• Základná škola

     • Akcie ZŠ

     •  

      Školský rok 2018/2019

      jún 2019

      3. 6.  - oceňovanie najlepších žiakov Žilinskej diecézy, Jozef Mišút 9. ročník

      4. 6.  -  konzultačné rodičovské stretnutia

      4. - 5. 6. - školský výlet 8. A

      5. 6.  - dopravné ihrisko 2. A, 4. A

      6. 6.  - bábkové divadlo 2. A, 3. A

      13. - 14. 6. - vyhodnotenie kultúry školy 5.,6.,7. ročník

      13. 6.  - vyhodnotenie profesnej orientácie 8. ročník

      19. 6.  - rozlúčka deviatakov o 14. 00

      20. 6.  - sviatok Kristovho Tela a Krvi, sv. omša o 8. 30 v katedrále

      25. 6.  - klasifikačná porada

      26. 6. - 27. 6. - odovzdávanie kníh, triednické práce

      28. 6.  - odovzdávanie vysvedčení

      29. 6.  - letné prázdniny

      Sv. omše

      7. 6.    - 8. A

      14. 6.  - 7. A

      21. 6.  - 6. A

       

      máj 2019

      1. 5.   - štátny sviatok

      4. 5.   - brigáda rodičov v areáli školy

      6. 5. - 7. 6. - školské výlety

      7. 5.   - návšteva zábavného parku v Rakúsku, 7. až 9. ročník

      8. 5.    - štátny sviatok

      11. 5.  - Prvé sv. prijímanie, farnosť Žilina 3. ročník

      13. 5.  - vyhodnotenie diagnostiky triedy 8. A

      14. 5.  - enviro deň v Štátnych lesoch - 3. a 4. roč. 

      16. 5.  - duchovná obnova 8. A 

      17. 5.  - Beh do strečnianskych schodov

      22. - 23. 5. - cyklopreteky starších žiakov

      25. 5.  DEŇ RODINY

      27. 5.  - Didaktické hry, Účelové cvičenie

      29. 5.  - testy profesnej orientácie 8. A

      30. 5.  - Nanebovstúpenie Pána, sv. omša o 10. 00 v katedrále

      sv. omše

      3. 5.   - 5. A

      10. 5. - 4. A

      17. 5.  - 3. A

      24. 5.  - 9. A

       

      apríl 2019

      1. 4.  -  5. 4.  - zber papiera 

      3. 4.      - Testovanie9 - žiaci 9. ročníka

      4. 4.      - exkurzia žiakov 8. ročníka, Bratislava - Slovenská televízia

      9.- 10. 4. - zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ od 14. 30 do 17. 30

      9. 4.        - Shakespeares'day - recitačná súťaž v anglickom jazyku, 5.-9. ročník

      10. 4.      - odovzdanie prihlášok na stredné školy

      11. 4.      - Slávik Slovenska - spevácka súťaž 1. a 2. stupeň

      12. 4.      - GVOBOJ - matematická súťaž, žiaci 8. a 9. ročníka

      15. 4.      - Deň Zeme, 1. a 2. ročník, beseda s lesníkom

      16. 4.      - klasifikačná porada 3/4-ročná

      18. 4. - 23. 4. veľkonočné prázdniny

      24. 4.       - Metodický deň učiteľov Žilinskej diecézy, riaditeľské voľno žiakov

      26. 4.       - Deň Zeme, Zemírko - enviro súťaže - 1. a 2. stupeň

      29. 4. - 3. 5. - škola v prírode pre žiakov 3. a 4. ročníka

      29. 4.       - meranie hodnôt, postojov a kultúry školy - 5.-9. ročník

      Sv. omše

      5. 4.   - 7. A

      12. 4. - 7. B

      26. 4. - 6. A

       

      marec 2019

      04. - 08. 3.  jarné prázdniny

      12. 3.  -  škôlkar v škole, návšteva detí z MŠ

      13. 3.  - exkurzia  Vodné dielo Žilina, 9. ročník (1. - 3. hod.)

