• Školský klub detí

     • Aktivity ŠKD 2020/21

     •  

      Koralikovanie

        

      Našou obľúbenou činnosťou v ŠKD je vytváranie mozaík z korálikov, pri ktorej si rozvíjame svoju fantáziu, precvičujeme si zručnosť a tiež sa trénujeme v trpezlivosti. Koralikovaním si vypĺňame čas medzi jednotlivými činnosťami a máme pri tom priestor na vzájomné rozhovory.

      Viac z našej tvorby si môžete pozrieť vo fotoalbume

       

      Deň Zem

      Deň Zeme sme si pripomenuli starostlivosťou o areál školy. Spoločnými silami sme urobili poriadok na ihrisku, pozbierali sme odpadky v okolí ihriska a v školskej záhrade, pohrabali sme staré lístie. Takto sme si spríjemnili prostredie, v ktorom sa hrávame, športujeme a trávime veľa času.

                                           

      Viac fotiek si možete pozrieť vo fotoalbume.

       

      Kreatívna tvorba v ŠKD

        

      Popoludnia v školskom klube si radi spestríme tvorivými aktivitami, pri ktorých rozvíjame zručnosti, fantáziu, kreativitu a tiež vzájomnú spoluprácu. Svojimi výtvormi si vyzdobujeme triedy i chodby školy, alebo nimi potešíme niekoho blízkeho. 

      Viac z našej tvorby si môžete pozrieť vo fotoalbume.

       

      Pohybové hry na školskom dvore

                

      V školskom klube s obľubou využívame školský dvor s ihriskom, preliezačkami i priestory s upraveným trávnikom. Hrávame sa rozličné pohybové hry, v ktorých si môžeme zmerať svoje sily, vytrvalosť, obratnosť, alebo sa zahráme len tak pre radosť.

      Ponúkame vám niekoľko záberov z našich pohybových aktivít vo fotoalbume.

       

       

      Jarné upratovanie detí z ŠKD

            

      Hneď, ako sa nás začali zohrievať prvé jarné lúče, sme sa pustili s pánom školníkom do úpravy školskej záhrady. Pán školník orezal suché konáre zo stromov, my sme tie menšie pozbierali, pohrabali lístie a vyčistili záhradu od odpadkov. Pri hrabaní lístia sme mohli pozorovať prebúdzajúci sa hmyz a dážďovky. Naša školská záhrada teraz vyzerá oveľa krajšie a môžeme sa v nej bezpečnejšie hrať.

      Celý fotoalbum si môžete pozrieť TU

       

      Karneval

            

      Počas tohtoročného fašiangového obdobia sme strávili v ŠKD všetci spolu iba jeden týždeň, napriek tomu sa nám podarilo pripraviť karneval. V piatok 12. 2. 2021 sme sa v jednotlivých oddeleniach ŠKD stretli v kostýmoch rozprávkových bytostí, zvierat, športovcov, v kostýmoch znázorňujúcich rozličné povolania a nechýbali ani nezvyčajné nápady, ako napr. nuda počas koronakrízy. V každom oddelení sme si zatancovali a zmerali sily v súťažných disciplínach. Takto sme sa rozlúčili s obdobím zábavy a pripomenuli sme si blížiace sa obdobie pôstu.

      Celý fotoalbum si môžete pozrieť tu.

              

      Januárový školský klub

               

      Po Vianociach sa kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii otvoril školský klub pre deti tých rodičov, ktorí pracovali v kritickej infraštruktúre, prípadne nemohli vykonávať prácu z domu. Deti prichádzali do ŠKD ráno o 7.00 hod. a strávili sme s nimi čas do 15.30 hod. Dopoludnia mali online vyučovanie, pracovali na zadaných úlohách a voľný čas vypĺňali tvorivými aktivitami a hrami. Pani učiteľky spestrovali deťom online hodiny napríklad vyučovaním vo farbách, karnevalových maskách alebo v bláznivých účesoch. Popoludnia sme strávili na školskom dvore hrami v snehu, stavaním snehuliakov, či naháňačkami. Deti sa napriek pekným chvíľam v malej skupine tešili na návrat svojich spolužiakov do školy.                 

      Celý fotoalbum si môžete pozrieť tu.

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Email na správcu obsahu: kuriak@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152 Zástupca pre Gymnázium: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 910 852 152 Školská jedáleň: +421 910 505 300 Materská škola, veľkí: +421 910 852 468 Materská škola, malí: +421 910 852 467 Správca siete: +421 901 909 117
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751 SWIFT/BIC SUBASKBX
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie