• Základná škola

     • Pedagogický zbor

     •  

      Vyučujúci a triedni učitelia v školskom roku 2019/2020:

      Trieda Triedny učiteľ/učiteľka Predmety
      I. B Mgr. Jarmila Fujaková I. B
      II. A Mgr. Petra Šadláková II. A

      III. A

      Mgr. Gabriela Kučerová

      III. A

      V. A

      Mgr. Dominik Hriník

       TSV, DEJ

      VI. A

      Mgr. Mária Jakubcová

       BIO, CHE

      VII. A Mgr. Alena Hujíková  ANJ, VYV
      IX. A Mgr. Oľga Palková SJL, PED
      x Mgr. Katarína Podoláková MAT

      x

      Mgr. Ingrid Kováčová

      RMK

      x

      Mgr. Adriána Hančinská

      RMK

      x

      Mgr. Mária Heroneková

       SJL, DEJ

      x Mgr. Lucia Pudišová  SJL, DEJ
      x Mgr. Lucia Hrkútová ANJ, RMK
      x Mgr. Gabriela Králiková GEG, OBN
      x  RNDr. Bibiána Holíková FYZ, CHE

      x

      Mgr. Alena Rybárová

      ANJ, NEJ

      x

      Mgr. Mária Straňanková

      NEJ

      x Mgr. Július Janek MAT, TSV
      x Ing. Anastázia Strečková FYZ

       

      Vysvetlivky skratiek:

      SJL

      slovenský jazyk a literatúra

      ANJ

      anglický jazyk

      NEJ

      nemecký jazyk

      MAT

      matematika

      FYZ

      fyzika

      CHE

      chémia

      GEG

      geografia

      BIO

      biológia

      DEJ

      dejepis

      INF

      informatika

      HUV

      hudobná výchova

      RMK

      rímskokatolícke náboženstvo

      VYV

      výtvarná výchova

      OBN

      občianska náuka

      TEV

      telesná výchova

      TSV telesná a športová výchova

      CVČ

      výchovná práca v CVČ

      SEE

      svet práce

      THD

      technika

      VUM

      výchova umením

       

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • Email školy: skola@sskp.sk
    • Email na správcu obsahu: kuriak@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152 Zástupca pre Gymnázium: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 910 852 152 Školská jedáleň: +421 910 505 300 Materská škola, veľkí: +421 910 852 468 Materská škola, malí: +421 910 852 467
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751 SWIFT/BIC SUBASKBX
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie