• Školský klub detí

     • Aktivity ŠKD 2022/23

     •  

      Tvorivé aktivity v ŠKD

        

      Popoludnie v školskom klube si spestrujeme tvorivými aktivitami a našimi výtvormi spestrujeme chodby školy alebo nimi potešíme niekoho blízkeho.

      Zábery z našej kreatívnej tvorby si môžete pozrieť vo fotoalbume.

       

       

      Vianočné trhy

          

      Predvianočnú atmosféru sme už tradične doplnili vianočnými trhmi, kde sme predávali vlastnoručne zhotovené výrobky so svojimi p. vychovávateľkami. V ponuke boli rôzne vianočné ozdoby, dekoračné predmety, pochúťky a rôzne drobnosti pre potešenie blízkych.

      Zábery z vianočných trhov nájdete vo fotoalbume.

       

       

      Radosť detí zo snehu

             

      Decembrové sneženie nám prinieslo veľkú radosť a hoci snehová pokrývka vydržala iba niekoľko dní, naplno sme to využili. Postavili sme si naraz niekoľko snehuliakov a vyšantili sa pri guľovačkách.

      Viac fotiek si môžete porieť vo fotoalbume.

       

      Požehnávanie adventných vencov

           

      Požehnávanie adventných vencov pred prvou adventnou nedeľou je u nás už tradíciou. Pán kaplán Michal Tichý v sprievode miništrantov poženal pripravené vence 25. 11. 2022 cez veľkú prestávku. Vence zhotovené p. vychovávateľkami si mohli deti odniesť domov a počas štyroch adventných nediel si pripomínať čas očakávania narodenia Spasiteľa.

      Niekoľko záberov z požehnávania vencov si môžete pozrieť vo fotoalbume.

       

      Zdravá výživa

          

      Pripraviť zdravé pochúťky nie je tak ťažké, dokonca to môže byť zábavné. Niekoľko fotiek z našej prípravy zdravých pochúťok nájdete vo fotoalbume.

       

       

      ŠKD na jesennom škoskom dvore

         

      Jeseň nám ponúka nekonečné možnosti na rozvoj tvorivosti, ale zároveň aj potrénovanie svalstva pri úprave škoského ihriska :).

      Viac fotiek si môžete pozrieť vo fotoalbume.

       

      Šarkaniáda 

         

      Vetrík, slniečko a šarkany spolu vytvorili skvelú kombináciu na niekoľko veselých popoludní v škoskom klube. 

      Zábery zo šarkaniády si môžete pozrieť vo fotoalbume.

       

      Jesenná kreativita v ŠKD

           

      Tvorenie je zábava a túto zábavu sme si naplno vychutnali počas jesenných dní plných nádherných farieb, ktoré sme si preniesli do priestorov školy.

      Viac z našej kreativity si môžete pozrieť vo fotoalbume.

       

      Jesenné šantenie

         

      Niekoľko slnečných jesenných dní nám ponúklo priestor na vyšantenie sa v školskej záhrade plnej jesenného lístia.

      Viac spomienok na tieto chvíle nájdete vo fotoalbume.

       

      Októbrový ruženec

           

      V októbri sa častejšie stretávame v kaplnke pri modlitbe posvätného ruženca a tentokrát sme sa stretli všetky oddelenia a spoločne sme sa pomodlili radostný ruženec.

      Pár záberov z kaplnky si môžete pozrieť vo fotoalbume.

       

      Olympijský deň

          

      Jesenné slniečko nás vylákalo von na školské ihrisko, kde sme zmerali svoje sily pri športových hrách a súťažiach. Tento olympijský deň nám priniesol veľa zábavy. Štvrtáci boli skvelými organizátormi, takže mladší žiaci hravo splnili všetky úlohy.

      Viac záberov z olympijského dňa si môžete pozrieť vo fotoalbume.

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152, vedúca šj:+421 910 505 300 Zástupca pre Gym: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 901 909 183, MŠ Lienky: +421 903 983 911, MŠ, Sovičky: +421 910 852 468, MŠ, Mravčekovia: +421 903 983 910 MŠ, Včielky: +421 910 852 467 Ekonóm: +421 905 541 953 Školník: +421 911 912 372 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN ŠKOLY : SK13 0200 0000 0018 7253 1751 IBAN Školskej jedálne: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie