• Školský psychológ

     • Základné informácie

     •  (Zdroj: facebook - Psyche s. r. o. - Pezinok, 2020)

      Mgr. Lucia Grižáková

      Kontakt: grizakova@sskp.sk  

      Pre viac informácií kliknite na Odkazy, kde nájdete zaujímavé články, aktivity a iné odporúčania pre tento čas. 

       

      Konzultačné hodiny pre rodičov, žiakov a študentov:

            štvrtok alebo piatok do 15:00

       

      Nájdete ma v kancelárii oproti hlavnému vchodu.

       

      Konzultačné hodiny pre učiteľov: 

      • podľa potreby v uvedené dni alebo ma kontaktujte mailom.

       

      Náplň práce školského psychológa

      Školský psychológ poznáva atmosféru školy, členov pedagogického zboru, štýl ich práce a používané metódy, žiaci môžu v prípade potreby okamžite využiť jeho služby a požiadať o pomoc. Školský psychológ sa vo svojej činnosti zameriava na plnenie tzv. podporných služieb v škole.

      Diagnostická činnosť- poznáva osobnosť žiaka z hľadiska osobnostného, kognitívneho, emocionálneho a sociálneho vývinu, osobitnú pozornosť venuje žiakom s problémami v učení, žiakom s poruchami správania, žiakom ktorí sa nachádzajú v krízových životných situáciách, nadaným a talentovaným žiakom.

      Intervenčná činnosť - v spolupráci s učiteľským kolektívom a inými odborníkmi hľadá spôsoby a vytvára program pre uskutočnenie pozitívnych zmien v osobnosti žiaka vo vzťahu k rodičom, učiteľom, spolužiakom a prostrediu, s ktorým prichádza do kontaktu. Napomáha učiteľom a rodičom spracovávať ich postoje a prežívanie voči deťom/žiakom vyplývajúce z rôznorodých situácií v škole.

      Preventívna činnosť - na základe pozorovania triednych kolektívov, vytvára a realizuje preventívne programy šité na mieru, ktoré slúžia na skvalitnenie triednej atmosféry a rozvoju osobnosti žiakov. 

      Poradenská činnosť - poskytuje konzultácie rodičom, učiteľom a žiakom, pomáha pri integrácií žiakov so špeciálno-pedagogickými potrebami do intaktného výchovno-vzdelávacieho procesu.

       

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Email na správcu obsahu: kuriak@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152 Zástupca pre Gymnázium: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 901 909 183 Materská škola, Lienky: +421 903 983 911 Materská škola, Sovičky: +421 910 852 468 Materská škola, Mravčekovia: +421 903 983 910 Materská škola, Motýliky: +421 910 852 467 Správca siete: +421 901 909 117 Ekonóm: +421 905 541 953 Školník: +421 911 912 372
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751 SWIFT/BIC SUBASKBX
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie