• Profil školy

     • Adopcia na diaľku

     •  

      Adopcia afrických detí - 2016/2017
       

      "Daj človeku rybu - nasýtiš ho dnes. Nauč ho chytať ryby - dáš mu živobytie."

      Spojená škola Kráľovnej pokoja už desať rokov pomáha študovať deťom v ďalekej Afrike. V decembri tohto roku vďaka našej podpore ukončil strednú školu Clinton, minulé roky to boli Angeline a Benedeta. Veríme, že sme im veľmi pomohli na ceste dospievania a dali im reálnu šancu na lepší život.  

      Tento rok sme sa rozhodli podporiť ďalšie dve africké deti. V spolupráci s občianskym združením HIA (Health Initiatives Association o. z.), ktorej cieľom je pomoc - tým, ktorí to najviac potrebujú - opusteným deťom, sirotám, hladujúcim, ľudom trpiacim HIV/AIDS infekciou, onkologickým pacientom... Táto organizácia prevádzkuje  detskú HIV/AIDS kliniku Jána Pavla II. v spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Buikwe v Ugande a v rámci sociálneho programu podporuje vzdelávanie detí. Teda ide o rozsiahlejší program zdravotnej, sociálnej aj komunitnej pomoci. Našim deťom zabezpečujeme internát, stravu, školné, učebné pomôcky a povinnú školskú uniformu.

      Nejde o veľké financie, no sme presvedčení, že aj malá pomoc z nášho pohľadu môže zmeniť životy detí, ktoré sa narodili do omnoho ťažších podmienok ako naše deti. Navyše sme presvedčení, že zapájaním sa do týchto projektov budujeme v našich deťoch solidaritu, ochotu podeliť sa a niečo obetovať pre druhých.

      Sme veľmi radi, že do tohto projektu sa zapája celá škola rôznymi spôsobmi:  priamym príspevkom pedagógov aj žiakov, burzou kníh, šk. potrieb a iných drobností, výťažkom zo školského zberu papiera a tento rok špeciálne veľmi aktívne sa každá trieda zapojila do súťaže v pečení a predávaní domácich koláčikov - Napeč, predaj, pomôž! 

      Študenti každej triedy vo svoj určený deň priniesli do školy napečené dobroty a počas prestávok vo vyučovaní ich predávali po celej škole – medzi spolužiakmi v triedach, ale aj v zborovni učiteľom či všetkým správnym zamestnancom školy. Počas tejto akcie sme zaznamenali skvelé predajné nápady: kúp si jeden koláč a druhý máš za 10 centov, kúp si tri pagáčiky a štvrtý máš zadarmo, ku koncu dňa 50% zľavové akcie, či ku koncu týždňa, keď už boli všetci z koláčov presladení, prišli najstarší študenti so skvelým nápadom: očistené ovocie napichané na špajli, či predaj sušených jabĺk. Výťažok z takto „zarobených“ peňazí bude použitý pre nami adoptované deti v Afrike. Motiváciou pre zapojenie sa do súťaže okrem ochoty pomôcť našim kamarátom v Afrike, bola aj hlavná cena: celý deň v škole bez vyučovania, pričom náplň dňa si majú žiaci možnosť zvoliť sami: spoločné pozeranie filmu, hranie spoločenských hier, spoločné posedenie a budovanie vzťahov... Motivácia bola zrejme silná, pretože vysoká angažovanosť každej triedy, skvelé nápady predaja, vzájomná koordinácia a plánovanie a spoločný cieľ vyniesli takmer 600€! Hlavnú cenu z tried gymnázia Kráľovnej pokoja získala III.AG a z tried Základnej školy sv. Cyrila a Metoda získala IX.A. GRATULUJEME! A za naše deti v Afrike všetkým zapojeným zo srdca ĎAKUJEME!!! Fotografie z tejto akcie nájdete v sekcii "Fotoalbum".

      Mgr. Katarína Filipová

       

      Bližšie informácie o adoptovaných deťoch nájde po kliknutí na ich meno

      Eburu Denis

      Elizabeth Namubiru

       

       

      Adopcia afrických detí - 2015/2016

      Spojená škola Kráľovnej pokoja sa pravidelne v spolupráci s Humanistickým centrom NAROVINU, o.s. zapája do Projektu pomoci na diaľku Adopcia afrických detí.

      Ide o pomoc deťom, ktoré žijú v podmienkach úplnej chudoby. Cieľom je predovšetkým sprostredkovať prístup k vzdelaniu: adoptívna "rodina", platí dieťaťu školné, všetky učebné pomôcky a povinnú školskú uniformu. Posielaním finančnej čiastky na tieto výdavky mu tak pomôže dosiahnuť aspoň minimum životných podmienok, aké majú ostatné deti inde na svete. „Adoptívna rodina“ je pravidelne prostredníctvom vysvedčení informovaná o tom, ako sa dieťaťu v škole darí, môžu si vymieňať fotografie, dopisovať si.

      Sme veľmi radi, že mnohí z našich žiakov, študentov, ale aj pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy sa rozhodli zapojiť do tohto projektu.

      Bližšie informácie o aktuálnych aktivitách:

       

      Stručné charakteristiky osudov našich adoptovaných detí:

       

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • Email školy: skola@sskp.sk
    • Email na správcu obsahu: kuriak@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152 Zástupca pre Gymnázium: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 910 852 152 Školská jedáleň: +421 910 505 300 Materská škola, veľkí: +421 910 852 468 Materská škola, malí: +421 910 852 467
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751 SWIFT/BIC SUBASKBX
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie