Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Zoznam tried

Názov
I. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Bielková
Učebňa Trieda 1. A
I. B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Petra Jašurková
Učebňa Trieda 1.B
II. A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Mária Turianová
Učebňa Trieda 2. A
III. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ingrid Kováčová
Učebňa Trieda 3. A
IV. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Gabriela Kučerová
Učebňa Trieda 4. A
V. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Adriána Hančinská
Učebňa Trieda 5. A
VI. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Hujíková
Učebňa Trieda 6. A
VII. A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ida Berthotyová
Učebňa Trieda 7. A
VII. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Janešíková
Učebňa Trieda 7. B
VIII. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Oľga Palková
Učebňa Trieda 8. A
IX, A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia Pudišová
Učebňa Trieda 9. A
I. AG Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Gabriela Králiková
Učebňa Trieda 1. AG
II. AG Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Filipová
Učebňa Trieda 2. AG
III. AG Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia Hrkútová
Učebňa Trieda 3. AG
IV. AG Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Rybárová
Učebňa Trieda 4. AG

© aScAgenda 2019.0.1173 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.06.2019