Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Zoznam tried

Názov
I. A Triedny učiteľ PaedDr. Mária Turianová
Triedny učiteľ Mgr. Jarmila Fujaková
Učebňa Trieda 1. A
I. B Triedny učiteľ Mgr. Jarmila Fujaková
II. A Triedny učiteľ PaedDr. Petra Jašurková
Učebňa Trieda 2. A
III. A Triedny učiteľ Mgr. Gabriela Kučerová
Učebňa Trieda 3. A
IV. A Triedny učiteľ Mgr. Anna Bielková
Učebňa Trieda 4. A
V. A Triedny učiteľ Mgr. Dominik Hriník
Učebňa Trieda 5. A
VI. A Triedny učiteľ Mgr. Mária Jakubcová
Učebňa Trieda 6. A
VII. A Triedny učiteľ Mgr. Alena Hujíková
Učebňa Trieda 7. A
VIII. A Triedny učiteľ Ing. Ida Berthotyová
Učebňa Trieda 8. A
IX. A Triedny učiteľ Mgr. Oľga Palková
Učebňa Trieda 9. A
I. AG Triedny učiteľ Mgr. Július Janek
Učebňa Trieda 1. AG
II. AG Triedny učiteľ Mgr. Gabriela Králiková
Učebňa Trieda 2. AG
III. AG Triedny učiteľ Mgr. Róbert Andrejko
Učebňa Trieda 3. AG
IV. AG Triedny učiteľ Mgr. Lucia Hrkútová
Učebňa Trieda 4. AG

© aScAgenda 2019.0.1178 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 08.07.2019