Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

ZŠ sv. Cyrila a Metoda Školský vzdelávací program Pedagogický zbor Školský poriadok Akcie ZŠ Uskutočnené akcie a úspechy Zápis do 1. ročníka Pomôcky Časopis IDEA Testovanie 5 Testovanie 9 Naši patróni

 

Výsledky Testovania T5-2018

Testovanie sa uskutočnilo 21. novembra 2018. Zúčastnilo sa ho 25 žiakov z 5. A triedy. Predmetom testovania boli vedomosti žiakov z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.

V matematike naši žiaci mali úspešnosť 62,9 %. Celoslovenský priemer je 59,3 %. Celkovo tak naši žiaci dosiahli o 3,6 % lepší výsledok ako je celoslovenský priemer.

V slovenskom jazyku a literatúre naši žiaci mali úspešnosť 60,3 %. Celoslovenský priemer je 58,4 %. Celkovo tak naši žiaci dosiahli o 1,9 % lepší výsledok ako je celoslovenský priemer.

 

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania bude v školskom roku 2018/2019 realizovať testovanie žiakov 5. ročníka (T5-2018). Testovanie na našej škole sa uskutoční v papierovej forme

Testovanie T5-2018 sa uskutoční 21. novembra 2018 (streda) a testovania v papierovej forme sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka. Žiaci budú testovaní z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.

Základné informácie a harmonogram testovania

Školský harmonogram testovania

 

Zároveň dávame do pozornosti:

Výsledky našich žiakov za posledné 4 roky

Špecifikáciu testu z matematiky

Špecifikáciu testov zo slovenského jazyka
 

Podrobnejšie informácie k papierovej forme T5-2018 a testy z predošlých testovaní nájdete na stránke Národného ústavu certifikovaných meraní NUCEM.

 

T5-2017 - matematika

T5-2017 - slovenský jazyk

 

T5-2016 - matematika

T5-2016 - slovenský jazyk

 

T5-2015 - matematika

T5-2015 - slovenský jazyk

 

T5-2014 - matematika

T5-2014 - slovenský jazyk