Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

O škole História školy Duchovná správa Vedenie školy Pedagogický zbor Nepedagogickí zamestnanci Organizácia vyučovania Kontaktné údaje Telefónny zoznam školy Hodnotiace správy Rada školy OZ KAPA OZ Spoločne pre deti Administrátor stránky Adopcia na diaľku GDPR Dokumenty školy

 

 

Spojená škola Kráľovnej pokoja v Žiline predkladá v zmysle platnej legislatívy Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v školskom  roku:

 

Správa za školský rok 2018/2019 je k nahliadnutiu tu.

Správa za školský rok 2017/2018 je k nahliadnutiu tu.

Správa za školský rok 2016/2017 je k nahliadnutiu tu.

Správa za školský rok 2015/2016 je k nahliadnutiu tu.

Správa za školský rok 2014/2015 je k nahliadnutiu tu.

Správa za školský rok 2013/2014 je k nahliadnutiu tu.

Správa za školský rok 2012/2013 je k nahliadnutiu tu.

Správa za školský rok 2011/2012 je k nahliadnutiu tu.

Správa za školský rok 2010/2011 je k nahliadnutiu tu.

Správa za školský rok 2009/2010 je k nahliadnutiu tu.

Správa za školský rok 2008/2009 je k nahliadnutiu tu.

Správa za školský rok 2007/2008 je k nahliadnutiu tu.

Členenie správ zodpovedá § 2 Vyhlášky MŠSR č.9/2005 Z. z.