• Centrum voľného času

     • Nepravidelná mimoškolská činosť

     •  

      Nepravidelná mimoškolská činnosť je  organizovaná ako jednorazové podujatia v rámci školy. Dotýka sa rôznych kultúrnych, spoločenských a športových aktivít, podľa záujmu detí. V rámci príležitostnej činnosti sa uskutočnia rôzne vychádzky a výlety do prírody, exkurzie do knižníc a galérií, návšteva kultúrnych, spoločenských alebo športových podujatí, tvorivé dielne, kurzy,turnaje, školské kolá v literárnych, výtvarných, hudobných, športových a záujmových súťažiach. V rámci príležitostných činnosti sa budeme podieľať na rozhlasovom vysielaní relácií ku výročiam, jubileám a sviatkom. Taktiež pravidelne mesačne podľa záujmu organizujeme výlety na významné miestav rámci Slovenska.

       

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Email na správcu obsahu: kuriak@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152 Zástupca pre Gymnázium: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 901 909 183 Materská škola, Lienky: +421 903 983 911 Materská škola, Sovičky: +421 910 852 468 Materská škola, Mravčekovia: +421 903 983 910 Materská škola, Motýliky: +421 910 852 467 Správca siete: +421 901 909 117 Ekonóm: +421 905 541 953 Školník: +421 911 912 372
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751 SWIFT/BIC SUBASKBX
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie