• Základná škola

     • Časopis IDEA

     •  

      1. číslo časopisu IDEA v roku 2010/2011

      Literárno-žurnalistický krúžok Základnej školy sv. Cyrila a Metoda pod vedením p. uč. Pudišovej vydal 1. tohtoročné číslo časopisu IDEA. Náklad časopisu v počte 100 ks bol beznádejne vypredaný. Pre ostatných záujemcov sme ho pripravili v elektronickej podobe. Nájdete ho vo formáte pdf, po kliknutí na obrázok titulnej strany. Svoje názory a pripomienky ku časopisu môžete posielať na email: idea@sskp.sk.

       

      Úspech školského časopisu

      Školský časopis ZŠ sv. Cyrila a Metoda získal 3. miesto v celoslovenskej súťaži školských časopisov Pro slavis.

      V silnej konkurencii sme opäť potvrdili, že patríme k tým najlepším. O úspech zaslúžili: 

      pedagogické vedenie Mgr. Lucia Pudišová,

      starostlivosť o technickú stránku a príspevky Ing. Mariana Berzáková a Mgr. Gabriela Kučerová,

       

      redakčná rada v zložení:

      šéfredaktorka – Dominika Bíziková,

      ostatné redaktorky – Kristína Jurigová, Michaela Chrzová, Viktória Krutáková, Miriam Chromčíková, Mária Halušková, Ľubomíra Verešová a Monika Smrekovská.

      Poďakovanie patrí aj všetkým aktívnym prispievateľom. Gratulujeme a tešíme sa z úspechu!!!

       

      3. číslo časopisu IDEA

      Literárno-žurnalistický krúžok Základnej školy sv. Cyrila a Metoda pod vedením p. uč. Pudišovej vydal 3. tohtoročné číslo časopisu IDEA. Náklad časopisu v počte 100 ks bol beznádejne vypredaný. Pre ostatných záujemcov sme ho pripravili v elektronickej podobe. Nájdete ho vo formáte pdf, po kliknutí na obrázok titulnej strany. Svoje názory a pripomienky ku časopisu môžete posielať na email: idea@sskp.sk.

       

      2. číslo časopisu IDEA

      Literárno-žurnalistický krúžok Základnej školy sv. Cyrila a Metoda pod vedením p. uč. Pudišovej vydal 2. tohtoročné číslo časopisu IDEA. Náklad časopisu v počte 100 ks bol beznádejne vypredaný. Pre ostatných záujemcov sme ho pripravili v elektronickej podobe. Nájdete ho vo formáte pdf, po kliknutí na obrázok titulnej strany. Svoje názory a pripomienky ku časopisu môžete posielať na email: idea@sskp.sk.

       

      1. číslo časopisu IDEA

      Literárno-žurnalistický krúžok Základnej školy sv. Cyrila a Metoda pod vedením p. uč. Pudišovej vydal 1. tohtoročné číslo časopisu IDEA. Náklad časopisu v počte 100 ks bol beznádejne vypredaný. Pre ostatných záujemcov sme ho pripravili v elektronickej podobe. Nájdete ho vo formáte pdf, po kliknutí na obrázok titulnej strany. Svoje názory a pripomienky ku časopisu môžete posielať na email: idea@sskp.sk.

       

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152, vedúca šj:+421 910 505 300 Zástupca pre Gym: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 901 909 183, MŠ Lienky: +421 903 983 911, MŠ, Sovičky: +421 910 852 468, MŠ, Mravčekovia: +421 903 983 910 MŠ, Včielky: +421 910 852 467 Ekonóm: +421 905 541 953 Školník: +421 911 912 372 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN ŠKOLY : SK13 0200 0000 0018 7253 1751 IBAN Školskej jedálne: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie