Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Výchovné poradenstvo Základná škola Gymnázium
 
 
Spojená škola Kráľovnej pokoja zabezpečuje výchovné poradenstvo pre žiakov základnej školy, kde výchovnou poradkyňou je Mgr. Mária Jakubcová  a tiež pre žiakov gymnázia, kde výchovným poradcom je Mgr. Gabriela Králiková. Bližšie informácie v oblasti výchovného poradenstva jednotlivých škôl nájdete v tejto sekcii pod jednotlivými tlačidlami.