      2. Skracuje sa dĺžka domácej izolácie pozitívnej osoby z 10 na 5 dní

      • Domáca izolácia bude trvať 5 dní od dátumu odobratia vzorky s pozitívnym výsledkom, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín u pozitívnej osoby nevyskytli príznaky znemožňujúce pracovnú činnosť (môžu to byť napríklad vysoká teplota alebo črevné a zažívacie problémy: upozorňujeme však, že o tom, čo sú príznaky znemožňujúce pracovnú činnosť, rozhoduje ošetrujúci lekár po individuálnom posúdení zdravotného stavu pacienta).
      • Izolácia pozitívnej osoby sa týka aj tých, ktorí sú zaočkovaní alebo COVID-19 prekonali.
      • Po ukončení domácej izolácie musí osoba, ak je staršia ako 6 rokov, nosiť na verejnosti 5 dní respirátor FFP2 (a to aj v exteriéri, ak je od inej osoby vzdialená viac ako 2 metre); deti v školách a školských zariadeniach môžu nosiť aj rúško
      • Ak sa počas posledných 24 hodín z času päťdňovej izolácie vyskytli u osoby klinické príznaky znemožňujúce pracovnú činnosť, izoláciu ukončuje jej ošetrujúci lekár. 

       

      3. Skracuje sa dĺžka domácej karantény úzkeho kontaktu

      1. V prípade neočkovanej osoby a zaočkovanej osoby bez posilňujúcej dávky, ak od zaočkovania uplynulo viac ako 9 mesiacov:
       • Bude trvať 5 dní, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín u osoby nevyskytli príznaky znemožňujúce pracovnú činnosť. 
       • Vykonanie RT- PCR testu na 5. deň už nebude potrebné pri každom úzkom kontakte. O vykonaní testu na COVID-19 najskôr na piaty deň po úzkom kontakte rozhodne ošetrujúci lekár.
       • Po ukončení času karantény je osoba staršia ako 6 rokov povinná mať na verejnosti po obdobie 5 dní prekryté dýchacie cesty respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu a dodržiavať hygienu rúk; deti v školách a školských zariadeniach môžu nosiť aj rúško.
       • Ak sa počas 5-dňovej karantény vyskytnú u osoby príznaky ochorenia, o ďalšom postupe rozhodne všeobecný lekár.
      2. V prípade očkovanej osoby s posilňujúcou dávkou, zaočkovanej osoby, ktorá bola zaočkovaná pred nie viac ako 9 mesiacmi a osoby, ktorá prekonala COVID-19 pred menej ako 180 dňami
       • Ak očkované osoby, ktorým bola aplikovaná posilňujúca dávka, alebo boli zaočkované pred nie viac ako 9 mesiacmi, alebo ide o osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred menej ako 180 dňami, nemajú klinické príznaky, karanténa pre nich nie je povinná. Na verejnosti však musia mať prekryté dýchacie cesty  respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu po obdobie 7 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou (a to aj v prípade, ak sa od ostatných osôb v exteriéri nachádzajú viac ako 2 metre); deti v školách a školských zariadeniach môžu nosiť aj rúško).
       • Tieto osoby však zostávajú v karanténe ak:
       • sa u nich vyskytol čo i len jeden z klinických príznakov COVID-19
       • ak ošetrujúci lekár posúdi u tejto osoby karanténu ako potrebnú:
       • to môže byť pre zreteľahodné epidemiologické dôvody, ktorými sú napríklad dlhodobý úzky kontakt s pozitívnou osobou, ohrozenie imunodeficientnej osoby na pracovisku


      Za osobu očkovanú alebo osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19, sa na účely tejto vyhlášky považuje:

      1. kompletne očkovaná a zároveň má aplikovanú posilňovaciu (booster) dávku, alebo
      2. kompletne očkovaná, alebo
      3. ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami

      Kompletne očkovaná osoba je osoba:

      1. najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako 9 mesiacov po aplikácii poslednej dávky, alebo
      2. najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako 9 mesiacov po aplikácii poslednej dávky, alebo
      3. najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, avšak nie viac 9 mesiacov po aplikácii poslednej dávky.

      !
      Upozorňujeme, že horná hranica platnosti očkovania proti COVID-19 sa na účely tejto vyhlášky skracuje z jedného roka na 9 mesiacov. (Vysvetlenie: Európska komisia prijala pravidlá, podľa ktorých bude certifikát Európskej únie Green Pass COVID-19 platný na cestovanie deväť mesiacov po ukončení kompletného očkovania. Toto opatrenie by malo vstúpiť do platnosti od 1. februára 2022. Z uvedeného dôvodu už zosúlaďujeme dobu platnosti v tejto vyhláške.) 

      4. Mení sa definícia úzkeho kontaktu

      Úzky kontakt je kontakt osoby s osobou pozitívnou na ochorenie, ak pri tomto kontakte nemali prekryté dýchacie cesty respirátorom FFP2 a:
       

      • osoby boli v priamom fyzickom kontakte, alebo
      • osoby boli od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre dlhšie ako 5 minút, alebo
      • osoby boli v interiérovom alebo inak uzatvorenom priestore dlhšie ako 5 minút, alebo
      • osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 5 minút.


      Obdobie úzkeho kontaktu sa počíta 2 dni pred odberom pozitívnej vzorky alebo od objavenia sa príznakov u pozitívnej osoby, ktorá je blízkym kontaktom.
        

      5. Kto sa bude po novom považovať za pozitívnu osobu

      • Za pozitívnu sa bude považovať osoba po doručení výsledkov RT-PCR, LAMP, antigénového testu, ako aj Point of care testu (PoCT) a rovnako aj osoba po domácom antigénovom teste, ktorý však musí posúdiť jej všeobecný lekár. (PoCT je podobne ako LAMP test rýchla metóda molekulárnej biológie, vykonáva sa napríklad v nemocniciach pred prijatím pacienta na hospitalizáciu, vyšetrenie alebo zákrok).
      • Pri antigénovom, LAMP, PoCT i samoteste nebude potrebná konfirmácia PCR testom. K tomuto kroku pristupujeme pre očakávaný vysoký nárast počtu pozitívnych osôb v jednom momente a s tým spojený nedostatok RT-PCR testov, denných RT-PCR testovacích kapacít a personálu v laboratóriách.

      Izolácia osoby pozitívnej na COVID-19 alebo karanténa osoby po úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19, ktorá nebola ku dňu účinnosti tejto vyhlášky ukončená, sa ukončuje podľa doterajších predpisov.

      6. Fungovanie osôb v osobitnom režime v prípade pozitivity zostáva nezmenené

      • Podľa vyhlášky môžu počas pandémie pracovať aj pozitívni pracovníci v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb bez klinických príznakov. Je to však možné iba  v prípade nedostatku týchto pracovníkov, ak je potrebné podať neodkladnú zdravotnú alebo sociálnu starostlivosť a nie je možné zabezpečiť iného pracovníka ani z okolitých zariadení. Presné podmienky určuje vyhláška v § 4, odsek 4.
      • Vyhláška tiež určuje možnosť pracovať pozitívnym pracovníkom kritickej infraštruktúry a ústavným činiteľom bez klinických príznakov, ak by ich neprítomnosť na pracovisku mohla vážne ohroziť zabezpečenie chodu kritickej infraštruktúry alebo ak je výkon ich práce nevyhnutný pri riešení mimoriadnych udalostí a úloh. Sú to pracovníci v energetike a tepelnej energetike, ústavní činitelia. Presné podmienky určuje vyhláška v § 4, odseky 5 a 6.


      Zdôvodnenie zmeny vyhlášky

      Ku skráteniu izolácie pozitívnej osoby a karantény úzkeho kontaktu dochádza z pragmatických  a nie medicínskych dôvodov. Ide o snahu zachovať chod štátu a základných služieb v čase, kedy budú v karanténe končiť v jednom momente veľké počty zamestnancov nielen kritickej infraštruktúry, ale aj iných odvetví, ktoré sú dôležitou súčasťou každodenného života občanov (energetika, hromadná doprava, potravinárska výroba, preprava tovarov a podobne.

      V krajinách, v ktorých sa stal variant omikron v uplynulých týždňoch dominantným, došlo k prudkému a významnému nárastu počtu osôb pozitívnych na COVID-19, ktorý mal za následok masívne výpadky pracovnej sily naprieč odvetviami. Veľké výpadky personálu obzvlášť v prípade kritickej infraštruktúry, vrátane zdravotníctva, by na Slovensku neúnosne zvýšili tlak na zvyšných zamestnancov.

      Skrátenie izolácie pozitívnych osôb a karantény úzkych kontaktov je medzirezortným kompromisom, ktorý zohľadňuje ochranu ľudského zdravia a života a spoločensko-ekonomické fungovanie štátu.

      Kratšia izolácia pozitívnych osôb a karanténa úzkych kontaktov má riešiť praktické následky rýchleho šírenia variantu omikron a neznamená, že osoby infikované alebo v karanténe už nepredstavujú žiadne riziko z pohľadu ďalšieho šírenia nákazy.
       

      V tomto kontexte preto dôrazne ÚVZ apeluje najmä na:

      • skutočne dôsledné a poctivé nosenie FFP2 respirátora - táto osobná forma ochrany pred infekciou bude v nasledujúcich týždňoch omikron vlny kľúčovou a nenahraditeľnou zložkou prevencie nákazy u jednotlivcov.
      • bezodkladné zaočkovanie resp. preočkovanie posilňujúcou 3. dávkou vakcíny proti COVID-19, ktorým sa znižuje riziko ťažkého priebehu ochorenia a hospitalizácie jednotlivcov.
      • uprednostňovanie práce z domu vždy, keď to umožňuje pracovné zaradenie zamestnanca resp. životná situácia daného jednotlivca.


       

      19. 1. 2022Školský semafor, verzia 1.7

      Dnes bol zverejnený

      - nový školský semafor v 1.7.

      - manuál pre riaditeľov škôl k semaforu v. 1.7

      Anastázia Strečková       

      13. 1. 2022preberanie samotestov (4. kolo)

      Dnes sme na Regionálnom úrade školskej správy vyzdvihli samotesty pre tých žiakov, ktorých zákonní zástupcovia vyjadrili záujem, spolu je to 1470 ks testov pre 294 žiakov. 

      Testy sme vydali tr. učiteľom, u ktorých si ich môžete vyzdvihnúť do pondelka, 17. 1. 2022 do obeda osobne, alebo cez splnomocnenie ich môžu vyzdvihnúť vaše deti, .

      Neskôr si môžete vyzdvihnúť testy v kancelárii školy u pani Zuzany Virdzekovej do piatku, 21. 1. 2022

      Odporúčame aby ste testy používali pravidelne, napr. dva krát týždenne.

      Použitie domáceho samotestu je zákonný zástupca povinný hlásiť škole:

      a) elektronicky prostredníctvom edupage

      b) alebo iným spôsobom triednemu učiteľovi

      Od 12. 1. 2022 je v platnosti nová vyhláška ÚVZ. č. 2 z 11. 1. 2022. 

       

      S úctou,

      Anastázia Strečková       

      5. 1. 2022INFO k nástupu do školy od 10. 1. 2022

      V súlade so správou Ministerstva školstva zo včerajšieho dňa (4. 1. 2021) k nástupu do škôl od 10. 1. 2022, Vás informujeme, že:

      1. odo dňa 10. 1. 2022 sa pokračuje v prezenčnom vzdelávaní na našej škole na MŠ, ZŠ, GYM aj na krúžkoch v rámci CVČ,
      2. organizácia sa k dnešnému dňu riadi školským semaforom verzia 1.6 zo dňa 26. 11. 2021 a v súlade s vyhláškou ÚVZ č. 262 sú na škole povinné rúška na ZŠ aj GYM (t. j. v MŠ nie),
      3. samotestovanie žiakov ZŠ a GYM – dôrazne žiadame, aby ste pred nástupom do školy 10. 1. 2022 svoje dieťa doma otestovali a zároveň aby ste sa v prvých týždňoch testovali dvakrát do týždňa, pričom
      • o ďalšiu zásielku samotestov (5 ks na žiak môže požiadať škola, ktorá vykázala, že aspoň 50 % testov (prevzatých doteraz v tomto školskom roku) bolo rodičmi nahlásených ako vykonaných,
      • preto vás žiadame, aby ste do 7. 1. 2022 do 11.00 hod., aktualizovali tieto hlásenia, a informovali školu prostredníctvom edupage o použití samotestov,

             5. pravidlá pre vstup zamestnancov do školy - pokračuje režim OTP.

      V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať, s úctou

      Ing. Anastázia Strečková       

      26. 11. 2021 

      Dnes bol aktualizovaný ŠKOLSKÝ SEMAFOR, ver. 1. 6,, zmeny v ňom sú zvýraznené červeným písmom.

      Od 29. 11. 2021 sú pravidlá pre vstup zamestnancov školy na pracovisko v súlade s vyhláškou RUVZ:

      a) na pracovisko môžu vstupovať zamestnanci len v režime OTP

      b) zamestnávateľ je povinný vykonávať pravidelné kontroly tak, aby overil že táto podmienka je splnená.

       

      V kancelárii školy zákonní zástupcovia žiakov ZŠ a GYM ktorí sa prihlásili o samotesty, si naďalej môžu vyzdvihnúť samotesty, ktoré si doteraz nevyzdvihli. V prípade otázok kontaktujte kanceláriu školy.

      Anastázia Strečková       

      25. 11. 2021 

      V súvislosti s tým, že včera vláda schválila LOCKDOWN ktorý napomôže zníženiu šírenia vírusu sa s účinnosťou od dnes zavádzajú nasledovné zmeny: 

      1) povinnosť nosenia rúšok pre žiakov v školách, s výnimkou detí v MŠ, 

      2) výnimka z nosenia rúšok platí pre deti  a žiakov s poruchami autistického spektra, žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím a pedagogických a odborných zamestnancov pri výchove a vdzelávaní týchto žiakov (vyhláška RUVZ 262)

      3) zákaz vychádzania sa nevzťahuje na sprevádzanie dieťaťa a žiaka do školy a školského zariadenia,

      4) taktiež sa nevzťahuje na zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorí sa môžu pri dochádzke do zamestnania preukázať potvrdením o zamestnaní.

      V karanténe sú rozhodnutím RÚVZ tieto triedy (+ triedy o ktorých sme informovali 24. 11. 2021):

      - 1. A, 1. B, 2. A, 9. A ZŠ, od 26. 11. do 3. 12. 2021 vrátane,

      - I. AG GYM, od 26. 11. do 3. 12. 2021 vrátane,

      - 7 žiakov triedy IV. AG GYM, od 26. 11. do 4. 12. 2021 vrátane.

      Anastázia Strečková       

      24. 11. 2021 

       V karanténe sú rozhodnutím RÚVZ k dnešnému dňu tieto triedy:

      - 5. A ZŠ, od 22. 11.  do 29. 11. 2021 

      - 6. A ZŠ, od 22 11. do 29. 11. 2021

      - 8. A ZŠ, od 22. 11. do 28. 11. 2021

      - II. AG GYM, od 25. 11. do 29. 11. 2021

      - III. AG GYM (7 žiakov), od 23. 11. do 2. 12. 2021

      Anastázia Strečková        

      19. 11. 2021 

      Nový COVID automat platný od pondelka, 22.11.2021, sprísňuje opatrenia pre nezaočkovaných vo všetkých okresoch (viac informácii v COVID-automate - verzia 4.3). Nezaočkovaní budú môcť chodiť do tzv. esenciálnych obchodov, teda obchodov pre základné životné potreby. Nebudú môcť chodiť do nákupných centier či reštaurácií.

      Nový COVID-automat zrovnoprávni postavenie kompletne očkovaných a tých, ktorí sú v lehote do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, bude to kategória s označením OP. Tieto dve skupiny ľudí sa nemusia dvakrát do týždňa testovať do práce, môžu slobodne chodiť do obchodov aj do nákupných centier.

      Školy sa naďalej riadia školským SEMAFOROM, ver. 1.5 aktualizovaným k 28. 10. 2021.

      Anastázia Strečková       

      16. 11. 2021 

      V karanténe sú tieto triedy:

      - MŠ 4 - Sovičky, od 11. 11. do 20. 11. 2021

      - 4 AG, od 15. 11. do 22. 11. 2021

      - 2 BG, od 15. 11. do 22. 11. 2021

      V týchto dňoch prebieha vydávanie samotestov pre tých rodičov žiakov ZŠ a GYM ktorí o ne požiadali. Pre bližšie info kontaktujte triednych učiteľov. 

      Anastázia Strečková       

      11. 11. 2021INFO k situácii 

      Včera večer nám bol nahlásený prípad pozitívneho výsledku Ag testu pani učiteľky v triede MŠ4 -  Sovičky, preto  v súlade s pokynmi RÚVZ nastupujú do karantény deti tejto triedy 11. 11. 2021. 

      V ostatných triedach škôlky pokračuje prezenčné vyučovanie. 

      Deti z tejto triedy, ktoré nemajú výnimku z karantény, sú povinní počas karantény:

      a) dodržiavať karanténu,

      b) zdržiavať sa počas karantény iba v mieste karantény, c

      c) zamedziť fyzickému kontaktu s inými osobami,

      d) dodržiavať prísnu hygienu rúk a povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest,

      e) dodržiavať zákaz stretávania sa s inými osobami, okrem osôb, ktoré spolu s ňou bývajú počas jej karantény v mieste, kde vykonáva karanténu,

      f) v prípade potreby nevyhnutného poskytovania zdravotnej starostlivosti bezodkladne informovať o svojej karanténe poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,

      g) denne sledovať svoj zdravotný stav, predovšetkým výskyt klinických príznakov ochorenia a v prípade výskytu akéhokoľvek z klinických príznakov ochorenia bezodkladne kontaktovať svojho všeobecného lekára,

      h) denne merať a zaznamenávať svoju telesnú teplotu,

      i) o svojej karanténe bezodkladne informovať telefonicky, e-mailom alebo krátkou textovou správou (SMS) svojho všeobecného lekára,

      j) ak tak určí všeobecný lekár, podstúpiť diagnostiku ochorenia COVID-19 najskôr po piatich dňoch od úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie,

      k) pri opustení miesta karantény v nevyhnutných prípadoch musí mať horné dýchacie cesty prekryté respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom a dodržiavať hygienu rúk.

      Vpravo hore uverejňujeme farby okresov od pondelka 15. 11. 2021.

      Anastázia Strečková

              

      8. 11. 2021 

      Vpravo farby okresov pre tento týždeň, v karanténe pokračuje trieda 7A na ZŠ až do 14. 11. 2021 vrátane.

      Anastázia Strečková

              

      4. 11. 2021 

      V súlade s pokynmi RÚVZ nastupili do karantény žiaci triedy

      - III. AG na GYM od 3. 11. do 6. 11. 2021 vrátane,

      - 7A na ZŠ od 5. 11. do 14. 11. vrátane.

       

              

      25. 10. 2021 

      Od pondelka 25. 10. 2021 sa trieda III. AG vracia po karanténe do školy. Celá škola je naďalej v vprevádzke. Rodičia ktorí majú záujem o samotesty (a doteraz tak ešte neurobili), môžu svoj záujem nahlásiť prostredníctvom triedneho učiteľa.

      Anastázia Strečková       

      14. 10. 2021INFO k situácii od 14. 10. 2021

      Dnes ráno nám bol nahlásený jeden prípad pozitívneho žiaka, preto  v súlade s pokynmi RÚVZ nastupujú do karantény žiaci triedy III. AG na GYM od 14. 10. do 23. 10. 2021 vrátane. 

      V ostatných triedach pokračuje prezenčné vyučovanie. 

      Žiaci a učitelia ktorí zostávajú v karanténe, sú povinní počas karantény:

      a) dodržiavať karanténu,

      b) zdržiavať sa počas karantény iba v mieste karantény, c

      c) zamedziť fyzickému kontaktu s inými osobami,

      d) dodržiavať prísnu hygienu rúk a povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest,

      e) dodržiavať zákaz stretávania sa s inými osobami, okrem osôb, ktoré spolu s ňou bývajú počas jej karantény v mieste, kde vykonáva karanténu,

      f) v prípade potreby nevyhnutného poskytovania zdravotnej starostlivosti bezodkladne informovať o svojej karanténe poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,

      g) denne sledovať svoj zdravotný stav, predovšetkým výskyt klinických príznakov ochorenia a v prípade výskytu akéhokoľvek z klinických príznakov ochorenia bezodkladne kontaktovať svojho všeobecného lekára,

      h) denne merať a zaznamenávať svoju telesnú teplotu,

      i) o svojej karanténe bezodkladne informovať telefonicky, e-mailom alebo krátkou textovou správou (SMS) svojho všeobecného lekára,

      j) ak tak určí všeobecný lekár, podstúpiť diagnostiku ochorenia COVID-19 najskôr po piatich dňoch od úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie,

      k) pri opustení miesta karantény v nevyhnutných prípadoch musí mať horné dýchacie cesty prekryté respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom a dodržiavať hygienu rúk.

      Vpravo hore uverejňujeme farby okresov od pondelka 18. 10. 2021.

      Anastázia Strečková       

      7. 10. 2021 - info k situácii od 11. 10. 2021

      Do 8. 10. 2021 vrátane zostáva v karanténe trieda 7.A ZŠ a III. AG Gymnázia, ostatné triedy sú naďalej v prezenčnom vyučovaní.

      Vpravo uverejňujeme farby okresov od pondelka 11. 10. 2021.

      Anastázia Strečková       

      1. 10. 2021rúška pre žiakov na ZŠ od 4. 10. 2021

      Žiaci na základných školách nebudú musieť od pondelka 4.10.2021 nosiť rúška počas vyučovania v triedach. Vyplýva to z dnešnej vyhlášky č. 250/2011 Úradu verejného zdravotníctva. Celé znenie vyhlášky s presným určením výnimiek nájdete na tomto odkaze

      Anastázia Strečková       

      29. 9. 2021INFO k situácii od 29. 9. 2021

      Včera večer a dnes ráno nám boli nahlásené dva prípady pozitívnych žiakov, preto riaditeľka školy dnes, 29. 9. 2021 v súlade s pokynmi školského semaforu, prerušila od dnes rána vyučovanie v triede 7. A v ZŠ a v triede III. AG na GYM. 

      Následne RÚVZ Žilina vydal rozhodnutie o zákaze prevádzky v triede III. AG Gymnázia Kráľovnej pokoja a v triede 7. A Základnej škole Kráľovnej pokoja od 29. 9. do 8. 10. 2021 vrátane.

      Škola vstupuje do oranžovej fázy školského semaforu, to znamená, že v ostatných triedach pokračuje prezenčné vyučovanie. 

      Žiaci a učitelia ktorí zostávajú v karanténe, sú povinní počas karantény:

      a) dodržiavať karanténu,

      b) zdržiavať sa počas karantény iba v mieste karantény, c

      c) zamedziť fyzickému kontaktu s inými osobami,

      d) dodržiavať prísnu hygienu rúk a povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest,

      e) dodržiavať zákaz stretávania sa s inými osobami, okrem osôb, ktoré spolu s ňou bývajú počas jej karantény v mieste, kde vykonáva karanténu,

      f) v prípade potreby nevyhnutného poskytovania zdravotnej starostlivosti bezodkladne informovať o svojej karanténe poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,

      g) denne sledovať svoj zdravotný stav, predovšetkým výskyt klinických príznakov ochorenia a v prípade výskytu akéhokoľvek z klinických príznakov ochorenia bezodkladne kontaktovať svojho všeobecného lekára,

      h) denne merať a zaznamenávať svoju telesnú teplotu,

      i) o svojej karanténe bezodkladne informovať telefonicky, e-mailom alebo krátkou textovou správou (SMS) svojho všeobecného lekára,

      j) ak tak určí všeobecný lekár, podstúpiť diagnostiku ochorenia COVID-19 najskôr po piatich dňoch od úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie,

      k) pri opustení miesta karantény v nevyhnutných prípadoch musí mať horné dýchacie cesty prekryté respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom a dodržiavať hygienu rúk.

      Vpravo hore uverejňujeme farby okresov od pondelka 4. 10. 2021.

      Anastázia Strečková       

      22. 9. 2021INFO k situácii od 27. 9. 2021

      Od 27. 9. 2021 sa mení farba okresov podľa obr. vpravo, naša škola je naďalej v prevádzke a od 27. 9. 2021 po ukončení karantény nastúpi do školy aj trieda MŠ1 (mravčekovia).

      Anastázia Strečková

              

      16. 9. 2021INFO k situácii od 17. 9. 2021

      Od 17. 9. 2021 do 26. 9. 2021 vrátene, rozhodnutím RÚVZ ide do karantény trieda MŠ1 - mravčekovia.

      Počas prerušenia prevádzky triedy MŠ1 sú deti a pg. zamestnanci triedy povinní dodržiavať nasledovné karanténne opatrenia do doby 26.09.2021:

      a) dodržiavať karanténu,

      b) zdržiavať sa počas karantény iba v mieste karantény, c

      c) zamedziť fyzickému kontaktu s inými osobami,

      d) dodržiavať prísnu hygienu rúk a povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest,

      e) dodržiavať zákaz stretávania sa s inými osobami, okrem osôb, ktoré spolu s ňou bývajú počas jej karantény v mieste, kde vykonáva karanténu,

      f) v prípade potreby nevyhnutného poskytovania zdravotnej starostlivosti bezodkladne informovať o svojej karanténe poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,

      g) denne sledovať svoj zdravotný stav, predovšetkým výskyt klinických príznakov ochorenia a v prípade výskytu akéhokoľvek z klinických príznakov ochorenia bezodkladne kontaktovať svojho všeobecného lekára,

      h) denne merať a zaznamenávať svoju telesnú teplotu,

      i) o svojej karanténe bezodkladne informovať telefonicky, e-mailom alebo krátkou textovou správou (SMS) svojho všeobecného lekára,

      j) ak tak určí všeobecný lekár, podstúpiť diagnostiku ochorenia COVID-19 najskôr po piatich dňoch od úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie,

      k) pri opustení miesta karantény v nevyhnutných prípadoch musí mať horné dýchacie cesty prekryté respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom a dodržiavať hygienu rúk.

      Ďakujeme triednym učiteľom a rodičom za spoluprácu pri distribúcii samotestov.

      Škola okrem triedy MŠ1 je naďalej v prevádzke.

      Anastázia Strečková       

      10. 9. 2021INFO k situácii od 13. 9. 2021

      Dňa 9. 9. 2021 bol aktualizovany školský semafor v nadväznosti na vydanie novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorá skracuje dĺžku karantény osôb po kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19.

      K dnešnému dňu neevidujeme osoby pozitívne na ochorenie COVID19, ani osoby v karanténe, škola je naďalej v prevádzke.

      Anastázia Strečková       

      3. 9. 2021INFO k nástupu do školy 6. 9. 2021

      Naďalej platia pokyny podľa Školského sefamoru.

      Anastázia Strečková

       

              

      30. 8. 2021INFO k nástupu do školy 2. 9. 2021

      V súvislosti s nástupom do školy nám všetkým vznikla povinnosť preukázať sa bezpríznakovosťou v súvislosti s ochorením COVID – 19. Tlačivo o bezpríznakovosti musí predložiť každý žiak alebo študent školy bez ohľadu na to, či je zaočkovaný, alebo prekonal ochorenie.

      Uvedené tlačivo je možné pohodlne odoslať prostredníctvom aplikácie Edupage, kde v kolonke Žiadosti/vyhlásenia môže rodič / plnoletý žiak elektronicky odoslať toto potvrdenie.

      Druhou možnosťou je vytlačiť toto tlačivo a priniesť do školy. Upozorňujeme však, že toto tlačivo musí byť predložené ešte pred prvým vstupom do školy. V prípade nejasností kontaktujte svojho triedneho učiteľa.

      Druhou podmienkou pre vstup do školy je prekrytie horných dýchacích ciest. Bez splnenia oboch podmienok nemôže vstúpiť do školy žiak, študent, rodič, návštevník. Tlačivá pre rodičov, návštevníkov budú k dispozícii na vrátnici školy. Ďalšie informácie poskytnú žiakom a študentom triedni učitelia. Znenie celých pokynov pre školy a školské zariadenia nájdete na stránke : www.minedu.sk/skolsky-semafor.

      Anastázia Strečková       

      23. 8. 2021okresy

      Od 23. 8. 2021 stav v okresoch podľa nového COVID automatu.

       

      Anastázia Strečková       

      13. 8. 2021Nový COVID AUTOMAT

      Od 16.8.2021 vstupuje do platnosti nový COVID automat

      Dňa 17. 8. 2021 Ministerstvo školstva predstavilo ŠKOLSKÝ SEMAFOR, tj opatrenia v školách platné od septembra, tj nového školského roka 2021/22.

      Anastázia Strečková       

      23. 6. 2021školské vyučovane od 28. 6. 2021

      V súlade s aktuálnou situáciou podľa COVID AUTOMATU bude od 28. 6. 2021 prezenčné školské vyučovanie v našej škole nasledovne:

      • Žilina je od 28. 6. 2021 v žltej farbe (tj v I. stupni ostražitosti), preto do našej školy bude chodiť prezenčne MŠ, ZŠ, GYM, CVČ

       

      Do školy sa vstupuje bez testu, s čestným prehlásením zamestnanec/zákonný zástupca nasledovne:

      a) Zamestnanci predkladajú po každom prerušení dochádzky do zamestnania v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o tom, že zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (Príloha č. 2), prípadne PN vystavenú príslušným lekárom.

      b) Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (Príloha č. 4)

      Viac info na stránke ministerstva, aktualizované k 27. 5. 2021: https://www.minedu.sk/covid-skolsky-semafor-manualy-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/

      Anastázia Strečková       

      18. 6. 2021školské vyučovane od 21. 6. 2021

      V súlade s aktuálnou situáciou podľa COVID AUTOMATU bude od 21. 6. 2021 prezenčné školské vyučovanie v našej škole nasledovne:

      • Žilina je od 21. 6. 2021 v žltej farbe (tj v I. stupni ostražitosti), preto do našej školy bude chodiť prezenčne MŠ, ZŠ, GYM, CVČ

       

      Do školy sa vstupuje bez testu, s čestným prehlásením zamestnanec/zákonný zástupca nasledovne:

      a) Zamestnanci predkladajú po každom prerušení dochádzky do zamestnania v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o tom, že zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (Príloha č. 2), prípadne PN vystavenú príslušným lekárom.

      b) Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (Príloha č. 4)

      Viac info na stránke ministerstva, aktualizované k 27. 5. 2021: https://www.minedu.sk/covid-skolsky-semafor-manualy-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/

      Anastázia Strečková       

      12. 6. 2021školské vyučovane od 14. 6. 2021

      V súlade s aktuálnou situáciou podľa COVID AUTOMATU bude od 14. 6. 2021 prezenčné školské vyučovanie v našej škole nasledovne:

      • Žilina je od 14. 6. 2021 v oranžovej farbe (tj v II. stupni ostražitosti), preto do našej školy bude chodiť prezenčne MŠ, ZŠ, GYM, CVČ

       

      Do školy sa vstupuje bez testu, s čestným prehlásením zamestnanec/zákonný zástupca nasledovne:

      a) Zamestnanci predkladajú po každom prerušení dochádzky do zamestnania v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o tom, že zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (Príloha č. 2), prípadne PN vystavenú príslušným lekárom.

      b) Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (Príloha č. 4)

      Viac info na stránke ministerstva, aktualizované k 27. 5. 2021: https://www.minedu.sk/covid-skolsky-semafor-manualy-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/

      Anastázia Strečková       

      4. 6. 2021školské vyučovane od 7. 6. 2021

      V súlade s aktuálnou situáciou podľa COVID AUTOMATU bude od 7. 6. 2021 prezenčné školské vyučovanie v našej škole nasledovne:

      • Žilina je od 7. 6. 2021 v oranžovej farbe (tj v II. stupni ostražitosti), preto do našej školy bude chodiť prezenčne MŠ, ZŠ, GYM, CVČ

       

      Do školy sa vstupuje bez testu, s čestným prehlásením zamestnanec/zákonný zástupca nasledovne:

      a) Zamestnanci predkladajú po každom prerušení dochádzky do zamestnania v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o tom, že zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (Príloha č. 2), prípadne PN vystavenú príslušným lekárom.

      b) Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (Príloha č. 4)

      Viac info na stránke ministerstva, aktualizované k 27. 5. 2021: https://www.minedu.sk/covid-skolsky-semafor-manualy-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/

      Anastázia Strečková       

      28. 5. 2021školské vyučovane od 31. 5. 2021

      V súlade s aktuálnou situáciou podľa COVID AUTOMATU bude od 31. 5. 2021 prezenčné školské vyučovanie v našej škole nasledovne:

      • Žilina je naďalej aj od 31. 5. 2021 v ružovej farbe (tj v I. stupni varovania), preto do našej školy bude chodiť prezenčne MŠ, ZŠ, GYM, CVČ

       

      Do školy sa vstupuje bez testu, s čestným prehlásením zamestnanec/zákonný zástupca nasledovne:

      a) Zamestnanci predkladajú po každom prerušení dochádzky do zamestnania v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o tom, že zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (Príloha č. 2), prípadne PN vystavenú príslušným lekárom.

      b) Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (Príloha č. 4)

      Viac info na stránke ministerstva, aktualizované k 27. 5. 2021: https://www.minedu.sk/covid-skolsky-semafor-manualy-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/

      Anastázia Strečková       

      21. 5. 2021školské vyučovane od 24. 5. 2021

      V súlade s aktuálnou situáciou podľa COVID AUTOMATU bude od 24. 5. 2021 prezenčné školské vyučovanie v našej škole nasledovne:

      • Žilina je naďalej aj od 24. 5. 2021 v ružovej farbe (tj v I. stupni varovania), preto do našej školy bude chodiť prezenčne MŠ, ZŠ, GYM, CVČ

      Do školy sa vstupuje bez testu, s čestným prehlásením zamestnanec/zákonný zástupca nasledovne:

      a) Zamestnanci predkladajú po každom prerušení dochádzky do zamestnania v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o tom, že zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (Príloha č. 2), prípadne PN vystavenú príslušným lekárom.

      b) Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (Príloha č. 4)

      Viac info na stránke ministerstva, aktualizované k 18. 5. 2021: https://www.minedu.sk/covid-skolsky-semafor-manualy-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/ 

      Anastázia Strečková       

      14. 5. 2021školské vyučovane od 17. 5. 2021

      V súlade s aktuálnou situáciou podľa COVID AUTOMATU bude od 17. 5. 2021 prezenčné školské vyučovanie v našej škole nasledovne:

      • Žilina je naďalej aj od 17. 5. 2021 v ružovej farbe (tj v I. stupni varovania), preto do našej školy bude chodiť prezenčne MŠ, ZŠ, GYM, CVČ

      Do školy sa vstupuje bez testu, s čestným prehlásením zamestnanec/zákonný zástupca.

      Viac info na stránke ministerstva, aktualizované k 13. 5. 2021: https://www.minedu.sk/covid-skolsky-semafor-manualy-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/ 

      Anastázia Strečková       

      5. 5. 2021školské vyučovane od 10. 5. 2021

      V súlade s aktuálnou situáciou podľa COVID AUTOMATU bude od 10. 5. 2021 prezenčné školské vyučovanie v našej škole nasledovne:

      • Žilina je od 10. 5. 2021 v ružovej farbe (tj v I. stupni varovania), preto do našej školy bude chodiť prezenčne MŠ, ZŠ, GYM, CVČ

       

      V pondelok 10. 5. 2021, keďže prebiehajú prijímacie skúšky na Gymnázium, budú mať žiaci II. stupňa ZŠ a žiaci Gymnázia ešte dištančnú formu vzdelávania podľa pokynov vyučujúcich.

      Pri vstupe do školy od 10. 5. 2021 je potrebné odovzdať vyhlásenie o bezinfekčnosti:

      Prílohu č. 8 v prípade neplnoletého žiaka

      alebo Prílohu č. 10 v prípade plnoletého žiaka

      v printovej podobe alebo využiť možnosť elektronického potvrdenia cez Edupage  v časti "žiadosti/vyhlásenia" (zamestnanci a zákonní zástupcovia žiakov).

      Pravidlá pre školy v ružovom okrese podľa infografiky:

      Viac info na stránke ministerstva školstva: Návrat do škôl od 10. 5. 2021

      Anastázia Strečková       

      29. 4. 2021zrušenie podmienky testovania pre žiakov a rodičov

      V súlade s uznesením vlády č. 215/2021 z 26. apríla 2021 je od 29. apríla 2021 zrušená podmienka preukazovania sa negatívnym výsledkom testu na COVID-19 pre žiakov a jedného zákonného zástupcu žiaka pri navštevovaní prezenčnej formy vzdelávania sa v školách (MŠ, ZŠ, GYM). 

      Z toho vyplýva zrušenie povinnosti testovania sa žiakov navštevujúcich II. stupeň ZŠ a GYM. Testovanie žiakov bude prebiehať v režime tzv. "intervenčného testovania", podľa situácie výskytu nákazy COVID-19 v škole. 

      Na základe uvedeného, odporúčame aby sa žiaci II. stupňa a 3. a 4. ročníka ZŠ, ktorých zákonní zástupcovia s tým súhlasia, zúčastnili kloktacích testov, ktoré budeme na škole realizovať 30. 4. 2021 dopoludnia.

      Anastázia Strečková       

      28. 4. 2021školské vyučovane od 3. 5. 2021

      V súlade rozhodnutím ministra školstva a v súlade s aktuálnou situáciou podľa COVID AUTOMATU, bude od 3. 5. 2021 prezenčné školské vyučovanie v našej škole nasledovne:

      • Žilina je od 3. 5. 2021 v červenej farbe (tj v II. stupni varovania), preto do našej školy bude chodiť:

      MŠ, I. + II. stupeň ZŠ, maturanti GYM

      Ostatní žiaci pokračujú v dištančnej forme vzdelávania.

      Podmienkou nástupu je negatívny test zákonného zástupcu (resp. plnoletého žiaka) ako aj zamestnancov školy s platnosťou 7 dní , detaily podmienok nástupu do škôl nájdete v infografike TU

      Pri vstupe do školy je potrebné odovzdať čestné vyhlásenie - vyplnené printové tlačivo alebo využiť možnosť elektronického potvrdenia cez Edupage v časti "žiadosti/vyhlásenia".

      Pravidlá pre školy v červenom okrese podľa infografiky:

       

       

      Anastázia Strečková       

      22. 4. 2021obnovenie školského vyučovania od 26. 4. 2021

      V súlade rozhodnutím ministra školstva s účinnosťou od 19. 4. 2021, a v súlade s aktuálnou situáciou podľa COVID AUTOMATU, od pondelka budúceho týždňa, tj od 26. 4. 2021 sa obnovuje školské vyučovanie v našej škole aj pre žiakov 5., 6. a 7. ročníka ZŠ.

      • Žilina je od 26.4.2021 v červenej farbe (tj v II. stupni varovania), preto do našej školy bude chodiť:

      MŠ, I. + II. stupeň ZŠ, maturanti GYM

      Podmienkou nástupu je negatívny test zákonného zástupcu (resp. plnoletého žiaka) ako aj zamestnancov školy s platnosťou 7 dní , detaily podmienok nástupu do škôl nájdete v infografike TU

      Pri vstupe do školy je potrebné odovzdať čestné vyhlásenie - vyplnené printové tlačivo alebo využiť možnosť elektronického potvrdenia cez Edupage v časti "žiadosti/vyhlásenia".

      Anastázia Strečková       

      19. 4. 2021 - pravidlá pre rúška od 19. 4. 2021

      Výhláškou 175 úrad verejného zdravotníctva SR umožňuje, aby žiaci a zamestnanci škôl používali v priestoroch školy namiesto respirátorov, aj napr. textilné rúžko alebo iný spôsob prekrytia horných dýchacích ciest - viď §2.

      Anastázia Strečková       

      19. 4. 2021 - pravidlá pre preukazovanie neg. testom od 19. 4. 2021

      Učitelia, ostatní zamestnanci škôl ako aj rodičia, ktorí majú 2 týždne po druhej dávke očkovania mRNA vakcínou (Pfizer, Moderna) alebo 4 týždne po prvej dávke vektorovej vakcíny (Astra Zeneca) sa nebudú musieť testovať. Bližšie info k v infografike:

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Anastázia Strečková       

      12. 4. 2021obnovenie školského vyučovania od 19. 4. 2021

      V súlade rozhodnutím ministra školstva s účinnosťou od 19. 4. 2021, od pondelka budúceho týždňa, tj od 19. 4. 2021 sa obnovuje školské vyučovanie v našej škole v: 

      • 8. a 9. ročníku ZŠ 

      Podmienkou nástupu je negatívny test zákonného zástupcu (resp. plnoletého žiaka) ako aj zamestnancov školy, detaily podmienok nástupu do škôl nájdete v infografike TU

      Pri vstupe do školy je potrebné odovzdať čestné vyhlásenie - vyplnené printové tlačivo alebo využiť možnosť elektronického potvrdenia cez Edupage v časti "žiadosti/vyhlásenia".

      Anastázia Strečková       

      8. 4. 2021obnovenie školského vyučovania od 12. 4. 2021

      V súlade s dnešným rozhodnutím ministra školstva s účinnosťou od 12. 4. 2021, od pondelka budúceho týždňa, tj od 12. 4. 2021 sa obnovuje školské vyučovanie v našej škole v: 

      • MŠ 
      • I. stupni ZŠ
      • ŠKD 
      • maturitnom ročníku gymnázia

       

      Podmienkou nástupu je negatívny test zákonného zástupcu (resp. plnoletého žiaka) ako aj zamestnancov školy, detaily podmienok nástupu do škôl nájdete v infografike nižšie, resp. TU

      Pri vstupe do školy je potrebné odovzdať čestné vyhlásenie - vyplnené printové tlačivo alebo využiť možnosť elektronického potvrdenia cez Edupage v časti "žiadosti/vyhlásenia".

      Anastázia Strečková       

      30. 3. 2021 - aktuálne platné pravidlá podľa COVID AUTOMATU k 5. 4. 2021

      Od 5. 4. 2021 bude platiť pre okres Žilina III. stupeň varovania, tj bordová farba.

      V súlade s Covid Automatom, s rozhodnutiami ministerstva školstva (viď nižšie) ako aj rozhodnutím Mesta Žilina,

      otvárame prevádzku MŠ a I. ZŠ pre prezenčné vyučovanie od stredy 7. 4. 2021.

      Zákonný zástupca žiaka odovzdá ráno pri vstupe do školy čestné prehlásenie o bezinfekčnosti + fotokópiu negatívneho testu (alebo umožní jeho nahliadnutie). 

       

      Odôvodnenie:

      Naďalej je v platnosti rozhodnutie ministra školstva č. 2021/10079:1-A1810 z 2. 3. 2021 (ktorého platnosť sa neskôr predĺžila do 6. 4. 2021 a rozhodnutím z 30. 3. 2021 sa jeho platnosť predĺžila do 11. apríla 2021),

      podľa ktorého minister školstva:

      ... ak to prevádzkové podmienky umožňujú

      1. obnovuje školské vyučovanie v

      a) materských školách prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce,

      b) základných školách na prvom stupni prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce alebo pre žiakov ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

      c) základných školách na druhom stupni pre skupiny jedného pedagogického zamestnanca a najviac piatich žiakov, ak podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu,

      g) stredných školách v posledných ročníkoch,

      Anastázia Strečková       

      23. 3. 2021 - maturitný ročník Gymnázia prechod na dištančné vzdelávanie

      Vzhľadom k zlej epidemiologickej situácii v okrese Žilina a jej okolí, v súlade s odporúčaním Krízového štábu Mesta Žilina, odporúčaním riaditeľa RÚVZ v Žiline a v súlade s usmernením Zriaďovateľa, prechádza maturitný ročník Gymnázia od stredy 24. 3. 2021 do piatku 9. 4. 2021 na dištančnú formu vzdelávania v súlade s dištančným rozvrhom.

      V pondelok 12. 4. 2021 sa vrátime k prezenčnej forme vzdelávania, ak by sa situácia zmenila, budeme informovať. Z obedov boli žiaci od zajtra automaticky odhlásení. 

      Anastázia Strečková       

      19. 3. 2021 - info ku kloktacím testom

      V prípade nástupu žiakov do školy je možnosť testovať žiakov 3. a 4. ročníka I. stupňa ZŠ a žiakov II. stupňa ZŠ v priestoroch našej školy formou kloktacieho testu, bližšie info tu: https://www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/. Testovanie je bezplatné.

      Kloktací test je bezpečné a jednoduché odobratie vzorky vo forme výplachu ústnej dutiny žiaka fyziologickým roztokom alebo čistou vodou.

      Odber vzorky sa bude vykonávať vždy v piatok v priestoroch školy počas vyučovania. Následne budú vzorky odoslané na vyhodnotenie. Na základe výsledku testu, ktorý príde počas víkendu zákonnému zástupcovi formou SMS  alebo mailu,  môže dieťa v prípade negatívneho testu nastúpiť v pondelok do školy.

      Pri nástupe do školy v nasledujúci pondelok sa žiak preukáže výsledkom testu /vytlačené PDF alebo SMS správa/. Zákonný zástupca dieťaťa / žiaka naďalej bude predkladať čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti + fotokópiu negatívneho covid testu.

      Na vykonávanie kloktacieho testu je potrebný

      - súhlas zákonného zástupcu, ktorý nájdete na stránke školy na stiahnutie TU,

      - údaje o dieťati a zákon. zástupcovi (pre nahlásenie výsledkov testu), na stiahnutie TU.

       

      Svoje vyjadrenie zašle zákonný zást. škole prostredníctvom tr. učiteľa do školy do 26. marca 2021.

      Anastázia Strečková       

      17. 3. 2021 - Naďalej aj od 22. 3. 2021, MŠ a I. ZŠ len pre kritickú infraštruktúru

      V súlade s tým, že okres Žilina je od 22. 3. 2021 zaradený medzi "čierne" okresy, ako aj s odporúčaním riaditeľa RÚVZ a krízového štábu v Žiline, a v súlade s usmernením Zriaďovateľa,

      riaditeľka školy oznamuje, že od 22. 3. 2021 bude prevádzka MŠ a prevádzka ŠKD len pre deti rodičov kritickej infraštuktúry, na I. stupni ZŠ bude prebiehať dištančné vyučovanie, žiaci maturitného ročníka Gymnázia naďalej pokračujú v prezenčnom vyučovaní v škole. 

      Rodičia pracujúci v kritickej infraštruktúre (zdravotnícki pracovníci, policajti, hasiči, vojaci, zamestnanci sociálnych zariadení, zamestnanci strategických podnikov, pracovníci predajní so životne nevyhnutnými potrebami), oznámia škole prostrednítvom tr. učiteľov, či ich deti nastúpia do školy. 

      Usmernenie k povinnosti rúšok na školách od 15. 3. 2021

      Anastázia Strečková       

      11. 3. 2021 - od 15. 3. 2021 MŠ a I. ZŠ len pre kritickú infraštruktúru

      V súlade s odporúčaním Krízového štábu OÚ v Žiline zo dňa 10. 3. 2021 a v súlade s usmernením Zriaďovateľariaditeľka školy oznamuje, že prezenčné vyučovanie bude poskytované od 15. 3. 2021 len pre deti a žiakov MŠ a I. ZŠ, ktorých zákonní zástupcovia pracujú pre kritickú infraštruktúru.

      V prezenčnom vyučovaní bude pokračovať maturitná trieda na Gymnáziu.

      Ostatní žiaci I. stupňa ZŠ budú pokračovať vo vzdelávaní v domácom prostredí dištančnou formou. Bližšie informácie Vám poskytnú triedni učitelia.

      Anastázia Strečková       

      4. 3. 2021 - info k nástupu do školy od 8. 3. 2021

      V prevádzke bude naďalej MŠ, I. stupeň ZŠ, ŠKD, a maturitný ročník Gymnázia. 

      Zákonný zástupca dieťa / žiaka naďalej bude predkladať čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti + fotokópiu negatívneho covid testu. V čestnom prehlásení od 8. 3. 2021 pribudol text:

      Zároveň prehlasujem, že ja (samoživiteľ alebo osamelý rodič - zákonný zástupca) resp. obaja zákonní zástupcovia dieťaťa/žiaka žijúci v spoločnej domácnosti nemám/nemáme možnosť vykonávať prácu z domácnosti.

      Preto už nie je potrebné, aby  zákonní zástupcovia predkladali potvrdenia od zamestnávateľa, že im nie je umožnené pracovať z domu.  Ako škola budeme rešpektovať tieto čestné prehlásenia zákonných zástupcov a to v oboch prípadoch

      • či sa vyjadria že možnosť pracovať z domu majú alebo sa vyjadria že túto možnosť nemajú,
      • podľa rozhodnutia ministra, ako škola máme uprednostniť deti, ktorých rodičia nemôžu pracovať z domu.

       

      V prípade že v budúcnosti budeme mať ťažkosti (nedostatok personálu a podobne) zabezpečiť prevádzku školy pre všetky deti / žiakov, vtedy zákonných zástupcov, ktorí pracujú z domu, požiadame aby ich deti do školy nechodili.

      Zatiaľ sme však otvorení tomu, aby do školy chodili deti všetkých rodičov, ktorí zachovávajú protiepidemiologické opatrenia (7 dňová platnosť ng. testu a odovzdané čestné prehlásenie).

      Ďakujeme že sme spoločne zodpovední,

                                                        Anastázia Strečková       

      4. 3. 2021 - vyhláška Úradu verejného zdravotníctva č. 97, 98, 99

      Dňa 3. 3. 2021 Úrad verejného zdravotníctva vydal vyhlášku č. 97, 98 a 99 z vyhlášky 99 ktorou sa nariaďuje povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest, citujeme niektoré ustanovenia

      • všetkým osobám nariaďuje za účelom riadneho prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) používať preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je respirátor alebo obdobný prostriedok (vždy bez výdychového ventilu) naplňujúci minimálne všetky technické podmienky a požiadavky pre filtračnú polomasku s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1, a to na:
       • a) verejnosti v priestoroch obchodných prevádzok alebo prostriedkoch verejnej dopravy, (platí od 8. 3. 2021)
       • b) verejnosti v priestoroch všetkých interiérov neuvedených v písmene a) (platí od 15. 3. 2021)
      • povinnosť nosiť rúško neplatí deti do 6 rokov veku + pre výnimky
      • povinnosť nosiť respirátor FFP2 neplatí pre deti do ukončenia I. stupňa ZŠ + pre výnimky

      Anastázia Strečková       

      2. 3. 2021 - naďalej chodíme do školy v súlade s COVID AUTOMATOM

      V prevádzke je MŠ, I. stupeň ZŠ, ŠKD a posledný ročník GYM. Pre ostatných žiakov ZŠ a GYM prebieha dištančné vzdelávanie.

      Dnes popoludní minister školstva vydal rozhodnutie, podľa ktorého platí od 8. 3. 2021 táto zmena k otvoreným školám:

      • školské vyučovanie v MŠ a v základných školách na I. stupni, je poskytované prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce

      Anastázia Strečková       

      1. 3. 2021 - naďalej chodíme do školy v súlade s COVID AUTOMATOM

      V prevádzke je MŠ, I. stupeň ZŠ, ŠKD a posledný ročník GYM. Pre ostatných žiakov ZŠ a GYM prebieha dištančné vzdelávanie. K zmenám od 3. 3. 2021 povedal bližšie info minister školstva v krátkej tlačovej správe

      Z uznesenia vlády č. 123/2021 ktoré bolo dnes zverejnené a je platné od 3. 3. 2021, pre nás platí:

      a) zamestnanci školy sa môžu pohybovať počas zákazu vychádzať:

      - v čase od 5:00 hod. do 20.00 hod. na cestu do a zo zamestnania

      - ak sa preukážu potvrdením od zamestnávateľa s určením prac. doby a miesta výkonu práce

      - ak sa preukážu negatívnym testom (RT-PCR alebo antigénovým) nie starším ako 7 dní (alebo výnimkou)

      b) cesta dieťaťa do a z MŠ, ako aj žiaka I. stupňa ZŠ je možná:

      - v čase od 5:00 hod. do 20.00 hod. na cestu do a zo školy

      - ak sa jeden zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti preukáže neg. testom (alebo výnimkou)

      c) cesta žiaka od II. stupňa ZŠ (tj aj cesta žiaka maturitného ročníka GYM) je možná:

      - v čase od 5:00 hod. do 20.00 hod. na cestu do a zo školy

      - ak sa žiak preukáže neg. testom (alebo výnimkou) + aj jeden jeho zákonný zástupca (plnoletý žiak nepreukazuje neg. test zákonného zástupcu)

      d) povinnosť nosiť respirátor FFP2

      - od 15. marca 2021 vo všetkých interiéroch (tj vrátane priestorov školy)

       

      Čestné prehlásenia a kópie negatívnych testov ktoré ste odovzdali dnes ráno pri príchode do školy platia po celý týždeň, tj najbližšie sa budete preukazovať novým čestným prehlásením a kópiou platného neg. testu v pondelok 8. 3. 2021.

      Ďakujeme že sme spoločne zodpovední.

      Anastázia Strečková       

      28. 2. 2021 - zmeny pravidiel od 3. 3. 2021

      Dnes večer boli medializované správy o zmene pravidiel od stredy, 3. 3. 2021. 
      Zatiaľ nebolo zverejnené Uznesenie vlády, tj k zmeneným pravidlám sa nevieme vyjadriť.

      Dňa 1. 3. 2021 nastupujeme do školy podľa avizovaného plánu na stránkach školy (viď nižšie). 
       

      za realizačný tím školy, Anastázia Strečková       

      24. 2. 2021 - aktuálne platné pravidlá podľa COVID AUTOMATU k 1. 3. 2021

      Od 1. 3. 2021 bude platiť pre okres Žilina III. stupeň varovania, tj bordová farba, ako oznámil minister zdravotníctva prostredníctvom tlačovej správy 23. 2.2021  , čo bude následne definované v uznesení vlády.

      V súlade s aktuálnym COVID AUTOMATom z 2. 2. 2021 a platného od 8. 2. 2021 (viď str. 8 a ďalej) bude naďalej v prevádzke od pondelka 1. 3. 2021 MŠ, I. stupeň ZŠ, ŠKD a posledný ročník GYM. Pre ostatných žiakov ZŠ a GYM prebieha dištančné vzdelávanie. V prípade zmien budeme ihneď informovať. 

      Pri nástupe do školy/zamestnania je potrebné odovzdať kópiu negatívneho testu (platnosť 7 dní) + čestné vyhlásenie - vyplnené printové tlačivo (viď. nižšie) alebo využiť možnosť elektronického potvrdenia cez Edupage v časti "žiadosti/vyhlásenia".

      zákonný zástupca žiaka - oboznámi sa s dokumentom:  Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase, a odovzdá: 

       

      zamestnanec školy - oboznámi sa s dokumentom:  Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase, a odovzdá: 

       

      plnoletý žiak - oboznámi sa s dokumentom:  Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase, a odovzdá: 

      Anastázia Strečková, riaditeľka školy       

      18. 2. 2021 - aktuálne 

      Od 22. 2. 2021 bude platiť pre okres Žilina III. stupeň varovania, tj bordová farba, ako oznámil minister zdravotníctva 16. 2.2021 večer na tlačovej besede a ako definuje uznesenie vlády č. 89 zo 17. 2. 2021.

      V súlade s aktuálnym COVID AUTOMATom z 2. 2. 2021 (viď str. 8 a ďalej) bude v prevádzke od pondelka 22. 2. 2021 MŠ, I. stupeň ZŠ, ŠKD a posledný ročník GYM. V prípade zmien budeme ihneď informovať. 

      Na obedy budú od 22. 2. 2021 automaticky prihlásení žiaci, ktorí chodili na obedy pred prázdninami. V prípade že si žiadate vykonať zmenu na pondelok 22. 2. (prihlásenia a odhlásenia) kontaktujte vedúcu jedálne do 19.2. do 12.00 hod. Ostatné dni od 23. 2. 2021 neskôr môžete upraviť sami v aplikácii EduPage.

      Pri nástupe do školy/zamestnania je potrebné odovzdať kópiu negatívneho testu (platnosť 7 dní) + čestné vyhlásenie - vyplnené printové tlačivo (viď. nižšie) alebo využiť možnosť elektronického potvrdenia cez Edupage v časti "žiadosti/vyhlásenia".

      zákonný zástupca žiaka - oboznámi sa s dokumentom:  Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase, a odovzdá: 

       

      zamestnanec školy - oboznámi sa s dokumentom:  Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase, a odovzdá: 

       

      plnoletý žiak - oboznámi sa s dokumentom:  Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase, a odovzdá: 

       

      Anastázia Strečková       

      15. 2. 2021 - aktuálne platné pravidlá podľa COVID AUTOMATU k 15. 2. 2021

      Zaradenie okresov na základe aktuálnych čísel oznamuje minister zdravotníctva pre nasledujúci týždeň s predstihom v utorok. Tj v týždni od 15. 2. 2021 platia zaradenia okresov zverejnené 9. 2. 2021 - viď obr. nižšie (zdroj: https://korona.gov.sk/koronavirus-na-slovensku-v-cislach/)

       

       

       

      Detailné info o tom, čo a ako je otvorene/uzavreté v ktorej farbe okresu, nájdete od str. 8 v aktuálnom COVID AUTOMATE vydaním ministerstvom zdravotníctva 2. 2. 2021

      Kto nepotrebuje test:

      • osoby s potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako tri mesiace,
      • ľudia zaočkovaní druhou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19, po ktorej uplynulo aspoň 14 dní,
      • osoby, ktorým zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu,
      • žiaci materskej školy, prvého stupňa základnej školy alebo žiaci špeciálnej školy a školského zariadenia negatívny test v škole nepotrebujú, musí ho však mať jeden zo zákonných zástupcov žijúci v spoločnej domácnosti. Prípadne má zákonný zástupca niektorú z výnimiek.

       

      Momentálne čakáme na zverejnenie zaradenia okresov od 22. 2. 2021 ktoré budú upravené uznesením vlády tento týždeň.

      Anastázia Strečková       

      5. 2. 2021 - od 8. 2. 2021 sa obnovuje MŠ, I. stupeň ZŠ, ŠKD, maturitný ročník GYM

      V súlade s dnešným rozhodnutím ministra školstva s účinnosťou od 8. 2. 2021, a v súlade s usmernením zriaďovateľa školy, od pondelka budúceho týždňa, tj od 8. 2. 2021 sa obnovuje školské vyučovanie v našej škole v: 

      • MŠ 
      • I. stupni ZŠ
      • ŠKD 
      • maturitnom ročníku gymnázia

       

      Podmienkou nástupu je negatívny test zákonného zástupcu (resp. plnoletého žiaka) ako aj zamestnancov školy, detaily podmienok nástupu do škôl nájdete v infografike nižšie, resp. TU

      Od 8. 2. 2021 pri vstupe do školy je potrebné odovzdať čestné vyhlásenie - vyplnené printové tlačivo (viď. nižšie) alebo využiť možnosť elektronického potvrdenia cez Edupage v časti "žiadosti/vyhlásenia".

      Vláda dnes Uznesením č. 77 predĺžila núdzový stav od 8. 2. 2021 na 40 dní a zadefinovala výnimky voči zákazu vychádzania, medzi ktoré patrí aj cesta zamestnanca školy do práce a cesta žiakov do školy. 

       

      zákonný zástupca žiaka - oboznámi sa s dokumentom:  Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase, a odovzdá: 

       

      zamestnanec školy - oboznámi sa s dokumentom:  Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase, a odovzdá: 

       

      plnoletý žiak - oboznámi sa s dokumentom:  Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase, a odovzdá: 

       

       

              

      28. 1. 2021 - aj nasledujúci týždeň len pre kritickú infraštruktúru

      Dnes pán minister školstva informoval, že aj budúci týždeň sa budú deti vzdelávať v rovnakom režime ako tento týždeň. Jarné prázdniny sa uskutočnia v riadnom termíne, tj pre ZA kraj od 13. do 21. 2. 2021.

      „Ak sa situácia zlepší, očakávame, na základe rozhodnutia konzília epidemiológov, návrat ďalších skupín žiakov k prezenčnému vzdelávaniu od 8. februára,“ priblížil Gröhling. Na ministerstve školstva sa preto pripravuje aktualizácia manuálu, ktorý bude zverejnený začiatkom budúceho týždňa.       

      20. 1. 2021 - aj budúci týždeň len pre kritickú infraštruktúru

      Dnes pán minister školstva informoval, že aj budúci týždeň sa budú deti vzdelávať v rovnakom režime ako tento týždeň.

      Preto v súlade s rozhodnutím ministra z 8. 1. 2021, bude naša škola naďalej v prevádzke až do 29. 1. 2021 len pre  kritickú infraštruktúru a rodičov ktorí nemôžu pracovať z domu, pre deti MŠ a I. stupňa ZŠ.

      Pre ostatných žiakov ZŠ a GYM prebieha dištančné vzdelávanie

      Od 18. do 26. 1. 2021 sa uskutočňuje celoslovenský skríning, na našej škole bude jedno MOM 23. a 24. 1. 2021, ktoré organizuje Mesto Žilina pre obyvateľov mesta.

      Od 27. 1. 2021 bude podmienkou cesty do práce a do prírody negatívny test, netýka sa mládeže do 15 rokov. O tom, kedy sa otvorí škola, ešte nemáme informácie.        

      14. 1. 2021 - od 18. 1. 2021 len pre kritickú infraštruktúru

      Vzhľadom na pretrvávajúcu epidemiologickú situáciu a v súlade s rozhodnutím ministra z 8. 1. 2021, bude naša škola naďalej v prevádzke od 18. 1. 2021 len pre  kritickú infraštruktúru a rodičov ktorí nemôžu pracovať z domu, pre deti MŠ a I. stupňa ZŠ.

      Pre ostatných žiakov ZŠ a GYM prebieha dištančné vzdelávanie       

      10. 1. 2021 - návrat do škôl od 11. januára 2021 

      Postup našej školy je v súlade s manuálom Ministerstva školstva o otváraní škôl v januári 2021Pravidlá platiace od 18. 1. 2021 sú momentálne predbežné a môžu sa ešte zmeniť vzhľadom k celoplošnej alebo regionálnej situácii. Momentálne má negatívny výsledok testu 14 dňovú platnosť.

      Po dohode s Červeným krížom, plánujeme testovanie v priestoroch školy v dňoch 22. - 24. 1. 2021 pre žiakov, zákonných zástupcov a zamestnancov školy. Povinnosť preukázať sa negatívnym výsledkom testu, resp. potvrdením o platnosti výnimky - je pre rôzne skupiny špecifikovaná TU.

      Od 11. 1. 2021 pri vstupe do školy je potrebné odovzdať čestné vyhlásenie - vyplnené printové tlačivo (viď. nižšie) alebo elektronicky cez Edupage.

