• Gymnázium

     • Matematická olympiáda

      Tradičná a veľmi náročná matematická súťaž - Matematická olympiáda, má na našej škole úspešného riešiteľa domáceho aj školského kola v kategórii A, a je ním Andrej Lukáčik z 3. AG (v školskom kole dňa 6.12.2022 získal 15 z 18 bodov).

      Srdečne mu blahoželáme a prajeme veľa úspechov v postupe do krajského kola. 

      Mgr. Zuzana Michaľaková

      Súťaž FINNkvíz

      Nadácia NN ľuďom pripravila súťaž pre študentov na stredných školách. Jedným z účelov tejto nadácie je podporovať vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti. Súťaž bola pre študentov 1. a 2. ročníka stredných škôl. 

      Za našu školu nás reprezentovala Alžbeta Jakubová z 2. AG (37. miesto).

      Úspešnej riešiteľke srdečne blahoželáme a tešíme sa z tohto úspechu.

      Mgr. Zuzana Michaľaková

      Olympiáda z nemeckého jazyka

      Dňa 15.11.2022 sa na našom gymnáziu uskutočnilo školské kolo olympiády z nemeckého jazyka. Tento rok sme sa tešili z veľkého záujmu - prihlásilo sa 21 študentov. Všetkým veľmi pekne ďakujeme za účasť a veríme, že aj naďalej zostanú priaznivcami tohto germánskeho jazyka. 

      Víťazom prvého miesta - Tobiáš Káčerík (II.AG), Matúš Hatala (III.BG) a Petra Kullová (IV.AG) - srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov na okresnom kole. 

      Mgr. Jakub Krenželák, koordinátor ONJ

      Výsledky informatickej súťaže iBobor

      Zo všetkých zúčastnených za gymnázium sa úspešne umiestnilo 5 žiakov:
      Lujza Valúchová (II.AG, percentil 92,02), 
      Mária Kľučková (II.AG, percentil 92,02), 
      Eliška Majdanová (II.AG, percentil 80,69), 
      Andrej Lukáčik (III.AG, percentil 94,51), 
      Andrej Leitner (IV.AG, percentil 96,37).

      Gratulujeme našim úspešným riešiteľom a tešíme sa na ďalšie úspechy.

      Mgr. Monika Babišová 

      Výsledky školského kola olympiády ľudských práv

      1. Sarah Amina Chovanová 3.AG 30b/35b
      2. Tobiáš Káčerik 2.AG 28b/35b
      3. Vanessa Fašánková 4.AG 27b/35b

      Školského kola olympiády sa zúčastnilo 8 žiakov.

      Všetkým študentom, ktorí sa zúčastnili ďakujem, víťazke srdečne blahoželám a prajem veľa úspechov v krajskom kole.

      Mgr. Gabriela Králiková

      Slovenská filozofická olympiáda

      Po dvoch rokoch opäť v Ružomberku, sa na Filozofickej fakulte uskutočnila dňa 25.10.2022 Filozofická olympiáda. A my sme boli tiež pri tom. Zúčastnilo sa jej osem žiakov gymnázia: L.Valúchová 2.AG, T.Boráková 3.AG, A.Bosini 3.BG, M.Hatala 3.BG, Š.Jaroš 3.BG, M.Minjarík 3.BG, A.Tomaščíková 3.BG a zo 4.AG A.Leitner.

      Súťaž spočívala v písaní eseje na jeden zvolený citát z troch ponúknutých.  Ďakujem našim žiakom, že venovali čas tejto súťaži a mohli nie len reprezentovať našu školu, ale vyskúšať si súťažiť  na akademickej pôde univerzity.

      Teraz už len trpezlivo počkať na výsledky súťaže.

      Fotoalbum z akcie

      Mgr. Gabriela Králiková

       

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152, vedúca šj:+421 910 505 300 Zástupca pre Gym: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 901 909 183, MŠ Lienky: +421 903 983 911, MŠ, Sovičky: +421 910 852 468, MŠ, Mravčekovia: +421 903 983 910 MŠ, Včielky: +421 910 852 467 Ekonóm: +421 905 541 953 Školník: +421 911 912 372 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN ŠKOLY : SK13 0200 0000 0018 7253 1751 IBAN Školskej jedálne: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie