Zoznam tried

Názov
I. A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Mária Turianová
Učebňa Trieda 1. A
II. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Bielková
Učebňa Trieda 2. A
III. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Gabriela Kučerová
Učebňa Trieda 3. A
IV. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ingrid Kováčová
Učebňa Trieda 4. A
V. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Hujíková
Učebňa Trieda 5. A
VI. A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ida Berthotyová
Učebňa Trieda 6. A
VII. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Oľga Palková
Učebňa Trieda 7. A
VIII. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia Pudišová
Učebňa Trieda 8. A
IX. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Jakubcová
Učebňa Trieda 9. A
I. AG Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Filipová
Učebňa Trieda 1. AG
II. AG Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia Hrkútová
Učebňa Trieda 2. AG
III. AG Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Rybárová
Učebňa Trieda 3. AG
IV. AG Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Gabriela Králiková
Učebňa Trieda 4. AG

© aScAgenda 2018.0.1100 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.05.2018