       

      zákonný zástupca žiaka - oboznámi sa s dokumentom:  Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase, a odovzdá: 

       

      zamestnanec školy - oboznámi sa s dokumentom:  Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase, a odovzdá: 

       

      plnoletý žiak - oboznámi sa s dokumentom:  Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase, a odovzdá: 

       

      Od 11. 1. 2021

       a ŠKD v prevádzke od 7:00 do 15:00 hod. pre rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a rodičov, ktorým vyplýva z povahy práce, že ju nemôžu vykonávať z domu. V ŠKD v skupine max 5 žiakov a 1 vychovávateľ.

       I. aj II. stupeň + GYM, dištančne. 

      Povinné pretestovanie zamestnancov školy. Rodičom bude v tomto týždni vyplácaná pandemická OČR.

       

      Od 18. 1. 2021 (predbežne)

       v prevádzke pre všetky deti.

      ZŠ I. stupeň + ŠKD v prevádzke pre všetky deti.  

      Rodičia môžu ospravedlniť dieťa na max 5 vyučovacích dní po sebe. V prípade potreby tak môže žiak ostať doma až do konca lockdownu.

      ZŠ II. stupeň GYM, dištančne. 

       

      Od 25. 1. 2021 (predbežne)

       v prevádzke pre všetky deti.

       I. v prevádzke pre všetkých žiakov. 

      ZŠ aj II. stupeň + GYM v prevádzke pre všetkých žiakov ktorí sa preukážu negatívnym výsledkom testu + ktorých jeden zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti sa preukáže negatívnym výsledkom testu (alebo preukáže že patrí medzi výnimky). Plnoletí žiaci sa preukazujú negatívnym testom sami.

             4. 1. 2021 - návrat do škôl od januára 2021 

      Dnes Ministerstvo školstva informovalo, že školy sa budú otvárať podľa INFO-grafiky nižšie.       

      21. 12. 2020 - návrat do škôl od januára 2021 

      Školy sa od 11. 1. 2021 budú riadiť tzv. COVID - AUTOMATOM, viď obr. nižšie. 

      Info o tom, v akom stupni sa Žilina nachádza (Regionálny Covid Automat), poskytuje portál: https://korona.gov.sk/koronavirus-na-slovensku-v-cislach/   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

              

      15. 12. 2020 - Od 7. 12. 2020 II. stupeň ZŠ a Gymnázium

      Pedagogická rada školy prerokovala elektronicky dňa 15. 12. 2020 spôsob aplikácie Usmernenia ministerstva školstva zo dňa 9. 12. 2020 k hodnoteniu a klasifikácii prospechu a správania žiakov základných a stredných škôl za prvý polrok školského roka 2020/2021 pre potreby našej školy nasledovne:


       

      6. 12. 2020 - Od 7. 12. 2020 II. stupeň ZŠ a Gymnázium

      Manuál COVID školský semafor pre ZŠ od 6. 12. 2020

      Manuál COVID školský semafor pre GYM od 6. 12. 2020

      Podmienky vstupu do školy (6. 12. 2020)

      Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka (6. 12. 2020)

      Informačná povinnosť prevádzkovateľa (6. 12. 2020)


       

      16. 11. 2020 - Od 18. 11. 2020 II. stupeň ZŠ a Gymnázium

      Od stredy 18. 11. 2020 v súlade s rozhodnutím ministra zo dňa 12. 11. 2020, s metodickym usmernením ŠPU a v súlade s rozhodnutím zriaďovateľa zo dňa 12. 11. 2020, sa obnovuje školské vyučovanie v malých skupinách pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia ktorí nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

      Malou skupinou sa rozumie skupina najviac piatich žiakov a jedného pedagogického zamestnanca. Zloženie a organizáciu práce koordinuje zástupca riaditeľa pre ZŠ a GYM v spolupráci s triednymi učiteľmi.


       

      9. 11. 2020 - Od 10. 11. 2020 I. stupeň ZŠ + obe triedy MŠ v oranžovej fáze

      Od utorka 10.11. 2020 pokračuje riadne prezenčné vyučovanie žiakov 1. stupňa ZŠ + oboch tried MŠ.
      V prevádzke je ranná  ŠKD od  6:30 do 7:45, po vyučovaní od 11:40 do 16:00. 
      ŠJ je v prevádzke v štandardnom režime. 
      Pri nástupe je potrebné prostredníctvom Edupage alebo v printovej forme podať

      - zákonný zástupca: "Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti" platné od 8. 11. 2020

      - zamestnanec: Vyhlásenie zamestnanca školy o bezinfekčnosti platné od 8. 11. 2020

      - návštevník školy: Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti (8. 11. 2020)


       

      3. 11. 2020 - MŠ veľkí a 2. A ZŠ v červenej fáze

      Vzhľadom k tomu, že pani učiteľky, ktoré boli naposledy s deťmi v kontakte 28. 10. 2020, boli pozitívne testované na COVID-19 RT-PCR testami, riaditeľka školy v súlade s pokynmi Ministerstva školstva č. 2020/15801:1-A1800 a po konzultácii s RÚVZ v Žiline, mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v triede MŠ veľkí, od 3. do 5. 11. 2020. Nástup detí do škôlky, pokiaľ sa nič iné nezmení, bude 10. 11. 2020.

      Vzhľadom k tomu, že päť žiakov triedy II. A ZŠ, bolo pozitívne testovaných na COVID-19 RT-PCR testami, riaditeľka školy v súlade s pokynmi Ministerstva školstva č. 2020/15801:1-A1800 a po konzultácii s RÚVZ v Žiline, mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v triede 2. A ZŠ, od 3. do 5. 11. 2020. Nástup detí do školy, pokiaľ sa nič iné nezmení, bude 10. 11. 2020.


       

      1. 11. 2020 - Celoplošné testovanie a z neho vyplývajúce povinnosti


       

      24. 10. 2020 - Zatvorenie I. stupňa ZŠ z rozhodnutia RÚVZ od 26. 10. 2020 do 2. 11. 2020

      Z rozhodnutia RÚVZ v Žiline (reg. úrad ver. zdravotníctva) vstupuje I. stupeň ZŠ s jej zamestnancami do karantény (tzv červenej fázy) od 26. 10. do 2. 11. 2020.

      Znamená to, že žiaci I. stupňa zostávajú tiež doma a budú sa učiť dištančnou formou. Upravené rozvrhy pre jednotlivé triedy ZŠ nájdete TU. Obedy boli žiakom automaticky odhlásené.

      Materská škola a školská jedáleň sú naďalej v prevádzke.

      Dôvodom karantény je, že sú na našej ZŠ a GYM viac ako dva pozitívne výsledky testov ochorenia COVID - 19.


       

      24. 10. 2020 - Gymnázium, informácie k dištančnej výučbe od 26. 10. 2020

      Od 26. 10. 2020 bude na Gymnáziu Kráľovnej pokoja prebiehať dištančná výučba formou kombinácie online-vyučovacích hodín a iných foriem dištančného vzdelávania. Vychádzame z reálneho rozvrhu, pričom online hodiny prebiehajúce formou videokonferencie sú zvýraznené farebne. Link na pripojenie nájdete priamo v edupage. Viac informácií ohľadom jednotlivých predmetov poskytnú konkrétni vyučujúci.


       

      24. 10. 2020

      Postup pri pandemickej PN / OČR počas koronakrízy tu: https://www.socpoist.sk/pandemicke-osetrovne/68337s#11 

      Tlačivo: Žiadosť o ošetrovné (nárok uplatnený počas krízovej situácie)


       

      23. 10. 2020 - II. stupeň ZŠ, dištančná výučba od 26. 10. 2020

      Po rokovaní Ústredného krízového štábu SR od pondelka 26. 10. do odvolania budú zatvorené a prechádzajú na dištančnú výučbu všetky vysoké a stredné školy, ako aj druhý stupeň základných škôl

      Po Gymnáziu Kráľovnej pokoja teda prechádza od 26. 10. 2020 na dištančnú výučbu aj II. stupeň ZŠ. 

      Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou podľa rozvrhu. Žiaci II. ZŠ boli hromadne odhlásení z obedov od 26. 10. 2020 do odvolania.


       

      14. 10. 2020 - nové opatrenia úradu verejného zdravotníctva s platnosťou od 15. 10. 2020 od 6.00 hod.

      Novým opatrením ÚVO - prevádzky sa o.i. :

      • zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb

      Novým opatrením ÚVO - rúška sa o. i. :


       

      12. 10. 2020 - CVČ mimoriadne prerušenie prevádzky 

      Oznamujeme všetkým žiakom a rodičom žiakov, že na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 11. 10. 2020 sa mimoriadne prerušuje činnosť nášho Centra voľného času pri SŠKP, s platnosťou od 12. 10. 2020 do odvolania. 

      Rozhodnutie MŠVVaŠ SR zo dňa 11. 10. 2020

       

      12. 10. 2020 - Gymnázium - dištančná výučba 

      Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, Gymnázium Kráľovnej pokoja prechádza od 12. 10. 2020 na dištančnú výučbu. Bližšie informácie boli dnes študentom a ich rodičom / zákonným zástupcom zaslané prostredníctvom edupage. 

      Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou od 12. 10. 2020 vrátane, podľa platného rozvrhu. Žiaci GYM boli hromadne odhlásení z obeda vrátane 12. 10. 2020.

      O ďalších krokoch organizácie školy Vás budeme priebežne informovať. 

      V Žiline, 11. 10. 2020, Anastázia Strečková, riaditeľka školy

       

      11. 10. 2020 - opatrenia Ministerstva školstva 

      Aktualizované opatrenia Ministerstva školstva

       

      30. 9. 2020 - usmernenie k postupu škôl a školských zariadení pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19

      Nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia sa bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy neodporúča realizovať:

      • organizáciu škôl v prírode a lyžiarskych výcvikov, a to ani dennou formou
      • organizácia kultúrnych, umeleckých a tanečných aktivít mimo povinného výchovno-vzdelávacieho procesu (napr. stužková, venčeky, besiedky a pod.)
      • krúžkovú činnosť pre deti a žiakov.

      Nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia sa  bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy odporúča nasledovné aktivity realizovať dištančnou formou:

      • rodičovské združenia
      • zasadnutia rady rodičov, rady školy a pod.
      • všetky zasadnutia a stretnutia študentských organizácií (študentský parlament, študentský senát, rady študentov a iné)

      Telesná a hudobná výchova sa nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia, bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy, odporúča realizovať len teoretickou formou.

      Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ, podľa zákon 440/2015 Z.z., § 58 písm. p.)  sa môže realizovať do dvoch mesiacov od skončenie mimoriadnej situácie.  Školy následne zadajú výsledky žiakov z školy do ISTŽ - https://www.testovanieziakov.sk, a to najneskôr do troch mesiacov od skončenie mimoriadnej situácie (v rámci školského roka). Certifikáty im budú vydané do dvoch mesiacov od zaslania výsledkov žiakov do ISTŽ.

