Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

ZŠ sv. Cyrila a Metoda Zápis do 1. ročníka Školský vzdelávací program Pedagogický zbor Školský poriadok Akcie ZŠ Uskutočnené akcie a úspechy Pomôcky Časopis IDEA Testovanie 5 Testovanie 9 Naši patróni Matematika Druhý cudzí jazyk

 

 

1. číslo časopisu IDEA v roku 2010/2011

Literárno-žurnalistický krúžok Základnej školy sv. Cyrila a Metoda pod vedením p. uč. Pudišovej vydal 1. tohtoročné číslo časopisu IDEA. Náklad časopisu v počte 100 ks bol beznádejne vypredaný. Pre ostatných záujemcov sme ho pripravili v elektronickej podobe. Nájdete ho vo formáte pdf, po kliknutí na obrázok titulnej strany. Svoje názory a pripomienky ku časopisu môžete posielať na email: idea@sskp.sk.

 

Úspech školského časopisu

 

Školský časopis ZŠ sv. Cyrila a Metoda získal 3. miesto v celoslovenskej súťaži školských časopisov Pro slavis.

V silnej konkurencii sme opäť potvrdili, že patríme k tým najlepším. O úspech zaslúžili: 

 

pedagogické vedenie Mgr. Lucia Pudišová,

starostlivosť o technickú stránku a príspevky Ing. Mariana Berzáková a Mgr. Gabriela Kučerová,

 

redakčná rada v zložení:

šéfredaktorka – Dominika Bíziková,

ostatné redaktorky – Kristína Jurigová, Michaela Chrzová, Viktória Krutáková, Miriam Chromčíková, Mária Halušková, Ľubomíra Verešová a Monika Smrekovská.

 

Poďakovanie patrí aj všetkým aktívnym prispievateľom. Gratulujeme a tešíme sa z úspechu!!!

 

 

3. číslo časopisu IDEA

Literárno-žurnalistický krúžok Základnej školy sv. Cyrila a Metoda pod vedením p. uč. Pudišovej vydal 3. tohtoročné číslo časopisu IDEA. Náklad časopisu v počte 100 ks bol beznádejne vypredaný. Pre ostatných záujemcov sme ho pripravili v elektronickej podobe. Nájdete ho vo formáte pdf, po kliknutí na obrázok titulnej strany. Svoje názory a pripomienky ku časopisu môžete posielať na email: idea@sskp.sk.

 

 

 

2. číslo časopisu IDEA

Literárno-žurnalistický krúžok Základnej školy sv. Cyrila a Metoda pod vedením p. uč. Pudišovej vydal 2. tohtoročné číslo časopisu IDEA. Náklad časopisu v počte 100 ks bol beznádejne vypredaný. Pre ostatných záujemcov sme ho pripravili v elektronickej podobe. Nájdete ho vo formáte pdf, po kliknutí na obrázok titulnej strany. Svoje názory a pripomienky ku časopisu môžete posielať na email: idea@sskp.sk.

 

 

 

1. číslo časopisu IDEA

Literárno-žurnalistický krúžok Základnej školy sv. Cyrila a Metoda pod vedením p. uč. Pudišovej vydal 1. tohtoročné číslo časopisu IDEA. Náklad časopisu v počte 100 ks bol beznádejne vypredaný. Pre ostatných záujemcov sme ho pripravili v elektronickej podobe. Nájdete ho vo formáte pdf, po kliknutí na obrázok titulnej strany. Svoje názory a pripomienky ku časopisu môžete posielať na email: idea@sskp.sk.