Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Spoločne 2%

Správa o čerpaní 2019

 

V roku 2019 sme získali z 2% sumu: 4 027,58 €

Takto získané finančné prostriedky boli použité nasledovne: 

teambuldingové aktivity pre každú triedu II. stupňa ZŠ: 400 €,

2ks uzamykateľná katedra pre učiteľa v triedach GYM: 2 x 225 €,

- magnetické hubky na tabulu pre celú školu: 88 €,

- nová biela profi tabuľa pre III. AG: 321,60 €,

- nový PC na sekretariát školy: 199,20 €,

- 7 ks notebook pre 4 triedy GYM, 2 spoločné učebne, 1 triedu MŠ: spolu 2721,60 €,

Plánujeme ešte zakúpiť novú panvicu do kuchyne, v sume cca 1200 €.