• El. prihláška


  • Spojená škola Kráľovnej pokoja


   Prihláška na školský rok
   2024/2025


   Odbor

   Odbor:


   Základné údaje študenta

   Krstné meno:

   Priezvisko:

   Rodné číslo:

   Pohlavie:

   Dátum narodenia:

   Kontaktné údaje nie sú povinné, avšak môžu sa zísť. Ide o priamy kontakt na študenta, kontakt na rodičov sa zadáva neskôr v prihláške.

   Email študenta:

   Mobil študenta:

   Nasledovné údaje sú potrebné pre správne vyplnenie vysvedčenia

   Miesto narodenia:

   Okres:

   Národnosť:

   Občianstvo:


   Trvalý pobyt

   Ulica a číslo:

   Mesto:

   Okres:

   PSČ:


   Prechodný pobyt

   Ulica a číslo:

   Mesto:

   Okres:

   PSČ:


   Školské údaje

   Predchádzajúca škola:

   Ročník, kam sa študent hlási:


   Rodičia

   Adresát korešpondencie:

   Otec

   Krstné meno:

   Priezvisko:

   Email otca:

   Číslo na mobil:

   Ulica a číslo:

   PSČ:

   Mesto:

   Matka

   Krstné meno:

   Priezvisko:

   Email matky:

   Číslo na mobil:

   Ulica a číslo:

   PSČ:

   Mesto:


   Rodina a súrodenci

   Žijú rodičia v spoločnej domácnosti:

   Počet súrodencov:

   Poradie medzi súrodencami:

   Súrodenci v škole
   (uveďte meno a triedu):


   Ďalšie informácie

   Stravovanie v školskej jedálni:

   Cudzí jazyk:


   Zdravotný stav študenta

   Zrak študenta:

   Dioptrie:

   Sluch študenta:

   Preferovaná ruka:

   Choroby a diagnózy:


   Iné:

   Mám záujem o ponuky nášho CVČ:

   Dieťa má špec.vých.vzd potreby:

   Následne požiadame o odklad:


   Súhlas


   Poznámka

   Ak nám chcete nechať odkaz nad rámec doteraz zadaných údajov.

   Poznámka:


   V

   dňa


   Opíšte prosím text z obrázka

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Vedenie školy : +421 910 852 152, Vedúca školskej jedálne : +421 909 250 812 Ekonomické oddelenie : +421 909 250 813 Zástupca pre MŠ: +421 907 242 309 MŠ Trpaslíci: +421 910 852 468, MŠ, Šmolkovia: +421 903 983 911, MŠ, Gumkáči: +421 903 983 910 MŠ, Krtkovia: +421 910 852 467 Školník: +421 0909 250 463 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN ŠKOLY : SK13 0200 0000 0018 7253 1751 IBAN Školskej jedálne: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
   • Prihlásenie