• Profil školy

     • Organizácia vyučovania

     •  

      Obdobie školského vyučovania:

      Školský rok sa začína 1. 9. 2019. Slávnostné otvorenie školského roka je 2. 9. 2019 (pondelok).

      Školské vyučovanie v 1. polroku začína 3. 9. 2019 (utorok) a končí 31. 1. 2020 (piatok).

      Školské vyučovanie v 2. polroku sa začína 4. 2. 2020 (utorok) a končí 30. 6. 2020 (utorok).

      Obdobie školských prázdnin:

      Jesenné prázdniny

      30. 10. 2019 -  31. 10. 2019

      Vianočné prázdniny

      23. 12. 2019 -  7. 1. 2020

      Polročné prázdniny

      3. 2. 2020

      Jarné prázdniny

      24. 2. 2020 - 28. 2. 2020

      Veľkonočné prázdniny

      9. 4. 2020 - 14. 4. 2020

      Letné prázdniny

      1. 7. 2020 - 31. 8. 2020

       

      Štátne sviatky:

      1. 9. 2019

      Deň Ústavy Slovenskej republiky

      17. 11. 2019

      Deň boja za slobodu a demokraciu 

      1. 1. 2020

      Deň vzniku SR

       

      Prikázané sviatky:

      8. 12. 2019

      Nepoškvrnené Počatie Panny Márie – sviatok gymnázia

      21. 5. 2020

      Nanebovstúpenie Pána  - Deň katolíckych škôl

      11. 6. 2020

      Sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi

      29. 6. 2020

      Sviatok sv. Petra a Pavla

       

      Ďalšie slávnosti:

      14. 2. 2020

      sv. Cyril a sv. Metod – sviatok základnej školy

       

      Dni pracovného pokoja: 

      15. 9. 2019

      Sviatok Sedembolestnej Panny Márie

      1. 11. 2019

      Sviatok všetkých svätých

      24. 12. 2019

      Štedrý deň

      25. 12. 2019

      Narodenie Pána

      26. 12. 2019

      Sviatok sv. Štefana

      6. 1. 2020

      Zjavenie Pána

      10. 4. 2020

      Veľký piatok

      13. 4. 2020

      Veľkonočný pondelok

      1. 5. 2020

      Sviatok práce

      8. 5. 2020

      Deň víťazstva nad fašizmom

       

      V školskom roku 2019/2020 sa uskutoční celoslovenské certifikačné testovanie žiakov 5. ročníkov základných škôl pod názvom Testovanie 5 – 2019  dňa 20. novembra 2019  (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.

      V školskom roku 2019/2020 sa uskutoční celoslovenské certifikačné testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl pod názvom Testovanie 9 – 2020  dňa 1. apríla 2020  (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. 

      1. kolo prijímacích skúšok sa uskutoční v dňoch 11. 5. 2020 (pondelok)  a 14. 5. 2020 (štvrtok).

      Externá časť maturitnej skúšky a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v školskom roku 2019/2020 v dňoch:

      17. marca 2020 (utorok) – v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra,

      18. marca 2020 (streda) – v predmetoch anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk,

      19. marca 2020 (štvrtok) – v predmete matematika.

      Náhradný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v dňoch 31. marca až 3. apríla 2020.

      Časový rozvrh hodín a prestávok:

      hodina

      čas

      prestávka

      gym.

      zš.

      0.

      07. 10 – 07. 55 

      5 min.

       

      x

      1.

      08. 00 – 08. 45

      5 min.

         

      2.

      08. 50 – 09. 35

      20 min.

         

      3.

      09. 55 – 10. 40

      10 min

         

      4.

      10. 50 – 11. 35

      10 min.

         

      5.

      11. 45 – 12. 30

      10 min.

         

      6.

      12. 35 – 13. 20

      30 min.

         

      7.

      13. 50 – 14. 30

      10 min.

         

      8.

      14. 40– 15. 20

       

         

       

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Email na správcu obsahu: kuriak@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152 Zástupca pre Gymnázium: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 910 852 152 Školská jedáleň: +421 910 505 300 Materská škola, veľkí: +421 910 852 468 Materská škola, malí: +421 910 852 467 Správca siete: +421 901 909 117
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751 SWIFT/BIC SUBASKBX
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie