Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Zoznam tried

Názov
I. A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Mária Turianová
Učebňa Trieda 1. A
I. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jarmila Fujaková
Učebňa Trieda 1.B
II. A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Petra Šadláková
Učebňa Trieda 2. A
III. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Gabriela Kučerová
Učebňa Trieda 3. A
IV. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Bielková
Učebňa Trieda 4. A
V. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dominik Hriník
Učebňa Trieda 5. A
VI. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Podoláková
Učebňa Trieda 6. A
VII. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Hujíková
Učebňa Trieda 7. A
VIII. A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ida Berthotyová
Učebňa Trieda 8. A
IX. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Oľga Palková
Učebňa Trieda 9. A
I. AG Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Július Janek
Učebňa Trieda 1. AG
II. AG Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Gabriela Králiková
Učebňa Trieda 2. AG
III. AG Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Bibiána Holíková
Učebňa Trieda 3. AG
IV. AG Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia Hrkútová
Učebňa Trieda 4. AG
MŠ M Triedny učiteľ Martina Magočová
MŠ V Triedny učiteľ Iveta Zajacová

© aScAgenda 2020.0.1204 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.05.2020