      Predmetné usmernenie je platné a účinný po dobu, kým nebude zverejnená jeho aktualizácia na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

      Zdroj TU

       

      29. 9. 2020 - usmernenie k oznamovaniu údajov o neprítomných deťoch a žiakoch Sociálnej poisťovni

      Vážení zákonní zástupcovia detí v MŠ a ZŠ,
      žiadame Vás, aby ste z dôvodu oznamovacej povinnosti pre sociálnu poisťovňu na účely poskytovania ošetrovného,
      priniesli prostredníctvom tr. učiteľov v prípade choroby dieťaťa za mesiac september /následne za každý mesiac priebežne/ potvrdenie o návšteve lekára o tom, že ich ošetrujúci lekár ospravedlnil pre chorobu (ak ste tak neurobili doteraz).

      Ak rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa, žiadame potvrdenie odovzdať najneskôr do 1. 10. 2020 do 18.00 hod.

      Ďakujeme,
      Ing. Anastázia Strečková, riaditeľka školy

      Viac info TU

       

      29. 9. 2020 - rúška na školách

      Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil dňa 29. septembra 2020 nové opatrenie k noseniu rúšok. Opatrením sa sprísňuje povinnosť nosiť rúška napríklad aj v exteriéroch.

      Opatrenie platí od 1. októbra 2020 od 6:00 hod. do odvolania.

      Nosenie rúšok v triedach naďalej nie je povinné pre deti do troch rokov veku, pre deti v interiéri jaslí a materskej školy a pre žiakov prvého stupňa základných škôl v interiéri školy v rámci výchovnovzdelávacieho procesu. Deti nosenie rúšok ťažšie znášajú; ak ho však budú na tvári akceptovať, jeho nosenie sa odporúča.

      Výnimky z nosenia rúšok majú aj žiaci so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím či závažnými poruchami autistického spektra. K žiakom s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a kožnými ochoreniami tváre, ktorým by nosenie rúška dlhší čas mohlo spôsobovať záťaž, odporúčame pristupovať individuálne, najvhodnejšie po konzultácii s ošetrujúcim lekárom.

      Podrobné informácie o tom, prečo má nosenie tvárových rúšok význam, ako rúškami vybaviť žiakov do školy či ako správne používať rúško nájdete na webe Úradu verejného zdravotníctva SR.

      Dňa 29. 9. 2020 zverejnil hlavný hygienik SR:

       

       

      1. 09. 2020

      Otvorenie školského roka sa 2020/21 sa uskutoční v stredu 2. 9. 2020. Bez vyplneného a podpísaného zdravotného dotazníka nemôže žiak vstúpiť do školy. Tlačivo si môžete stiahnúť tu: ZS.pdf,  MS.pdfGYM.pdf.

       

      Pokyny pre MŠ:

      - https://www.minedu.sk/data/att/16997.jpg

       

      Pokyny pre ZŠ: 

      - https://www.minedu.sk/data/att/16947.jpg

      - https://www.minedu.sk/data/att/16951.jpg

       

      Pokyny pre GYM: 

      - https://www.minedu.sk/data/att/16999.jpg

      - https://www.minedu.sk/data/att/16998.jpg

       


       

      29. 05. 2020

      Na základe rozhodnutia zriaďovateľa zo dňa 26. 5. 2020, 

      sme obnovili vyučovanie od 1. 6. 2020 v MŠ, ZŠ a ŠKD. 

      Oznam pre rodičov detí v MŠ

      Základné pokyny pre rodičov detí v ZŠ

      Harmonogram organizácie ZŠ a ŠKD v týždni 8. - 12. 6. 2020

      Príloha č. 2 - vyhlásenie zákonného zástupcu o zdr. stave dieťaťa (pre MŠ a ZŠ) - aktuálne znenie z 18. 6. 2020

       

      Príloha č. .6 - vyhlásenie zákonného zástupcu o zdr. stave dieťaťa (pre MŠ) - aktuálne znenie z 29. 5. 2020

       

      Plné znenie dodatkov k prevádzkovým poriadkom MŠ a ZŠ nájdete TU.

      s úctou, 

      Ing. Anastázia Strečková, riaditeľka školy

       


       

      28. 04. 2020

      OZNAM o spôsobe hodnotenia žiakov ZŠ a GYM v čase mimoriadnej situácie

      Milí rodičia a žiaci,

      oznamujeme Vám, že spôsob hodnotenia žiakov v čase mimoriadnej situáce:

      - na ZŠ sa dozviete v dokumente - hodnotenie na ZŠ,

      - na gymnáziu sa dozviete v dokumente - hodnotenie na GYM.

      vedenie školy

       


       

      24. 03. 2020 Opatrenia ministerstva školstva

      mail  Školy ostanú zatvorené až do odvolania.                 Zdroj

      mail „Písomné maturitysa v tomto školskom roku neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky, teda "ústne maturity", by sa mala konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020.

      mail Pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií.

      mail „Budem robiť všetko preto, aby sme školský rok štandardne ukončili. Možno to situácia s vírusom skomplikuje, ale ja verím, že to spoločne zvládneme a hlavne ostaneme zdraví. Chcel by som tiež ubezpečiť učiteľov a rodičov, že neprebrané učivo nebudeme považovať za problém a presunieme ho do ďalšieho ročníka," ubezpečuje minister školstva.

      mail Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.

      mail Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie sa uskutočnia v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí. V našej škole TAKTO.

      mail Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020.

      mail Vyučovacie programy na Dvojke sa predĺžia zo súčasných 45 minút na 100 minút s dôrazom na žiakov so špeciálnymi vzdelávaco-výchovnými potrebami.

      mail Je sprístupnená nová platforma na dištančné vzdelávanie: www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie.

       


      Aktualizované k: 12. 3. 2020, 17:30 hod.     

      Prerušené vyučovanie 16. - 27. 3. 2020

      Oznamujeme žiakom našej školy a ich rodičom, že na základe usmernenia ministerky školstva, prerušujeme vyučovanie na všetkých školách Spojenej školy Kráľovnej pokoja a v jej školských zariadeniach:

      od 16. do 27. marca 2020 vrátane.

      Bližie informácie podmienkach a možnostiach samoštúdia žiakov Vás budeme čoskoro informovať.

      Informácie pre maturantov sa nachádzajú v časti Maturita 2020.

      Zároveň dôrazne žiadame, aby sme zodpovedne pristupovali k riešeniu situácie v súvislosti so šírením koronavírusu. Buďme ohľaduplní a obmedzme svoje kontakty na minimum. Všímajme si tých, ktorí v týchto dňoch potrebujú pomoc a hľadajme riešenia, ako túto pomoc zabezpečiť.

      Hoci nie sme v škole, sme tu pre Vás. Vaše otázky na školu adresujte prostredníctvom e-mailu a telefónu, do 24 hodín Vás budeme kontaktovať.

      Poštové zásielky preberáme dvakrát do týždňa.

      Kontakty:

      Sekretariát školy: 0910 852 152, skola@sskp.sk

      Riaditeľka školy: 0903 590 364, riaditel@sskp.sk

      tím KAPA


       

      Aktuálne k: 11. 3. 2020, 15:45 hod.

      Oznamujeme Vám, že riaditeľka Spojenej školy Kráľovnej pokoja v Žiline na pokyn zriaďovateľa Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza udeľuje žiakom

      Základnej školy sv. Cyrila a Metoda 

      riaditeľské voľno v dňoch 12. a 13. marca 2020,

       

      a žiakom Gymnázia Kráľovnej pokoja

      riaditeľské voľno v dňoch 12. - 16. marca 2020 vrátane,

      z dôvodu preventívneho opatrenia v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19.

       

      Rodičom túto správu oznamuje priebežne aj telefonicky a emailom. Obedy v školskej jedálni boli žiakom automaticky odhlásené.

      vedenie školy

       

       

      Aktuálne k 10. 3. 2020: 

      Pozastavujeme nájomcom možnosť prenajímania priestorov školy

      od stredy 11. 3. 2020 do 15. apríla 2020 vrátane

      v súlade s  Preventívnymi opatreniami mesta Žilina

      v súvislosti so šírením nového koronavírusu COVID.

       

      Zároveň sme kontaktovali všetky osoby,

      ktoré nie sú žiakmi našej školy a požiadali ich o neúčasť na krúžkoch

      organizovaných našim CVČ od stredy 11. 3. 2020 do 15. apríla 2020 vrátane.

       

      Aktuálne k 9. 3. 2020: 

      Vážení rodičia,

      dávame do pozornosti preventívne opatrenia Mesta Žilina z 9. 3. 2020.

      Zároveň po konzultácii so zriaďovateľom našej školy, upozorňujeme všetkých rodičov detí našej školy, že

      v súvislosti s prevenciou proti šíreniu koronavírusu,

      môže v tomto týždni alebo neskôr

      dôjsť k prerušeniu prevádzky škôl,

      teda ich úplnému zatvoreniu.

      Je potrebné, aby sa rodičia na túto situáciu pripravili a včas riešili starostlivosť o deti v čase zatvorenia škôl. 

      Poznámka: dnes 9. 3. 2020 vedeckí pracovníci Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV zverejnili tieto aktuálne info o víruse.

      vedenie školy

       

      Aktuálne k 2. 3. 2020: 

      Usmernenie - hygienické opatrenia

      Dňa 28. 02. 2020 Ministerka školstva SR Martina Lubyová vydala usmernenie pre školy a školské zariadenia ohľadne šírenia Koronavírusu.

      Prosím, venujte mu patričnú pozornosť a v prípade symptómov spojených s podozrením a možnosťou nakazenia sa koronavírusom sa bezpodmienečne riaďte pokynmi uvedenými v priloženom usmernení. 

      Interaktívna mapa zoznamu krajín postihnutých vírusom.

      MUDr. Krčméry zároveň žiada aby sme nešírili paniku.

      Postup správneho umývania rúk. 

      riaditeľstvo Spojenej školy

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Vedenie školy : +421 910 852 152, Vedúca školskej jedálne : +421 909 250 812 Ekonomické oddelenie : +421 909 250 813 Zástupca pre MŠ: +421 907 242 309 MŠ Trpaslíci: +421 910 852 468, MŠ, Šmolkovia: +421 903 983 911, MŠ, Gumkáči: +421 903 983 910 MŠ, Krtkovia: +421 910 852 467 Školník: +421 0909 250 463 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN ŠKOLY : SK13 0200 0000 0018 7253 1751 IBAN Školskej jedálne: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
   • Prihlásenie