• Výchovný poradca

     • Gymnázium

     •  

      Zverejňujeme zoznam  verejných, štátnych a súkromných vysokých škôl. Zoznam si môžete prečítať prípadne stiahnuť a vytlačiť po kliknutí na ikonu:

       

       

       

      Potrebné údaje o našej škole si môžete prečítať, prípadne stiahnuť a vytlačiť po kliknutí na ikonu:

       

       

      Potrebné internetové stránky k VŠ si môžete prečítať, prípadne stiahnuť a vytlačiť po kliknutí na ikonu:

       

      Prihlášku na VŠ (papierový vzor) si môžete prečítať, prípadne stiahnuť a vytlačiť po kliknutí na ikonu:

       

      Príklad ako vyplniť prihlášku si môžete prečítať, prípadne stiahnuť a vytlačiť po kliknutí na ikonu:

       

      Manuál ako vyplniť elektronickú prihlášku si môžete prečítať, prípadne stiahnuť a vytlačiť po kliknutí na ikonu:

       

      Pozrite si video, aká VŠ je pre mňa vhodná

       

      ​​​​​​​Výchovný poradca pre Gymnázium Kráľovnej pokoja:

      Mgr. Adriána Hančinská

      email: hancinska@sskp.sk

       

      Konzultačné hodiny:  pondelky od 8:00 do 8:45, utorky od 7:15 do 8:00

         
      V prípade nutnosti je možné  stretnúť sa po dohode aj v inom čase. Som tu pre Vás.


      Informácie týkajúce sa prijímacieho konania na vysoké školy - www.portalvs.sk

       

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Email na správcu obsahu: kuriak@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152 Zástupca pre Gymnázium: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 910 852 152 Školská jedáleň: +421 910 505 300 Materská škola, veľkí: +421 910 852 468 Materská škola, malí: +421 910 852 467 Správca siete: +421 901 909 117
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751 SWIFT/BIC SUBASKBX
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie