Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Prijímacie konanie Gymnázium Kráľovnej pokoja Školský vzdelávací program Pedagogický zbor Školský poriadok Maturita Akcie gymnázia Uskutočnené akcie Absolventi Školský časopis KAPACITY Žiacka školská rada Deň otvorených dverí FB ISIC KAM po strednej? Maturitné vysvedčenie - skupiny príbuzných predmetov

 

 

Prehľad absolventov Gymnázia Kráľovnej pokoja podľa ročníka ukončenia štúdia

 

Ročník ukončenia štúdia Menný zoznam absolventov s fotografiou podľa triedy
2007/2008 4. AG 4. BG
2008/2009 4. AG 4. BG
2009/2010 4. AG 4.​ BG
2010/2011 4. AG 4.​ BG
2011/2012 4. AG 4. BG
2012/2013 4. AG 4. BG
2013/2014 4. AG 4. BG
2014/2015 4. AG 4. BG
2015/2016 4. AG 4. BG
2016/2017 4. AG 4. BG