      15. 3.  - výstavka kníh spojená s predajom (do konca marca)

      19. 3.  - triedne rodičovské schôdzky o 16. 00

                - veľkonočné variácie - výstavka prác detí ŠKD a 1. stupňa spojená s predajom

      26. 3.  - Deň otvorených dverí pre budúcich žiakov 1. ročníka od 14. 30 

                 - otvorené hodiny v 1. B triede od 8. 00 do 11. 35

      28. 3.  - duchovná obnova žiakov 8. A triedy

      Sv. omše

      15. 3.  - 5. A

      22. 3.  - 9. A

      29. 3.  - 8. A   

       

      február 2019

      01. 02.     - polročné prázdniny

      06. 02.     - školské kolo Hviezdoslavovho Kubína, 2. stupeň ZŠ 

      14. 02.     - Valentínska pošta 

      15. 02.     - sviatok školy sv. Cyrila a Metoda, sv. omša v katedrále o 8. 30 hod.

      15. 02.     - karnevalový deň, masky,tombola,zábava v škole

      18. 02.     - exkurzia THD 8. ročník, 6. a 7. hodina

      20. 02.     - odovzdanie prihlášok na SŠ talentové a bilingválne

      20. 02.     - prednáška o Ugande s dobrovoľníčkou, 5.- 9. ročník v kaplnke,5. a 6. hodina

      21. 02.     - Duchovná obnova 7. A trieda, Berthotyová

      25. 02.     - okresné kolo HK 1. kategória 2.- 4.ročník, radnica

      26. 02.     - okresné kolo HK  2. kategória 5. -6.ročník, radnica

      28. 02.     - okresné kolo HK  3. kategória  7. - 9. ročník,radnica

      Sv. omše

      08. 2.  -   7. B

      15. 2.  -   7. A  

      22. 2.  -   6. A

       

      január 2019

       08. 1     - nástup do školy po vianočných prázdninách

                          -  posvätenie budovy školy

      16. 1     - okresné kolo olympiády v ANJ

      28. 1.    - uzatvorenie polročnej klasifikácie

                   - Hviezdoslavov Kubín - školské kolo 1. stupeň

      29. 1.     - klasifikačná porada

      31. 1.     - odovzdávanie výpisov známok

      01. 2.     - polročné prázdniny

      Sv. omše

      11. 1. - 3. A

      18. 1. - 9. A

      25. 1. - 8. A

       

      december 2018

      4. 12.  -  Deň otvorených dverí GKP, vianočné trhy

                      -  sv. omša 6. A

      6. 12.  -  Byť Mikulášom pre všetkých- odovzdávanie darčekov 1.- 4. roč.

                   -  mikulášske filmové predstavenie v ZOC Mirage, 11. 00 - 1. až 9. roč.

      11. - 13. 12. - centíková burza

      11. 12. - turnaj v Sudoku medzi žilinskými školami, starší žiaci

                         - exkurzia ŠKD - vianočné tradície (VÚC)

      12. 12.vianočná besiedka spojená  s pasovaním prvákov o 16. 00,1. -4.roč.

      13. 12.  - divadlo v anglickom jazyku - The onlines, o 11. 45 v DO

      18. 12.   - spovedanie pred Vianocami od 8. 30 do 14. 00

      21. 12.  - vianočné triednické besiedky, koniec vyučovania o 11. 35, ŠKD pokračuje

      22. 12.  - 7. 1. 2019 - vianočné prázdniny

      8. 1. 2019  - návrat do školy

      Sv. omše

      04. 12. - 6. A

      14. 12. - 5. A

      21. 12. -  4. A

       

      november 2018

      2. 11. - jesenné prázdniny

      5. 11. - 1. 12.  - výtvarná súťaž Červené stužky

      5. - 9. 11. - technická olympiáda - školské kolo 5. až 8. roč.

      12. 11. - štvrťročná klasifikačná porada

      13. 11. -   7. roč. - úvod do finančnej gramotnosti - workshop, 1. až 3. hodina

                    -   8.roč.  - finančná gramotnosť, úvery, financovanie, workshop,                                           2. stretnutie, 4. až 6.  hodina

      13. 11.  - exkurzia do bioparku, 3. a 4. roč.

      15. 11.  - burza stredných škôl - 9. ročník

      15. 11.  - testovanie Komparo 2018 SJL a MAT - 9. ročník (1. až 3. hodina)

      19. 11. - divadlo v anglickom jazyku 3. až 6. ročník od 10.00

      20. 11. - výlet ŠKD do kašieľa v Radoli

      21. 11. - Testovanie5 2018 - 5. ročník

      22. 11. - duchovná obnova 6. A trieda 

      28. 11.  - týždeň peňazí a hier, interaktívne pásmo v krajskej knižnici pre 9.roč.

