• Gymnázium

     • Súťaže 2021/22

     •  

      Ekoolympiáda

      V marci prebiehali na ZŠ i GYM súťažné kolá Ekoolympiády, vedomostnej hry, ktorá digitálnou formou vzdeláva žiakov a študentov v oblasti ochrany životného prostredia a klímy.

      Z 5.A sa zúčastnili vyššieho kola: Sofia Mozsiová, Kamila Paverová.

      Zo 7.A: Veronika Trúchla, Laura Lakatošová, Katarína Michaľaková, Katarína Káčeríková.

      Za gymnázium súťažili z II.BG: Alžbeta Bosini, Laura Drusková, Lucia Jarošová, Oliver Káčerík, Mária Kucharčíková, Alexandra Lacková, Eva Mačejáková, Timea Vdovičíková.

      I.AG: Alžbeta Belejíková, Natália Čanecká, Anna Mária Jančiová, Dominika Petrovičová, Karolína Škulcová, ktorá získala najviac bodov pre školu. Gratulujeme.
      Ekoolympiáda na konala pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO.

      Mgr. Miroslava Klučiariková, Mgr. Mária Jakubcová

       

      Biologická olympiáda

      Do školského kola Biologickej olympiády v kategórii A sa tento šk.rok zapojili maturanti z biológie. Zmerali si sily pri riešení teoretických úloh i praktických cvičení. Najviac bodov získala a ďalej postúpila Laura Ondrová. Krajské kolo prebiehalo online formou dňa 23. 3. 2022 a Laura sa stala úspešnou riešiteľkou.

       

      Mgr. Miroslava Klučiariková

       

      Biblická olympiáda – okresné kolo 

      Na konci marca sa uskutočnilo dekanátne – okresné kolo Biblickej olympiády. Naša škola sa zapojila v oboch kategóriách, základná aj stredná škola. Gymnazisti (Sarah A. Chovanová, Šimon Jaroš, Marek Šuštiak) svojím výkonom dosiahli 3. miesto zo štyroch zúčastnených tímov. Reprezentanti Základnej školy (Laura Lakatošová, Dušan Bielik, Katarína Kačeríková) boli ešte úspešnejší. Obsadili 2. miesto zo šiestich zúčastnených škôl.

      Ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy. 

       

      Geografická olympiáda

      Dňa 18.2.2022 sa uskutočnilo Z kolo geografickej olympiády, na ktorej sa online formou zúčastnilo 13 žiakov gymnázia. Za Žilinský kraj do krajského kola, ktoré sa uskutoční 1.4.2022, postúpili z našej školy 4 žiaci:

      T. Boráková (2.AG),

      M. Mačejáková (2.BG),

      L. Lihocká (4.AG) a 

      O. Sandanus (4.AG).

      Všetkým zúčastneným ďakujem za účasť a postupujúcim blahoželám.

                                                                                     Mgr. Gabriela Králiková

       

      Biblická olympiáda

      V utorok 1. marca 2022 sa uskutočnilo školské kolo biblickej olympiády na gymnáziu.  

      Do tohtoročnej olympiády sa zapojilo 26 študentov prvého a druhého ročníka. 

      Súťažným obsahom bolo čítanie knihy Skutky apoštolov. 

      Študenti boli veľmi dobre pripravení, odpovedali na 36 otázok v aplikácii Kahoot. 

      Poradie študentov bolo veľmi tesné a do dekanátneho kola postupujú:

      1. miesto: Šimon Jaroš                94%.  33113 bodov 

      2. miesto: Sarah A. Chovanová   94%. 32848 bodov 

      3. miesto: Mária Chlupová          94%. 32711 bodov 

       

      Náhradníci: 

      Natália Palková  94%.   32410 bodov 

      Marek Šuštiak    94%.   31864 bodov 

      Ďakujeme všetkých zúčastneným a držíme palce študentom, ktorí budú reprezentovať našu školu v dekanátnom kole.  

      Gabriela Galčeková, Ján Hrkút

       

      Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

      Ešte v decembri sa uskutočnili online formou triedne a školské kolá olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Úspešnými riešiteľkami sa stali v kategórii A Zuzana Kasmanová z III.AG a v kategórii B Timea Boráková z II.AG. Obe postúpili do krajského kola, ktoré sa konalo 11. 2. 2022  taktiež online formou. V silnej konkurencii obsadili Zuzana 18. miesto a Timea 11. miesto. Blahoželáme                                

      Mgr. Miroslava Klučiariková

       

      Hviezdoslavov Kubín

      Dňa 15. 2. 2022 sa konalo školské kolo v umeleckom prednese poézie - Hviezdoslavov Kubín - netradične, no v tejto dobe výstižne, hybridnou formou.

      1. miesto získala Petra Kullová z III.AG, ktorá postupuje do ďalšieho kola.

      2. miesto bolo udelené Lívii Bohatovej z I.AG.

      3. miesto obsadila Iva Šumpíková z II.AG.

      Ďakujeme všetkým zúčastneným za príjemný umelecký zážitok.

      Mgr. Miroslava Klučiariková

       

      Krajské kolo Olympiády ľudských práv 

      Dňa 10.2.2022 sa konalo online formou krajské kolo Olympiády ľudských práv. Na krajskom kole sa zúčastnili od nás dve žiačky, Vanessa Fašánková (3.AG) ako víťazka školského kola a Iva Šumpíková (2.AG), ktorá bola náhradníčka, ale napokon mohli súťažiť aj náhradníci. 

      Súťažilo sa v dvoch kolách, v prvom všetci súťažiaci písali test a z 34 súťažiacich do druhého kola, ktoré bolo postavené na témach, ku ktorým museli postupujúci žiaci zaujať postoj, postupovalo 15 súťažiacich. Z našej školy sa to podarilo Vanesse Fašánkovej, ktorá sa napokon v závere celej súťaže umiestnila na 12.mieste a od postupu do celoslovenského kola ju delili štyri miesta. 

      Obom dievčatám ďakujem, za pekné a dôstojné reprezentovanie našej školy.  

                                                                                                                 Mgr. Gabriela Králiková 

       

      Výsledky školského kola olympiády ľudských práv zo dňa 3.12.2021.

      1. Vanessa Fašánková    3.AG    37b/40b   

      2. Iva Šumpíková          2.AG     35b/40b 

      3. Linda Dorociaková     2.BG     28b/40b 

      Školského kola olympiády sa zúčastnilo 19 študentov. 

      Všetkým študentom, ktorí sa zúčastnili ďakujem, víťazke srdečne blahoželám a prajem veľa úspechov v krajskom kole.☺ 

                                                      Mgr. Gabriela Králiková 

       

       

      Vyhodnotenie Medzinárodnej informatickej súťaže iBobor 2021

      Súťaž sa uskutočnila  dňa 11. 11.2021 a 9.11.2021. Za našu školu súťažili žiaci 2., 3. a 4. ročníka. Žiaci k súťaži pristupovali zodpovedne a 3 žiaci získali diplom úspešných riešiteľov. 

      Poradie

      Meno a priezvisko

      Trieda

      Dosiahnutý výsledok

      Celkom

      Škola

      259.-299.

      1.

      Andrej Lukáčik

      2. AG

      68 bodov, 97,15 percentil

      úspešný riešiteľ

      541.-613.

      2.

      Marek Tvarožek

      4.AG

      56 bodov, 88,86 percentil

      úspešný riešiteľ

      921.-980.

      3.

      Richard Dibala

      4.AG

      50,67 bodov, 82,19 percentil

      úspešný riešiteľ

       

      Úspešní riešitelia získajú diplom od organizátora súťaže. Ostatným žiakom patrí poďakovanie za účasť. 

      Ing. Daniel Kuriak

       

      MIMORIADNA CENA VICEPRIMÁTORKY MESTA ŽILINA PRE NAŠU ŠTUDENTKU

      Blahoželáme našej študentke Alžbete Sušienkovej zo IV. AG k získaniu Mimoriadnej ceny viceprimátorky Mesta Žilina v rámci 4. ročníka rečníckej súťaže Ceny vydavateľstva Absynt! Ocenená sa dostala do užšieho výberu šiestich najlepších rečníckych prejavov v rámci konkurencie 12 zapojených gymnázií Žilinského kraja a spomedzi nich si ešte 17. septembra 2021 na doskách Novej synagógy vybojovala mimoriadnu cenu.

      Viceprimátorka Ing. Barbora Birnerová, PhD., ocenila prejav našej maturantky nasledovne:

      "Ja by som veľmi chcela oceniť prístup Alžbety Sušienkovej v tom, že bol obsahovo pre mňa najsilnejší svojou hĺbkou, pretože rozmýšľal o tom, do akej miery je možné byť zároveň príjemným človekom, ktorý poďakuje, a zároveň ísť potom zabíjať. Takže pre obsah sa mi zdal prejav Alžbety Sušienkovej najsilnejší, a preto by som jej rada udelila svoje ocenenie viceprimátorky Mesta Žilina."

      Zdroj: https://www.facebook.com/vartfore/videos/230131535743037 

      (ocenenie – viď minutáž od 1hod:26min:55s; 

      celý rečnícky prejav – viď minutáž od 46min:30s do 52min:20s)

       

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152, vedúca šj:+421 910 505 300 Zástupca pre Gym: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 901 909 183, MŠ Lienky: +421 903 983 911, MŠ, Sovičky: +421 910 852 468, MŠ, Mravčekovia: +421 903 983 910 MŠ, Včielky: +421 910 852 467 Ekonóm: +421 905 541 953 Školník: +421 911 912 372 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN ŠKOLY : SK13 0200 0000 0018 7253 1751 IBAN Školskej jedálne: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie