Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Centrum voľného času Krúžky 2018/19 Krúžky 2019/20 Nepravidelná mimoškolská činosť Aktuality Bližšia špecifikácia krúžkov Tábory

 

Nepravidelná mimoškolská činnosť je  organizovaná ako jednorazové podujatia v rámci školy. Dotýka sa rôznych kultúrnych, spoločenských a športových aktivít, podľa záujmu detí. V rámci príležitostnej činnosti sa uskutočnia rôzne vychádzky a výlety do prírody, exkurzie do knižníc a galérií, návšteva kultúrnych, spoločenských alebo športových podujatí, tvorivé dielne, kurzy,turnaje, školské kolá v literárnych, výtvarných, hudobných, športových a záujmových súťažiach. V rámci príležitostných činnosti sa budeme podieľať na rozhlasovom vysielaní relácií ku výročiam, jubileám a sviatkom. Taktiež pravidelne mesačne podľa záujmu organizujeme výlety na významné miestav rámci Slovenska.