      28. 11.  - olympiáda SJL, 9. roč., obvodové kolo

      30. 11. - svätenie adventných vencov

       

      október 2018

      2. 10. - exkurzia Bielsko – Biala, Oswienčim, žiaci 8. a 9. ročníka a 1. roč. GKP

      5. 10.  - O pohár primátora Žiliny - bežecké preteky vybraných žiakov ročníkov  1. - 4.

      16. 10. - Svetový deň výživy, ochutnávka zdravých jedál

      25.10. - olympiáda SJL kategória C – 8. a 9. ročník, školské kolo

      30. 10. - štátny sviatok

      31. 10. – 4. 11. - jesenné prázdniny

       

      september 2018

      3. 9. - začiatok školského roka o 8.30 v triedach, 9.30 sv. omša, stretnutie rodičov žiakov 1. ročníka v 1. A a 1. B triede

      10. 9. - odovzdanie zápisných lístkov do ŠKD

      12. - 13. 9. - vyhodnotenie kariérneho poradenstva - 9. ročník

      13. 9. - odovzdanie prihlášok na krúžky

      14. 9. - jesenné účelové cvičenie 2. stupeň 

      19. 9. - Deň zdravého ovzdušia - Hlinkovo námestie - 9. ročník

      21. 9. - didaktické hry - 1. stupeň

      28. 9. - Deň výskumníkov - 9. ročník

      28. - 29. 9. - noc v škole - 5. až 7. ročník

       

      Školský rok 2017/2018

      jún 2018

      1. 6. - MDD - 1. stupeň športové hry, 2. stupeň športový deň u Saleziánov

      2. 6. - Deň rodiny

      4. - 8. 6. - Plavecký výcvik 4. A trieda

      5. 6. - Konzultačné rodičovské stretnutia v čase od 15.00 do 17.00

      7. 6. - Školský výlet 7. A

      11. - 12. 6. - Školský výlet 8. A

      13. 6. - Úvod do finančnej gramotnosti 7. A (1. až 3. hodina), 8. A (4. až 6. hodina)

      14. 6. - Duchovná obnova 9.A

      15. 6. - Púť pre prvoprijímajúce deti

      19. - 20. 6. - Festival saleziánskej kultúry, divadlo

      22. 6. - Uzatvorenie známok a dochádzky

      25. 6. - Klasifikačná porada

      26. 6. - filmové predstavenie 1. stupeň

      29. 6. - Sviatok sv. Petra a Pavla - sv. omša 8. 30 v škole, odovzdávanie vysvedčení

       

      máj 2018

      2. 5. - Minifutbal

      9. 5. - Slávik Slovenska - okresné kolo

      10. 5. - Nanebosvstúpenie Pána - sv. omša v Katedrále o 8.30

      11. 5. - Profesionálna orientácia - 8. A

      21. 5. - Diecézny stolnotenisový turnaj

      23- 24. 5. - Medznárodné cyklistické preteky - Memoriál J. Buštu

      25. 5. - Beh do Strečnianskych hradných schodov

      28. 5. - Účelové cvičenie a didaktické hry

      31. 5. - Sviatok Kristovho Tela a Krvi - sv. omša v Katedrále o 10.00

       

      apríl 2018

      4. 4. - Metodický deň Diecézneho školského úradu

      6. 4. - Deň katolíckych učiteľov, sviatok Ján de la Salle

      10. 4. - Duchovná obnova 8. A

      10. 4. - Zápis do 1. ročníka

      10. 4. - Odovzdanie prihlášok na stredné školy rodičmi

      11. 4. - Prednáška pre 6.A - Nechajme city plynúť

      16 - 20. 4. - Zber papiera

      17. 4. - Klasifikačná porada - 3/4-ročná

      24. 4. - Shakespear´s day – okresné kolo

       

      marec 2018

      6. 3. - Triedne rodičovské stretnutia o 16.00

      13. 3. - Pytagoriáda - okresné kolo

      14./15. 3. - Einstein teen - okresné kolo

      15. 3. - Škôlkar v škole

      19. 3. - Matematický klokan

      20. 3. - Slávik Slovenska - školské kolo 1. stupeň

      21. 3. - Testovanie 9 2018

      22. 3. - Biblická olympiáda - dekanátne kolo

      22. 3. - Duchovná obnova 8. A trieda

      27. 3. - Deň otvorených dverí 1. stupeň ZŠ

      29. 3. - 3. 4. - Veľkonočné prázdniny

       

      február 2018

      2. 2. - Polročné prázdniny

      6. 2. - Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

      6. 2. - Geografická olympiáda - okresné kolo

      8. 2. - Bábkové divadlo "Perinbaba" - 1. stupeň

      12. 2. - Prihlášky na SŠ - talentové odbory (posledný termín)

      13. 2. - Sviatok sv. Cyrila a Metoda, sv. omša v Katedtále 8. 30 hod.

      13. 2. - Karnevalový deň od 10.00 hod.

      14. 2. - Popolcová streda

      14. 2. - Valentínska pošta

      15. 2. - Duchovná obnova 7. A trieda

      15. 2. - Olympiáda DEJ - okresné kolo

      19. - 23. 2. - Jarné prázdniny

      27. 2. - Hviezoslavov Kubín - okresné kolo 1. stupeň

      28. 2. - Hviezoslavov Kubín - okresné kolo 2. stupeň

       

      január 2018

      8. 1. - Začiatok vyučovania

      9. 1. - Požehnanie budovy školy

      15. 1. - Turnaj vo futbale

      16. 1. - Olympiáda ANJ - okresné kolo

      18. 1. - Biblická olympiáda - školské kolo

      22. - 26. 1. - Lyžiarsky výcvik 8. a 9. ročník 

      29. 1. - Pedagogická rada - polročná klasifikačná porada

      31. 1. - Odovzdávanie výpisov známok žiakom - 5. hodina 

       

      december 2017

      1. 12. - Svätenie adventných vencov

      1. 12. - Červené stužky - celoslovenské stretnutie

      5. 12. - Triedne rodičovské stretnutia o 16.00 hodine

      5. 12. - Vianočné trhy ŠKD

      6. 12. - Byť Mikulášom pre všetkých (1. stupeň ZŠ)

      7. 12. - Divadlo v ANJ 3. - 9. ročník ZŠ

      8. 12. - Nepoškvrnené počatie Panny Márie - sviatok sv omša v Katedrále 8.30 hod.

      11. - 12. 12. - Exkurzia Praha - Národné technické múzeum, Vianočné trhy (výber 6. až 9. ročník)

      14. 12. - Vianočná besiedka pre rodičov (1. - 5. ročník)

      21. 12. - Vianočná akadémia

      23. 12. - 5. 1. Vianočné prázdniny

       

      november 2017

      1. 11. - Sviatok

      7. 11. - Burza stredných škôl

      8. 11. - Červené stužky - výtvarná súťaž

      8. 11. - Účasť na halovom futbalovom turnaji CZŠ Ž. Bosniakovej Teplička nad Váhom

      9. 11. - Účať na Behu 17. novembra

      10. 11. - Technická olympiáda

      14. 11. - Štvrťročná klasifikačná porada

      16. 11. - Skúšobné testovanie deviatakov - KOMPARO

      16. 11. - Prezentácia Godzone Tour veľká prestávka - kaplnka

      17. 11. - Deň boja za slobodu a demokraciu - štátny sviatok

      22. 11. - Testovanie 5 - 2017

      23. 11. - Návšteva bábkového dibvadla - 1. stupeň ZŠ

      28. 11. - Popoludnie otvorených dverí - 1. stupeň ZŠ

      30. 11. - Duchovná obnova 6. A

      30. 11. - "Všetkovedko" - 2. - 5. ročník ZŠ

       

      október 2017

      3. 10. - Rodičovské stretnutie (začiatok o 16.00 hod. v kaplnke)

      12. 10. - Pasovanie za prvákov

      17. 10. - Súťaž jednotlivcov v riešení SUDOKU

      18. 10. - Milión detí sa modlí Ruženec - za mier vo svete (9. 00 hod. v kaplnke)

      27. - 28. 10. - Noc v škole 5. až 7. ročník 

      27. 10. - Olympiáda SJL kategória C - školské kolo

      30. 10. - 1. 11. - Jesenné prázdniny 

       

      september 2017

      4. 9. - Začiatok školského roka + sv. omša v škole + stretnutie rodičov 1. ročníka

