• Jolly Phonics

     • Jolly Phonics


     •  

      Od školského roku 2016/2017 vyučujeme anglický jazyk od 1. ročníka základnej školy novou a populárnou metódou Jolly Phonics.

      Jolly Phonics je program pre výučbu zručností čítania a písania v anglickom jazyku. S Jolly Phonics, sa deti do 8 rokov učia nielen zvuky anglickej abecedy (26 znakov), ale všetky zvuky, ktoré angličtina má, t.j.  42 zvukov, ako aj to, ako sa tieto zvuky píšu. S týmito vedomosťami, pokračujú deti spájaním zvukov do slov, a začínajú čítať. Zároveň si precvičujú písanie počúvaním zvukov hovoreného slova a identifikujú písmená, ktoré zodpovedajú týmto zvukom.

      Jolly Phonics  je multi-zmyslový, aktívny program s bohatými skúsenosťami z celého sveta, navrhnutý špeciálne pre malé deti.

      Jolly Phonics pochádza z Veľkej Británie, ktorého autorkou je učiteľka Sue Loyd. Sue sa zaoberala problémami čitateľskej gramotnosti detí v triede, kde angličtina nebola rodným jazykom všetkých detí. Dnes sa učí Jolly Phonics vo viac než 100 krajinách sveta.

      Prečo je metóda taká úspešná?

      Jolly Phonics poskytuje dôkladný základ naučiť deti čítať a písať… v našom prípade na Slovensku aj komunikovať. Je prirodzené, že na deti rozprávame na hodinách anglicky, či nie? 

      Metóda je postavená na princípe syntézy zvukov anglického jazyka. Tento proces je možné zahrnúť do 5 základných krokov: Deti sa učia 42 zvukov používaných v anglickom jazyku. Zvuky zahŕňajú základné znaky abecedy ako aj spojenia znakov ako napr. “sh”, “th”, “ai”, či “ue”.

      1. Každý zvuk sa predstavuje prostredníctvom príbehu, ktorý navedie deti ako sa daný zvuk povie a ukáže, keďže k nemu priraďujeme konkrétne gesto – znak.

      2. Prostredníctvom mnohých variácii aktivít, stimulujúcich rôzne zmysly sa deti učia ako formovať a písať písmenká.

      3. Deti sa učia spájať, a tým čítať a písať slová.

      4. Deti sa učia počúvať jednotlivé zvuky v slovách, čo im dáva vynikajúci základ pre zvládnutie hláskovania.

      5. Nezbedné slovíčka majú výslovnosť, ktorá nepodlieha fonetickým pravidlám a deti sa ich výslovnosť učia zvlášť.

      Cieľom prvého roku Jolly Phonics je naučiť deti plynule čítať vety s jednoduchými a foneticky správnymi slovami.

      V druhom roku sa deťom predstavujú výnimky, ktoré sa opäť učia hravou formou. Deti, ktoré sa učili 1 rok Jolly Phonics týmto dekódovateľným spôsobom, ľahšie vnímajú zmeny v slove, nepozerajú sa viac na slovo ako celok, ale po hláskach. Tak prestávajú mať zábrany prečítať akékoľvek dlhé slovo.

      Počas druhého roku si deti osvojujú pravopis fonetických slov (ktoré sa naučili už počas 1. roku) a precvičujú plynulé čítanie nekonečne veľa slov s výnimkami v anglickom jazyku. Tým ich slovná zásoba opäť narastá, prirodzene, pretože kto by sa nerád dozvedel, čo znamená slovo – veta, ktorú práve prečítali. S bohatšou zásobou deti vedieme k nezávislému písaniu, t.j. napíš, čo si myslíš. Nie sú to frázy tipu „My name is Peter. I live in …“, ale odpovede na otázky, ako napríklad „Čo si robil cez víkend?“ V tomto štádiu deti píšu s radosťou.

       

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Vedenie školy : +421 910 852 152, Vedúca školskej jedálne : +421 909 250 812 Ekonomické oddelenie : +421 909 250 813 Zástupca pre MŠ: +421 907 242 309 MŠ Trpaslíci: +421 910 852 468, MŠ, Šmolkovia: +421 903 983 911, MŠ, Gumkáči: +421 903 983 910 MŠ, Krtkovia: +421 910 852 467 Školník: +421 0909 250 463 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN ŠKOLY : SK13 0200 0000 0018 7253 1751 IBAN Školskej jedálne: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
   • Prihlásenie