Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

ZŠ sv. Cyrila a Metoda Zápis do 1. ročníka Školský vzdelávací program Pedagogický zbor Školský poriadok Akcie ZŠ Uskutočnené akcie a úspechy Pomôcky Časopis IDEA Testovanie 5 Testovanie 9 Naši patróni Matematika Druhý cudzí jazyk

 

Výsledky Testovania T5-2019

Testovanie sa uskutočnilo 20. novembra 2019. Zúčastnilo sa ho 24 žiakov z 5. A triedy. Predmetom testovania boli vedomosti žiakov z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.

V matematike naši žiaci mali úspešnosť 70,30 %. Celoslovenský priemer je 63,40 %. Celkovo tak naši žiaci dosiahli o 6,90 % lepší výsledok ako je celoslovenský priemer.

V slovenskom jazyku a literatúre naši žiaci mali úspešnosť 69,20 %. Celoslovenský priemer je 64,80 %. Celkovo tak naši žiaci dosiahli o 4,40 % lepší výsledok ako je celoslovenský priemer.

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania bude v školskom roku 2019/2020 realizovať testovanie žiakov 5. ročníka (T5-2019). Testovanie na našej škole sa uskutoční v papierovej forme

Testovanie T5-2019 sa uskutoční 20. novembra 2019 (streda) a testovania v papierovej forme sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka. Žiaci budú testovaní z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.

Základné informácie a harmonogram testovania

Zároveň dávame do pozornosti:

Výsledky našich žiakov za posledných 5 rokov

Špecifikáciu testu z matematiky

Špecifikáciu testov zo slovenského jazyka
 

Podrobnejšie informácie k papierovej forme T5-2019 a testy z predošlých testovaní nájdete na stránke Národného ústavu certifikovaných meraní NUCEM.

 

T5-2018 - matematika

T5-2018 - slovenský jazyk

 

T5-2017 - matematika

T5-2017 - slovenský jazyk

 

T5-2016 - matematika

T5-2016 - slovenský jazyk

 

T5-2015 - matematika

T5-2015 - slovenský jazyk

 

T5-2014 - matematika

T5-2014 - slovenský jazyk