• Materská škola

     • Oznamy

     • 16. 8. 2022

      Milí rodičia a zákonní zástupcovia,

      základné INFO k organizácii v našej škôlke a zoznam vecí ktoré je potrebné si priniesť nájdete TU.

      Tiež prikladáme:

      splnomocenenie na preberanie dieťaťa,

      písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

       

      Nástup do škôlky je v pondelok, 5. 9. 2022.

      S úctou,

      Anastázia Strečková,

      riaditeľka školy

       

       

      24.3.2021

      Milí rodičia, žiaci,

      v súlade s organizáciou školského roka oznamujeme, že posledný deň prevádzky MŠ, ZŠ a GYM bude streda 31. 3. 2021. Od 1. apríla do 6. apríla 2021 prebiehajú veľkonočné prázdniny.

      Prevádzka MŠ, ZŠ a GYM bude pokračovať od stredy, 7. apríla 2021 nasledovne:

      - prezenčne MŠ a I. stupeň ZŠ len pre kritickú infraštruktúru, ak by sa situácia zmenila, budeme Vás informovať,

      - dištančne I. a II. stupeň ZŠ, ako aj Gymnázium všetky ročníky.

       

      Prajeme plnosť Božieho požehnania do Vašich dní,

      s úctou za tím KAPA

      Anastázia Strečková

       

      23. 10. 2020

      Vážení rodičia a zákonní zástupcovia,

      oznamujeme vám, že v čase školských jesenných prázdnin, ktoré sú

      • v piatok 30. 10. a v pondelok 2. 11.,

      • v piatok 6. 11. a v pondelok 9. 11. 2020

      prevádzka MŠ nebude. 

      V prípade otázok kontaktujte pani učiteľky,

      Anastázia Strečková, riaditeľka

       

      31. 8. 2020

      Vážení rodičia, milé deti!

      Čoskoro sa stretneme v škole, s niektorými po prvýkrát, s viacerými opäť po prázdninách.

      Preto máme pre vás pripravených pár užitočných informácií na začiatok.

      V stredu 2. 9. 2020 začne prevádzka mš od 6.30 do 16.00 hod.

      Schádzanie detí do MŠ je v čase od 6:30 do 8.00 hod. /Po 8. hodine bude vchod do MŠ uzamknutý/.

      Rodičia odovzdajú svoje dieťa bez zvýšenej telesnej teploty a zdravé pani učiteľke.

      Zákonní zástupcovia vstupujú do šatne na prvom poschodí, do ostatných priestorov materskej školy je zákaz pohybu. 

      Do budovy MŠ sa vchádza podľa usmernení, t.j. jeden zákonný zástupca a jeho dieťa, resp. deti. Ostatní čakajú vonku v príslušných rozstupoch, t. j. na minimálnu vzdialenosť 2 m. 

      Zákonní zástupcovia zodpovedajú za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do MŠ – R O R (rúško, dodržiavanie odstupu, dezinfekcia rúk).

      Zákonní zástupcovia sú povinní pravdivo vypísať prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa a vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Tlačivo si môžete stiahnúť tu: MS.pdf

      Dieťa si nenosí do MŠ hračky alebo iné pomôcky z domáceho prostredia.

      Zákonný zástupca pripraví dieťaťu  náhradné rúško, ktoré bude mať uložené vo svojej skrinke.

      V školskom roku 2020/21 sa podľa rozhodnutia riaditeľstva školy mení výška mesačného poplatku: 55 € - za 1 dieťa

      Poplatok sa uhrádza do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci na bankový účet školy IBAN: SK1302000000001872531751, prosíme uviesť VS mesiac, za ktorý sa platba uhrádza (napr. za september je var. symbol 09). Do správy pre prijímateľa uviesť meno, priezvisko dieťaťa.

      V prípade akýchkoľvek nejasností alebo otázok nás môžete kontaktovať na tel.číslach:

      0910 852 468 MšV

      0910 852 467 MšM                                                              

      Tešíme sa na opätovné stretnutie   smiley             

      Vaše učiteľky MŠ laugh

       

      Obnovenie vyučovania v MŠ od 1. 6. 2020

      Na základe rozhodnutia zriaďovateľa zo dňa 26. 5. 2020, 

      obnovujeme vyučovanie od 1. 6. 2020 v Materskej škole Kráľovnej pokoja.

      Bližšie info tu: 

      Oznam pre rodičov detí v MŠ

      Príloha č. 2 - vyhlásenie zákonného zástupcu o zdr. stave dieťaťa (pre MŠ a ZŠ)

      Príloha č. .6 - vyhlásenie zákonného zástupcu o zdr. stave dieťaťa (pre MŠ)

       

      Zápis do I. ročníka ZŠ

      Základná škola sv. Cyrila a Metoda pri Spojenej škole Kráľovnej pokoja informuje, že zápis detí do I. ročníka sa uskutoční 21. a 22. apríla 2020.

      Viac info TU.

       

      Školské prázdniny 30. - 31. 10. 2019 a riaditeľské voľno 21. 11.  - 22. 11. 2019

      Počas jesenných školských prázdnin v dňoch 30. - 31. 10. 2019 škôlka bude zatvorená.

      Z dôvodu účasti zamestnancov školy na duchovných cvičeniach, Vám v Materskej škole vo štvrtok 21. 11. 2019 zabezpečíme pobyt dieťaťa len do 12:00 hod., tj vrátane obeda. V piatok 22. 11. 2019 bude MŠ zatvorená.

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152, vedúca šj:+421 910 505 300 Zástupca pre Gym: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 901 909 183, MŠ Lienky: +421 903 983 911, MŠ, Sovičky: +421 910 852 468, MŠ, Mravčekovia: +421 903 983 910 MŠ, Včielky: +421 910 852 467 Ekonóm: +421 905 541 953 Školník: +421 911 912 372 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN ŠKOLY : SK13 0200 0000 0018 7253 1751 IBAN Školskej jedálne: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie