Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Zápis do MŠ Aktuality (MŠ) ... ...

Zápis do MŠ

 

Riaditeľstvo Spojenej školy Kráľovnej pokoja oznamuje rodičom, že na základe rokovaní s Ministerstvom školstva predpokladáme otvorenie materskej školy pri našej škole od 1. septembra 2019 pre 49 detí.

O priebehu rokovaní a výsledkoch budeme priebežne informovať verejnosť na našom webe v časti AKTUALITY (MŠ).

 

Zápis detí do materskej školy

na budúci školský rok  2019/2020

sa uskutoční: od 14. 5. 2019 

 

Žiadosti na prijatie detí do materskej školy môžete odovzdať jednou z možností:

  1. osobne v kancelárii školy (v pracovných dňoch od 7:00 do 15:30 hod. prípadne podľa osobnej dohody aj v inom termíne)
  2. elektronicky – prostredníctvom el. prihlášky na webe školy
  3. emailom – prostredníctvom vypleného formulára žiadosti na adresu: skola@sskp.sk

 

Zákonný zástupca dieťaťa predloží k žiadosti aj potvrdenie od lekára o zdravotnom stave dieťaťa s údajom o očkovaní dieťaťa a jeho spôsobilosti navštevovať materskú školu.

Na zápis je možné prísť aj s dieťaťom - ale nie je to podmienka.

 

Podmienky prijímania detí

Prednostne budú prijímané deti:

  • ktoré dovŕšili piaty rok k 31. 8. 2019
  • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
  • deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou

 

Pri vyššom počte prihlásených detí, ako je kapacita materskej školy (49 detí), sa prednostne príjmu deti, ktoré spĺňajú kritérium, že súrodenec dieťaťa navštevuje našu Spojenú školu Kráľovnej pokoja v Žiline.

Predpokladaná výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy je 40 € za mesiac pre jedno dieťa.

 

 

V Žiline 14. 5. 2019                                                                       Ing. Anastázia Strečková, riaditeľka