• Profil školy

     • Pedagogický zbor

     •  

      Mgr. Róbert Andrejko - učiteľ

      Mgr. Michal Bittšanský - učiteľ

      Mgr. Lenka Brodňanová – pedagogický asistent

      Mgr. Michal Tichý - duchovný správca školy

      Mgr. Jarmila Fujaková – učiteľka

      Mgr. Gabriela Galčeková - učiteľka

      Timea Guláková - učiteľka

      Mgr. Mária Heroneková – učiteľka

      Bc. Mária Hodásová – vychovávateľka ŠKD

      Mgr. Martina Holešťáková - učiteľka

      Mgr. Monika Holešťákovu - vychovávateľka škd

      RNDr. Bibiána Holíková – učiteľka

      Mgr. Dominik Hriník - učiteľ

      Ján Hrkút, PhD. – učiteľ

      Mgr. Lucia Hrkútová – učiteľka

      Mgr. Martina Hrmelová - učiteľka

      Mgr. Alena Hujíková - učiteľka

      Mgr. Mária Jakubcová – učiteľka

      Mgr. Júlis Janek – učiteľ

      Mgr. Miroslava Klučiariková - učiteľka

      Lucia Korbelová - učiteľka

      Mgr. Ingrid Kováčová - učiteľka

      Mgr. Kováčová Eva – učiteľka

      Mgr. Gabriela Králiková – učiteľka

      Mgr. Jakub Krenželák - učiteľ

      Mgr. Gabriela Kučerová – učiteľka

      Ing. Daniel Kuriak - učiteľ

      Mgr. Eva Kuriaková - pedagogický asistent

      Mgr. Marta Lakatošová - učiteľka

      Mgr. Katarína Lorencová – vychovávateľka ŠKD

      Martina Magočová - učitľka

      Mgr. Marta Majdišová - učiteľka

      Mgr. Zuzana Michaľaková - učiteľka

      Mgr. Oľga Palková – pedagogická zástupkyňa pre základnú školu, učiteľka

      Mgr. Dominika Papučíková - učiteľka

      Mgr. Katarína Podoláková - učiteľka

      Mgr. Lucia Pudišová – učiteľka

      Mgr. Alena Rybárová – učiteľka

      Bc. Silvia Remeková -učiteľka

      Mgr. Dáša Sabová - učiteľka

      Mgr. Mária Straňanková – pedagogická zástupkyňa pre gymnázium, učiteľka

      Ing. Anastázia Strečková – riaditeľka školy, učiteľka

      PaedDr. Petra Šadláková - učiteľka

      Mgr. Sarah Štefanková - šk. psychológ

      Bc. Jana Takáčová - vychovávateľka ŠKD

      Mgr. Pavla  Takáčová - učiteľka

       

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152, vedúca šj:+421 910 505 300 Zástupca pre Gym: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 901 909 183, MŠ Lienky: +421 903 983 911, MŠ, Sovičky: +421 910 852 468, MŠ, Mravčekovia: +421 903 983 910 MŠ, Včielky: +421 910 852 467 Ekonóm: +421 905 541 953 Školník: +421 911 912 372 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN ŠKOLY : SK13 0200 0000 0018 7253 1751 IBAN Školskej jedálne: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie