Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Školský klub detí Aktuality Oddelenia Činnosť

Školský rok 2018/2019

 

Rodičia v súčasnosti dostávajú prostredníctvom svojich detí tlačivá, ktoré je potrebné v prípade záujmu o umiestnenie svojho dieťaťa do školského klubu detí vyplniť  a odovzdať triednej účiteľke alebo poslať emailom na adresu skola@sskp.sk  do 15. júna 2018. Predpokladaný rozsah denného pobytu dieťaťa v ŠKD je možné upresniť aj na začiatku septembra 2018. V prípade, že sa ku Vám tlačivo nedostalo, môžete si ho stiahnúť vo formáte pdf tu alebo vo formáte doc tu. Na tlačive sú uvedené aj ďalšie organizačné a administratívne pokyny, ktoré si rodič ponechá pre svoju potrebu. Rodičom detí, ktoré nastupujú do 1. ročníka (prípadne vyšších) tlačivo odošleme e-mailom.