• Gymnázium

     • Súťaže 2020/21

     •  

      Tešíme sa, že KAPA ide ruka v ruke s iniciatívou študentov. 

      Blahoželáme k úspechom našich žiakov!

       

      Biologická olympiáda - školské kolo pre kategóriu A

      Zapojilo sa osem študentov, úspešní riešitelia boli šiesti.

      Do krajského kola postupujú:

      1. miesto: Terézia Mičianiková, 4. AG

      2. miesto: Kristína Dávidiková, 4. AG

      Gratulujeme!                                                                                           Miroslava Klučiariková

       

      Geografická olympiáda 

      Online celoslovenské školské kolo sa uskutočnilo 5.2.2021.

      Z našej školy sa zapojilo 10 žiakov: 

      II. AG M. Kralovanská, P. Kullová

      III. AG O. Sandanus, L. Lihocká, D. Ondruš , K. Štefánek

      IV. AG K. Davidiková, A. Masnicová, G. Frollová, S. Ďurianová


      Najlepšie umiestnenie dosiahol K. Štefánek z III. AG,ktorý v teste z celkového počtu 30b dosiahol 27b.

      Čakáme na rozhodnutie, či sa pridá on a možno aj ďalší žiaci do krajského kola.

      Gabriela Králiková

       

      Olympiáda ľudských práv

      Online krajské kolo sa uskutočnilo 11.  2.2021.

      Z našej školy sa ho zúčastnila víťazka školského kola, žiačka II. AG Vanessa Fašanková.

      Zatiaľ je len známe, že v testovej časti obsadila 4.miesto, do druhého kola postupovali 15 žiaci. V druhom kole si žiaci losovali tému a mali natočiť krátke video, v ktorom sa mali vyjadriť k danej problematike a následne video poslať na posúdenie a vyhodnotenie. Toto ešte nie je vyhodnotené.

      Ale aj tak môžem skonštatovať, že Vanessa Fašanková si viedla veľmi dobre a môžeme byť na ňu hrdí. 

      Gabriela Králiková

       

      Olympiáda z NEJ - okresné kolo online (20. 01. 2021)

      kat. 2A

      Pavol Letošťák, I. AG

      Matúš Minjarík, I. BG

       

      Olympiáda z ANJ - okresné kolo online (13. 01. 2021)

      kat. 2B

      Nikoleta Šeligová, IV. AG

      kat. 2A

      Dominika Dávidíková, I. AG

       

      Vyhodnotenie Medzinárodnej informatickej súťaže iBobor 2020

      Súťaž sa uskutočnila  dňa 12.  11. 2019. Za našu školu súťažili žiaci 1. a 2. ročníka. Žiaci k súťaži pristupovali zodpovedne a 6 žiakov získalo diplom úspešných riešiteľov. 

      Poradie

      Meno a priezvisko

      Trieda

      Dosiahnutý výsledok

      Celkom

      Škola

      190.-269

      1.

      Andrej Lukáčik

      1. AG

      68,01 bodov, 97.percentil

      úspešný riešiteľ

      190.-269.

      1.

      Šimon Jaroš

      1.BG

      68,01 bodov, 97. percentil

      úspešný riešiteľ

      356.-385.

      2.

      Andrej Leitner

      2. AG

      64,01 bodov, 94. percentil

      úspešný riešiteľ

      791.-801.

      3.

      Pavol Letošťák

      1. AG

      59,01 bodov, 87. percentil

      úspešný riešiteľ

      987.-1138.

      4.

      Marianna Kralovanská

      2. AG

      56,02 bodov, 84. percentil

      úspešná riešiteľka

      1153.-1344.

      5.

      Jakub Hodoň

      2. AG

      54,69 bodov, 82. percentil

      úspešný riešiteľ

       

      Úspešní riešitelia získajú diplom od organizátora súťaže. Ostatným žiakom patrí poďakovanie za účasť. 

      Ing. Daniel Kuriak

       

      Olympiáda zo SJL - školské kolo (07. 12. 2020)

      kat. A 

      1. miesto: Sára Zimenová, III. AG

      2. miesto: Lucia Lihocká, III. AG

      kat. B

      1. miesto: Zuzana Strašíková, I. AG

      2. miesto: Dominika Dávidiková, I. AG

       

      Olympiáda z NEJ - školské kolo (30. 11. 2020)

      kat. 2A

      1. miesto: Pavol Letošťák, I. AG

      2. miesto: Matúš Minjarík, I. BG

      3. miesto: Dominik Kubizna, I. AG

      čestné uznanie: Andrej Lukáčik, I. AG, Anna Kucharčíková, I. BG

       

      Olympiáda z ANJ - školské kolo (27. 11. 2020)

      kat. 2B

      1. miesto: Nikoleta Šeligová, IV. AG

      2. miesto: Alžbeta Sušienková, III. AG

      3. miesto: Terézia Mičianiková, IV. AG

      kat. 2A

      1. miesto: Dominika Dávidíková, I. AG

      2. miesto: Igor Vaško, I. AG

      3. miesto: Zuzana Kasmanová, II. AG

       

      Olympiáda ľudských práv - školské kolo (23. 11. 2020)

      1. miesto: Vanessa Fašánková, II. AG

      2. miesto: Zuzana Kasmanová, II. AG

       

      Cena ABSYNT - III. ročník súťaže

      18. 09. 2020

      kat. REČníctvo

      čestné uznanie: Alžbeta Sušienková, III. AG

       

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • Email školy: skola@sskp.sk
    • Email na správcu obsahu: kuriak@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152 Zástupca pre Gymnázium: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 910 852 152 Školská jedáleň: +421 910 505 300 Materská škola, veľkí: +421 910 852 468 Materská škola, malí: +421 910 852 467
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751 SWIFT/BIC SUBASKBX
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie