• Profil školy

     • OZ KAPA

     •  

      OZ KAPA

      Od 15. 1. 2008 je na MV SR zaregistrované Občianske združenie KAPA, ktoré bolo založené pri Spojenej škole Kráľovnej pokoja ako nezávislé dobrovoľné združenie. Jeho cieľom je spolupráca s rodičmi, priateľmi školy, pedagógmi a nepedagogickými zamestnancami so zameraním na:

      efektívne využívanie mimoškolského času a záujmových aktivít žiakov,

      podporu projektov zameraných na skvalitnenie edukačného procesu,

      aktivity podporujúce ekologickú výchovu a ochranu životného prostredia,

      podporu aktivít na zvýšenie náboženského a mravného povedomia žiakov,

      organizovanie kultúrnych, športových, spoločenských aktivít pre žiakov školy,

      podporu všestrannej výchovy detí ako prevenciu pred negatívnymi vplyvmi,

      organizovanie mládežníckych výmen, študijných pobytov a exkurzií,

      zabezpečenie čiastočnej finančnej podpory pre žiakov školy pri aktivitách.

      V minulom roku sme využili prijaté finančné prostriedky z 2 % v objeme 662,14- EUR -  na farebné tonery do tlačiarne, kalkulačky pre žiakov, reklamné premety gymnázia, kreatívny materiál pre študentov a bankové a notárske poplatky súvisiace so správou OZ.

      Pripravili sme pre Vás potrebné formuláre a informácie o postupe pri poukazovaní 2 % (resp. 1 % alebo 3 %), ktoré nájdete nižšie.

      Za Vašu ochotu podporiť naše občianske združenie Vám vopred srdečne ďakujeme.

      Suma získaná v roku 2017: 724,26 €. Zostatok na účte OZ ku 31. 12. 2017 bol 529,23- €

      Kroky na poukázanie percent z dane sa líšia podľa toho ako si občan podáva daňové priznanie. V nasledujúcich odkazoch si môžete pozrieť postup pri poukazovaní percent z dane podľa jednotlivých typov podávania daňových priznaní. 

      Postup krokov pre osoby, ktorým daňové priznanie robí zamestnávateľ je tu:

      Potrebné tlačivá na stiahnutie pre daňovníkov, ktorým ročné zúčtovanie robí zamestnávateľ:

      Vyhlásenie

      Potvrdenie

      Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie je tu:

      Postup krokov pre právnické osoby je tu:

       

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Vedenie školy : +421 910 852 152, Vedúca školskej jedálne : +421 909 250 812 Ekonomické oddelenie : +421 909 250 813 Zástupca pre MŠ: +421 907 242 309 MŠ Trpaslíci: +421 910 852 468, MŠ, Šmolkovia: +421 903 983 911, MŠ, Gumkáči: +421 903 983 910 MŠ, Krtkovia: +421 910 852 467 Školník: +421 0909 250 463 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN ŠKOLY : SK13 0200 0000 0018 7253 1751 IBAN Školskej jedálne: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
   • Prihlásenie