Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

INFO Tím školskej jedálne Prihlasovanie - odhlasovanie stravy Tlačivá Externí stravníci Vnútorný poriadok ŠJ a poplatky 2019/20

 

Prihlasovanie: 

Na stravovanie je stravník prihlásený po odovzdaní vyplnenej prihlášky a zaplatení uhrady za stravné.

Úhrady za obedy realizujte na účet školskej jedálne: 

IBAN: SK38 0200 0000 0000 6093 2432

QR kód - číslo účtu:

 

Prihlásiť sa na stravu je možné kedykoľvek v priebehu mesiaca, najneskôr jeden deň pred začatím stravovania do 14.00 hodiny, buď telefonicky u vedúcej jedálne: KONTAKT 0910 505  300

Alebo cez mobilnú aplikáciu EduPage, alebo cez webovú stránku po prihlásení sa na www.sskp.sk

 

Odhlasovanie:

Na základe vyhlášky MŠ SR 330/2009 z. z. v znení neskorších predpisov a Prevádzkového poriadku školskej jedálne obedy odhlasujeme 24 hodín vopred. 

Žiadame rodičov aby odhlasovanie z obeda na nasledujúci deň oznamovali najneskôr do 14:00 hod. predošlého dňa.

V prípade hromadných akcií ktorých sa zúčastňuje väčší počet stravníkov, je potrebné sa odhlásiť min. 3 dni vopred.

 

INFO pre deti MŠ (platný k 28. 10. 2019):

Z dôvodu dotácie sa nedá odhlásiť iba časť jedla. Jedine sa to dá osobne (telefonicky) u vedúcej jedálne a to iba ak sa splní podmienka že konkrétna časť jedla (napr. desiata) sa odhlási za mesiac toľko krát aby prevýšila hodnotu 1.20 € čiže ak je desiata v hodnote 0.36 €, tak potom 1.20 / 0.36 = 3.33 ≈4, to znamená že sa musia odhlásiť minimálne 4 desiaty do mesiaca.

Budeme sa snažiť tento problém vyriešiť aby sa mohli odhlasovať aj na konkrétne jedlá.

 

Preplatky

Preplatok za obed sa stravníkovi prevedie na nasledujúci školský rok.
V prípade, že žiak končí školskú dochádzku preplatky budú zaslané na číslo účtu príslušného stravníka na základe žiadosti zákonného zástupcu.

KONTAKT 0910 505 300