      5. - 6.  9. - Triednické práce, ponuka krúžkov rozdanie prihlášok do krúžkov, zápisných lístkov do ŠKD

      7. 9. - Začiatok vyučovania podľa tried a rozvrhu

      8. 9. - Odovzdanie zápisných lístkov do ŠKD

      12. 9. - Odovzdanie vzdelávacích poukazov žiakom

      13. 9. - Odovzdanie prihlášok do krúžku

      14. 9. - Jesenné účelové cvičenie + didaktické hry 

      22. 9. - Noc v škole pre 1. stupeň ZŠ - "Lesná noc"

       

      Školský rok 2016/2017

      jún 2017

      2. 6. - Medzinárodný deň detí - aktivity v škole

      2. 6. - Triedny výlet 6. A

      2. - 5.  6. - Turíčný víkend, Salzburg

      5. - 9. 6. - Plavecký výcvik 2. A

      6. 6. - Správaj sa normálne (5. A)

      7. 6. - Trestnoprávna zodpovednosť (8. A)

      7. 6. - Fotografovanie tried

      15. 6. - Sviatok Kristovho Tela a Krvi (Katedrála)

      15. 6. - Výlet za odmenu (2. st. ZŠ a GYM) - Bratislava sv. omša a návšteva Prezidentského paláca

      23. 6. - Uzatváranie známok

      26. 6. - Klasifikačná porada

      28. 6. - Rozlúčka s deviatakmi

      29. 6. - Sviatok sv Petra a Pavla - záverečná sv. omša

      30. 6. - Odovzdávanie vysvedčení

       

      máj 2017

      2. 5. - Spolupráca s políciou - beseda, krádeže, alkohol, cigarety, šikanovanie 6. A, 7. A

      7. 5. - 1. sv. prijímanie 3. A - Katedrála

      8. 5. - 5. 6. - Organizovanie školských výletov

      16. 5. - Stolnotenisový turnaj starších žiakov o pohár riaditeľky DŠU

      17. 5. - Slávik Slovenska - okresné kolo

      17. 5. - Trestnoprávna zodpovednosť mladých ľudí - beseda 9. A

      20. 5. - Deň rodiny

      22. 5. - Účelové cvičenie a didaktické hry

      23. 5. - Škrábikov Rajec

      25. 5. - Nanebovstúpenie Pána - sv. omša v Katedrále o 8.30

      25. 5. - Púť cirkevných škôl - Živčáková (8. A)

      29. 5. - Dopravné ihrisko 4. A

      30. 5. - Konzultačné rodičovské stretnutia

      31. 5. - Oceňovanie najlepších žiakov diecézy -ZŠ 

       

      apríl 2017

      4. 4. - Matematická olympiáda 6., 7. a 8. ročník

      5. 4. - Slávik Slovenska - školské kolo

      5. 4. - Testovanie9 2017

      7. 4. - Deň katolíckych učiteľov - sviatok Jána de la Salle

      do 7. 4. - Odovzdanie prihlášok na stredné školy riaditeľke školy

      do 10. 4. - Zaslanie prihlášok na stredné školy

      11. 4. - 3/4 ročná klasifikačná porada

      11. 4. - Profesionálna orientácia žiakov 8. ročníka

      13. - 18. 4. - Veľkonočné prázdniny

      20. 4. - Duchovná obnova 9. A

      21. 4. - Exkurzia Oswienčim, Krakow

      21. 4. - Deň Zeme, Zemír, Zemírko

      24. a 25. 4. - Protidroová prednáška

      25. 4. - Zápis do 1. ročníka ZŠ (14.30 - 17.30)

      24. - 28. 4. - Zber papiera

       

      marec 2017

      27. 2. - 3. 3. - Jarné prázdniny

      6. - 28. 3. - Predajná burza kníh v knižnici

      8. 3. - Prezentácia z projektu Alinko (1. stupeň)

      15. 3. - Škôlkar v škole (návšteva predškolákov z MŠ Predmestská)

      20. 3. - Matematický klokan

      21. 3. - Popoludnie pre rodičov detí -  predškolákov

      23. 3. - Einstein teen - okresné kolo

      28. 3. - Triedne rodičovské združenia o 16.00

      30. 3. - BOSS - súťaž pre ZŠ

       

      február 2017

      2. 2. - Duchovná obnova - VIII.A

      3. 2. - Polročné prázdniny - piatok

      7. 2. - Geografická olympiáda - okresné kolo

      10. 2. - Odovzdanie prihlášok na talentové a bilgválne stredné školy (najneskorší termín)

      14. 2. - Hviezdoslavov Kubín 1. stupeň - okresné kolo

      14. 2. - Sviatok sv. Cyrila a Metoda - sv. omša v Katedrále 8.30, 10.00 filmové predstavenie v Mirage

      14. 2. - Valentínska pošta, srdiečkový deň

      22. 2. - Karnevalový deň od 10.00

      27. 2. - 3. 3. - Jarné prázdniny

       

      január 2017

      9. 1. - Začiatok vyučovania

      10. 1. - Požehnanie budovy školy

      12. 1. - Duchovná obnova 7. A

      17. 1. - Olympiáda ANJ okresné kolo

      do 23. 1. - Uzatvorenie známok (dochádzka do 21. 1.)

      24. 1. - Matematická olympiáda

      24. 1. - Polročná klasifikačná porada

      31. 1. - Odovzdávanie výpisov známok žiakom - 5. hodina, 6. hodina sa neučí

      3. 2. - Polročné prázdniny - piatok

       

      december 2016

      1. 12. - Vianočná Viedeň

      do 2. 12. - Vianočné trhy ŠKD

      do 2. 12. - Geografická olympiáda - školské kolo

      6. 12. - Byť Mikulášom pre všetkých

      7. 12. - Divadelné predstavenie v anglickom jazyku - Dom odborov 

      7. 12. - ... a Slovo bolo u Boha - Ružomberok

      7. a 8. 12. - Pytagoriáda

      8. 12. - Nepoškvrnené počatie Panny Márie - sviatok školy

      od 12. 12. - Olympiáda z ANJ 

      15. 12. - Vianočná besiedka pre rodičov ZŠ 

      21. 12. - Vianočný koncert - Dom umenia Fatra

      23. 12. - 5. 1. - Vianočné prázdniny

      9. 1. - Začiatok vyučovania 

       

      november 2016

      1. 11. - Sviatok všetkých svätých

      3. 11. - Beh 17. novembra

      7. - 11. 11. - Informatická súťaž iBobor

      11. 11. - Technická olympiáda - školské kolo 

      15. 11. - Termín na odovzdanie poplatkov ZRŠ

      15. 11. - Štvrťročná klasifikačná porada

      16. 11. - Komparo 9 - po skončení pokračuje vyučovanie v 9. A podľa rozvrhu

      17. 11. - Deň  boja za slobodu a demokraciu, štátny sviatok 

      23. 11. - Testovanie 5-2016 - po skončení pokračuje vyučovanie v 5. A podľa rozvrhu 

      25. 11. - Svätenie adventných vencov 7.15 v školskej kaplnke

      28. 11. - 2. 12. - Školské kolo geografickej olympiády

      29. 11. - Triedne rodičovské stretnutia o 16.00 hod.

       

      október 2016

      4. 10. - Triedne rodičovské združenia

      7. 10. - Noc v škole 2. stupeň

      12. 10. - Pasovanie prvákov

      17. 10. - Svetový deň výživy 

      17. - 21. 10. - Škola v prírode 

      26. 10. - Súťaž v SUDOKu pre žiakov 8. a 9. ročníkov 

      27. 10. - Duchovná obnova 6. A

      28. 10. - 1. 11. - Jesenné prázdniny

       

      september 2016

      5. 9. - Začiatok školského roka - 8.30 v triedach

      5. 9. - Úvodná svätá omša v škole

      5. 9. - Stretnutie rodičov 1. ročníka

      7. 9. - Ponuka krúžkov - zverejnenie 

      9. 9. - Aktualizácia zápisných lístkov ŠKD

      12. 9. - Odovzdanie vzdelávacích poukazov

      16. 9. - Jesenné účelové cvičenie ZŠ  a didaktické hry

      16. 9. - Odovzdanie prihlášok do CVČ a na krúžky

      16. 9. - Vyzberanie vzdelávacích poukazov

      21. 9. - Exkurzia ŠKD - sklárne Valaská Belá

      30. 9. - Indiánska noc v škole 2. až 4. ročník

       

      Školský rok 2015/2016

      jún 2016

      1. 6. - Triedny výlet 7. a 8. A

      2. 6. - Triedny výlet 3. a 4. A

      4. 6. - Deň rodiny - 9.00 do 12.00 

      7. 6. - Konzultačný deň

      9. 6. - Fotografovanie žiakov

      22. 6. - Výlet za odmenu pre 2. stupeň - Krakow

      24. 6. - Koncoročná klasifikačná porada

      28. 6. - Rozlúčka s deviatakmi

      29. 6. - Sviatok sv. Petra a Pavla - záverečná svätá omša v škole

      30. 6. - Odovzdávanie vysvedčení

       

      máj 2016

      5. 5. - Slávik Slovenska - okresné kolo

      5. 5. - Nanebovstúpenie Pána - sviatok katolíckych škôl svätá omša v Katedrále 8.15

      5. 5. - Púť  katolíckých škôl - Turzovka - Živčáková 

      9. a 12. 5. - Príjímacie skúšky na SŠ - 1. kolo

      16. a 17. 5. - Duchovná obnova 9. A

      20. a 21. 5. - Noc v škole - 1. až 4. ročník ZŠ

      24. 5. - Stolnotenisový turnaj o Pohár riaditeľky DŠÚ, Žilina

      24. 5. - Škrábikov Rajec

      26. 5. - Sviatok Kristovho Tela a Krvi - svätá omša v škole

      29. 5. - 1. sväté prijímanie 3. A - Katedrála o 10.30

      30. 5. - Oceňovanie najlepších žiakov diecézy - ZŠ

      30. 5. - Účelové cvičenie a didaktické hry ZŠ

       

      apríl 2016

      1. 4. - Prvopiatková adorácia - 5.A

      5. 4. - Triedne rodičovské združenia o 16.00

      6. 4. - Testovanie 9 2016 

      7. 4. - Metodický deň

      7. 4. - Riaditeľské voľno

      11. 4. - Slávik Slovenska - školské kolo

      13. 4. - Výchovný koncert v Dome umenia Fatra 10. 30 až 11. 30

      14. a 15. 4. - Zápis žiakov do 1. ročníka od 14.30 do 17.00

      18. - 22. 4. - Zber papiera

      17. 4. - Zaslanie prihlášok na stredné školy

      19. 4. - 3/4 ročná klasifikačná porada

      22. 4. - Deň Zeme - Zemír, Zemírko

      27. 4. - Shakespeare`s day - okresné kolo

      29. 4. - Dopravné ihrisko

       

      marec 2016

      29. 2. - 4. 3. - Jarné prázdniny

      8. a 9. 3. - Hviezdoslavov Kubín 

      9. 3. - Pytagoriáda

      10. 3. - Biblická olympiáda - dekanátne kolo

      10., 17. a 31. 3. - Škôlkar v škole

      21. 3. - Shakespear´s day

      23. 3. - Krížová cesta v školekej kaplnke

      24. až 29. 3. - Veľkonočné prázdniny

      celý marec - predajná burza kníh v školskej knižnici

       

      február 2016

      1. 2. - Polročné prázdniny

      4. 2. - Geografická olympiáda okresné kolo

      4. 2. - Hviezdoslavov Kubín 2. stupeň

      5. 2. - 12. 2. - Valentínska pošta

      8. 2. - Turnaj vo futbale

      9. 2. - Karnevalový deň - od 10. 00 v maskách

      11. 2. - Hviezdoslavov Kubín 1. stupeň

      do 17. 2. - Odovzdanie prihlášok RŠ na talentové SŠ

      18. 2. - Duchovná obnova 8. A

      29. 2. - 4. 3. - Jarné prázdniny

       

      január 2016

      11. 1. - Začiatok vyučovania

      12. 1. - Požehnanie budovy školy

      13. 1. - Olympiáda ANJ - okresné kolo

      18. - 22. 1. - Lyžiarsky výcvik - 8.A a 9.A

      19. 1. - Matematická olympiáda okresné kolo

      25. 1. - Biblická olympiáda - školské kolo

      26. 1. - Polročná klasifikačná porada

      29. 1. - Odovzdávanie výpisov známok 1. stupeň 4. hodina, 2. stupeň 5. hodina

      1. 2. - Polročné prázdniny, začiatok vyučovania 2. 2

       

      december 2015

      1. 12. - Triedne rodičovské združenia 16.00

      1. 12. - Prijímanie tretiakov za kandidátov na 1. sv. prijímanie 16.00 kaplnka

      1. 12. - Vianočné trhy

      1. 12. - Talentída Expert geniality show - súťaž

      1. 12. - Všedkovedko - súťaž

      2. 12. - Okresné kolo technickej olympiády

      2. až 4. 12. - Centík pre Afriku - predaj 12.30 až 14.15 

      30. 11. až 4. 12 - Koláč pre Afriku 

      4. 12. - Byť Mikulášom pre všetkých

      7. 12. - Štvrtáci štvrtákom

      do 8. 12. - Olympiáda MAT

      8. 12. - Nepoškvrnené počatie Panny Márie - sv. omša Katedrála 10.00 - po skončení návrat do školy

      4. - 11. 12. - Geografická olympiáda 

      10. 12. - Olympiáda SJL

      do 11. 12. - Olympiáda ANJ

      do 15. 12. - Pytagoriáda

      17. 12. - Vianočná besiedka pre rodičov  1. stupeň + 5. a 6. trieda

      22. 12. - Vianočná akadémia

      23. 12. - 7. 1. 2016  - Vianočné prázdniny

      8. 1.  2016 - Riaditeľské voľno - začiatok vyučovania 11. 1. 2016

       

      november 2015

      4. 11. - účasť na Behu 17. novembra

      5. 11. - technická olympiáda - školské kolo

      6. 11. - duchovná obnova 6. trieda

      9. až 13. 11. - iBobor - súťaž podľa kategórií

      10. 11. - účasť anglickom divadle 8.30 - 3. až 5. ročník, 10.30 - 6. až 9. ročník

      10. 11. - štvrťročná klasifikačná porada

      12. 11. - Komparo 9 2015 - 9. ročník 

      16. 11. - riaditeľské voľno 

      23. 11. - olympiáda SJL - školské kolo

      25. 11. - Testovanie 5 - 2015 5. ročník

      26. 11. - účasť na súťaži ...a Slovo bolo u Boha... v Ružomberku

      27. 11. - svätenie adventných vencov o 7.15 v kaplnke

      30. 11. - Adopcia na diaľku - Centíková burza

       

      október 2015

      2. 10. - účasť na cezpoľnom behu

      5. 10. - 9. 10. - plavecký kurz 3. ročník

      6. 10. - plenárne a triedne rodičovské zruženia

      9. 10. - výchovný koncert (Dom odborov)

      9. 10. - účasť na futbalovom turnaji dievčat

      14. 10. - pasovanie prvákov - 16.00

      14. 10. - účať na burze informácií - 9. trieda

      15. 10. - duchovná obnova - 5. trieda

      16. 10. - svetový deň výživy

      29. 10. - 30. 10. - jesenné prázdniny

       

      september 2015

      2. 9.

      – začiatok školského roka 2015/2016

      - stretnutie žiakov v triedach – 8. 30

      - stretnutie rodičov žiakov 1. ročníka – 8. 30 v 1. A triede

      - svätá omša – 9. 30 v areáli školy

      3. - 4. 9. - triednické práce, vyučovanie 4 hodiny

      7. 9. - vyučovanie podľa rozvrhu

      10. 9. - rozdanie vzdelávacích poukazov

      11. 9. - jesenné účelové cvičenie

      16. 9. - ukončenie prihlasovania do CVČ a krúžkov

      18. 9. - možnosť odovzdania vzdelávacích poukazov pre CVČ

      25. 9. - noc výskumníkov

      28. 9. - 3. 10. - plavecký kurz 3. ročník

      28. 9. - divadelné predstavenie Protu korupcii - 1. stupeň

      29. 9. - prednáška - Pravda o drogách

       

       

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Vedenie školy : +421 910 852 152, Vedúca školskej jedálne : +421 909 250 812 Ekonomické oddelenie : +421 909 250 813 Zástupca pre MŠ: +421 907 242 309 MŠ Trpaslíci: +421 910 852 468, MŠ, Šmolkovia: +421 903 983 911, MŠ, Gumkáči: +421 903 983 910 MŠ, Krtkovia: +421 910 852 467 Školník: +421 0909 250 463 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN ŠKOLY : SK13 0200 0000 0018 7253 1751 IBAN Školskej jedálne: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
   • Prihlásenie