Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Zoznam tried › Trieda IX. A

Zoznamy žiakov: I. AI. BII. AIII. AIV. AV. AVI. AVII. AVIII. AIX. AI. AGII. AGIII. AGIV. AGMŠ MMŠ V
Triedny učiteľ: Mgr. Oľga Palková
Zástupca: Mgr. Alena Hujíková
Učebňa: Trieda 9. A
Odbor: základná škola 2. stupeń
Počet žiakov: 23, z toho chlapcov: 16 a dievčat: 7 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
2    Alex Svoboda
3    Marek Begáň
4    Libor Bodjan
5    Michal Cmar
6    Victoria Dubielová
9    Oliver Kubačák
11    Viktória Milová
12    Daniel Múčka
13    Michaela Sásiková
15    Jakub Skácel
16    Filip Sliviak
17    Michal Solár
18    Viktória Šeligová
19    Iva Šumpíková
20    Michal Šuštiak
21    Marián Zaparaník
22    Jakub Žiak
23    Laura Žitníková
24    Adam Makaj
25    Jaroslav Dvorský
26    Daniel Oleš
27    Peter Zazuľák
28    Viktória Krnáčová

© aScAgenda 2020.0.1204 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.05.2020