Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Prijímacie konanie Gymnázium Kráľovnej pokoja Školský vzdelávací program Pedagogický zbor Školský poriadok Maturita Akcie gymnázia Uskutočnené akcie Absolventi Školský časopis KAPACITY Žiacka školská rada Deň otvorených dverí FB ISIC KAM po strednej? Maturitné vysvedčenie - skupiny príbuzných predmetov

 

Výsledky prijímacích skúšok pre školský rok 2020/21

 

Prijatí - na základe kritérií

Neprijatí - pre nedostatok miesta

(v prípade že nepoznáte svoj kód uchádzača, kontaktujte nás: skola@sskp.sk, 0910852152)

 

Prijatých žiakov k 21. 5. 2020 je 48, voľných miest 0,

preto riaditeľka školy nevypisuje druhé kolo prijímacích skúšok.

 

Prijatým uchádzačom srdečne blahoželáme.

Neprijatým uchádzačom odporúčame napísať si a doručiť emailom ODVOLANIE na adresu: skola@sskp.sk 

Prajeme dostatok nádeje a dôvery!

 

Tešíme sa na Vás :)!

Tím KAPA

  

Prijímacie skúšky pre školský rok 2020/2021

 

Gymnázium Kráľovnej pokoja otvára v školskom roku 2020/2021, 

v súlade s pokynom VÚC Žilina zo dňa 30. 11. 2019, 

dve triedy štvorročného gymnázia 7902J, s počtom žiakov 48   

(to znamená 24 + 24 žiakov)

 

Kritériá prijatia, aktualizované 6. mája 2020, TU.

Príloha - potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium.

 

  

Prijímacie skúšky pre školský rok 2019/2020

 

Gymnázium Kráľovnej pokoja otvára v školskom roku 2019/2020, 

v súlade s pokynom VÚC Žilina zo dňa 30. 11. 2018, 

jednu triedu štvorročného gymnázia  79 02 J, s počtom žiakov 24      

 

Výsledky prijímacích skúšok ktoré sa konali 13. a 16. mája 2019:

 

Prijatí - na základe kritérií

Neprijatí - pre nedostatok miesta

Neprijatí - nedostavili sa na prijímacie skúšky, resp. neprevzali rozhodnutie o prijatí bez PS 

 

Zapísaných žiakov k 6. 6. 2019 je 24, voľných miest 0,

preto riaditeľka školy nevypisuje druhé kolo prijímacích skúšok.

 

Prijatým a zapísaným uchádzačom srdečne blahoželáme

a neprijatým prajeme dostatok nádeje a dôvery v naplnenie predstáv o ich živote!

 

Tím KAPA