• Profil školy

     • História školy

     •  

      Spojená škola Kráľovnej pokoja v Žiline je katolícka škola, ktorá bola zriadená Biskupským úradom v Nitre od 1. 1. 2005.  V súčasnosti  patrí  do Žilinskej diecézy.

       

      Organizačnými zložkami sú: 

      Gymnázium Kráľovnej pokoja,

      Základná škola sv. Cyrila a Metoda,

      Materská škola Kráľovnej pokoja,

      Školský klub detí,

      Školská jedáleň,

      Centrum voľného času.

       

      Škola je umiestnená v objekte bývalej základnej školy Na Závaží, ktorú projektoval významný slovenský architekt Michal Maximilián Scheer (1902 - 2000) Objekt, ktorý slúžil ako školská budova, potreboval rozsiahlu rekonštrukciu. Pozostáva z dvoch častí. Časť A postavená vroku 1932 a časť B postavená v roku 1960. V začiatkoch fungovania školy boli vynaložené nemalé finančné prostriedky na opravu priestorov a ich prispôsobenie školským potrebám. V škole sme zrekonštruovali triedy, chodby, sociálne zariadenia, školskú jedáleň. Je  vybudovaná priestranná  kaplnka zasvätená Panne Márii – Kráľovnej pokoja, ktorá tvorí srdce a duchovné centrum školy. Na týchto zmenách sa zásadným spôsobom podieľal vtedajší Žilinský p. dekan, bývalý generálny vikár Žilinskej diecézy a terajší dekan dekanátu Čadca Mons., ThLic., Ing. L. Stromček.

       

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152 Zástupca pre Gymnázium: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 910 852 152 Školská jedáleň: +421 910 505 300 Materská škola, veľkí: +421 910 852 468 Materská škola, malí: +421 910 852 467
    • Email na správcu obsahu: kuriak@sskp.sk
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751 SWIFT/BIC SUBASKBX
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie