• Projekty

     • Kreatívna dielnička - EKO TAŠKA

     •  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      KAPA pozýva všetkých 👩‍🎨 kreatívnych ľudí na ONLINE WEBINÁR, kde záujemcov naučíme si vlastnoručne ušiť kvalitnú 👜 EKO TAŠKU! 😁

      Stačí sa pripojiť cez 💻GOOGLE MEET,

      v UTOROK 23. februára 2021 o 16:00 - 17:00 tu https://meet.google.com/ztn-tqxt-ehc?authuser=0

      Každý účastník získa prístup k 🎥 videu z našej produkcie!

      Webinár je vhodný aj pre rodičov a mladších žiakov.

      Svoj výrobok môžete prihlásiť do súťaže ktorá prebehne počas druhého stretnutia a získať praktické ceny. 

       

      1. stretnutie – naučíme sa ako ušiť tašku a odpovieme na vaše otázky, utorok, 23. 2. 2021, 16:00 – 17:00 hod.

      fotky svojich výrobkov, tj prihlasovanie do súťaže

      zasielajte emailom na: takacova@sskp.sk do 1. 3. 2021 do 18:00 hod. 

       

      2. stretnutie – pochválime výrobky a ich autorov:) a odpovieme na vaše otázky, utorok, 2. 3. 2021, 16:00 – 17:00 hod.

      link na obe stretnutia:
      https://meet.google.com/ztn-tqxt-ehc?authuser=0

      Tešíme sa na Vás!

      Za projektový a realizačný tím školy, 

      Anastázia Strečková, riaditeľka 

      Ďakujeme Žilinskému samosprávnemu kraju a európskym štrukturálnym fondom za poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Fondu malých projektov, pre realizáciu nášho projektu Spoločne bez hranic

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152, vedúca šj:+421 910 505 300 Zástupca pre Gym: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 901 909 183, MŠ Lienky: +421 903 983 911, MŠ, Sovičky: +421 910 852 468, MŠ, Mravčekovia: +421 903 983 910 MŠ, Včielky: +421 910 852 467 Ekonóm: +421 905 541 953 Školník: +421 911 912 372 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN ŠKOLY : SK13 0200 0000 0018 7253 1751 IBAN Školskej jedálne: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie