• Spoločne 2%

     • Plán 2022

     •  

      V roku 2022 plánujeme zostatok 2784,06 € a ďalšie získané prostriedky z 2% použiť nasledovne:

       

      Pre potreby MŠ zabezpečíme:

      • rozvoj Átria pre katechézy Dobrého pastiera a pomôcky pre aktivity s deťmi, v sume 1 200 €
      • rozvoj hodín anglického jazyka v MŠ - nákup pomôcok a podpora aktivít, v sume 500 €

       

      Pre potreby ZŠ zabezpečíme:

      • odhlučnenie tried (vybavenie zvukpohlcujúcimi panelmi, nákup materiálu, výroba svojpomocne), v sume 1000 €
      • vybudovanie technickej dielne (práca s drevom, plechom, elektro), svojpomocne, v sume 1500 €
      • rekonštrukcia jednej až dvoch tried (oškrabanie starých náterov, nové stierky, nové rozvody elektro), čiastočne svojpomocne, v celkovej sume 2 500 až 5 000 €
      • postupne nakúpime do všetkých tried II. ZŠ "tiché stoličky" a lavice, tzv. "jednotky",

       

      Pre potreby GYM zabezpečíme:

      • vybudovanie školského on-line štúdia, podpora v sume 2 500 €
      • rekonštrukcia chodieb gymnázia a vybudovanie komunitných zón, v sume 2 000 €

       

      Sme otvorení diskusii s rodičmi detí našej školy a upraviť tento plán čerpania podľa aktuálnych priorít.

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152, vedúca šj:+421 910 505 300 Zástupca pre Gym: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 901 909 183, MŠ Lienky: +421 903 983 911, MŠ, Sovičky: +421 910 852 468, MŠ, Mravčekovia: +421 903 983 910 MŠ, Včielky: +421 910 852 467 Ekonóm: +421 905 541 953 Školník: +421 911 912 372 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN ŠKOLY : SK13 0200 0000 0018 7253 1751 IBAN Školskej jedálne: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie