Zoznam tried

Názov
I. A Učebňa Trieda 1. A
I. B Učebňa Trieda 1.B
II. A Triedny učiteľ PaedDr. Mária Turianová
Učebňa Trieda 2. A
III. A Učebňa Trieda 3. A
IV. A Triedny učiteľ Mgr. Gabriela Kučerová
Učebňa Trieda 4. A
V. A Učebňa Trieda 5. A
VI. A Triedny učiteľ Mgr. Alena Hujíková
Učebňa Trieda 6. A
VII. A Triedny učiteľ Ing. Ida Berthotyová
Učebňa Trieda 7. A
VII.B
VIII. A Triedny učiteľ Mgr. Oľga Palková
Učebňa Trieda 8. A
IX, A Triedny učiteľ Mgr. Lucia Pudišová
Učebňa Trieda 9. A
I. AG
II. AG Triedny učiteľ Mgr. Katarína Filipová
Učebňa Trieda 2. AG
III. AG Triedny učiteľ Mgr. Lucia Hrkútová
Učebňa Trieda 3. AG
IV. AG Triedny učiteľ Mgr. Alena Rybárová
Učebňa Trieda 4. AG

© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 03.07.2018