• Výchovný poradca

     • Základná škola

     •  

      Mgr. Mária Jakubcová

      Kontakt: jakubcova@sskp.sk

      Konzultačné hodiny: individuálne konzultácie po dohode s výchovnou poradkyňou. 


      Celoslovenské podujatie Kam na strednú - Virtuálne dni otvorených dverí stredných škôl. 
      Aktivity sa môžu zúčastniť všetky stredné školy, ktoré sú zapojené do projektu Končím školu>>.  
      Podujatie bude určené návštevníkom portálu Kam na strednú z radov končiacich základoškolákov a ich rodičov. 
      Bude sa konať počas celého týždňa od 22.2. do 28.2.2021 na stránkach www.kamnastrednu.sk.

       

      27. 1. 2021, zdroj: www.ucimenadialku.sk

      Kliknutím na obrázok si otvoríte web stránku s najnovším rozhodnutím ministra k termínom a podmienkam prijatia na štúdium na SŠ.

       

       

      Dôležité termíny k podávaniu prihlášok na SŠ: 

      Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole (ďalej len „prihláška“) zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom riaditeľovi základnej školy je pre všetky odbory vzdelávania do 8. apríla 2021.

      Termín na odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na strednú školu je pre všetky odbory vzdelávania do 16. apríla 2021.

       

      Dôležité termíny k prijímačkam na SŠ:  

       

      Testovanie 9 v šk. roku 2020/2021 bude:  9.6. a 10.6. 2021

       

      Zoznam stredných škôl v Žilinskom kraji: 

      Stredné školy, ktorých zriaďovateľom je RKC Žilinská diecéza (Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza), nájdete po kliknutí na obrázok: 

       

      Gymnázia, ktorých zriaďovateľom je RKC Žilinská diecéza (Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza), nájdete po kliknutí na obrázok:

       

      Stredné školy, ktorých zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, nájdete po kliknutí na obrázok: 

       

      Informácie o duálnom vzdelávaní a zoznam stredných škôl s duálnym vzdelávaním, nájdete po kliknutí na obrázok: 

       

      Naplnenosť, zoznamy, štatistiky jednotlivých SŠ, nájdete po kliknutí na obrázok. Následne kliknite na záložku "Naplnenosť a možnosti štúdia", kde si vyberte typ školy a odbor. 

       

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Email na správcu obsahu: kuriak@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152 Zástupca pre Gymnázium: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 910 852 152 Školská jedáleň: +421 910 505 300 Materská škola, veľkí: +421 910 852 468 Materská škola, malí: +421 910 852 467 Správca siete: +421 901 909 117
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751 SWIFT/BIC SUBASKBX
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie