ZŠ sv. Cyrila a Metoda Školský vzdelávací program Pedagogický zbor Školský poriadok Akcie ZŠ Uskutočnené akcie a úspechy Zápis do 1. ročníka Pomôcky Časopis IDEA Testovanie 5 Testovanie 9 Naši patróni

 

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania bude v školskom roku 2018/2019 realizovať testovanie žiakov 5. ročníka (T5-2018). Testovanie na našej škole sa uskutoční v papierovej forme

Testovanie T5-2018 sa uskutoční 21. novembra 2018 (streda) a testovania v papierovej forme sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka. Žiaci budú testovaní z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.

Základné informácie a harmonogram testovania

Školský harmonogram testovania

 

Zároveň dávame do pozornosti:

Špecifikáciu testu z matematiky

Špecifikáciu testov zo slovenského jazyka
 

Podrobnejšie informácie k papierovej forme T5-2018 a testy z predošlých testovaní nájdete na stránke Národného ústavu certifikovaných meraní NUCEM.

 

T5-2017 - matematika

T5-2017 - slovenský jazyk

 

T5-2016 - matematika

T5-2016 - slovenský jazyk

 

T5-2015 - matematika

T5-2015 - slovenský jazyk

 

T5-2014 - matematika

T5-2014 - slovenský jazyk