• Školský klub detí

     • Oznamy

     •  

      Veľkonočné trhy v ŠKD


      Pozývame všetkých na veľkonočné trhy, ktoré pripravujeme s deťmi zo školského klubu v utorok 12. 4. a v stredu 13. 4. 2022 so začiatkom o 13.30 hod. v priestoroch CVČ (pri vchode do jedálne). Kúpou výrobkov s veľkonočnou tematikou podporíte prácu detí v ŠKD.
       
      Tešíme sa na vás, vychovávateľky ŠKD

       

      Prevádzka ŠKD

      Ranná prevádzka: od 6.30 hod. do 7.45 hod.

      Poobedná prevádzka: od 11.40 hod. do 16.45 hod.

       

      Rozdelenie žiakov do oddelení ŠKD:

      1. oddelenie: 1. A + 1. B 
      2. oddelenie: 2. A + 4. A (časť triedy) + 5.A
      3. oddelenie: 3. A + 4. A (časť triedy)

       

      Vychovávateľky:

      1. oddelenie: Mgr. Monika Holešťáková
      2. oddelenie: Bc. Jana Takáčová
      3. oddelenie: Mgr. Katarína Lorencová

       

      Umiestnenie oddelení:

      1. oddelenie: v triede 1. B (budova A, prvá miestnosť napravo od vrátnice)
      2. oddelenie: v triede 1. A (budova A, druhá miestnosť napravo od vrátnice)
      3. oddelenie: v triede 3. A (budova B, 3. poschodie)

       

      Výška mesačného poplatku

      V školskom roku 2021/22 je výška mesačného poplatku:

      15 € - ak dieťa navštevuje ŠKD iba ráno,

      20 € - ak dieťa navštevuje ŠKD ráno a popoludní alebo iba popoludní,

      50% z poplatku – každé ďalšie dieťa z jednej rodiny (mladší súrodenec platí 20€, starší 10€ mesačne),

      odpustenie poplatku – ak je dieťa z rodiny v hmotnej núdzi (na základe potvrdenia).

       

      Spôsob platby: 

      Poplatok sa uhrádza mesiac vopred do 15. dňa v kalendárnom mesiaci, to znamená, že v septembri platíte za dva mesiace – september a október, v októbri za november, atď. 

      V prípade platby prevodným príkazom na účet školy IBAN: SK1302000000001872531751

      prosíme uviesť VS mesiac, za ktorý sa platba uhrádza (napr. za september je var. symbol 09, za október 10 a pod.). Do správy pre prijímateľa uviesť meno, priezvisko a triedu, ktorú dieťa navštevuje.

      V prípade odhlásenia dieťaťa z ŠKD je potrebné odovzdať písomnú žiadosť pred začiatkom mesiaca,

      od ktorého nebude dieťa navštevovať ŠKD.

       

      V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať: Kontakty

       

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Email na správcu obsahu: kuriak@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152, vedúca šj:+421 910 505 300 Zástupca pre Gym: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 901 909 183, MŠ Lienky: +421 903 983 911, MŠ, Sovičky: +421 910 852 468, MŠ, Mravčekovia: +421 903 983 910 MŠ, Motýliky: +421 910 852 467 Správca siete: +421 901 909 117 Ekonóm: +421 905 541 953 Školník: +421 911 912 372 Špeciálna pedagogička: +421908089816 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751 SWIFT/BIC SUBASKBX
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie