• Profil školy

     • Pedagogický zbor

     •  

      Mgr. Róbert Andrejko - učiteľ

      Mgr. Lenka Brodňanová – pedagogický asistent

      ThLic. PaedDr. Mgr. Martin Danišek - duchovný správca školy

      Mgr. Jarmila Fujaková – učiteľka

      Mgr. Adriána Hančinská – učiteľka

      Mgr. Mária Heroneková – učiteľka

      Bc. Mária Hodásová – vychovávateľka ŠKD

      RNDr. Bibiána Holíková – učiteľka

      Mgr. Martina Holešťáková - učiteľka

      Mgr. Dominik Hriník - učiteľ

      Ján Hrkút, PhD. – učiteľ

      Mgr. Lucia Hrkútová – učiteľka

      Mgr. Alena Hujíková - učiteľka

      Mgr. Dušan Jančok - učiteľ

      Mgr. Mária Jakubcová – učiteľka

      Mgr. Júlis Janek – učiteľ

      Mgr. Ingrid Kováčová - učiteľka

      Mgr. Kováčová Eva – pedagogický asistent

      Mgr. Gabriela Králiková – učiteľka

      Mgr. Jakub Krenželák - učiteľ

      Mgr. Gabriela Kučerová – učiteľka

      Ing. Daniel Kuriak - učiteľ

      Mgr. Eva Kuriaková - pedagogický asistent

      Mgr. Katarína Lorencová – vychovávateľka ŠKD

      Mgr. Zuzana Michaľaková - učiteľka

      Mgr. Oľga Palková – pedagogická zástupkyňa pre základnú školu, učiteľka

      Mgr. Katarína Podoláková - učiteľka

      Mgr. Lucia Pudišová – učiteľka

      Mgr. Alena Rybárová – učiteľka

      Mgr. Mária Straňanková – pedagogická zástupkyňa pre gymnázium, učiteľka

      Ing. Anastázia Strečková – riaditeľka školy, učiteľka

      PaedDr. Petra Šadláková - učiteľka

      Bc. Jana Takáčová - vychovávateľka ŠKD

       

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152 Zástupca pre Gymnázium: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 910 852 152 Školská jedáleň: +421 910 505 300 Materská škola, veľkí: +421 910 852 468 Materská škola, malí: +421 910 852 467
    • Email na správcu obsahu: kuriak@sskp.sk
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751 SWIFT/BIC SUBASKBX
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie