• Základná škola

     • Časopis IDEA

     •  

      1. číslo časopisu IDEA v roku 2010/2011

      Literárno-žurnalistický krúžok Základnej školy sv. Cyrila a Metoda pod vedením p. uč. Pudišovej vydal 1. tohtoročné číslo časopisu IDEA. Náklad časopisu v počte 100 ks bol beznádejne vypredaný. Pre ostatných záujemcov sme ho pripravili v elektronickej podobe. Nájdete ho vo formáte pdf, po kliknutí na obrázok titulnej strany. Svoje názory a pripomienky ku časopisu môžete posielať na email: idea@sskp.sk.

       

      Úspech školského časopisu

      Školský časopis ZŠ sv. Cyrila a Metoda získal 3. miesto v celoslovenskej súťaži školských časopisov Pro slavis.

      V silnej konkurencii sme opäť potvrdili, že patríme k tým najlepším. O úspech zaslúžili: 

      pedagogické vedenie Mgr. Lucia Pudišová,

      starostlivosť o technickú stránku a príspevky Ing. Mariana Berzáková a Mgr. Gabriela Kučerová,

       

      redakčná rada v zložení:

      šéfredaktorka – Dominika Bíziková,

      ostatné redaktorky – Kristína Jurigová, Michaela Chrzová, Viktória Krutáková, Miriam Chromčíková, Mária Halušková, Ľubomíra Verešová a Monika Smrekovská.

      Poďakovanie patrí aj všetkým aktívnym prispievateľom. Gratulujeme a tešíme sa z úspechu!!!

       

      3. číslo časopisu IDEA

      Literárno-žurnalistický krúžok Základnej školy sv. Cyrila a Metoda pod vedením p. uč. Pudišovej vydal 3. tohtoročné číslo časopisu IDEA. Náklad časopisu v počte 100 ks bol beznádejne vypredaný. Pre ostatných záujemcov sme ho pripravili v elektronickej podobe. Nájdete ho vo formáte pdf, po kliknutí na obrázok titulnej strany. Svoje názory a pripomienky ku časopisu môžete posielať na email: idea@sskp.sk.

       

      2. číslo časopisu IDEA

      Literárno-žurnalistický krúžok Základnej školy sv. Cyrila a Metoda pod vedením p. uč. Pudišovej vydal 2. tohtoročné číslo časopisu IDEA. Náklad časopisu v počte 100 ks bol beznádejne vypredaný. Pre ostatných záujemcov sme ho pripravili v elektronickej podobe. Nájdete ho vo formáte pdf, po kliknutí na obrázok titulnej strany. Svoje názory a pripomienky ku časopisu môžete posielať na email: idea@sskp.sk.

       

      1. číslo časopisu IDEA

      Literárno-žurnalistický krúžok Základnej školy sv. Cyrila a Metoda pod vedením p. uč. Pudišovej vydal 1. tohtoročné číslo časopisu IDEA. Náklad časopisu v počte 100 ks bol beznádejne vypredaný. Pre ostatných záujemcov sme ho pripravili v elektronickej podobe. Nájdete ho vo formáte pdf, po kliknutí na obrázok titulnej strany. Svoje názory a pripomienky ku časopisu môžete posielať na email: idea@sskp.sk.

       

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152 Zástupca pre Gymnázium: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 910 852 152 Školská jedáleň: +421 910 505 300 Materská škola, veľkí: +421 910 852 468 Materská škola, malí: +421 910 852 467
    • Email na správcu obsahu: kuriak@sskp.sk
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751 SWIFT/BIC SUBASKBX
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie