• Profil školy

     • Hodnotiace správy

     •  

      Spojená škola Kráľovnej pokoja v Žiline predkladá v zmysle platnej legislatívy Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v školskom  roku:

      Správa za školský rok 2022/2023 je k nahliadnutiu tu.

      Správa za školský rok 2021/2022 je k nahliadnutiu tu.

      Správa za školský rok 2020/2021 je k nahliadnutiu tu.

      Správa za školský rok 2019/2020 je k nahliadnutiu tu.

      Správa za školský rok 2018/2019 je k nahliadnutiu tu.

      Správa za školský rok 2017/2018 je k nahliadnutiu tu.

      Správa za školský rok 2016/2017 je k nahliadnutiu tu.

      Správa za školský rok 2015/2016 je k nahliadnutiu tu.

      Správa za školský rok 2014/2015 je k nahliadnutiu tu.

      Správa za školský rok 2013/2014 je k nahliadnutiu tu.

      Správa za školský rok 2012/2013 je k nahliadnutiu tu.

      Správa za školský rok 2011/2012 je k nahliadnutiu tu.

      Správa za školský rok 2010/2011 je k nahliadnutiu tu.

      Správa za školský rok 2009/2010 je k nahliadnutiu tu.

      Správa za školský rok 2008/2009 je k nahliadnutiu tu.

      Správa za školský rok 2007/2008 je k nahliadnutiu tu.

      Členenie správ zodpovedá § 2 Vyhlášky MŠSR č.9/2005 Z. z.

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Vedenie školy : +421 910 852 152, Vedúca školskej jedálne : +421 909 250 812 Ekonomické oddelenie : +421 909 250 813 Zástupca pre MŠ: +421 907 242 309 MŠ Trpaslíci: +421 910 852 468, MŠ, Šmolkovia: +421 903 983 911, MŠ, Gumkáči: +421 903 983 910 MŠ, Krtkovia: +421 910 852 467 Školník: +421 0909 250 463 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN ŠKOLY : SK13 0200 0000 0018 7253 1751 IBAN Školskej jedálne: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
   • Prihlásenie