Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Zápis do MŠ Aktuality (MŠ) ... ...

Aktuality (MŠ)

 

 

1. 6. 2019 

Brigáda - demolácia starej trafostanice za jedálňou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďakujeme za pomoc a spoluprácu!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. - 31. 5. 2019 

Vyprázdnenie miestností a kabinetov z I. poschodia - kde sa budú renovovať priestory pre škôlku

 

14. 5. 2019 

Riaditeľstvo SSKP zverejňuje na svojom webe prvé INFO pre verejnosť o pripravovanej MŠ a pozýva rodičov aby podali žiadosti o prijatie dieťaťa do 31. 5. 2019

 

7. 5. 2019 

Ministerstvo školstva SR žiada zriaďovateľa o odstránenie nedostatkov podania z 26. 3. 2019 do 30 dní.  

 

26. 3. 2019 

Zriaďovateľ žiada Ministerstvo školstva SR o zaradenie materskej školy (pri SSKP) do siete škôl v mimoriadnom termíne (od 1. 9. 2019).

 

22. 2. 2019

Zriaďovateľ žiada Mesto Žilina o súhlas so zriadením MŠ.

 

23. 1. 2019

Riaditeľstvo SSKP rokuje s architektom a projektantom - požiadavka vytvorenia prvotného návrhu podľa požiadaviek školy a platnej legislatívy. 

 

21. 1. 2019

Riaditeľstvo SSKP

- rokuje s regionálnym úradom verejného zdravotníctva o architektonickom návrhu pre MŠ,

- žiada Mesto Žilina a MŠ pri ZŠ Dobrého pastiera o sprístupnenie informácie o počte neprijatých detí do materských škôl v ich zriaďovateľskej pôsobnosti za posledné dva roky,

- zverejňuje dotazník - so zámerom získať informácie o predbežnom záujme rodičov o umiestnenie dieťaťa v MŠ

 

12. 12. 2018 

Spojená škola Kráľovnej pokoja (SSKP) žiada zriaďovateľa o súhlas aby bola zriadená materská škola (MŠ) - ako ďalšia organizačná jednotka pri škole.