Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Aktuality (MŠ) Žiadosti do MŠ Šk. vzdelávací program FOTKY Denný program Školský poriadok MŠ Prestavba MŠ - leto 2019 Kontakty

Aktuality (MŠ)

Obnovenie vyučovania v MŠ od 1. 6. 2020

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa zo dňa 26. 5. 2020, 

obnovujeme vyučovanie od 1. 6. 2020 v Materskej škole Kráľovnej pokoja.

Bližšie info tu: Oznam pre rodičov detí v MŠ

Príloha č. 2 - vyhlásenie zákonného zástupcu o zdr. stave dieťaťa (pre MŠ a ZŠ)

Príloha č. .6 - vyhlásenie zákonného zástupcu o zdr. stave dieťaťa (pre MŠ)

 

Zápis do I. ročníka ZŠ

Základná škola sv. Cyrila a Metoda pri Spojenej škole Kráľovnej pokoja informuje, že zápis detí do I. ročníka sa uskutoční 21. a 22. apríla 2020.

Viac info TU.

 

Karneval v Materskej škôlke

 

Školské prázdniny 30. - 31. 10. 2019 a riaditeľské voľno 21. 11.  - 22. 11. 2019

 

Počas jesenných školských prázdnin v dňoch 30. - 31. 10. 2019 škôlka bude zatvorená.

Z dôvodu účasti zamestnancov školy na duchovných cvičeniach, Vám v Materskej škole vo štvrtok 21. 11. 2019 zabezpečíme pobyt dieťaťa len do 12:00 hod., tj vrátane obeda. V piatok 22. 11. 2019 bude MŠ zatvorená.

 

7. 10. 2019 

Slávnostné otvorenie MŠ a požehnanie priestorov otcom biskupom Tomášom Galisom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 9. 2019 

Otvárame školský rok sv. omšou o 8:30 hod., do priestorov môžete nahliadnuť v tento deň osobne, alebo prostredníctvom fotiek. Viac info a prihlasovanie TU.

Tešíme sa na Vás!

 

 

1. 6. 2019 

Brigáda - demolácia starej trafostanice za jedálňou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďakujeme za pomoc a spoluprácu!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. - 31. 5. 2019 

Vyprázdnenie miestností a kabinetov z I. poschodia - kde sa budú renovovať priestory pre škôlku

 

14. 5. 2019 

Riaditeľstvo SSKP zverejňuje na svojom webe prvé INFO pre verejnosť o pripravovanej MŠ a pozýva rodičov aby podali žiadosti o prijatie dieťaťa do 31. 5. 2019

 

7. 5. 2019 

Ministerstvo školstva SR žiada zriaďovateľa o odstránenie nedostatkov podania z 26. 3. 2019 do 30 dní.  

 

26. 3. 2019 

Zriaďovateľ žiada Ministerstvo školstva SR o zaradenie materskej školy (pri SSKP) do siete škôl v mimoriadnom termíne (od 1. 9. 2019).

 

22. 2. 2019

Zriaďovateľ žiada Mesto Žilina o súhlas so zriadením MŠ.

 

23. 1. 2019

Riaditeľstvo SSKP rokuje s architektom a projektantom - požiadavka vytvorenia prvotného návrhu podľa požiadaviek školy a platnej legislatívy. 

 

21. 1. 2019

Riaditeľstvo SSKP

- rokuje s regionálnym úradom verejného zdravotníctva o architektonickom návrhu pre MŠ,

- žiada Mesto Žilina a MŠ pri ZŠ Dobrého pastiera o sprístupnenie informácie o počte neprijatých detí do materských škôl v ich zriaďovateľskej pôsobnosti za posledné dva roky,

- zverejňuje dotazník - so zámerom získať informácie o predbežnom záujme rodičov o umiestnenie dieťaťa v MŠ

 

12. 12. 2018 

Spojená škola Kráľovnej pokoja (SSKP) žiada zriaďovateľa o súhlas aby bola zriadená materská škola (MŠ) - ako ďalšia organizačná jednotka pri škole.