Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Spoločne 2%

Plán 2020

V roku 2020

plánujeme získané prostriedky použiť nasledovne:

 

 

Sme otvorení diskusii s rodičmi detí našej školy a upraviť tento plán čerpania podľa aktuálnych priorít.