Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Rozvrh 2019/2020 Organizácia 2019/20 Centrum voľného času Krúžky 2018/19 Nepravidelná mimoškolská činosť Tábory 2020 Aktuality

 

Pestrá paleta záujmových útvarov (krúžkov) v šk. r. 2018/19:

 

Všetky ponuky sú realizované

v priestoroch našej školy po vyučovaní.

Viac info v tabuľkách nižšie. 

 

 

 

Krúžky pre  ZŠ – 1. stupeň

Názov krúžku

Vedúci

Určený pre

Čas konania

Miesto konania

Športový krúžok

Mgr. G. Kučerová

3. a 4. r. ZŠ

pondelok 13,00 – 15,00

telocvičňa

eRko

Lukáš Gašpierik

1. – 4. r. ZŠ

štvrtok 14,00 – 16,00

6. A

English One

Angelika Majdišová,

Nikola Šindelářová

2. – 3. r. ZŠ,

4. – 5. r. ZŠ

piatok 12,30 – 14,30

CJ ZŠ + 9. A

Malý umelec

(Výtvarný krúžok)

Pavla Takáčová

1. – 5. r. ZŠ

streda 14,00 – 16,00

3. A

Tanečný krúžok

Simona Zacková

1. –  4. r. ZŠ

pondelok 13,00 – 14,00

a štvrtok  13,50 – 14,50

IV. AG

 

 

Informácia o mimoškolskej činnosti pre ZŠ – 2. stupeň

 

Názov krúžku

Vedúci

Určený pre

Čas konania

Miesto konania

English One

p. A. Majdišová,

Nikola Šindelářová

4. – 5. r. ZŠ

piatok 12,30 – 14,30

CJ ZŠ + 9. A

Workout

Peter Kováč,

Pavol Kubica

8. – 9. r. ZŠ

piatok 14,00 – 16,00

posilňovňa

Logika hrou

Mgr. J. Janek

9. r. ZŠ

pondelok 14,30 – 16,00

9. A

Zábavná veda

Ing. A. Strečková

5. – 9. r. ZŠ

streda 13,50 – 15,50

I. AG

Staronova (vyrob nové zo starého)

Mgr. M. Heroneková

5. – 9. r. ZŠ

streda 13,30 – 15,30

7. B

Kreatívny

p. Ida Thielová

5. – 9. r. ZŠ

utorok 13,45 – 15,45

NAB 1

Dramatický

Mgr. M. Drahoš,SDB

5. – 9. r. ZŠ

štvrtok 13,50 – 15,50

5. A

Zbor Kráľovnej pokoja

Anna Smrekovská

5. – 9. r. ZŠ

utorok 13,40 – 14,40

piatok 7,00 – 8,00

utorok: 7. A

piatok: kaplnka

Florbal *

Mgr. D. Hriník

5. – 9. r. ZŠ

streda 13,45 – 15,30

telocvičňa

*cena Florbalu: vstupný poplatok + 10 €/mesiac

 

Informácia o mimoškolskej činnosti pre gymnázium

 

Názov krúžku

Vedúci

Určený pre

Čas konania

Miesto konania

Zrátaj si to!

Mgr. K. Filipová

3. – 4. r. G

pondelok 12,30 – 13,30

štvrtok 7,00 – 8,00

učebňa 2 (SJL)

Workout

Peter Kováč,

Pavol Kubica

1. – 2. r. G

8. – 9. r. ZŠ

piatok 14,00 – 16,00

posilňovňa

Prírodné

v pokusoch

RNDr. B. Holíková

1. – 4. r. G

štvrtok 13,50 – 15,50

FYZ/CHE

Nemecká konverzácia

Mgr. A. Rybárová

1. – 4. r. G

štvrtok 13,50 – 15,50

učebňa 2 (SJL)

Volejbalový

Ing. A Strečková

1. – 4. r. G

5. – 9. r. ZŠ

štvrtok 13,45 – 15,15

telocvičňa

Kreatívny

p. Ida Thielová

1. – 4. r. G

5. – 9. r. ZŠ

utorok 13,45 – 15,45

NAB 1

Dramatický

Mgr. M. Drahoš,SDB

1. – 4. r. G 5. – 9. r. ZŠ

štvrtok 13,50 – 15,50

5. A

Zbor Kráľovnej pokoja

Anna Smrekovská

1. – 4. r. G

5. – 9. r. ZŠ

utorok 13,40 – 14,40

piatok 7,00 – 8,00

utorok: 7. A

piatok: kaplnka

 

Aj počas školského roka sa môžete do jednotlivých krúžkov o ktoré máte záujem prihlásiť. V prípade záujmu nás kontaktujte: skola@sskp.sk, tel. +421 910 852 152 

Cena za krúžok bude pre tých, ktorí sa prihlásili až po 15. 9. 2018 a:

- odovzdali vzdelávací poukaz, ročný poplatok je 10 € / osobu a krúžok 

- neodovzdali vzdelávací poukaz, ročný poplatok je 20€ / osobu a krúžok