• Základná škola

     • Aktuality

     •  

      Ponuka zaujímavých krúžkov CVČ v školskom roku 2022/23

      Milí rodičia, milí študenti a žiaci,

       

      máte už vybratý záujmový krúžok pre svoje dieťa či pre seba na tento školský rok? Centrum voľného
      času pri Spojenej škole Kráľovnej pokoja ponúka v školskom roku 2022/23 krúžky s rôznym
      zameraním. Vyberie si naozaj každý.


      Ponuku konkrétnych krúžkov nájdete v prílohách: MŠ, ZŠ, GYM.

       

       

      Záväzné prihlasovanie na krúžky predlžujeme do 14. SEPTEMBRA - do 12:00 hod.

      V ponuke presme pridali nový krúžok Logopédia hrou (štvrtok 13:30 - 15:30 hod.).

      V prípade, ak počas prihlásenia na krúžok cez edupage došlo k problému s prihlásením, skúste sa prihlásiť ešte raz. Pokiaľ bude problém s prihlásením sa cez systém, stále je možnosť papierovej prihlášky na sekretariáte školy u p. Virdzekovej, resp. u vyučujúcich Mgr. Martiny Hrmelovej alebo Mgr. Márie Straňankovej, a to do 14. 9. 2022 do 12:00 hod.


      Na krúžok sa prihlásite cez Edupage, prihlasovanie bude spustené v priebehu 8. septembra. Prihlásiť sa treba najlepšie obratom, najneskôr do 14. 9. 2022 do 12:00 hod. Zakliknutím na konkrétne krúžky sa ZÁVÄZNE PRIHLASUJETE S POVINNOSŤOU PLATBY. Platba prebehne až po otvorení krúžku (v prípade nazbieraného počtu min. 10 žiakov), budeme Vás priebežne informovať o otvorených krúžkoch.


      Na krúžky sa môžete príp. prihlásiť aj osobne v kancelárii našej školy do 14. 9. 2022 do 12:00 hod.

      Poplatky za záujmové krúžky sú uvedené nižšie, zároveň pre výhodnejšiu cenu odporúčame odovzdať podpísaný Vzdelávací poukaz triednemu učiteľovi. Vzdel. poukazy boli distribuované v piatok 09. 09. 2022. 

      V prípade technických problémov nás kontaktujte: stranankova@sskp.sk, hrmelova@sskp.sk

      Tešíme sa na Vás!

       

      Mgr. Mária Straňanková, Mgr. Martina Hrmelová

       


      Poplatky za záujmové krúžky


      Zákonný zástupca maloletého, prijatého do Centra voľného času na základe rozhodnutia o
      prijatí, prispeje na čiastočnú úhradu nákladov spojenú s činnosťou záujmového krúžku:


      Ročný poplatok:


      25 €/1 krúžok – ak žiak odovzdal Vzdelávací poukaz a zároveň sa prihlásil do 13. 09.
      2022,


      50 €/1 krúžok – ak žiak neodovzdal Vzdelávací poukaz a prihlásil sa do 13. 09. 2022,


      50 €/1 krúžok – ak žiak odovzdal Vzdelávací poukaz a zároveň sa prihlásil od 14. 09. 2022,


      70 €/1 krúžok – ak žiak neodovzdal Vzdelávací poukaz a zároveň sa prihlásil od 14. 09. 2022,


      25 € / 1 krúžok – v prípade žiaka Materskej školy
       


      Zákonný zástupca maloletého, neprijatého do Centra voľného času na základe rozhodnutia,
      prispeje na čiastočnú úhradu nákladov spojenú s činnosťou záujmového krúžku (externý
      člen): 70,00 € na jeden krúžok na školský rok. 

      Pri odovzdaní vzdelávacieho poukazu platí základná cena 25 € za krúžok aj pre prípadné ďalšie navštovované krúžky.

       

       

       

       

             Video zo zahájenia školského roka 2021/22. 

       

       

       

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152, vedúca šj:+421 910 505 300 Zástupca pre Gym: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 901 909 183, MŠ Lienky: +421 903 983 911, MŠ, Sovičky: +421 910 852 468, MŠ, Mravčekovia: +421 903 983 910 MŠ, Včielky: +421 910 852 467 Ekonóm: +421 905 541 953 Školník: +421 911 912 372 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN ŠKOLY : SK13 0200 0000 0018 7253 1751 IBAN Školskej jedálne: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie