Gymnázium Kráľovnej pokoja Školský vzdelávací program Pedagogický zbor Školský poriadok Maturita Akcie gymnázia Uskutočnené akcie Prijímacie konanie Absolventi Školský časopis KAPACITY Žiacka školská rada Deň otvorených dverí

 

Deň otvorených dverí 2018

Gymnázium Kráľovnej pokoja pri Spojenej škole Kráľovnej pokoja v Žiline pozýva všetkých záujemcov o štúdium a ich rodičov na Deň otvorených dverí, ktorý bude v utorok 4. decembra 2018.

Vstup do školy bude o 11.00 hod. Návštevníci si môžu prezrieť priestory školy a oboznámiť sa so školským vzdelávacím  programom.

Bližšie informácie o škole nájdete na internetovej stránke školy  www.sskp.sk v sekcii gymnázium alebo na facebook.com/gymkp.

 

Prečo študovať na KAPE

Učebný plán

Škola

Centrum voľného času